Ανακοινώσεις

ΑΛΛΑΓΗ ΩΡΑΣ ΕΞΕΤΑΣΗΣ ΦΥΣΙΚΗΣ ΙΙ

Ανακοινώνεται ότι η εξέταση του μαθήματος της Φυσικής ΙΙ θα πραγματοποιηθεί αύριο Τρίτη 3-6μμ λόγω στάσης των μέσων μαζικής μεταφοράς.

Από τη Γραμματεία του Τμήματος Χημείας 

ΕΞΕΤΑΣΗ ΜΑΘΗΜΑΤΩΝ ΠΟΥ ΑΝΑΒΛΗΘΗΚΑΝ ΣΤΙΣ 30 ΚΑΙ 31 ΜΑΪΟΥ

Ανακοινώνεται ότι οι εξετάσεις των μαθημάτων που δεν πραγματοποιήθηκαν στις 30 και 31 Μαΐου 2018 θα γίνουν ως εξής:

 

Τρίτη 26-6-2018

9-12     Ενόργανη Ανάλυση  313

12-3     Θεωρία Ομάδων Φωτοχημεία και Εφαρμογές της  533

3-6       Ειδικά Κεφάλαια Ανόργανης  739

 

Τετάρτη 27-6-2018

9-12    Χημεία Ατμόσφαιρας 737

 

Από τη Γραμματεία του Τμήματος Χημείας

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ & ΘΕΜΑΤΑ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ 16ης ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΧΗΜΕΙΑΣ

Πρόσκληση των Μελών της Συνέλευσης του Τμήματος Χημείας για τη συνεδρίαση που θα γίνει τη Δευτέρα 13-06-2018 και ώρα 10:00 στην αίθουσα συνεδριάσεων του Τμήματος. 

 • Πρόσκληση & Θέματα Ημερήσιας διάταξης (αρχείο PDF)

 

Η Πρόεδρος του Τμήματος Χημείας
Χριστίνα-Άννα Μητσοπούλου
Καθηγήτρια

Μία (1) θέση καθηγητή πρώτης βαθμίδας με γνωστικό αντικείμενο «Βιομηχανική Χημεία και Κατάλυση»

ΣΧΟΛΗ ΘΕΤΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ

ΤΜΗΜΑ ΧΗΜΕΙΑΣ

(Πανεπιστημιούπολη, 157 84 Ζωγράφου, τηλ.: 210-727 4947)

ΦEK 585/23-05-2018 (τ.Γ΄)

ΤΟΜΕΑΣ:  Τομέας Οργανικής Χημείας, Οργανικής Χημικής Τεχνολογίας, Χημείας Τροφίμων, Βιοχημείας και Κλινικής Χημείας

-Μία (1) θέση καθηγητή πρώτης βαθμίδας με γνωστικό αντικείμενο «Βιομηχανική Χημεία και Κατάλυση»

 

 

Η προθεσμία υποβολής υποψηφιοτήτων λήγει στις 01 – 08 -18

 

Καλούνται οι ενδιαφερόμενοι, που έχουν τα νόμιμα προσόντα, να υποβάλλουν ηλεκτρονικά στη διαδικτυακή διεύθυνση http://apella.minedu.gov.gr αίτηση υποψηφιότητας καθώς και όλα τα αναγκαία για την κρίση δικαιολογητικά, όπως αυτά αναφέρονται στο ΦΕΚ των προκηρύξεων.

Για περισσότερες πληροφορίες μπορούν να απευθύνονται στις Γραμματείες των ενδιαφερόμενων Τμημάτων.

 

Αθήνα, 31/05/2018

Ο Πρύτανης
Μελέτιος-Αθανάσιος Κ. Δημόπουλος

Μία (1) θέση καθηγητή πρώτης βαθμίδας με γνωστικό αντικείμενο «Αναλυτική Χημεία»

ΣΧΟΛΗ ΘΕΤΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ

ΤΜΗΜΑ ΧΗΜΕΙΑΣ

(Πανεπιστημιούπολη, 157 84 Ζωγράφου, τηλ.: 210-727 4947)

ΦEK 585/23-05-2018 (τ.Γ΄)

ΤΟΜΕΑΣ:  Θεωρητικής Χημείας-Φυσικοχημείας-Ανόργανης Ανάλυσης-Ενόργανης Ανάλυσης-Οργανολογίας-Χημικής Μηχανικής (Εφαρμοσμένης Φυσικοχημείας

Μία (1) θέση καθηγητή πρώτης βαθμίδας  με γνωστικό αντικείμενο «Αναλυτική Χημεία»

 

 

Η προθεσμία υποβολής υποψηφιοτήτων λήγει στις 01 – 08 -18

 

Καλούνται οι ενδιαφερόμενοι, που έχουν τα νόμιμα προσόντα, να υποβάλλουν ηλεκτρονικά στη διαδικτυακή διεύθυνση http://apella.minedu.gov.gr αίτηση υποψηφιότητας καθώς και όλα τα αναγκαία για την κρίση δικαιολογητικά, όπως αυτά αναφέρονται στο ΦΕΚ των προκηρύξεων.

Για περισσότερες πληροφορίες μπορούν να απευθύνονται στις Γραμματείες των ενδιαφερόμενων Τμημάτων.

 

Αθήνα, 31/05/2018

Ο Πρύτανης
Μελέτιος-Αθανάσιος Κ. Δημόπουλος

ΠΡΟΘΕΣΜΙΑ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΑΙΤΗΣΕΩΝ ΓΙΑ ΕΚΠΟΝΗΣΗ ΔΙΔΑΚΤΟΡΙΚΗΣ ΔΙΑΤΡΙΒΗΣ

Ανακοινώνεται ότι από τη Δευτέρα 11-6-2018 έως και την Παρασκευή 29-6-2018 (σύμφωνα με την από 4-6-2018 απόφαση της Συνέλευσης του Τμήματος) οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να υποβάλλουν αίτηση για εκπόνηση Διδακτορικής Διατριβής στη Γραμματεία του Τμήματος. Οι υποψήφιοι θα πρέπει να υποβάλλουν τα παρακάτω:

 1. Σχετική αίτηση όπου θα αναγράφεται:

  α) ο προτεινόμενος τίτλος της διδακτορικής διατριβής

  β) ο προτεινόμενος Επιβλέπων της διδακτορικής διατριβής

  γ) η προτεινόμενη γλώσσα συγγραφής της διδακτορικής διατριβής

 2. Αντίγραφο πτυχίου και Αναλυτική Βαθμολογία προπτυχιακών σπουδών.
 3. Αντίγραφο Διπλώματος Ειδίκευσης και Αναλυτική Βαθμολογία.
 4. Αντίγραφο Διπλωματικής Εργασίας του Διπλώματος Μεταπτυχιακών Σπουδών σε ψηφιακή και έντυπη μορφή για διπλωματούχος που δεν είναι του Τμήματος Χημείας ΕΚΠΑ.
 5. Βιογραφικό σημείωμα.
 6. Πιστοποιητικό καλής γνώσης της αγγλικής γλώσσας τουλάχιστον επιπέδου Β2, ή σε περίπτωση που δεν υπάρχει, ο υποψήφιος εξετάζεται για τις γνώσεις του στην αγγλική γλώσσα από την τριμελή επιτροπή που αξιολογεί το φάκελό του.
 7. Αναγνώριση ισοτιμίας του διπλώματος Μεταπτυχιακών σπουδών από το ΔΟΑΤΑΠ. (για πτυχιούχους του εξωτερικού).
 8. Φωτοτυπία Αστυνομικής Ταυτότητας.
 9. Δύο Συστατικές επιστολές.
 10. Επιστημονικές ανακοινώσεις και δημοσιεύσεις.
 11. Τεκμηριωμένη επιστημονική πρόταση ως προσχέδιο διδακτορικής διατριβής που συνυπογράφεται από τον υποψήφιο διδάκτορα και τον προτεινόμενο Επιβλέποντα και στην οποία αναφέρεται η πηγή χρηματοδότησης της αντίστοιχης ερευνητικής εργασίας.
 12. Αίτηση για εκπόνηση Διδακτορικής Διατριβής (Αρχείο DOC)

Από τη Γραμματεία του Τμήματος Χημείας

ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗ ΕΡΕΥΝΗΤΙΚΩΝ ΕΡΓΑΣΙΩΝ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΦΟΙΤΗΤΩΝ

Ανακοινώνεται ότι οι παρουσιάσεις των Ερευνητικών  Εργασιών των Μεταπτυχιακών Φοιτητών Π.Μ.Σ. θα πραγματοποιηθούν έως και την Παρασκευή 22-6-2018, ενώ οι αιτήσεις ορκωμοσίας που θα συνοδεύονται από τα απαραίτητα δικαιολογητικά, θα υποβάλλονται στη Γραμματεία έως και την Παρασκευή 29-6-2018.

 

Από τη Γραμματεία του Τμήματος Χημείας

ΑΝΟΙΚΤΗ ΣΥΖΗΤΗΣΗ ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΤΟ ΣΥΓΚΡΟΤΗΜΑ ΕΥΡΙΠΟΥ ΕΚΠΑ

Προς τα μέλη ΔΕΠ  και τους Φοιτητές του Τμήματος,

Τη Δευτέρα 4-6-2018 και ώρα 12.00 μ.μ. θα πραγματοποιηθεί στην αίθουσα συνεδριάσεων του Τμήματος Χημείας ανοικτή συζήτηση σχετικά με το Συγκρότημα Ευρίπου ΕΚΠΑ.

 

Από τη Γραμματεία του Τμήματος Χημείας

Page 1 of 3012345...102030...Last »