ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΣΤΡΑΤΕΥΣΙΜΩΝ ΚΛΑΣΕΩΣ 2020 (ΓΕΝΝΗΘΕΝΤΩΝ ΤΟ ΕΤΟΣ 1999) ΓΙΑ ΚΑΤΑΘΕΣΗ ΔΕΛΤΙΟΥ ΑΠΟΓΡΑΦΗΣ

Οι στρατεύσιμοι της κλάσης 2020 (γεννημένοι το 1999) που είναι γραμμένοι στα Μητρώα Αρρένων Περιφερειακής Ενότητας Πειραιώς και Νήσων καθώς και οι λοιποί διαμένοντες στις Περιφερειακές Ενότητες Αττικής, υποχρεούνται να καταθέσουν Δελτίο Απογραφής στο Στρατόπεδο «Βασιλόπουλου» επί της οδού Πέτρου Ράλλη 2, (ΡΟΥΦ). ΤΚ 11855, Αθήνα ή στα Κέντρα Εξυπηρέτησης Πολιτών (ΚΕΠ), από 02 Ιανουαρίου 2017 μέχρι 31 Μαρτίου 2017.

  • Πληροφορίες για Περιφερειακή Ενότητα Πειραιώς και Νήσων (αρχείο pdf)
  • Πληροφορίες για Δυτική Αττική (αρχείο pdf)

 

Aπό τη Γραμματεία του Τμήματος Χημείας

ΟΜΙΛΙΑ Κου ΚΑΤΕΒΑΤΗ ΜΕ ΤΙΤΛΟ “ΧΗΜΙΚΗ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ”

Στο πλαίσιο του μαθήματος “Οικονομική και Διοίκηση Επιχειρήσεων” που προσφέρει το Τμήμα Οικονομικών Επιστημών στο Τμήμα Χημείας του ΕΚΠΑ θα πραγματοποιηθεί ομιλία του κ. Κατεβάτη με τίτλο “Χημική Βιομηχανία”.

Η ομιλία θα λάβει χώρα τη Δευτέρα 14 Νοεμβρίου στο κτήριο του Τμήματος Χημείας, στην αίθουσα Α2, και ώρες 3-6μμ. Ο κ. Κατεβάτης θα αναφερθεί μεταξύ άλλων, σε τομείς όπως διυλιστήρια, καύσιμα, φάρμακα, καλλυντικά κ.α.

 

Ο Προεδρος
του Τμήματος Χημείας

ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΤΗ ΔΗΛΩΣΗ ΑΜΚΑ ΠΡΟΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΦΟΙΤΗΤΩΝ

Οι προπτυχιακοί φοιτητές που δεν έχουν πρόσβαση στο my-studies (εμφανίζεται μήνυμα να συμπληρωθεί το ΑΜΚΑ) υποχρεωτικά πρέπει να το καταχωρήσουν στο https://amka.gunet.gr. Αναλυτικές οδηγίες για τη διαδικασία καταχώρησης του ΑΜΚΑ υπάρχουν στο συνημμένο αρχείο.

Οδηγός χρήσης υπηρεσίας καταχώρησης ΑΜΚΑ (αρχείο pdf)

 

Aπό τη Γραμματεία του Τμήματος Χημείας

ΚΑΤΑΘΕΣΗ ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΩΝ ΓΙΑ ΜΕΤΕΓΓΡΑΦΕΣ ΑΚΑΔ. ΈΤΟΥΣ 2016-17

Καλούνται όσοι αιτήθηκαν τη μετεγγραφή τους για το Ακαδ. Έτος 2016-2017 στην ηλεκτρονική εφαρμογή μετεγγραφών της ιστοσελίδας του Υ.Π.Ε.Θ. www.minedu.gov.gr στη Γραμματεία του Τμήματος  Χημείας για την υποβολή των δικαιολογητικών τους  από 14-11-2016 έως και 21-11-16.

Η Γραμματεία δέχεται Δευτέρα-Τετάρτη-Παρασκευή 11.00-2.00μμ.

 

Aπό τη Γραμματεία του Τμήματος Χημείας

ΕΝΑΡΞΗ ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑΣ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ ΒΙΟΧΗΜΕΙΑΣ ΙΙ

Ανακοινώνεται ότι η διδασκαλία του μαθήματος επιλογής 7213.ΒΙΟΧΗΜΕΙΑ ΙΙ θα ξεκινήσει τη Δευτέρα 14/11/2016. Υπενθυμίζεται ότι οι ώρες του μαθήματος είναι Δευτέρα 3-4 μμ και Παρασκευή 9-11 πμ (Αμφιθέατρο Α1) και οι ώρες του Εργαστηρίου είναι Δευτέρα 4-6 μμ και Παρασκευή 11 πμ-2 μμ.

 

Aπό τη Γραμματεία του Τμήματος Χημείας

ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΑΙΤΗΣΗΣ ΕΚΠΟΝΗΣΗΣ ΠΤΥΧΙΑΚΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ

Ανακοινώνεται ότι οι αιτήσεις για εκπόνηση πτυχιακής εργασίας θα υποβληθούν από 10-11-2016 έως και 24-11-2016.

Oι αιτήσεις θα γίνονται ηλεκτρονικά στην ιστοσελίδα: http://jupiter.chem.uoa.gr/chem

Η τελική κατανομή των υποψηφίων θα οριστικοποιείται μετά τη λήξη της προθεσμίας υποβολής αιτήσεων, η οποία θα γίνεται γνωστή μέσω της ίδιας ιστοσελίδας.

 

Aπό τη Γραμματεία του Τμήματος Χημείας

ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΕΠΙΛΟΓΗΣ ΚΑΙ ΠΡΑΚΤΙΚΑ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΕΩΝ ΣΤΑ ΠΛΑΙΣΙΑ ΤΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΤΟΥ ΕΣΠΑ ”ΑΠΟΚΤΗΣΗ ΑΚΑΔΗΜΑΪΚΗΣ ΔΙΔΑΚΤΙΚΗΣ ΕΜΠΕΙΡΙΑΣ ΣΕ ΝΕΟΥΣ ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΕΣ ΚΑΤΟΧΟΥΣ ΔΙΔΑΚΤΟΡΙΚΟΥ” ΣΤΟ ΕΚΠΑ

Απόφαση του Τμήματος Χημείας και πρακτικά αξιολόγησης των επιτροπών σχετικά με το Πρόγραμμα του ΕΣΠΑ “Απόκτηση Ακαδημαϊκής Εμπειρίας σε νέους Επιστήμονες Κατόχους Διδακτορικού” στο Εθνικό και Καποδιστριακό Πανεπιστήμιο Αθηνών.

 

Aπό τη Γραμματεία του Τμήματος Χημείας

ΥΠΟΒΟΛΗ ΑΙΤΗΣΕΩΝ ΓΙΑ ΤΗ ΧΟΡΗΓΗΣΗ ΥΠΟΤΡΟΦΙΩΝ ΑΠΟ ΤΟ ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ ΕΡΕΥΝΑΣ ΚΑΙ ΚΑΙΝΟΤΟΜΙΑΣ( ΕΛΙΔΕΚ) ΓΙΑ ΥΠΟΨΗΦΙΟΥΣ ΔΙΔΑΚΤΟΡΕΣ

Ξεκίνησε και θα διαρκέσει μέχρι τις 30 Νοεμβρίου 2016, η υποβολή αιτήσεων για τη χορήγηση υποτροφιών από το Ελληνικό Ιδρυμα Ερευνας και Καινοτομίας (ΕΛΙΔΕΚ) σε όσους εκπονούν Διδακτορική Διατριβή στην Ελλάδα.

Το πρόγραμμα αποτελεί την πρώτη δράση του Ελληνικού Ιδρύματος Έρευνας και Καινοτομίας (ΕΛΙΔΕΚ) και  αποσκοπεί στη χρηματοδότηση Υποψηφίων Διδακτόρων για την εκπόνηση της Διδακτορικής τους διατριβής σε Ανώτατα Εκπαιδευτικά Ιδρύματα (ΑΕΙ) ή/και σε Ερευνητικά Κέντρα συνεργαζόμενα με ΑΕΙ, στην Ελλάδα.

Αίτηση χρηματοδότησης μπορούν να υποβάλουν και υποψήφιοι διδάκτορες οι οποίοι/ες εκπονούν ήδη τη διδακτορική διατριβή τους σε Α.Ε.Ι. της ημεδαπής ή της αλλοδαπής, εφόσον πληρούν τις προϋποθέσεις του Κεφαλαίου 3 της παρούσας προκήρυξης. Επιπλέον, προϋπόθεση για τους υποψήφιους διδάκτορες Α.Ε.Ι. της αλλοδαπής είναι να έχουν γίνει δεκτοί σε Ελληνικό Α.Ε.Ι. για να ολοκληρώσουν τη διδακτορική τους διατριβή στην Ελλάδα, και στην περίπτωση συνεπίβλεψης, ο τίτλος να απονεμηθεί από το Ελληνικό ΑΕΙ.

Η διάρκεια της χρηματοδότησης (υπό μορφή υποτροφίας) είναι έως 3 έτη.

Η συνολική δημόσια δαπάνη της παρούσας προκήρυξης ανέρχεται στα 8.500.000,00 € και χρηματοδοτείται σύμφωνα με την υπογραφείσα δανειακή σύμβαση μεταξύ του Ελληνικού Δημοσίου και της Ευρωπαϊκής Τράπεζας Επενδύσεων.

 

Η υποβολή της αίτησης γίνεται από τον Υποψήφιο Διδάκτορα μόνο ηλεκτρονικά, στην ακόλουθη ιστοσελίδα:

https://apps.gov.gr/minedu/elidek-scholarships

Η υποβολή της αίτησης είναι δυνατή από την 1η Νοεμβρίου 2016 και ώρα 08:00 έως και  την 30η Νοεμβρίου 2016 και ώρα 17:00.  

Αναλυτικές πληροφορίες και ενημέρωση για την παρούσα προκήρυξη παρέχονται από το Τμήμα Ανάπτυξης Ερευνητικού Δυναμικού / Διεύθυνση Υποστήριξης Δράσεων Έρευνας και Καινοτομίας της Γενικής Γραμματείας Έρευνας και Τεχνολογίας, Λ. Μεσογείων 14 – 18, Τ.Κ. 11527 Αθήνα, στο email: askelidek@gsrt.grκαι στα τηλέφωνα 210 7458125, 2107458126 και 2107458124.

Τεχνική υποστήριξη για τη ηλεκτρονική υποβολή των αιτήσεων παρέχεται στο email: helpelidek@gsrt.gr

 

Aπό τη Γραμματεία του Τμήματος Χημείας

ΔΗΛΩΣΕΙΣ ΜΑΘΗΜΑΤΩΝ-ΣΥΓΓΡΑΜΜΑΤΩΝ ΑΚΑΔ. ΕΤΟΥΣ 2016-2017

Ανακοινώνεται ότι οι δηλώσεις μαθημάτων-συγγραμμάτων για το χειμερινό εξάμηνο ακαδ. έτους 2016-2017 θα γίνουν μέσω του Web  από τη σελίδα http://my-studies.uoa.gr από 8-11-2016 έως και 21-11-2016. Οι φοιτητές θα πρέπει να έχουν δηλώσει τα ίδια συγγράμματα και στον Εύδοξο στην ιστοσελίδα  http://eudoxus.gr.

Το ίδιο χρονικό διάστημα οι επί πτυχίω φοιτητές θα δηλώσουν και μαθήματα του εαρινού εξαμήνου για τις πτυχιακές εξετάσεις και όχι συγγράμματα γιατί δεν διανέμονται συγγράμματα άλλου εξαμήνου. Θα πρέπει όμως πρώτα να έχουν ενημερωθεί για τα αποτελέσματα των εξετάσεων από την εξεταστική Σεπτεμβρίου πριν κάνουν δήλωση μαθημάτων για να μη δημιουργηθούν προβλήματα στο σύστημα.

 

Σημείωση: Τονίζεται ότι η επιτυχής ηλεκτρονική δήλωση των μαθημάτων στις προβλεπόμενες προθεσμίες είναι ευθύνη των ίδιων των φοιτητών. Σε καμία περίπτωση η Γραμματεία δεν θα δηλώνει εκπρόθεσμα μαθήματα μετά από αίτημα των φοιτητών. Η διαδικασία δήλωσης των μαθημάτων και ο έλεγχος ορθής καταχώρησης περιγράφεται στο σύνδεσμο:  

http://www.uoa.gr/fileadmin/user_upload/PDF-files/FOITITES/eServices/Odigies_Hlektroniki-Dilwsi_Mathimatwn.pdf

Κατόπιν αυτού όλοι οι φοιτητές οφείλουν να εκτυπώνουν τη δήλωση μαθημάτων τους, μετά το στάδιο της επαλήθευσης για αποφυγή προβλημάτων και απόδειξη έγκυρης δήλωσης.

 Εφιστάται η προσοχή στους φοιτητές ότι από εδώ και πέρα δηλαδή από το εαρινό εξάμηνο 2015-16 δεν θα διορθώνονται γραπτά για μαθήματα που δεν έχουν δηλωθεί, όπως αναφέρεται στον οδηγό σπουδών.

Οι φοιτητές έχουν ως ανώτατο όριο δήλωσης μαθημάτων ως εξής:

  • Οι φοιτητές του 1ου και 2ου εξαμήνου δηλώνουν 5 μαθήματα.
  • Οι φοιτητές του 3ου και 4ου εξαμήνου δηλώνουν 10 μαθήματα.
  • Οι φοιτητές του 5ου και 6ου εξαμήνου δηλώνουν 15 μαθήματα.
  • Οι φοιτητές του 7ου και 8ου εξαμήνου δηλώνουν 20 μαθήματα.

Οι φοιτητές που είναι επί πτυχίω  δηλώνουν σύνολο 20 μαθήματα

 

Aπό τη Γραμματεία του Τμήματος Χημείας

ΟΡΚΩΜΟΣΙΑ ΔΙΔΑΚΤΟΡΩΝ ΚΑΙ ΔΙΠΛΩΜΑΤΟΥΧΩΝ ΕΙΔΙΚΕΥΣΗΣ

Ανακοινώνεται ότι η Ορκωμοσία των διδακτόρων και διπλωματούχων ειδίκευσης (περιόδου Σεπτεμβρίου 2016) θα πραγματοποιηθεί την Τρίτη 22-11-2016 και ώρα 11.30π.μ. στο Αμφιθέατρο ΦΜ3 του Τμήματος Χημείας.

 

Aπό τη Γραμματεία του Τμήματος Χημείας

Page 10 of 14« First...89101112...Last »