Υποτροφίες σε Έλληνες Υπηκόους για Σπουδές στο Ισραήλ

Υποτροφίες σε Έλληνες υπηκόους (μόνιμοι κάτοικοι Ελλάδας),  για σπουδές στο Ισραήλ.

Πληροφορίες

http://embassies.gov.il/athens/AboutIsrael/Science_Academia_scholarships/Pages/scholarships-to-Israel2017-2018.aspx

 

Από τη Γραμματεία Τμήματος Χημείας