ΑΙΤΗΣΕΙΣ ΟΡΚΩΜΟΣΙΑΣ ΠΤΥΧΙΟΥΧΩΝ ΕΞΕΤΑΣΤΙΚΗΣ ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΥ 2017

Ανακοινώνεται ότι οι αιτήσεις Ορκωμοσίας πτυχιούχων εξεταστικής περιόδου Σεπτεμβρίου 2017 θα υποβληθούν στη Γραμματεία του Τμήματος από τις 23-10-2017 έως και 3-11-2017.

 

Aπό τη Γραμματεία του Τμήματος Χημείας

ΠΑΡΑΤΗΣΗ ΠΡΟΘΕΣΜΙΑΣ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΑΙΤΗΣΕΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΙΔΙΚΗ ΤΑΥΤΌΤΗΤΑ ΔΩΡΕΑΝ ΣΊΤΙΣΗΣ

Σας γνωρίζουμε ότι παρατείνεται η προθεσμία υποβολής αιτήσεων με τα απαιτούμενα δικαιολογητικά για τη χορήγηση της ειδικής ταυτότητας δωρεάν σίτισης μέχρι και την 20η Οκτωβρίου 2017

 

Από τη Γραμματεία του Τμήματος Χημείας 

ΣΥΝΑΝΤΗΣΗ ΦΟΙΤΗΤΩΝ 3ου ΚΑΙ 4ου ΈΤΟΥΣ ΜΕ ΤΟΝ ΚΑΘΗΓΗΤΗ Π. ΡΑΠΤΗ

Όσοι φοιτητές (3ου, 4ου έτους ή παλαιότεροι) επιθυμούν, μπορούν να παρευρεθούν σε συνάντηση με τον καθηγητή Raphael G. Raptis, ο οποίος θα επισκεφθεί το Τμήμα Χημείας αύριο Τετάρτη 11/10/2017. Ο καθηγητής Raphael G. Raptis θα παρουσιάσει τις δυνατότητες συνέχισης των σπουδών, μεταπτυχιακών, χρηματοδότησης κλπ στο Department of Chemistry and Biochemistry, Florida International University, Miami. Η συνάντηση θα γίνει στις 14.30 στην αίθουσα Α2 μετά το πέρας της διάλεξης του.

 

Από τη Γραμματεία του Τμήματος Χημείας

Χορήγηση Χρηματικών Βραβείων από την ΕΣΤΙΑ ΝΑΥΤΙΚΩΝ

Όπως κάθε χρόνο, έτσι και φέτος, η Εστία Ναυτικών θα χορηγήσει Χρηματικά Βραβεία στα παιδιά των εν ενεργεία και συνταξιούχων ναυτικών που φοίτησαν στα Ανώτατα Εκπαιδευτικά Ιδρύματα (Α.Ε.Ι) της χώρας το ακαδημαϊκό έτος 2016-2017 και έχουν τις προϋποθέσεις που αναφέρονται σε σχετικό Κανονισμό της.

Για κάθε σχετική πληροφορία οι ενδιαφερόμενοι να απευθύνονται αυτοπροσώπως στην Εστία Ναυτικών, Φίλωνος 97-99, Πειραιάς ή στο τηλέφωνο 210.4176.059 (παροχή Χρηματικών Βραβείων).

 

Από τη Γραμματεία του Τμήματος Χημείας

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΚΑΤΑΘΕΣΗΣ ΕΡΕΥΝΗΤΙΚΩΝ ΕΡΓΑΣΙΩΝ

Ανακοινώνεται ότι οι παρουσιάσεις των Ερευνητικών  Εργασιών των Μεταπτυχιακών Φοιτητών Π.Μ.Σ. θα πραγματοποιηθούν έως και την Παρασκευή 20-10-2017, ενώ οι αιτήσεις ορκωμοσίας που θα συνοδεύονται από τα απαραίτητα δικαιολογητικά, θα υποβάλλονται στη Γραμματεία έως και την Παρασκευή 3-11-2017.

 

Από τη Γραμματεία του Τμήματος Χημείας

3rd ACTC meeting: “Liquid Biopsy in Clinical Practice” (www.actc2017.org)

Το 3rd ACTC meeting: “Liquid Biopsy in Clinical Practice” διοργανώνεται στις 4-7 Οκτωβρίου 2017 στην Ρόδο από την Καθηγήτρια Ε. Λιανίδου (Εθνικό και Καποδιστριακό Πανεπιστήμιο Αθηνών) και τον Καθ. K. Pantel (University of Hamburg, Germany).

Το σημαντικό αυτό Διεθνές Συνέδριο διοργανώνεται για τρίτη φορά στην Ελλάδα και έχει ως σκοπό να καλύψει τα τελευταία δεδομένα σε ένα τομέα αιχμής στην έρευνα κατά του καρκίνου, στον τομέα της υγρής βιοψίας (liquid biopsy).

Η υγρή βιοψία αποτελεί μία μη-επεμβατική προσέγγιση για την παρακολούθηση ασθενών με καρκίνο και βασίζεται στην άντληση πληροφοριών για την εξέλιξη του όγκου, καθώς και για την λήψη θεραπευτικών αποφάσεων και εξατομικευμένης θεραπείας μέσω της ανάλυσης περιφερικού αίματος. Δίνει τη δυνατότητα χαρακτηρισμού της εξέλιξης ενός συμπαγούς όγκου σε τακτά χρονικά διαστήματα και σε πραγματικό χρόνο, μέσω λεπτομερούς μοριακής ανάλυσης του κυκλοφορούντος γενετικού υλικού του στο περιφερικό αίμα. Η προσέγγιση αυτή δίνει σημαντικές πληροφορίες για την βιολογία και την ετερογένεια του όγκου μέσω: α) ανίχνευσης και μοριακού χαρακτηρισμού κυκλοφορούντων καρκινικών κυττάρων (circulating tumor cells, CTCs), β) ανίχνευσης μεταλλάξεων και επιγενετικών τροποποιήσεων στο εξωκυττάριο κυκλοφορούν καρκινικό DNA (circulating tumor DNA, ctDNA), γ) μελέτης κυκλοφορούντων  miRNAs, και δ) απομόνωσης και μελέτης εξωκυτταρικών σωματιδίων (extracellular vesicles, EVs). Οι αναλύσεις αυτές δίνουν άλλη διάσταση στην εξατομικευμένη θεραπεία, καθώς παρέχουν τη δυνατότητα χαρακτηρισμού της νεοπλασματικής νόσου σε μοριακό επίπεδο για την εκτίμηση της πρόγνωσης, καθώς και την πρόβλεψη ανταπόκρισης ή της ανάπτυξης αντίστασης σε στοχευμένες θεραπείες, ειδικά όταν η απόκτηση  βιοπτικού υλικού από μεταστατικές εστίες δεν είναι πάντοτε εφικτή για πρακτικούς λόγους.

Κυκλοφορούντα Καρκινικά Κύτταρα: Τα CTCs είναι σπάνια κύτταρα που ανιχνεύονται στο περιφερικό αίμα και προέρχονται από πρωτοπαθείς και μεταστατικούς όγκους. Τα κύτταρα αυτά έχουν αποκτήσει την ικανότητα εισόδου στην κυκλοφορία και μπορούν να εξαγγειωθούν, και να προκαλέσουν την ανάπτυξη μεταστάσεων σε διαφορετικά όργανα. Ο FDA έχει ήδη εγκρίνει την εφαρμογή του συστήματος CellSearch (Menarini) για την ανάλυση των CTCs στον καρκίνο του μαστού (2004), του παχέος εντέρου (2008) και του προστάτη (2008 για πρόγνωση και όχι για επιλογή θεραπευτικών πρωτοκόλλων. Ο μοριακός χαρακτηρισμός των CTCs μπορεί να συνεισφέρει στην καλύτερη κατανόηση της βιολογίας της ανάπτυξης μετάστασης καθώς και στην ταυτοποίηση νέων θεραπευτικών στόχων.

Εξωκυττάριο καρκινικό DNA: Το εξωκυττάριο DNA (cell-free DNA, cfDNA) ανιχνεύεται στο αίμα των  ασθενών με καρκίνο και μπορεί να χρησιμοποιηθεί για την ανίχνευση μοριακών τροποποιήσεων που σχετίζονται με την εξέλιξη της νόσου. Το circulating tumor DNA (ctDNA) είναι ένα μικρό ποσοστό του cfDNA που απελευθερώνεται στην κυκλοφορία από τα καρκινικά κύτταρα και περιλαμβάνει όλες τις μοριακές αλλαγές που χαρακτηρίζουν το καρκινικό κύτταρο. Η ανίχνευση μεταλλάξεων και επιπρόσθετων γενετικών και επιγενετικών ανωμαλιών στο ctDNA μπορούν να επιτευχθεί με μοριακές τεχνικές που χαρακτηρίζονται από υψηλή ευαισθησία και ειδικότητα και μπορούν να εφαρμοστούν όταν δεν είναι εφικτή η λήψη βιοπτικού υλικού. Πρόσφατα η δοκιμασία ανίχνευσης μεταλλάξεων του γονιδίου EGFR στο ctDNA έχει λάβει έγκριση από το FDA και είναι ιδιαίτερα χρήσιμη στην παρακολούθηση των ασθενών με μη-μικροκυτταρικό καρκίνο πνεύμονα κατά τη διάρκεια της θεραπείας.

Συμπερασματικά η υγρή βιοψία παρέχει πολλές νέες δυνατότητες παρακολούθησης ασθενών με καρκίνο. Οι αναλύσεις υγρής βιοψίας είναι ελάχιστα επεμβατικές και μπορούν να επαναληφθούν κατά την παρακολούθηση των ασθενών όσες φορές κρίνεται απαραίτητο, γεγονός που αποτελεί το κυριότερο πλεονέκτημα τους στην κλινική πράξη. Όσον αφορά στο κλινικό εργαστήριο, οι αναλύσεις υγρής βιοψίας έχουν τη δυναμική ενός ευρύτατου πεδίου εφαρμογών όπως η ανάπτυξη στοχευμένων διαγνωστικών δοκιμασιών (theranostics) και συνοδών διαγνωστικών εξετάσεων (companion diagnostics) για συγκεκριμένες στοχευμένες θεραπείες, η παρακολούθηση της εξέλιξης της νόσου, ενώ στο εγγύς μέλλον θα μπορούν να αξιοποιηθούν ακόμη και για την πρώιμη διάγνωση της νεοπλασίας. Οι δοκιμασίες υγρής βιοψίας ύστερα από επικύρωση, μπορούν να οδηγήσουν στην καλύτερη κλινική διαχείριση της θεραπείας των ασθενών, καθώς και στην κατανόηση της εξέλιξης του όγκου, σε πολλούς και διαφορετικούς τύπους καρκίνου.

Στο συνέδριο θα παρουσιασθούν συνολικά 32 διαλέξεις από κορυφαίους Επιστήμονες και εξέχουσες προσωπικότητες του διεθνούς ερευνητικού χώρου στον τομέα της έρευνας του καρκίνου, 20 προφορικές και 114 ανηρτημένες ανακοινώσεις. Στο συνέδριο έχουν δηλώσει συμμετοχή και θα παρευρεθούν περίπου 300 ερευνητές και κλινικοί ογκολόγοι από πολλές χώρες της Ευρώπης, Βορείου Αμερικής, Αυστραλίας κα. Το συνέδριο πλαισιώνεται από έκθεση καινοτόμων τεχνολογιών και μηχανημάτων για την ανάλυση κυκλοφορούντων καρκινικών κυττάρων και εξωκυττάριου καρκινικού DNA στο αίμα ασθενών με καρκίνο. 

 

Ε. Λιανίδου, PhD

Καθηγήτρια Αναλυτικής Χημείας – Κλινικής Χημείας

Τμήμα Χημείας

Εθνικό και Καποδιστριακό Πανεπιστήμιο Αθηνών

Πρόεδρος του ACTC 2017

Website: http://en.actc-lab.chem.uoa.gr/

 

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΕΝΑΡΞΗΣ ΤΟΥ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ ΒΙΟΧΗΜΕΙΑ ΙΙ ΑΚΑΔ. ΕΤΟΥΣ 2017-18

Ανακοινώνεται ότι η διδασκαλία του μαθήματος επιλογής ΒΙΟΧΗΜΕΙΑ ΙΙ (7213) θα ξεκινήσει την Παρασκευή 6/10/2017. Υπενθυμίζεται ότι οι ώρες του μαθήματος είναι Δευτέρα 3-4 μμ και Παρασκευή 9-11 πμ (Αμφιθέατρο Α1). Οι ώρες του Εργαστηρίου είναι Δευτέρα 4-6 μμ και Παρασκευή 11 πμ-2 μμ.

 

Από τους Διδάσκοντες

ΕΝΑΡΞΗ ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑΣ ΜΑΘΗΜΑΤΩΝ KAI ΩΡΟΛΟΓΙΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΑΚΑΔΗΜΑΙΚΟΥ ΕΤΟΥΣ 2017-18

Ανακοινώνεται ότι η διδασκαλία των μαθημάτων του ακαδημαικού έτους 2017-2018 θα ξεκινήσει τη Δευτέρα 02/10/2017. Μπορείτε να κατεβάσετε το Ωρολόγιο Πρόγραμμα 2017-18 από εδώ (αρχείο pdf).  Περισσότερες πληροφορίες για συγκεκριμένα μαθήματα/εργαστήρια θα αναρτώνται στην πλατφόρμα e-class.

 

Από τη Γραμματεία του Τμήματος

Έξι υποτροφίες για εκπόνηση διδακτορικής διατριβής στο Τμήμα Χημείας

Στα πλαίσια του έργου “Ενίσχυση Εστιών Αριστείας του ΕΚΠΑ”, το οποίο υλοποιείται με αποκλειστική δωρεά του Ιδρύματος Σταύρος Νιάρχος (ΙΣΝ) έχουν προκηρυχθεί έξι υποτροφίες για εκπόνηση διδακτορικής διατριβής στο Τμήμα Χημείας. Η προθεσμία υποβολής αιτήσεων λήγει στις 13 Οκτωβρίου 2017. Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να λάβουν περισσότερες πληροφορίες από τους επιστημονικούς υπευθύνους (δείτε επισυναπτόμενο pdf) ή στους παρακάτω συνδέσμους.

Ο Πρόεδρος του Τμήματος Χημείας
Γεώργιος Κόκοτος
Καθηγητής

ΕΓΓΡΑΦΕΣ ΦΟΙΤΗΤΩΝ ΜΕ ΤΗΝ ΕΙΔΙΚΗ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ ΑΛΛΟΔΑΠΩΝ-ΑΛΛΟΓΕΝΩΝ ΚΑΙ ΑΠΟΦΟΙΤΩΝ ΛΥΚΕΙΩΝ ‘Η ΑΝΤΙΣΤΟΙΧΩΝ ΣΧΟΛΕΙΩΝ ΚΡΑΤΩΝ-ΜΕΛΩΝ ΤΗΣ Ε.Ε. ΜΗ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΚΑΤΑΓΩΓΗΣ

Καλούνται για εγγραφή οι εισαχθέντες για το ακαδ. έτος 2017-2018 με την ειδική καατηγορία των Αλλοδαπών-Αλλογενών και αποφοίτων Λυκείων ή αντίστοιχων σχολείων Κρατών-Μελών της Ε.Ε. μη Ελληνικής καταγωγής για εγγραφή από από 22-9-2017 έως και 29-9-2017 στη Γραμματεία του Τμήματος (Δευτέρα-Τετάρτη-Παρασκευή 11-2μμ).

Την εγγραφή την κάνει ο ίδιος ο ενδιαφερόμενος ή οποιασδήποτε άλλος με νόμιμη εξουσιοδότηση.

 

Από τη Γραμματεία του Τμήματος Χημείας

Page 1 of 212