ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΘΕΡΙΝΟΥ ΣΧΟΛΕΙΟΥ ΠΜΣ: “ΑΝΟΡΓΑΝΗ ΧΗΜΕΙΑ ΚΑΙ ΕΦΑΡΜΟΓΕΣ ΤΗΣ ΣΤΗ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ”

Ανακοινώνεται η λειτουργία Θερινού Σχολείου του ΠΜΣ “ΑΝΟΡΓΑΝΗ ΧΗΜΕΙΑ ΚΑΙ ΕΦΑΡΜΟΓΕΣ ΤΗΣ ΣΤΗ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ” με τίτλο “ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΙΚΕΣ ΚΑΙ ΠΕΙΡΑΜΑΤΙΚΕΣ ΜΕΘΟΔΟΙ ΠΡΟΣΔΙΟΡΙΣΜΟΥ ΔΟΜΗΣ-ΙΔΙΟΤΗΤΩΝ ΣΥΜΠΛΟΚΩΝ ΕΝΩΣΕΩΝ ΚΑΙ ΑΝΟΡΓΑΝΩΝ ΥΛΙΚΩΝ”. Το Θερινό Σχολείο απευθύνεται στους φοιτητές του ΠΜΣ “Ανόργανη Χημεία και Εφαρμογές της στη Βιομηχανία” και τα έξοδα καλύπτονται από το ΠΜΣ. Για κάθε άλλο μεταπτυχιακό φοιτητή / Υ.Δ. που θα ήθελε να το παρακολουθήσει, απαραίτητη προϋπόθεση είναι η εγγραφή του μέχρι 15 Ιουνίου στη Γραμματεία Εργ. Ανόργανης Χημείας (κ. Π. Μαριολάκου) ή στη διεύθυνση cmitsop@chem.uoa.gr (Χ. Α. Μητσοπούλου- Διευθ. ΠΜΣ) με το συμβολικό ποσό των 5 €. 

Αφίσα Θερινού Σχολείου (αρχείο pdf)