July 2017

Απόκτηση Ακαδημαϊκής Διδακτικής Εμπειρίας / Νέα Πρόσκληση για το ακαδημαϊκό έτος 2017-18

Αριθμός Προκήρυξης: 54841/2017
Ημ. Δημοσίευσης: 21/07/2017
Ημ. Λήξης: 24/08/2017

Το Εθνικό και Καποδιστριακό Πανεπιστήμιο Αθηνών – Ειδικός Λογαριασμός Κονδυλίων Έρευνας, στο πλαίσιο της Πράξης με τίτλο: «Απόκτηση Ακαδημαϊκής Διδακτικής Εμπειρίας σε Νέους Επιστήμονες Κατόχους Διδακτορικού στο Εθνικό και Καποδιστριακό Πανεπιστήμιο Αθηνών», του ΕΠ «Ανάπτυξη Ανθρώπινου Δυναμικού, Εκπαίδευση και Δια Βίου Μάθηση» (αρ. πρωτ. 11601/17.05.2017, κωδ. ΕΔΒΜ45), η οποία συγχρηματοδοτείται από το Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο και Εθνικούς Πόρους, κωδικός ΟΠΣ 5008975, προσκαλεί Νέους Επιστήμονες, κατόχους Διδακτορικού Διπλώματος, να εκδηλώσουν ενδιαφέρον για την παροχή διδακτικού έργου για το Ακαδημαϊκό Έτος 2017 – 2018, σε ένα από τα μαθήματα των προπτυχιακών και μεταπτυχιακών προγραμμάτων σπουδών του Πανεπιστημίου Αθηνών ανά εξάμηνο (έως δυο μαθήματα για όλο το ακαδημαϊκό έτος 2017-18), όπως αυτά έχουν εγκριθεί από τη Σύγκλητο του Πανεπιστημίου Αθηνών και αναλυτικά περιγράφονται στον πίνακα μαθημάτων και στο παράρτημα, που επισυνάπτονται στην παρούσα πρόσκληση.
Πληροφορίες: Ευσταθία Πολυζώη, τηλ. 210 727 5804

Λήψη Αρχείου

Η πρόσκληση βρίσκεται: http://www.elke.uoa.gr/proc_persons_details.aspx?id=1753

Ευχαριστίες Θερινού Σχολείου ΠΜΣ: “ΑΝΟΡΓΑΝΗ ΧΗΜΕΙΑ ΚΑΙ ΕΦΑΡΜΟΓΕΣ ΤΗΣ ΣΤΗ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ”

Με ευκαιρία της λήξης του θερινού Σχολείου “Υπολογιστικές και Πειραματικές Μέθοδοι Προσδιορισμού Δομής-Ιδιοτήτων Συμπλόκων Ενώσεων και Ανόργανων Υλικών” που διοργανώθηκε από το ΠΜΣ “‘Ανόργανη Χημεία και Εφαρμογές της στη Βιομηχανία” του Τμήματος μας μεταξύ 19-22 Ιουνίου, θα θέλαμε να ευχαριστήσουμε όλους όσους συνέβαλλαν στη επιτυχία του. Τους εισηγητές από τον “ΕΚΕΦΕ” Δημόκριτο, Ερευνητές κκ. Γ. Μήτρικα, Α. Ραπτοπούλου και Β. Ψυχάρη αλλά και τα μέλη ΔΕΠ του Τμήματος μας κκ. Σ. Κοϊνη και Α. Χρυσανθόπουλο. Επίσης ένα μεγάλο ευχαριστώ ανήκει στους 30 μεταπτυχιακούς φοιτητές (α’ και β΄κύκλου) από το Τμήμα μας αλλά και τον Δημόκριτο και το ΕΜΠ που με την ζωντάνεια τους και τις αδιάκοπες ερωτήσεις τους συνέβαλλαν στην επιτυχία του εγχειρήματος και μας ωθούν να συνεχίσουμε κάθε προσπάθεια για την πολύπλευρη εκπαίδευσή τους στην έρευνα.

 

ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΕΙΣ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟΥ ΑΝΑΛΥΤΙΚΗΣ ΧΗΜΕΙΑΣ 2009-2011

Α. Διπλωματικές εργασίες (Διατριβές ειδίκευσης)
Master Theses

 1. Η. Καραγιαννίδης:
  Επικύρωση μεθόδου HPLC για τον προσδιορισμό των προσμίξεων της υδροχλωρικής ρανιτιδίνης σε ενέσιμα και πόσιμα φαρμακευτικά σκευάσματα.
  2009, Επιβλέπων: Μ. Α. Κουππάρης (Ειδίκευση: Αναλυτική Χημεία)

  Ε. Karagianidis:
  Validation of HPLC method for the determination of impurities of ranitidine hydrochloride in injection and oral pharmaceutical formulations.
  2009, Advisor: M. A. Koupparis (Specialization: Analytical Chemistry)

 2. E. Καλογρηά:
  Ανάπτυξη και αξιολόγηση μεθόδου ποσοτικού προσδιορισμού παρακεταμόλης, υδροχλωρικής ψευδοεφεδρίνης και μηλεϊνικής χλωροφαινιραμίνης σε δισκία με την τεχνική HPLC-UV σε στήλη πορώδους γραφιτοποιημένου άνθρακα.
  2009, Επιβλέπων: Μ. Α. Κουππάρης (Ειδίκευση: Αναλυτική Χημεία)

  E. Kalogria:
  Development and evaluation of a method for the assay of paracetamol, pseudoephedrine hydrochloride, and chlorpheniramine maleate in tablets with HPLC-UV and porus graphitized carbon column.
  2009, Advisor: M. A. Koupparis (Specialization: Analytical Chemistry)

 3. Κ. Αθανασίου: 
  Αεριοχρωματογραφικός προσδιορισμός του dechlorane plus σε υδατικά δείγματα με μικροεκχύλιση στερεάς φάσης. 
  2009, Επιβλέπων: Ευ. Μπακέας (Ειδίκευση: Αναλυτική Χημεία)

  K. Athanasiou:
  Gas-crhomatographic determination of dechlorane plus in aqueous samples by solid state microextraction.
  2009, Advisor: Ev. Bakeas (Specialization: Analytical Chemistry)

 4. Ε. Κωνσταντινίδης: 
  Προσδιορισμός πολυκυκλικών αρωματικών υδρογονανθράκων και των νιτρο/οξο-παραγώγων τους σε αιωρούμενα σωματίδια ΡΜ10 με αεριοχρωματογραφία/ φασματομετρία μαζών (ΕΙ/NCI). 
  2009, Επιβλέπων: Ευ. Μπακέας (Ειδίκευση: Αναλυτική Χημεία)

  E. Konstantinidis:
  Determination of polycyclic aromatic hydrocarbons and of their nitro/oxo-derivatives in particulates PM10 by gas-chromatography/mass spectrometry (EI/NCI).
  2009, Advisor: Ev. Bakeas (Specialization: Analytical Chemistry)

 5. Κ. Μπούρος: 
  Αεριοχρωματογραφικός προσδιορισμός πολυβρωμιωμένων διαφαινυλο-αιθέρων σε αέρια δείγματα με μικροεκχύλιση στερεάς φάσης. 
  2009, Επιβλέπων: Ευ. Μπακέας (Ειδίκευση: Αναλυτική Χημεία)

  K. Bouros:
  Gas-chromatographic determination of polybrominated diphenyl-ethers in gaseous samples by solid state microextraction.
  2009, Advisor: Ev. Bakeas (Specialization: Analytical Chemistry)

 6. K. Αστρακά:
  Ανάπτυξη και επικύρωση μεθόδου ελέγχου νοθείας κρόκου με συνθετικές και φυσικές χρωστικές με υγροχρωματογραφία υψηλής απόδοσης και ανιχνευτή σειράς φωτοδιόδων.
  2009, Επιβλέπων: Μ. Α. Κουππάρης (Ειδίκευση: Χημική Ανάλυση – ‘Ελεγχος Ποιότητας)

  C. Astraka:
  Method development and validation for the crocus adulteration with synthetic and natural pigments using HPLC and photodiode array detector.
  2009, Advisor: M. A. Koupparis (Specialization: Chemical Analysis – Quality Control)

 7. Θ. Ρόμπα:
  Ανάπτυξη και επικύρωση μεθόδου HPLC για τον προσδιορισμό υπολειμμάτων καρβεδιλόλης και ολικού οργανικού άνθρακα για τον προσδιορισμό υπολείμματος απορρυπαντικού κατά τον έλεγχο απόδοσης διαδικασίας καθαρισμού γραμμής παραγωγής φαρμακευτικών σκευασμάτων.
  2009, Επιβλέπων: Μ. Α. Κουππάρης (Ειδίκευση: Χημική Ανάλυση – ‘Ελεγχος Ποιότητας)

  Th. Romba:
  Development and validation of an HPLC method for the determination of carbedilole residues and total organic carbon for the determination of detergent residue during the performance control of cleaning procedure of pharmaceutical formulations manufacturing line.
  2009, Advisor: M. A. Koupparis (Specialization: Chemical Analysis – Quality Control)

 8. Θ. Παπακονδύλη:
  Ανάπτυξη και επικύρωση μεθόδου HPLC ποσοτικού προσδιορισμού ακενοκουμαρόλης και συγγενών προσμίξεων.
  2009, Επιβλέπων: Μ. Α. Κουππάρης (Ειδίκευση: Χημική Ανάλυση – ‘Ελεγχος Ποιότητας)

  Th. Papakondili:
  Development and validation of an HPLC method for the quantitative determination of acenocoumarol and related impurities.
  2009, Advisor: M. A. Koupparis (Specialization: Chemical Analysis – Quality Control)

 9. Χρ. Καπριδάκη: 
  Προσδιορισμός δισφαινολης Α σε κονσερβοποιημένα τρόφιμα με εκχύλιση στερεάς φάσης σε στήλες ανοσοσυγγένειας, μονοκλωνικού αντισώματος, και υγροχρωματογραφικές τεχνικές LC-FLD και LC-MS/MS.
  2009, Επιβλέπων: Ν. Σ. Θωμαΐδης (Ειδίκευση: Χημική Ανάλυση – ‘Ελεγχος Ποιότητας)

  Chr. Kapridaki: 
  Determination of bisphenol A in canned food with monoclonal antibody immunoaffinity solid phase extraction and liquid chromatographic techniques, LC-FLD and LC-MS/MS. 
  2009, Advisor: Ν. S. Thomaidis (Specialization: Chemical Analysis – Quality Control)

 10. Σπ. Δρίβελος: 
  Προσδιορισμός ισοασκορβικού οξέος σε ιστό ιχθύος με υγροχρωματογραφία υδρόφιλων αλληλεπιδράσεων και ανιχνευτές ορατού υπεριώδους (HILIC-UV) και φασματομετρίας μαζών σε σειρά (HILIC-MS/MS).
  2009, Επιβλέπων: Ν. Σ. Θωμαΐδης (Ειδίκευση: Χημική Ανάλυση – ‘Ελεγχος Ποιότητας)

  Sp. Drivelos:
  Determination of isoascorbic acid in fish tissue by hydrophilic interaction liquid chromatography and UV (HILIC-UV) and tandem mass spectrometry detectors (HILIC-MS/MS).
  2009, Advisor: Ν. S. Thomaidis (Specialization: Chemical Analysis – Quality Control)

 11. Κ. Παππάς: 
  Προσδιορισμός βιοκτόνων ουσιών των υφαλοχρωμάτων στο θαλάσσιο περιβάλλον της Ελλάδος.
  2009, Επιβλέπων: Ν. Σ. Θωμαΐδης (Ειδίκευση: Χημεία και Τεχνολογία Περιβάλλοντος)

  K. Pappas:
  Determination of antifouling biocides in the marine environment of Greece.
  2009, Advisor: Ν. S. Thomaidis (Specialization: Environmental Chemistry and Technology)

 12. Δ. Αμπατζόγλου:
  Αξιολόγηση της προέλευσης των σωματιδίων PM10 και PM2.5 στην ατμόσφαιρα της Αθήνας. 
  2009, Επιβλέπων: Ευ. Μπακέας (Ειδίκευση: Χημεία και Τεχνολογία Περιβάλλοντος)

  D. Abatzoglou:
  Evaluation of the origin of particulates PM10 and PM2.5 in the atomsphere of Athens.
  2009, Advisor: Ev. Bakeas (Specialization: Environmental Chemistry and Technology)

 13. Γ. Δεββές: 
  Προσδιορισμός των εκπομπών πολυκυκλικών αρωματικών υδρογονανθράκων και των νιτρο/οξο- παραγώγων τους σε καυσαέρια αυτοκινήτων που χρησιμοποιούν βιοκαύσιμα και σε διάφορους κύκλους οδήγησης.
  2009, Επιβλέπων: Ευ. Μπακέας (Ειδίκευση: Χημεία και Τεχνολογία Περιβάλλοντος)

  G. Devves:
  Determination of polycyclic aromatic hydrocarbon emissions and of their nitro/oxo-derivatives in biofuel fuelled car exhausts, and at different driving rounds.
  2009, Advisor: Ev. Bakeas (Specialization: Environmental Chemistry and Technology)

 14. Φ. Παπανίκος: 
  Ανάπτυξη ταχείας δοκιμασίας για την ταυτόχρονη ανίχνευση 5 σημειακών μεταλλάξεων (10 αλληλίων) στο γονίδιο της β-σφαιρίνης.
  2009, Επιβλέπουσα: Π. Ιωάννου (Ειδίκευση: Κλινική Χημεία – Μοριακή Διαγνωστική)

  F. Papanikos:
  Development of a rapid test for the simultaneous detection of 5 mutations in β-globin gene based on polymerase chain reaction.
  2009, Advisor: P. Ioannou (Specialization: Clinical Biochemistry – Molecular Diagnostics)

 15. A. Tζίτζιρα: 
  Κλινική αξιολόγηση της μεθυλίωσης του γονιδίου CST6 ως νέου δείκτη καρκίνου. 
  2009, Επιβλέπουσα: Ε. Λιανίδου (Ειδίκευση: Κλινική Χημεία – Μοριακή Διαγνωστική)

  A. Tzitzira: 
  Clinical evaluation of CST6 methylation as a novel tumor biomarker.
  2009, Advisor: E. Lianidou (Specialization: Clinical Biochemistry – Molecular Diagnostics)

 16. Α. Κωνσταντινίδου: 
  Μελέτη της έκφρασης του γονιδίου TWIST-1 στον μη-μικροκυτταρικό καρκίνο του πνεύμονα.
  2009, Επιβλέπουσα: Ε. Λιανίδου (Ειδίκευση: Κλινική Χημεία – Μοριακή Διαγνωστική)

  A Konstantinidou:
  Study of the expression of TWIST-1 gene in non small cell lung cancer.
  2009, Advisor: E. Lianidou (Specialization: Clinical Biochemistry – Molecular Diagnostics)

 17. M. Στάμου:
  Ανάπτυξη και αξιολόγηση μεθόδου ανίχνευσης απαγορευμένων φαρμακευτικών ουσιών στον έλεγχο φαρμακοδιέγερσης σε ούρα αθλητών με την τεχνική αεριοχρωματογραφίας – φασματομετρίας μαζών χρόνου πτήσεως ιόντων.
  2009, Επιβλέπων: Μ. Α. Κουππάρης, Επιστημονικός Υπεύθυνος: Κ. Γεωργακόπουλος (Εργαστήριο Ελέγχου Doping, OAKA) (Ειδίκευση: Παραγωγή και ‘Ελεγχος Φαρμακευτικών Ενώσεων)

  M. Stamou:
  Method development and validation for the detection of prohibited pharmaceutical compounds in urine doping control of athletes with gas chromatography – time-of-flight spectrometry technique.
  2009, Advisor: M. A. Koupparis, Scientific Advisor: C. Georgakopoulos (OAKA Doping Control Laboratory) (Specialization: Production and Quality Control of Drugs)

 18. Θ. Τσουμάκας:
  Ανάπτυξη και επικύρωση μεθόδου ιοντικής χρωματογραφίας για τον προσδιορισμό ορίου σιδήρου (ΙΙ) σε ενέσιμα διαλύματα σιδήρου (ΙΙΙ).
  2010, Επιβλέπων: Μ. Α. Κουππάρης (Ειδίκευση: Παραγωγή και ‘Ελεγχος Φαρμακευτικών Ενώσεων)

  Th. Tsoumakas:
  Development and validation of an ion-chromatographic method the determination of iron(II) limit in injections of iron(III).
  2010, Advisor: M. A. Koupparis (Specialization: Production and Quality Control of Drugs)

 19. Β. Κακανή:
  Ανάπτυξη μεθόδου ανίχνευσης της μετάλλαξης V617F του γονιδίου JAK2 με διπλή αντίδραση επέκτασης εκκινητή και ταινία ξηρών αντιδραστηρίων διπλής ανίχνευσης.
  2010, Επιβλέπουσα: Π. Ιωάννου (Ειδίκευση: Κλινική Χημεία – Μοριακή Διαγνωστική)

  V. Kakani:
  Visual detection of the JAK2V617F mutation by duplex primer extension reaction and dual-allele dry reagent strip test.
  2010, Advisor: P. Ioannou (Specialization: Clinical Biochemistry – Molecular Diagnostics)

 20. Θ. Γεωργίου:
  Μελέτη της ατμοσφαιρικής ρύπανσης στο λιμένα Πειραιά.
  2010, Επιβλέπων: Ε. Μπακέας (Ειδίκευση: Χημεία και Τεχνολογία Περιβάλλοντος)

  Th. Georgiou:
  Study of atmospheric pollution at Piraeus port.
  2010, Advisor: E. Bakeas (Specialization: Environmental Chemistry and Technology)

 21. Ι. Αναστασίου: 
  Αεριοχρωματογραφικός προσδιορισμός της 6:2 και της 8:2 φθοροτελομερούς αλκοόλης σε υδατικά διαλύματα με μικροεκχύλιση στερεάς φάσης. 
  2010, Επιβλέπων: Ευ. Μπακέας (Ειδίκευση: Αναλυτική Χημεία)

  J. Anastasiou:
  Gas-chromatographic determination of 6:2 and 8:2 fluorotelomeric alcohol in aqueous solutions by solid state microextraction.
  2010, Advisor: Ev. Bakeas (Specialization: Analytical Chemistry)

 22. Σ. Κολοκούρη:
  Προσδιορισμός φυτοπροστατευτικών γεωργικών προϊόντων με την τεχνική υγροχρωματογραφίας – φασματομετρίας μαζών χρόνου πτήσης.
  2010, Επιβλέπων: Μ. Α. Κουππάρης, Επιστημονικός Υπεύθυνος: Κ. Λιαπής (Εργαστήριο Υπολειμμάτων Φυτοπροστατευτικών Ουσιών, Μπενάκειου Φυτοπαθολογικού Ινστιτούτου) (Ειδίκευση: Αναλυτική Χημεία)

  S. Kolokouri:
  Determination of pesticide residues with liquid chromatography – time-of-flight mass spectrometry technique.
  2010, Advisor: M. A. Koupparis, Scientific Advisor: C. Liapis (Pesticide Residues Laboratory of the Benaki Phytopathological Institute) (Specialization: Analytical Chemistry)

 23. Γ. Γεωργουλόπουλος:
  Ανάπτυξη και επικύρωση μεθόδου προσδιορισμού 4-εξυλορεσορκινόλης σε ιστό γαρίδας με υγροχρωματογραφία υψηλής απόδοσης και ανιχνευτές UV-FLD.
  2010, Επιβλέπων: Α. Κ. Καλοκαιρινός (Ειδίκευση: Αναλυτική Χημεία)

  G. Georgoulopoulos:
  Development and validation of a method for the determination of 4-hexylresorcinol in shrimp tissue by high performance liquid chromatography – UV/FL detection.
  2010, Advisor: A. C. Calokerinos (Specialization: Analytical Chemistry)

 24. B. Μπούτσικα:
  Προσδιορισμός πολυκυκλικών, νιτρο- & οξο-πολυκυκλικών αρωματικών υδρογονανθράκων και κ-αλκανίων, σε εκπομπές αυτοκινήτων από τη χρήση βιοκαυσίμων φυτικής και ζωϊκής προέλευσης.
  2010, Επιβλέπων: Α. Κ. Καλοκαιρινός (Ειδίκευση: Αναλυτική Χημεία)

  V. Boutsika:
  Determination of polycyclic aromatic hydrocarbons and their nitrated and oxygenated and n-alkanes derivatives emitted by a vehicle fuelled with biodiesel from vegetable oil and animal fat
  2010, Advisor: A. C. Calokerinos (Specialization: Analytical Chemistry)

 25. Μ. Χειμωνίδου: 
  Mελέτη μεθυλiωσης ογκοκατασταλτικών γονιδίων σε κυκλοφορούντα καρκινικά κύτταρα (CTCs).
  2010, Επιβλέπουσα: Ε. Λιανίδου (Ειδίκευση: Κλινική Χημεία)

  M. Chimonidou:
  Methylation study of tumor suppressor genes in circulating tumor cells (CTCs).
  2010, Advisor: E. Lianidou (Specialization: Clinical Chemistry)

 26. Κ. Παρίση:
  Ανάπτυξη και αξιολόγηση αναλυτικής μεθοδολογίας για τη μελέτη έκφρασης των εναλλακτικών μεταγράφων του αγγειακού ενδοθηλιακού αυξητικού παράγοντα (VEGF) με την τεχνολογία υγρών μικροσυστοιχιών σφαιριδίων. 
  2010, Επιβλέπουσα: Ε. Λιανίδου (Ειδίκευση: Κλινική Χημεία)

  K. Parisi:
  Development and clinical evaluation of analytical methodology for the study of gene expression of VEGF splice variants based on Liquid bead array technology.
  2010, Advisor: E. Lianidou (Specialization: Clinical Chemistry)

 27. Λ. Δημητρακόπουλος: 
  Ανάπτυξη και κλινική αξιολόγηση μεθόδων ανίχνευσης της μεθυλίωσης των γονιδίων CST6 και BRCA1 με υψηλής διακριτικότητας ανάλυση καμπυλών τήξης DNA (MS-HRMA). 
  2010, Επιβλέπουσα: Ε. Λιανίδου (Ειδίκευση: Κλινική Χημεία)

  L. Dimitrakopoulos:
  Development and clinical evaluation of methodology for the detection of CST6 and BRCA1 methylation by High Resolution Melting Analysis (MS-HRMA).
  2010, Advisor: E. Lianidou (Specialization: Clinical Chemistry)

 28. Κ. Δάγλα:
  Ανίχνευση κυκλοφορούντων καρκινικών κυττάρων με πολυπαραμετρική κυτταρομετρία ροής. 
  2010, Επιβλέπουσα: Ε. Λιανίδου (Ειδίκευση: Κλινική Χημεία)

  K. Dagla:
  Detection of circulating tumor cells by multiparametric flow cytometry.
  2010, Advisor: E. Lianidou (Specialization: Clinical Chemistry)

 29. Χ. Τσαφαράς: 
  Ανάπτυξη υγροχρωματογραφικής μεθόδου αποκλεισμού μεγεθών για χρήση σε πρωτεoμική μέθοδο. 
  2010, Επιβλέπουσα: Ε. Λιανίδου (Ειδίκευση: Κλινική Χημεία)

  C. Tsafaras: 
  Development of a size exclusion liquid chromatography method suitable for proteomics applications.
  2010, Advisor: E. Lianidou (Specialization: Clinical Chemistry)

 30. Φ. Βασιλάκη:
  Ανάπτυξη και αξιολόγηση μεθόδου για τον ποσοτικό προσδιορισμό των ενδογενών στεροειδών σε ούρα αθλητών με τη χρήση αεριοχρωματογραφίας / φασματομετρίας μαζών (GC/MS).
  2010, Επιβλέπων: Μ. Α. Κουππάρης, Επιστημονικός Υπεύθυνος: Κ. Γεωργακόπουλος (Εργαστήριο Ελέγχου Doping, OAKA) (Ειδίκευση: Κλινική Χημεία)

  Development and evaluation of a method for the quantitative determination of endogenous steroids in athletes urine using gas chromatography – mass spectrometer (GC/MS).
  2010, Advisor: M. A. Koupparis, Scientific Advisor: C. Georgakopoulos (OAKA Doping Control Laboratory) (Specialization: Clinical Chemistry)

 31. I. Αθανασιάδου:
  Βελτίωση ευαισθησίας αναβολικών ανδρογόνων στεροειδών με μεθόδους χημικής παραγωγοποίησης για ανάλυση με υγροχρωματογραφία – φασματομετρία μαζών.
  2010, Επιβλέπων: Μ. Α. Κουππάρης, Επιστημονικός Υπεύθυνος: Κ. Γεωργακόπουλος (Εργαστήριο Ελέγχου Doping, OAKA) (Ειδίκευση: Χημική Ανάλυση – ‘Ελεγχος Ποιότητας)

  I. Athanasiadou:
  Improvement of sensitivity of anabolic androgenic steroids with derivatisation methods for LC-MS analysis.
  2010, Advisor: M. A. Koupparis, Scientific Advisor: C. Georgakopoulos (OAKA Doping Control Laboratory) (Specialization: Chemical Analysis – Quality Control)

 32. Γ. Λιάπατα:
  Ανάπτυξη και επικύρωση μεθόδου προσδιορισμού σιπροφλοξασίνης και λαιβοφλοξασίνης σε πλάσμα με την τεχνική LC-MS.
  2010, Επιβλέπων: Μ. Α. Κουππάρης (Ειδίκευση: Χημική Ανάλυση – ‘Ελεγχος Ποιότητας)

  G. Liapatas:
  Development and validation of a method for the determination of ciprofloxacin and levothyroxine in plasma with LC-MS technique.
  2010, Advisor: M. A. Koupparis (Specialization: Chemical Analysis – Quality Control)

 33. Σ. Καράμπελα:
  Προσδιορισμός Δ9τετραϋδροκανναβινόλης και 11-nor-Δ9-τετραϋδροκανναβινοϊκού οξέος σε προνύμφες διπτέρων εντόμων με χρήση υγροχρωματογραφίας – φασματομετρίας μαζών (LC-MS) για ιατροδικαστικούς / τοξικολογικούς ελέγχους.
  2010, Επιβλέπων: Μ. Α. Κουππάρης (Ειδίκευση: Χημική Ανάλυση – ‘Ελεγχος Ποιότητας)

  S. Karambela:
  Determination of Δ9tetrahydrocannabinol and 11-nor-Δ9-tetrahydrocannabinoic acid in larvae of diptera insects using LC-MS for forensic/toxicological tests.
  2010, Advisor: M. A. Koupparis (Specialization: Chemical Analysis – Quality Control)

 34. Ε. Φασούλα:
  Κατασκευή αυτοματοποιημένου συστήματος διαδοχικών εγχύσεων με ανιχνευτή χημειοφωταύγειας και εφαρμογή του στην ανάπτυξη και επικύρωση μεθόδου για τον προσδιορισμό της αντιοξειδωτικής ικανότητας λευκών οίνων.
  2010, Επιβλέπων: Α. Οικονόμου (Ειδίκευση: Χημική Ανάλυση – ‘Ελεγχος Ποιότητας)

  Ε. Fassoula:
  Construction of an automated sequential-injection analysis system with chemiluminescence detection-Application to the development and validation of a method for the determination of antioxidant capacity of white wines.
  2010, Advisor: A. Economou (Specialization: Chemical Analysis – Quality Control)

 35. Μ. Σιουσιουλίνη:
  Aνάπτυξη και επικύρωση πολυ-υπολειμματικών μεθόδων προσδιορισμού φυτοφαρμάκων σε αλεύρι με υγροχρωματογραφία-φασματομετρία μαζών σε σειρά (LC-MS/MS).
  2010, Επιβλέπων: Α. Οικονόμου (Ειδίκευση: Χημική Ανάλυση – ‘Ελεγχος Ποιότητας)

  M. Siousioulini:
  Development and validation of multi-residue methods for the determination of pesticides in flour by liquid chromatography – tandem mass spectrometric detection (LC-MS/MS).
  2010, Advisor: A. Economou (Specialization: Chemical Analysis – Quality Control)

 36. Μ. Στρούθου: 
  Ανάπτυξη και επικύρωση πολυ-υπολειμματικής μεθόδου προσδιορισμού μη στεροειδών αντιφλεγμονωδών φαρμάκων σε προϊόντα ζωικής προέλευσης με υγροχρωματογραφία και διαδοχική φασματομετρία μαζών (LC-MS/MS).
  2010, Επιβλέπων: Ν. Σ. Θωμαΐδης (Ειδίκευση: Χημική Ανάλυση – ‘Ελεγχος Ποιότητας)

  M. Strouthou:
  Development and validation of a multi-residue method for the determination of non-steroidal anti-inflammatory drugs in foodstuff of animal origin by liquid chromatography-tandem mass spectrometry (LC-MS/ MS).
  2010, Advisor: Ν. S. Thomaidis (Specialization: Chemical Analysis – Quality Control)

 37. ‘O. Αρβανίτη: 
  Ανάπτυξη και επικύρωση μεθόδου προσδιορισμού υπερφθοριωμένων ενώσεων σε υδατικά δείγματα με υγροχρωματογραφία και διαδοχική φασματομετρία μαζών (LC-MS/MS).
  2010, Επιβλέπων: Ν. Σ. Θωμαΐδης (Ειδίκευση: Χημική Ανάλυση – ‘Ελεγχος Ποιότητας)

  O. Arvaniti:
  Development and validation of a method for the determination of perfluorinated compounds (PFCs) in aqueous samples by liquid chromatography-tandem mass spectrometry (LC-MS/MS).
  2010, Advisor: Ν. S. Thomaidis (Specialization: Chemical Analysis – Quality Control)

 38. Γ. Γεωργουλόπουλος: 
  Ανάπτυξη και επικύρωση μεθόδου προσδιορισμού 4-εξυλο-ρεσορκινόλης σε κατεψυγμένες γαρίδες με υγροχρωματογραφία.
  2010, Επιβλέπων: Ν. Σ. Θωμαΐδης (Ειδίκευση: Χημική Ανάλυση – ‘Ελεγχος Ποιότητας)

  G. Georgoulopoulos:
  Development and validation of an HPLC method for the determination of 4-hexyl-resorcinol in frozen shrimps.
  2010, Advisor: Ν. S. Thomaidis (Specialization: Chemical Analysis – Quality Control)

 39. Μ. Κόκοτου: 
  Ανάπτυξη μεθόδου προσδιορισμού μελαμίνης και προϊόντων αποδόμησης της με υγροχρωματογραφία – φασματομετρία μαζών.
  2010, Επιβλέπων: Ν. Σ. Θωμαΐδης (Ειδίκευση: Χημική Ανάλυση – ‘Ελεγχος Ποιότητας)

  M. Kokotou:
  Development of a method for the determination of melamine and its degradation products by liquid chromatography – mass spectrometry.
  2010, Advisor: Ν. S. Thomaidis (Specialization: Chemical Analysis – Quality Control)

 40. Ε. Βεντούρη: 
  Προσδιορισμός υπερφθοριωμένων ενώσεων σε στερεά περιβαλλοντικά δείγματα με υγροχρωματογραφία και διαδοχική φασματομετρία μαζών (LC-MS/MS)
  2010, Επιβλέπων: Ν. Σ. Θωμαΐδης (Ειδίκευση: Χημική Ανάλυση – ‘Ελεγχος Ποιότητας)

  E. Ventouri:
  Determination of perfluorinated compounds in solid environmental samples by liquid chromatography-tandem mass spectrometry (LC-MS/MS).
  2010, Advisor: Ν. S. Thomaidis (Specialization: Chemical Analysis – Quality Control)

 41. Α. Ασημακόπουλος: 
  Ανάπτυξη και επικύρωση μεθόδου για τον προσδιορισμό της δισφαινολης Α, της 4-t-οκτυλοφαινόλης και της 4-εννεϋλοφαινόλης σε ορό ανθρώπινου αίματος με υγροχρωματογραφία συζευγμένη με φασματομετρία μαζών σε σειρά (LC – MS/MS).
  2010, Επιβλέπων: Ν. Σ. Θωμαΐδης (Ειδίκευση: Χημική Ανάλυση – ‘Ελεγχος Ποιότητας)

  A. Asimakopoulos:
  Development and validation of a method for the determination of bisphenol A, 4-t-octylphenol and 4-nonylphenol in human serum by liquid chromatography-tandem mass spectrometry (LC-MS/MS).
  2010, Advisor: Ν. S. Thomaidis (Specialization: Chemical Analysis – Quality Control)

 42. Χρ. Πυργάκη: 
  Ανάπτυξη νέας μεθόδου προσδιορισμού των διαρροϊκών τοξινών οκαδαϊκό οξύ και δινοφυσιστοξίνη με HPLC-FLD μετά από παραγωγοποίηση με το αντιδραστήριο 3-bromomethyl-7-methoxy-1,4-benzoxazin-2-one.
  2011, Επιβλέπων: Ν. Σ. Θωμαΐδης (Ειδίκευση: Χημική Ανάλυση – ‘Ελεγχος Ποιότητας)

  Chr. Pyrgaki:
  Development of a new method for the determination of diarrheal toxins ocadaic acid and dinophysistoxin by HPLC-FLD after derivatization with 3-bromomethyl-7-methoxy-1,4-benzoxazin-2-one.
  2011, Advisor: Ν. S. Thomaidis (Specialization: Chemical Analysis – Quality Control)

 43. Γ. Μαυρoειδή: 
  Αξιολόγηση λειτουργίας υβριδικού συστήματος υγροχρωματογραφίας συζευγμένης με δίδυμο αναλυτή φασματομετρίας μαζών IT-TOF (LCMS-IT-TOF).
  2011, Επιβλέπων: Ν. Σ. Θωμαΐδης (Ειδίκευση: Χημική Ανάλυση – ‘Ελεγχος Ποιότητας)

  G. Mavroeidi:
  Evaluation of a hybrid liquid chromatography tandem mass spectrometric IT-TOF system (LCMS-IT-TOF).
  2011, Advisor: Ν. S. Thomaidis (Specialization: Chemical Analysis – Quality Control)

 44. Α. Αργυράκη: 
  Ανάπτυξη και επικύρωση μεθόδου προσδιορισμού καταλοίπων τετρακυκλινών σε ιστό ψαριού με υγροχρωματογραφία υψηλής απόδοσης και ανιχνευτές UV και MS/MS.
  2011, Επιβλέπων: Ν. Σ. Θωμαΐδης (Ειδίκευση: Χημική Ανάλυση – ‘Ελεγχος Ποιότητας)

  A. Argyraki:
  Development and validation of a method for the determination of tetracyclines residues in fish tissue by high performance liquid chromatography and UV and MS/MS detectors.
  2011, Advisor: Ν. S. Thomaidis (Specialization: Chemical Analysis – Quality Control)

 45. Α. Μπλέτσου: 
  Προσδιορισμός έξι φυτοπροστατευτικών ενώσεων διαφορετικών χημικών τάξεων, σε τρόφιμα φυτικής προέλευσης με υγροχρωματογραφία συζευγμένη με φασματομετρία μαζών σε σειρά (LC-MS/MS).
  2011, Επιβλέπων: Ν. Σ. Θωμαΐδης (Ειδίκευση: Χημική Ανάλυση – ‘Ελεγχος Ποιότητας)

  A. Bletsou:
  Determination of six pesticides from different chemical classes in foodstuff of plant origin by liquid chromatography-tandem mass spectrometry (LC-MS/MS).
  2011, Advisor: Ν. S. Thomaidis (Specialization: Chemical Analysis – Quality Control)

 46. Γ. Παπανδρέου:
  Ανάπτυξη και επικύρωση μεθόδου RP-HPLC για τον ταυτόχρονο προσδιορισμό ανιρακετάμης και των κυριοτέρων προσμίξεών της σε πρώτη ύλη και δισκία.
  2011, Επιβλέπουσα: Ε. Αρχοντάκη (Ειδίκευση: Χημική Ανάλυση – ‘Ελεγχος Ποιότητας)

  G. Papandreou:
  Development and validation of a RP-HPLC method for the simultaneous determination of aniracetam and its related substances in the bulk drug and tablet formulations.
  2011, Advisor: H. Archontaki (Specialization: Chemical Analysis – Quality Control)

 47. Ι. Αρβανίτη:
  Ανάπτυξη και επικύρωση μεθόδου RP-HPLC για τον προσδιορισμό δοριπενέμης σε εγκεφαλονωτιαίο υγρό.
  2011, Επιβλέπουσα: Ε. Αρχοντάκη (Ειδίκευση: Χημική Ανάλυση – ‘Ελεγχος Ποιότητας)

  I. Arvaniti:
  Development and validation of a RP-HPLC method for the determination of doripenem in cerebrospinal fluid.
  2011, Advisor: H. Archontaki (Specialization: Chemical Analysis – Quality Control)

 48. Σ. Κατσίκης:
  Ανάπτυξη πολυϋπολειμματικών μεθόδων υγροχρωματογραφίας – φασματομετρίας μαζών σε σειρά (LC-MS/MS) για τον προσδιορισμό φυτοπροστατευτικών ουσιών σε οίνους.
  2011, Επιβλέπων: Α. Οικονόμου. (Ειδίκευση: Χημική Ανάλυση – ‘Ελεγχος Ποιότητας)

  S. Katsikis:
  Development of liquid chromatography – tandem mass spectrometric (LC-MS/MS) multi-residue methods for the determination of pesticides in wines.
  2011, Advisor: A. Economou (Specialization: Chemical Analysis – Quality Control)

 49. M. Ρουμάνα:
  Βελτιστοποίηση και επικύρωση μεθόδου για τον έλεγχο ντόπινγκ απαγορευμένων ουσιών με GC/HRMS και GC/MS.
  2011, Επιβλέπων: Μ. Α. Κουππάρης, Επιστημονικός Υπεύθυνος: Κ. Γεωργακόπουλος (Εργαστήριο Ελέγχου Doping, OAKA) (Ειδίκευση: Χημική Ανάλυση – ‘Ελεγχος Ποιότητας)

  M. Roumana:
  Optimization and validation of a method for the doping control of prohibited substances with GC/HRMS and GC/MS.
  2011, Advisor: M. A. Koupparis, Scientific Advisor: C. Georgakopoulos (OAKA Doping Control Laboratory) (Specialization: Chemical Analysis – Quality Control)

 50. Αικ. Μπουρμποπούλου:
  Ανάπτυξη και επικύρωση μεθόδου ανίχνευσης απαγορευμένων ουσιών με υγροχρωματογραφία-φασματομετρία μαζών και αναλυτή χρόνου πτήσης.
  2011, Επιβλέπων: Μ. Α. Κουππάρης, Επιστημονικός Υπεύθυνος: Κ. Γεωργακόπουλος (Εργαστήριο Ελέγχου Doping, OAKA) (Ειδίκευση: Χημική Ανάλυση – ‘Ελεγχος Ποιότητας)

  Ek. Bourbopoulou:
  Development and validation of a method for the detection of prohibited substances with liquid chromatography – time-of-flight mass spectrometry.
  2011, Advisor: M. A. Koupparis, Scientific Advisor: C. Georgakopoulos (OAKA Doping Control Laboratory) (Specialization: Chemical Analysis – Quality Control)

 51. Σ. Ζερβού:
  Προσδιορισμός φυτοφαρμακων και κυανοτοξινών με την τεχνική εκχύλισης στερεάς φάσης (SPE) σε συνδυασμό με υγρή χρωματογραφία συζευγμένη φασματομετρία μαζών (LC-MS/MS)
  2011, Επιβλέπων: Α. Κ. Καλοκαιρινός, Επιστημονική Υπεύθυνη: Δρ. Α. Χισκιά, ΕΚΕΦΕ «Δημόκριτος» (Ειδίκευση: Χημική Ανάλυση – ‘Ελεγχος Ποιότητας)

  S. Zervou:
  Determination of pesticides and cyanotoxins by using solid phase extraction technique (SPE) with liquid chromatography mass spectrometric detection (LC-MS/MS)
  2011, Advisor: A. C. Calokerinos, Scientific Advisor: Dr A. Hiskia, NCSR «Demokritos» (Specialization: Chemical Analysis – Quality Control)

 52. Χ. Σχίζα: 
  Ανάπτυξη και εφαρμογές ευαίσθητων μεθόδων ανάλυσης μεταλλάξεων που βασίζονται στην υψηλής-διακριτικότητας ανάλυση καμπυλών τηξης DNA (HRMA) και ARMS – PCR. 
  2011, Επιβλέπουσα: Ε. Λιανίδου (Ειδίκευση: Κλινική Χημεία)

  C. Sxiza: 
  Development and applications of highly sensitive mutation analysis methods based on High-Resolution Melting Analysis (HRMA) and ARMS-PCR.
  2011, Advisor: E. Lianidou (Specialization: Clinical Chemistry)

 53. Σ. Φάρκωνα:
  Ανάλυση μεταλλάξεων στο γονίδιο PIK3CA στον καρκίνο του μαστού.
  2011, Επιβλέπουσα: Ε. Λιανίδου (Ειδίκευση: Κλινική Χημεία)

  S. Farkona:
  Mutation analysis of the PIK3CA gene in breast cancer.
  2011, Advisor: E. Lianidou (Specialization: Clinical Chemistry)

 54. O. Θεολόγου:
  Ανάπτυξη και επικύρωση μεθόδων HPLC για ποσοτικό προσδιορισμό και έλεγχο προσμίξεων του ισοπροπυλεστέρα της φλουπροστενόλης και της υδροχλωρικής μετφορμίνης σε φαρμακευτικά σκευάσματα.
  2011, Επιβλέπων: Μ. Α. Κουππάρης (Ειδίκευση: Αναλυτική Χημεία)

  O. Theologos:
  Development and validation of HPLC methods for the quantitative determination and impurities control of fluprostenol isopropyl ester and metformin hydrochloride in pharmaceutical formulations.
  2011, Advisor: M. A. Koupparis (Specialization: Analytical Chemistry)

 55. Α. Πούλα:
  Ανάπτυξη μεθόδων ανίχνευσης γνωστών σημειακών μεταλλάξεων στο γονίδιο της α-σφαιρίνης με την αντίδραση επέκτασης εκκινητή.
  2011, Επιβλέπουσα: Π. Ιωάννου (Ειδίκευση: Κλινική Χημεία – Μοριακή Διαγνωστική)

  A. Poula:
  Development of detection methods for known point mutations in the α-globin gene with primer extension reaction.
  2011, Advisor: P. Ioannou (Specialization: Clinical Biochemistry – Molecular Diagnostics)

Β. Διδακτορικές Διατριβές
Ph. D. Theses

 1. Δ. Ελένης: 
  Ανάπτυξη μεθόδων πολλαπλής ανίχνευσης νουκλεϊκών οξέων και εφαρμογές στη Μοριακή Διαγνωστική.
  2009, Επιβλέπουσα: Π. Ιωάννου

  D. Elenis:
  Development of multianalyte detection methods of nucleic acids and applications in molecular diagnostics.
  2009, Advisor: P. Ioannou

 2. Χ. Κόκκινος:
  Κατασκευή και εφαρμογές μικροαισθητήρων για χημική ανάλυση.
  2009, Επιβλέπων: Α. Οικονόμου.

  C. Kokkinos:
  Construction of microfabricated sensors and their application in chemical analysis.
  2009, Advisor: A. Economou

 3. K. Σμυρνιωτάκης:
  Συγκριτική μελέτη ανάλυσης πολύπλοκων δειγμάτων και θεωρητική προσέγγιση χρωματογραφικών παραμέτρων με υγρή χρωματογραφία υψηλής απόδοσης (HPLC) με τη χρήση μεμονωμένων στηλών και συνδυασμού αυτών.
  2009, Επιβλέπουσα: Ε. Αρχοντάκη

  C. G. Smyrniotakis:
  Comperative study on analysis of complicated samples and theoretical approach of chromatographic parameters in HPLC using single columns and columns in series.
  2009, Advisor: H. Archontaki

 4. Μ. Βικεντίου:
  Μελέτη κυτταρικών πληθυσμών μυεολοδυσπλαστικών και μυεολοδυσπλαστικών/μυεολουπερπλαστικών συνδρόμων με κυτταρομετρία ροής και μοριακές τεχνικές. Συσχέτιση με άλλες κλινικοεργαστηριακές παραμετρους. 
  2009, Επιβλέπουσα: Ε. Λιανίδου

  M. Vikentiou:
  Study of myelodysplastic syndrome cell populations by flow cytometry. Correlation with other parameters.
  2009, Advisor: E. Lianidou

 5. Α. Μάρκου: 
  Μοριακή διάγνωση της μικρομεταστατικής νόσου στον καρκίνο του μαστού με αξιοποίηση της τεχνολογίας των ηλεκτρονικών μικροσυστοιχιών DNA. 
  2009, Επιβλέπουσα: Ε. Λιανίδου

  A Markou:
  Molecular detection of micrometastatic disease in breast cancer by liquid bead array technology.
  2009, Advisor: E. Lianidou

 6. Α. Στρατή: 
  Μοριακή διάγνωση της μικρομεταστατικής νόσου στον καρκίνο μαστού. 
  2009, Επιβλέπουσα: Ε. Λιανίδου

  A. Strati:
  Molecular detection of micrometastatic disease in breast cancer 
  2009, Advisor: E. Lianidou

 7. Ε. Κώνστα:
  Επικύρωση μεθόδου και μελέτη ανοσοφαινοτύπου ΝΚ και Τα λεμφοκυττάρων με κυτταρομετρία ροής.
  2009, Επιβλέπων: Μ. Α. Κουππάρης

  E. Konsta
  Method validation and study of immunophenotype NK and Ta lemphocytes with flow cytometry.
  2009, Advisor: M. A. Koupparis

 8. Α. Φραγκάκη:
  Μοντέλα πρόβλεψης μεταβολισμού, οδών θραυσματοποίησης GC-MS και QSRR χρόνων ανάσχεσης για τον έλεγχο σάρωσης αναβολικών στεροειδών.
  2009, Επιβλέπων: Μ. Α. Κουππάρης

  A. Fragkaki:
  Prediction models of metabolism, GC-MS fragmentation and QSRR of retention times for screening of anabolic steroids.
  2009, Advisor: M. A. Koupparis

 9. Ν. Μαραγκού:
  Ανάπτυξη μεθόδων προσδιορισμού ενώσεων που προκαλούν ορμονικές διαταραχές με υγροχρωματογραφία – φασματομετρία μαζών.
  2010, Επιβλέπων: Μ. Α. Κουππάρης
  N. Maragou:
  Development of methods for the determination of endocrine disrupter compounds with liquid chromatography – mass spectrometry.
  2010, Advisor: M. A. Koupparis
 10. M. Τσίβου:
  Μελέτη σταθεροποιητικών παραγόντων για τον έλεγχο φαρμακοδιέγερσης σε ούρα. 
  2010, Επιβλέπων: Μ. Α. Κουππάρης

  M. Tsivou:
  Study of stabilization agents for urine doping control.
  2010, Advisor: M. A. Koupparis

 11. Θ. Ρουμελιώτης: 
  Πρωτεομική ανάλυση ανθρωπίνων ορών για την ανάδειξη νέων βιοδεικτών για τον καρκίνο του προστάτη. 
  2010, Επιβλέπουσα: Ε. Λιανίδου

  T. Roumeliotis:
  Proteomic analysis of human sera for the discovery of novel biomarkers in prostate cancer.
  2010, Advisor: E. Lianidou

 12. Α. Ηλιάδη:
  Αξιοποίηση τροποποιημένων ολιγονουκλεοτιδίων στην ανάπτυξη μεθόδων Μοριακής Διαγνωστικής.
  2010, Επιβλέπουσα: Π. Ιωάννου

  A. Iliadi:
  Modified oligonucleotides as tools in the development of molecular diagnostic methods.
  2010, Advisor: P. Ioannou 

 13. Π. Ζερεφός:
  Πολυδιάστατες τεχνικές διαχωρισμού και δυναμικές τεχνικές φασματοσκοπίας μάζας για την ανίχνευση πρωτεϊνικών βιοδεικτών.
  2011, Επιβλέπουσα: Π. Ιωάννου, Ίδρυμα Βιολογικών Ερευνών Ακαδημίας Αθηνών (ΙΒΕΑΑ), Επιστ. Υπεύθυνοι: Μ. Φουντουλάκης, Α. Βλάχου

  P. Zerefos:
  Development of multidimensional separation techniques combined with MS and tandem MS for the detection of protein biomarkers.
  2011, Advisor: P. Ioannou, Institute for Biomedical Research of the Academy of Athens, Scientific Advisors: M. Fountoulakis, A. Vlachou

 14. Π. Κιούση:
  Ανάπτυξη ενιαίας μεθόδου σαρώσεως απαγορευμένων ουσιών σε ούρα αθλητών με την τεχνική GC/MS, για εφαρμογή σε εργαστήρια ελέγχου doping.
  2011, Επιβλέπων: Μ. Α. Κουππάρης

  P. Kiousi:
  Development of single screening method of prohibited compounds in athletes urine with the GC/MS technique for application in doping control laboratories
  2011, Advisor: M. A. Koupparis

 

Γ. Ερευνητικές εργασίες
Research papers

 1. V. Tsiakalou, M. Petropoulou, P. C. Ioannou, T. K. Christopoulos, E. Kanavakis, N. I. Anagnostopoulos, I. Savvidou, J. Traeger-Synodinos:
  Bioluminometric assay for relative quantification of mutant allele burden: application to the oncogenic somatic point mutation JAK2 V617F.
  Anal. Chem., 81, 8596 (2009) 
 2. A. Iliadi, P. Makrythanasis, M. Tzetis, M. Tsipi, J. Traeger-Synodinos, P. C. Ioannou, E. Kanavakis, T. K. Christopoulos: 
  Association of TLR4 single nucleotide polymorphisms and Sarcoidosis in Greek patients.
  Genet. Test. Mol. Biomarkers, 13, 849 (2009) 
 3. I. K. Litos, P. C. Ioannou, T. K. Christopoulos, J. Traeger-Synodinos, E. Kanavakis:
  Multianalyte, dipstick-type, nanoparticle-based DNA biosensor for visual genotyping of single-nucleotide polymorphisms.
  Biosens. Bioelectron., 24, 3135 (2009) 
 4. D. K. Toubanaki, T. K. Christopoulos, P. C. Ioannou, C. S. Flordellis: 
  Identification of single-nucleotide polymorphisms by the oligonucleotide ligation reaction: a DNA biosensor for simultaneous visual detection of both alleles.
  Anal. Chem., 81, 218 (2009) 
 5. D. K. Toubanaki, T. K. Christopoulos, P. C. Ioannou, C. S. Flordellis: 
  High-throughput chemiluminometric genotyping of single nucleotide polymorphisms of histamine, serotonin and adrenergic receptor genes.
  Anal. Biochem., 385, 34 (2009) 
 6. D. S. Elenis, P. C. Ioannou, T. K. Christopoulos: 
  Quadruple-allele chemiluminometric assay for simultaneous genotyping of two single-nucleotide polymorphisms.
  Analyst, 134, 725 (2009)
 7. D. P. Kalogianni, I. K. Litos, T. K. Chistopoulos, P. C. Ioannou: 
  Dipstick-type biosensor for visual detection of DNA with oligonucleotide-decorated colored polystyrene microspheres as reporters.
  Biosens. Bioelectron., 24, 1811 (2009) 
 8. J. K. Konstantou, P. C. Ioannou, T. K. Christopoulos:
  Dual-allele dipstick assay for genotyping single nucleotide polymorphisms by primer extension reaction.
  Eur. J. Hum. Gen., 17, 105 (2009) 
 9. D. K. Toubanaki, T. K. Christopoulos, P. C. Ioannou, A. Gravanis:
  Visual genotyping of single nucleotide polymorphisms by tetra-primer PCR coupled with a dry-reagent disposable biosensor.
  Pharmacogenomics, 10, 495 (2009)
 10. M. Tsivou, D. Livadara, D. G. Georgakopoulos, M. A. Koupparis, J. Atta-Politou, C. G. Georgakopoulos:
  Stabilization of human urine doping control samples: II. Microbial degradation of steroids.
  Analytical Biochemistry, 388, 146 (2009)
 11. M. Tsivou, D. Livadara, D. G. Georgakopoulos, M. A. Koupparis, J. Atta-Politou, C. G. Georgakopoulos:
  Stabilization of human urine doping control samples (Review). 
  Analytical Biochemistry, 388, 179 (2009) 
 12. P. Kiousi, Y. S Angelis, E. Lyris, M. Koupparis, A. Calokerinos, J. Atta-Politou, C. G. Georgakopoulos:
  Two-step silylation procedure for the unified analysis of 190 doping control substances in human urine samples by GC-MS.
  Bioanalysis, 1, 1209 (2009)
 13. Π. Νικολάου, Τ. Αττά – Πολίτου, Ι. Παπουτσής, Σ. Αθανασέλης, Χ. Σπηλιοπούλου, Κ. Μαραβέλιας:
  Η χρήση της μεθαδόνης στη θεραπεία υποκατάστασης ατόμων εξαρτημενων από οπιοειδή.
  Φαρμακευτική, 22I, 1, (2009)
 14. C. Kokkinos, A. Economou, M. Koupparis:
  Determination of trace cobalt(II) by adsorptive stripping voltammetry on disposable microfabricated electrochemical cells with integrated planar metal-film electrodes.
  Talanta, 77, 1137 (2009)
 15. C. Kokkinos, A. Economou, I. Raptis, T. Speliotis:
  Novel disposablemicrofabricated antimony-film electrodes for adsorptive stripping voltammetry of trace Ni(II).
  Electrochem. Commun., 11, 250 (2009)
 16. A. Economou, H. Botisti, S. Antoniou, D. Tsipi:
  Determination of multi-class pesticides in wines by solid-phase extaction ans liquid-chromatography-tnadem mass-spectrometry.
  J. Chromatog. A, 1216, 5856 (2009) 
 17. S. Maragos, H. Archontaki, P. Macheras, G. Valsami:
  Effect of cyclodextrin complexation on the aqueous solubility and solubility/dose ratio of praziquantel.
  AAPS PharmSciTech., 10, 1444 (2009)
 18. D. Christodouleas, C. Fotakis, K. Papadopoulos, E. Yannakopoulou, A. C.
  Calokerinos:
  Development and validation of a chemiluminogenic method for the evaluation of antioxidant activity of hydrophilic and hydrophobic antioxidants.
  Analytica Chimica Acta, 652, 295 (2009)
 19. E. Varchalama, A. Rodolakis, A. Strati, T. Papageorgiou, C. Valavanis, G. Vorgias, E. Lianidou, A. Antsaklis:
  Quantitative analysis of heparanase gene expression in normal cervical, cervical intraepithelial neoplastic, and cervical carcinoma tissues.
  Int J Gynecol Cancer., 19, 1614 (2009) 
 20. G. Kallergi, H. Markomanolaki, V. Giannoukaraki, M. A. Papadaki, A. Strati, E. S. Lianidou, V. Georgoulias, D. Mavroudis, S. Agelaki:
  Hypoxia-inducible factor-1alpha and vascular endothelial growth factor expression in circulating tumor cells of breast cancer patients. 
  Breast Cancer Res., 11, R84 (2009)
 21. S. M. Metias, E. Lianidou, G. M. Yousef:
  MicroRNAs in clinical oncology: at the crossroads between promises and problems.
  J Clin Pathol., 62, 771 (2009) 
 22. E. Zygalaki, L. Kaklamanis, M. Lolaka, N. Nikolaou, M. Koutouzis, E. S. Lianidou, Z. S. Kyriakides:
  Systemic hypertension augments, whereas insulin-dependent diabetes down-regulates, endothelin A receptor expression in the mammary artery in coronary artery disease patients. 
  Cardiol J., 16, 348 (2009) 
 23. T. F. Chow, Y. M. Youssef, E. Lianidou, A. D. Romaschin, R. J. Honey, R. Stewart, K. T. Pace, G. M. Yousef: 
  Differential expression profiling of microRNAs and their potential involvement in renal cell carcinoma pathogenesis. 
  Clin Biochem., 43, 150 (2009) 
 24. G. Sotiropoulou, G. Pampalakis, E. Lianidou, Z. Mourelatos:
  Emerging roles of microRNAs as molecular switches in the integrated circuit of the cancer cell. 
  RNA, 15,1443 (2009)
 25. M. Kioulafa, I. Balkouranidou, G. Sotiropoulou, L. Kaklamanis, D. Mavroudis, V. Georgoulias, E. S. Lianidou:
  Methylation of cystatin M promoter is associated with unfavorable prognosis in operable breast cancer. 
  Int J Cancer., 125, 2887 (2009)
 26. A. Strati, Z. Papoutsi, E. Lianidou, P. Moutsatsou:
  Effect of ellagic acid on the expression of human telomerase reverse transcriptase (hTERT) alpha+beta+ transcript in estrogen receptor-positive MCF-7 breast cancer cells. 
  Clin Biochem., 42, 1358 (2009)
 27. M. Kioulafa, L. Kaklamanis, D. Mavroudis, V. Georgoulias, E. S. Lianidou:
  Prognostic significance of RASSF1A promoter methylation in operable breast cancer. 
  Clin Biochem., 42, 970 (2009)
 28. N. Xenidis, M. Ignatiadis, S. Apostolaki, M. Perraki, K. Kalbakis, S. Agelaki, E. N. Stathopoulos, G. Chlouverakis, E. Lianidou, S. Kakolyris, V. Georgoulias, D. Mavroudis:
  Cytokeratin-19 mRNA-positive circulating tumor cells after adjuvant chemotherapy in patients with early breast cancer. 
  Clin Oncol., 27, 2177 (2009)
 29. M. Vikentiou, K. Psarra, V. Kapsimali, K. Liapis, M. Michael, K. Tsionos, E. Lianidou, C. Papasteriades:
  Distinct neutrophil subpopulations phenotype by flow cytometry in myelodysplastic syndromes. 
  Leuk Lymphoma, 50, 401 (2009)
 30. M. Kioulafa, L. Kaklamanis, E. Stathopoulos, D. Mavroudis, V. Georgoulias, E. S. Lianidou:
  Kallikrein 10 (KLK10) methylation as a novel prognostic biomarker in early breast cancer. 
  Ann Oncol., 20, 1020 (2009)
 31. A. Vonaparti, E. Lyris, I. Panderi, M. Koupparis, C. Georgakopoulos:
  Direct injection liquid chromatography / electrospray ionization mass spectrometric horse urine analysis for the quantification and confirmation of threshold substances for doping control. II. Determination of theobromine. 
  Rapid Comm. Mass Spectr., 23, 1 (2009)
 32. A. Fragkaki, Y. Angelis, A. Tsantili-Kakoulidou, M. Koupparis, C. Georgakopoulos:
  Schemes of metabolic patterns of anabolic androgenic steroids for the estimation of metabolites of designer steroids in human urine.
  J. Steroid Biochem. Mol. Biol., 115, 44 (2009)
 33. A. Fragkaki, Y. Angelis, A. Tsantili-Kakoulidou, M. Koupparis, C. Georgakopoulos:
  Statistical analysis of fragmentation patterns of electron ionization mass spectra of enolized -trimethylsilylated anabolic androgenic steroids.
  Intern. J. Mass Spectr., 285, 58 (2009)
 34. A. Fragkaki, A. Tsantili-Kakoulidou, Y. Angelis, M. Koupparis, C. Georgakopoulos:
  Gas chromatographic quantitative structure retention relationships of trimethylsilylated anabolic androgenic steroids by multiple linear regression and partial least squares analyses.
  J. Chromarogr. A, 1216, 8404 (2009)
 35. A. Vonaparti, E. Lyris, I. Panderi, M. Koupparis, C. Georgakopoulos:
  Direct injection horse-urine analysis for the quantitation and confirmation of threshold substances for doping control. IV. Determination of 3-methoxytyramine by hydrophilic interaction liquid chromatography / quadropole time-of-flight mass spectrometry.
  Drug Testing and Analysis, 1, 365 (2009)
 36. A. Vonaparti, E. Lyris, I. Panderi, M. Koupparis, C. Georgakopoulos:
  Direct injection horse urine analysis for the quantitation and identification of threshold substances for doping control. III. Determination of salicylic acid by liquid chromatography / quadrupole time-of-flight mass spectrometry.
  Anal. Bioanal. Chem., 395, 1403 (2009)
 37. A. G. Fragkaki, Y. S. Angelis, M. Koupparis, A. Tsantili-Kakoulidou, G. Kokotos, C. Georgakopoulos:
  Structural characteristics of anabolic androgenic steroids contributing to binding to the androgen receptor and to their anabolic and androgenic activities. Applied modifications in the steroidal structure.
  Steroids, 74, 172 (2009)
 38. G. Karavalakis, S. Stournas, E. Bakeas:
  Light vehicle regulated and unregulated emissions from different biodiesels. 
  Science of the Total Environment, 3338 (2009)
 39. G. Fontaras, G. Karavalakis, M. Kousoulidou, T. Tzamkiozis, L. Ntziachristos, E. Bakeas, S. Stournas, Z. Samaras:
  Effects of biodiesel on passenger car fuel consumption, regulated and non-regulated pollutant emissions over legislated and real-world driving cycles.
  Fuel, 1608 (2009)
 40. G. Karavalakis, F. Alvanou, S. Stournas, E. Bakeas:
  Regulated and unregulated emissions of a light duty vehicle operated on diesel/palm-based methyl ester blends over NEDC and a non-legislated driving cycle.
  Fuel, 1078 (2009)
 41. G. Karavalakis, S. Stournas, E. Bakeas:
  Effects of diesel/biodiesel blends on regulated and unregulated pollutants from a passenger vehicle operated over the European and the Athens driving cycles. 
  Atmospheric Environment, 1745 (2009)
 42. G. Karavalakis, G. Fontaras, D. Ampatzoglou, M. Kousoulidou, S. Stournas, Z. Samaras, E. Bakeas:
  Effects of low concentration biodiesel blends application on modern passenger cars. Part 3: Impact on PAH, nitro-PAH, and oxy-PAH emissions.
  Environmental Pollution, 1584 (2010)
 43. G. Fontaras, G. Karavalakis, M. Kousoulidou, L. Ntziachristos, E. Bakeas, S. Stournas, Zissis Samaras:
  Effects of low concentration biodiesel blends application on modern passenger cars. Part 2: Impact on carbonyl compound emissions.
  Environmental Pollution, 2496 (2010)
 44. G. Fontaras, M. Kousoulidou, G. Karavalakis, T. Tzamkiozis, P. Pistikopoulos, L. Ntziachristos, E. Bakeas, S. Stournas, Z. Samaras:
  Effects of low concentration biodiesel blend application on modern passenger cars. Part 1: Feedstock impact on regulated pollutants, fuel consumption and particle emissions.
  Environmental Pollution, 1451 (2010)
 45. G. Karavalakis, G. Deves, G. Fontaras, S. Stournas, Z. Samaras, E. Bakeas:
  The impact of soy-based biodiesel on PAH, nitro-PAH and oxy-PAH emissions from a passenger car operated over regulated and nonregulated driving cycles.
  Fuel, 3876 (2010)
 46. G. Karavalakis, E. Bakeas, S. Stournas: 
  Influence of oxidized biodiesel blends on regulated and unregulated emissions from a diesel passenger car.
  Environmental Science and Tecnology, 5306 (2010)
 47. A. Vonaparti, E. Lyris, Y. S. Angelis, M. Koupparis, A. Tsantili-Kakoulidou, R. J. B. Peters, M. W. F. Nielen, C. Georgakopoulos:
  Preventive doping control screening analysis of prohibited substances in human urine using rapid-resolution liquid chromatography / high-resolution time-of-flight mass spectrometry.
  Rapid Comm. Mass Spectr., CRM 24, 1595 (2010) 
 48. E. Kalogria, M. Koupparis, I. Panderi:
  A porus graphitized carbon column HPLC method for the quantification of paracetamol, pseudoephedrine, and chlorpheniramin in pharmaceutical formulations. 
  J. of AOAC, 93, 1093 (2010)
 49. A. Gremilogianni, N. Megoulas, M. Koupparis:
  Hydrophilic interaction vs ion pair liquid chromatography for the determination of streptomycin and dihydrostreptomycin residues in milk based on mass spectrometric detection.
  J. Chromatogr. A, 1217, 6646 (2010)
 50.  E. S. Lianidou, D. Mavroudis, G. Sotiropoulou, S. Agelaki, K, Pantel:
  What’s new on circulating tumor cells? A meeting report.
  Breast Cancer Res., 12, 307 (2010)
 51. P. A. Vorkas, N. Poumpouridou, S. Agelaki, C. Kroupis, V. Georgoulias, E. S. Lianidou:
  PIK3CA hotspot mutation scanning by a novel and highly sensitive high-resolution small amplicon melting analysis method.
  J Mol Diagn., 12, 697 (2010) 
 52. P. A. Vorkas, K. Christopoulos, C. Kroupis, E. S. Lianidou: 
  Mutation scanning of exon 20 of the BRCA1 gene by high-resolution melting curve analysis., Clin Biochem., 43, 178 (2010)
 53. A. Economou, A. Voulgaropoulos:
  Stripping voltammetry of trace metals at bismuth-film electrodes by batch-injection analysis. 
  Electroanalysis, 22, 1468 (2010)
 54. C. Kokkinos, I. Raptis, A. Economou, T. Speliotis:
  Determination of trace Tl(I) by anodic stripping voltammetry on novel disposable microfabricated bismuth-film sensors.
  Electroanalysis, 22, 2359 (2010)
  55. A. Economou:
  Recent delopments in on-line electrochemical stripping analysis – An overview of the last 12 years.
  Anal. Chim. Acta, 683, 38 (2010) 
 55. M. A. Vlachou, K. M. Glynou, P. C. Ioannou, T. K. Christopoulos, G. Vartholomatos:
  Development of a three-biosensor panel for the visual detection of thrombophilia-associated mutations.
  Biosens. Bioelectron., 26, 228 (2010) 
 56. J. K. Konstantou, A. C. Iliadi, P. C. Ioannou, T. K. Christopoulos, N. I. Anagnostopoulos, E. Kanavakis, J. Traeger-Synodinos: 
  Visual screening for JAK2V617F mutation by a disposable dipstick.
  Anal. Bioanal. Chem., 397, 1911 (2010) 
 57. I. A. Trantakis, M. Fakis, S. S. Tragoulias, T. K. Christopoulos, P. Persephonis, V. Giannetas, P. C. Ioannou: 
  Ultrafast fluorescence dynamics of Sybr Green I/DNA complexes.
  Chem. Phys. Letters, 485, 187 (2010)
 58. D. V. Stergiou, M. I. Prodromidis, C. E. Efstathiou: 
  On the possibility of a pH-metric determination of ozone.
  Electrochemistry Communications, 10, 252 (2010)
 59. S. Helali, A. Abdelghani, N. Jaffrezic-Renault, P. N. Trikalitis, C. E. Efstathiou, M. I. Prodromidis: 
  On-site monitoring of fish spoilage using vanadium pentoxide xerogel modified interdigitated gold electrodes.
  Electrochimica Acta, 55, 4256 (2010)
 60. M. Tsivou, H. A. Dimopoulou, I. P. Leontiou, D. G. Georgakopoulos, M. A. Koupparis, J. Atta-Politou, C. G. Georgakopoulos: 
  Stabilization of human urine doping control samples: III. Recombinant human erythropoietin.
  Clinica Chimica Acta, 411, 448 (2010) 
 61. E. Papas, C. Haldezos, J. Atta-Politou, M. Koupparis:
  Construction of a fluoxetine ion chemical sensor and its application for the determination of pKa value of fluoxetine conjugated acid, complexation study with β- cyclodextrin and formulations assay.
  Analytical Letters, 43, 2171 (2010)
 62. G. Gatidou, E. Vassalou, N. S. Thomaidis:
  Bioconcentration of selected endocrine disrupting compounds in the marine mussel, Mytilus Galloprovincialis.
  Marine Pollution Bulletin, 60, 2111 (2010)
  64. M. Tsivou, H. A. Dimopoulou, D. G. Georgakopoulos, M. A. Koupparis, J. Atta-Politou, C. G. Georgakopoulos:
  Stabilization of human urine doping control samples: IV. Human chorionic gonadotropin. 
  Analytical and Bioanalytical Chemistry, 398(3), 1313 (2010)
 63. M. E. Dasenaki, Ν. S. Τhomaidis:
  Multi-residue determination of seventeen sulfonamides and five tetracyclines in fish tissue using a multi-stage LC-ESI-MS/MS approach based on advanced mass spectrometric techniques.
  Analytica Chimica Acta, 672, 93 (2010) 
 64. I. K. Dimitrakopoulos, Tr. S. Kaloudis, An. E. Hiskia, N. S. Thomaidis, M. A. Koupparis:
  Development of a fast and selective method for the sensitive determination of anatoxin-a in lake waters using liquid chromatography-tandem mass spectrometry and phenylalanine-d5 as internal standard.
  Analytical & Bioanalytical Chemistry, 397, 2245 (2010)
 65. I. K. Dimitrakopoulos, N. S. Thomaidis, N. C. Megoulas, M. A. Koupparis: 
  Effect of suppressor current intensity on the determination of glyphosate and aminomethylphosphonic acid by suppressed conductivity ion chromatography. 
  Journal of Chromatography A, 1217, 3619 (2010)
 66. S. Drivelos, M. E. Dasenaki, Ν. S. Τhomaidis:
  Determination of isoascorbic acid in fish tissue by hydrophilic interaction liquid chromatography – ultraviolet detection.
  Analytical & Bioanalytical Chemistry, 397, 2199 (2010)
 67. Ι. N. Pasias, E. G. Farmaki, Ν. S. Τhomaidis, Ε. A. Piperaki:
  Elemental content and total antioxidant activity of Salvia Fruticosa.
  Food Analytical Methods, 3, 195 (2010)
 68. 70. A. S. Stasinakis, K. Kordoutis, V. Tsiouma, G. Gatidou, N. S. Thomaidis:
  Removal of endocrine disrupters in activated sludge systems: effect of sludge retention time on their sorption and biodegradation.
  Bioresource Technology, 101, 2090 (2010) 
 69. E. G. Farmaki, N. S. Thomaidis, C. E. Efstathiou:
  Artificial Neural Networks in water analysis: Theory and applications.
  International Journal of Environmental Analytical Chemistry, 90, 85 (2010)
 70. 72. V. G. Samaras, N. S. Thomaidis, A. S. Stasinakis, G. Gatidou, Th. D. Lekkas:
  Determination of selected non-steroidal anti-inflammatory drugs in wastewater by gas chromatography-mass spectrometry.
  International Journal of Environmental Analytical Chemistry, 90, 219 (2010)
 71. A. S. Stasinakis, N. S. Thomaidis:
  Fate and biotransformation of metal and metalloid species in biological wastewater treatment processes.
  Critical Reviews on Environmental Science and Technology, 40, 307 (2010)
 72. M. Gkikas, H. Iatrou, N. S. Thomaidis, P. Alexandridis, N. Hadjichristidis: 
  Well-defined homopolypeptides, copolypeptides, and hybrids of poly(L-proline).
  Biomacromolecules, 12, 2396 (2011)
 73. N. C. Maragou, N. S. Thomaidis, M. A. Koupparis: 
  Optimization and comparison of ESI and APCI LC-MS/MS methods: A case study of Irgarol 1051, Diuron and their degradation products in environmental samples.
  Journal of the American Society of Mass Spectrometry, 22, 1826 (2011)
 74. V. G. Samaras, N. S. Thomaidis, Ath. S. Stasinakis, Th. D. Lekkas:
  An analytical method for the simultaneous trace determination of acidic pharmaceuticals and phenolic endocrine disrupting chemicals in wastewater and sewage sludge by gas chromatography-mass spectrometry.
  Analytical & Bioanalytical Chemistry, 399, 2549 (2011) 
 75. 77. A. Iliadi, M. Petropoulou, P. C. Ioannou, T. K. Christopoulos, N. I. Anagnostopoulos, E. Kanavakis, J. Traeger-Synodinos: 
  Absolute quantification of the alleles in somatic point mutations by bioluminometric methods based on competitive polymerase chain reaction in the presence of a locked nucleic acid blocker or an allele-specific primer. 
  Anal. Chem., 83, 6545 (2011
 76. I. K. Litos, P. C. Ioannou, T. K. Christopoulos, M. Tzetis, E. Kanavakis, J. Traeger-Synodinos:
  Quadruple-allele dipstick test for simultaneous visual genotyping of A896G (Asp299Gly) and C1196T (Thr399Ile) polymorphisms in the toll-like receptor-4 gene.
  Clin. Chim. Acta, 412, 1968 (2011)
 77. E. Emmanouilidou, D. Elenis, T. Papasilekas, G. Stranjalis, K. Gerozissis, P. C. Ioannou, K. Vekrellis: 
  Assessment of a-synuclein secretion in mouse and human brain parenchyma.
  PLoS One, 6, e22225 (2011)
 78. D. P. Kalogianni, L. M. Boutsika, P. G. Kouremenou, T. K. Christopoulos, P. C. Ioannou: 
  Carbon nano-strings as reporters in lateral flow devices for DNA sensing by hybridization.
  Anal. Bioanal. Chem., 400, 1145 (2011)
 79. D. S. Elenis, P. C. Ioannou, T. K. Christopoulos: 
  A nanoparticle-based sensor for visual detection of multiple mutations.
  Nanotechnology, 22, 155501(2011)
 80. M. Tsivou, D. G. Georgakopoulos, H. A. Dimopoulou, M. A. Koupparis,
  J. Atta-Politou, C. G. Georgakopoulos:
  Stabilization of human urine doping control samples: a current opinion. Analytical and Bioanalytical Chemistry, 401, 553 (2011) 
 81. M. I. Karayannis, C. E. Efstathiou: 
  Self-assessment and controlled examination in Analytical Chemistry by EChemTest.
  Analytical and Bioanalytical Chemistry, 400, 3181 (2011) 
 82. M. A. Sabra, V. S. Chedea, A. Economou, A. Calokerinos, P. Kefalas:
  Antioxidant/prooxidant properties of model phenolic compounds: Part I. Studies of equimolar mixtures by chemiluminescence and cyclic voltammetry.
  Food Chem., 125, 622 (2011)
 83. E. Czop, A. Economou, A. Bobrowski:
  A study of in situ plated tin-film electrodes for the determination of trace metals by means of square-wave anodic stripping voltammetry.
  Electrochim. Acta, 56, 2206 (2011)
 84. D. Christodouleas, C. Fotakis, A. Economou, K. Papadopoulos, M. Timotheou-Potamia, A. C. Calokerinos:
  Flow based methods with chemiluminescence detection for food and environmental analysis: A review.
  Anal. Lett., 44, 176 (2011) 
 85. C. Kokkinos, A. Economou:
  Disposable Nafion-modified micro-fabricated bismuth-film sensors for voltammetric stripping analysis of trace metals in the presence of surfactants.
  Talanta, 84, 696 (2011)
 86. C. Kokkinos, A. Economou, I. Raptis, T. Speliotis:
  Disposable lithographically fabricated bismuth microelectrode arrays for stripping voltammetric detection of trace metals.
  Electrochem. Commun., 13, 391 (2011)
 87. E. Fassoula, A. Economou, A. Calokerinos:
  Development and validation of a sequential-injection method with chemiluminescence detection for the high throughput assay of the total antioxidant capacity of wines.
  Talanta, 85, 1412 (2011)
 88. H. V. Botitsi, S. D. Garbis, A. Economou, D. F. Tsipi:
  Current mass spectrometry strategies for the analysis of pesticides and their metabolites in food and water matrices.
  Mass Spectrometry Reviews, 30, 907 (2011)
 89. K. M. Zorpas, G. N. Valsami, E. V. Vryonis, A. T. Skoutelis, H. A. Archontaki:
  Robust and sensitive liquid chromatographic / UV detection technique for the determination of tigecycline in rabbit plasma.
  J. AOAC Int., 94, 847 (2011)
 90. K. Margetis, E. Dimaraki, G. Charkoftaki, E. Vryonis, S. Markantonis, N. Boutos, H. Archontaki, D. E. Sakas, G. Valsami, A. Skoutelis:
  Penetration of intact blood-brain barrier by doripenem.
  Antimicrob. Agents Chemoth., 55, 3637 (2011)
 91. G. Papandreou, K. Zorpas, H. Archontaki:
  Development and validation of a liquid chromatographic method for the simultaneous determination of aniracetam and its related substances in the bulk drug and a tablet formulation.
  J. Pharm. Biomed. Anal., 56, 615 (2011)
 92. A. Nikokavoura, D. Christodouleas, E. Yannakopoulou, K. Papadopoulos, A. C. Calokerinos:
  Evaluation of antioxidant activity of hydrophilic and lipophilic compounds in edible oils by a novel fluorimetric method.
  Talanta, 84, 874 (2011)
 93. D. Christodouleas, K. Papadopoulos, A. C. Calokerinos:
  Determination of total antioxidant activity of edible oils as well as their aqueous and organic extracts by chemiluminescence.
  Food Analytical Methods, 4, 475 (2011)
 94. P. Anastasopoulos, M. Timotheou-Potamia:
  Chemiluminescence determination of tetracyclines via aluminum sensitized fluorescence.
  Analytical Letters, 44, 25 (2011)
 95. Α. Strati, Α. Markou, C. Parisi, E. Politaki, D. Mavroudis, V. Georgoulias, E. Lianidou:
  Gene expression profile of circulating tumor cells in breast cancer by RT-qPCR. 
  BMC Cancer., 11, 422 (2011) 
 96. E. S. Lianidou, A. Markou:
  Circulating tumor cells as emerging tumor biomarkers in breast cancer. 
  Clin Chem Lab Med., 49, 1579 (2011)
 97. E. S. Lianidou, A. Markou:
  Circulating tumor cells in breast cancer: detection systems, molecular characterization, and future challenges. 
  Clin Chem., 57, 1242 (2011)
 98. A. Markou, Y. Liang, E. Lianidou:
  Prognostic, therapeutic and diagnostic potential of microRNAs in non-small cell lung cancer. 
  Clin Chem Lab Med., 49, 1591 (2011)
 99. A. Markou, A. Strati, N. V. Georgoulias, E. S. Lianidou:
  Molecular characterization of circulating tumor cells in breast cancer by a liquid bead array hybridization assay. 
  Clin Chem., 57, 421 (2011)
 100. M. Chimonidou, A. Strati, A. Tzitzira, G. Sotiropoulou, N. Malamos, V. Georgoulias, E. S. Lianidou:
  DNA methylation of tumor suppressor and metastasis suppressor genes in circulating tumor cells. 
  Clin Chem., 57, 1169 (2011)
 101. E. P. Diamandis, K. Pantel, H. Scher, L. Terstappen, E. Lianidou:
  Circulating cancer cells and their clinical applications. 
  Clin Chem., 57, 1478 (2011)
 102. M. K. Kiousi, Y. S. Angelis, A. T. Cawley, M. Koupparis, R. Kazlauskas, J. T. Brenna, C. G. Georgakopoulos:
  External calibration in gas chromatography – combustion – isotope ratio mass spectrometry measurements of endogenous androgenic anabolic steroids in sports doping control.
  J. Chromatogr. A, 1218, 5675 (2011)
 103. E. Bakeas, G. Karavalakis, G. Fontaras, S. Stournas:
  An experimental study on the impact of biodiesel origin on the regulated and PAH emissions from a Euro 4 light-duty vehicle
  Fuel, 3200 (2011)
 104. G. Karavalakis, E. Bakeas, G. Fontaras, S. Stournas:
  Effect of biodiesel origin on regulated and particle-bound PAH (polycyclic aromatic hydrocarbon) emissions from a Euro 4 passenger car
  Energy, 5328 (2011)
 105. G. Fontaras, M. Kousoulidou, G. Karavalakis, E. Bakeas Z. Samaras:
  Impact of straight vegetable oil-diesel blends application on vehicle regulated and non-regulated emissions over legislated and real world driving cycles 
  Biomass and Bioenergy, 3188 (2011) 
 106. E. Bakeas, G. Karavalakis, S. Stournas:
  Biodiesel emissions profile in modern diesel vehicles. Part 1: Effect of biodiesel origin on the criteria emissions
  Science of the Total Environment, 1670 (2011)
 107. G. Karavalakis, V. Boutsika, S. Stournas, E. Bakeas:
  Biodiesel emissions profile in modern diesel vehicles. Part 2: Effect of biodiesel origin on carbonyl, PAH, nitro-PAH and oxy-PAH emissions
  Science of the Total Environment, 738 (2011)
   

ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΕΙΣ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟΥ ΑΝΑΛΥΤΙΚΗΣ ΧΗΜΕΙΑΣ 2006-2008

Α. Διπλωματικές εργασίες (Διατριβές ειδίκευσης)
Master Theses

 1. Α. Αγγουρίδου:
  Ανάπτυξη μεθόδου καθαρισμού δειγμάτων φυτικών προϊόντων με την τεχνική της εκχύλισης στερεής φάσης για τον αεριοχρωματογραφικό προσδιορισμό υπολειμμάτων φυτοπροστατευτικών προϊόντων.
  2006, Επιβλέπων: Μ. Κουππάρης, Επιστημονικός Υπεύθυνος: Γ. Μηλιάδης (Εργαστήριο Υπολειμμάτων Φυτοπροστατευτικών Ουσιών, Μπενάκειου Φυτοπαθολογικού Ινστιτούτου) (Ειδίκευση: Αναλυτική Χημεία)

  Α. Agouridou:
  Solid phase extraction cleanup method for the determination of pesticide residues in agricultural products by gas chromatography.
  2006, Advisor: M. Koupparis, Scientific Advisor: G. Meliadis (Pesticide Residues Laboratory of the Benaki Phytopathological Institute) (Specialization: Analytical Chemistry)

 2. Α. Μπαρτσώτα:
  Ανάπτυξη μεθόδων NIR προσδιορισμού φαρμάκων σε σκευάσματα.
  2006, Επιβλέπων: Μ. Κουππάρης (Ειδίκευση: Αναλυτική Χημεία)

  Α. Bartsota:
  Development of NIR methods for the assay of drugs in formulations.
  2006, Advisor: M. Koupparis (Specialization: Analytical Chemistry)

 3. Κ. Ντούγιας:
  Επικύρωση μεθόδου προσδιορισμού ισοτοπικής σύστασης 13C/12C στεροειδών σε ούρα αθλητών με την τεχνική GC-C-IRMS – ανάπτυξη και εφαρμογή προεπιβεβαιωτικής μεθόδου.
  2006, Επιβλέπων: Μ. Κουππάρης, Επιστημονικός Υπεύθυνος: Κ. Γεωργακόπουλος (Εργαστήριο Ελέγχου Doping ΟΑΚΑ) (Ειδίκευση: Αναλυτική Χημεία)

  B. Dougias:
  Validation of a method for the determination of the isotope ratio 13C/12C of steroids in athletes’ urine by GC-C-IRMS – development of a preconfirmation method.
  2006, Advisor: M. Koupparis, Scientific Advisor: C. Georgakopoulos (OAKA Doping Control Laboratory) (Specialization: Analytical Chemistry)

 4. Π. Αναστασόπουλος:
  Χημειοφωταυγειομετρικός προσδιορισμός τετρακυκλινών.
  2006, Επιβλέπουσα: Μ.Τιμοθέου – Ποταμιά (Ειδίκευση: Αναλυτική Χημεία)

  P. Anastasopoulos:
  Chemiluminometric determination of tetracyclines.
  2006, Advisor: M. Timotheou-Potamia (Specialization: Analytical Chemistry)

 5. Σ. Λουπασάκη:
  Εφαρμογές της χημειοφωταύγειας στον έλεγχο ποιότητας του ελαιολάδου.
  2006, Επιβλέπων: Α. Κ. Καλοκαιρινός, Μεσογειακό Αγρονομικό Ινστιτούτο Χανίων, Επιστημονικός Υπεύθυνος: Π. Κεφάλας (Ειδίκευση: Αναλυτική Χημεία)

  S. Loupassaki:
  Applications of chemiuminescence in the quality control of olive oil.
  2006, Supervisor: A. C. Calokerinos, Mediterranean Agronomic Institute of Chania, Scientific Advisor: P. Kefalas (Specialization: Analytical Chemistry)

 6. Ι. Θ. Αμανατίδου:
  Χημειοφωταυγειομετρικός προσδιορισμός φθοροκινολονών με σύστημα συνεχούς ροής.
  2006, Επιβλέπων: Α. Κ. Καλοκαιρινός (Ειδίκευση: Αναλυτική Χημεία)

  I. Th. Amanatidou:
  Chemiluminometric determination of fluoroquinolones with continuous flow system.
  2006, Advisor: A. C. Calokerinos (Specialization: Analytical Chemistry)

 7. Δ. Κυπριανού:
  Ανάπτυξη μεθόδου σύγχρονου προσδιορισμού σιδήρου και οργανικών ενώσεων (σακχαρόζη, φουμαρικό οξύ) σε φαρμακευτικά σκευάσματα με την τεχνική HPLC – ELSD.
  2006, Επιβλέπων: Μ. Κουππάρης (Ειδίκευση: Χημική Ανάλυση – ‘Ελεγχος Ποιότητας) 

  D. Kyprianou:
  Development and validation of an LC-ELSD method for the simultaneous determination of iron species and organic compounds (sucrose, fumaric acid) in pharmaceutical formulations.
  2006, Advisor: M. Koupparis (Specialization: Chemical Analysis – Quality Control)

 8. Α. Μώρου:
  Ηλεκτροχημική μελέτη των μεταβολιτών νιτροφουρανίων στα τρόφιμα ζωϊκής προέλευσης και προσδιορισμός με υγροχρωματογραφία υψηλής απόδοσης με ηλεκτροχημικό ανιχνευτή.
  2006, Επιβλέπων: Μ. Κουππάρης (Ειδίκευση: Χημική Ανάλυση – ‘Ελεγχος Ποιότητας) 

  Α. Morou:
  Electrochemical study of the nitrofuran metabolites and their determination with HPLC-ECD (electrochemical detector) in food animal products.
  2006, Advisor: M. Koupparis (Specialization: Chemical Analysis – Quality Control)

 9. E. Μπόμπολα:
  Αεριοχρωματογραφικός προσδιορισμός τριφθοροξικού οξέος σε αιωρούμενα σωματίδια της ατμόσφαιρας.
  2006, Επιβλέπων: Ε. Μπακέας (Ειδίκευση: Χημική Ανάλυση – ‘Ελεγχος Ποιότητας) 

  E. Bobola:
  Gas chromatographic determination of TFA in airborne particles.
  2006, Advisor: Ε. Bakeas (Specialization: Chemical Analysis – Quality Control)

 10. Ν. Αραπάκη:
  Προσδιορισμός καρβονυλικών ενώσεων με υγροχρωματογραφία υψηλής απόδοσης στα καυσαέρια αυτοκινήτων που χρησιμοποιεί μίγματα βιοκαυσίμων.
  2006, Επιβλέπων: Ε. Μπακέας (Ειδίκευση: Χημική Ανάλυση – ‘Ελεγχος Ποιότητας) 

  Ν. Arapaki:
  Determination of carbonyl compounds in exhausts of a diesel vehicle operating with diesel/biodiesel blends.
  2006, Advisor: Ε. Bakeas (Specialization: Chemical Analysis – Quality Control)

 11. Ε. Πλακίδη:
  Ανάπτυξη και επικύρωση μεθόδου προσδιορισμού βιογενών αμινών σε ιστό ψαριού με υγροχρωματογραφία και ανιχνευτές ορατού/υπεριώδους και φθορισμού σε σειρά μετά από παραγωγοποίηση με πυρενοσουλφονυλοχλωριδίο.
  2006, Επιβλέπων: Ν. Σ. Θωμαΐδης (Ειδίκευση: Χημική Ανάλυση – ‘Ελεγχος Ποιότητας) 

  E. Plakidi:
  Development and validation of a method for the determination of biogenic amines in fish tissues by HPLC and tandem UV/Vis and fluorescence detectors after derivatization with pyrenesulfonyl chloride.
  2006, Supervisor: Ν. S. Thomaidis (Specialization: Chemical Analysis – Quality Control)

 12. Σ. Παπασπύρου:
  Ανάπτυξη και επικύρωση μεθόδου προσδιορισμού βουτυλο- και οκτυλο-κασσιτερικών ενώσεων σε προσομοιωτές τροφίμων με αεριοχρωματογραφία – φασματομετρία μαζών.
  2006, Επιβλέπων: Ν. Σ. Θωμαΐδης (Ειδίκευση: Χημική Ανάλυση – ‘Ελεγχος Ποιότητας) 

  S. Papaspyrou:
  Development and validation of a method for the determination of organotin compounds in food simulants by gas chromatography – mass spectrometry.
  2006, Supervisor: Ν. S. Thomaidis (Specialization: Chemical Analysis – Quality Control)

 13. Φ. Καραμολέγκου:
  Ανάπτυξη και επικύρωση μεθόδου προσδιορισμού β-αγωνιστών σε τρόφιμα ζωικής προέλευσης με αεριοχρωματογραφία και ανιχνευτή φασματομετρίας μαζών (GC-MS).
  2006, Επιβλέπων: Ν. Σ. Θωμαΐδης (Ειδίκευση: Χημική Ανάλυση – ‘Ελεγχος Ποιότητας) 

  F. Karamolegou:
  Development and validation of a method for the determination of beta-agonists in foodstuff of animal origin by gas chromatography-mass spectrometry.
  2006, Supervisor: Ν. S. Thomaidis (Specialization: Chemical Analysis – Quality Control)

 14. Χρ. Σκυβαλάκη: 
  Ανάπτυξη και επικύρωση μεθόδου προσδιορισμού εποξειδωμένου σογιέλαιου στα τρόφιμα με αεριοχρωματογραφία και ανιχνευτή φασματομετρίας μαζών (GC-MS).
  2006, Επιβλέπων: Ν. Σ. Θωμαΐδης (Ειδίκευση: Χημική Ανάλυση – ‘Ελεγχος Ποιότητας) 

  Ch. Skyvalaki:
  Development and validation of a method for the determination of epoxidized soyabean oil (ESBO) in foodstuff by gas chromatography-mass spectrometry (GC-MS).
  2006, Supervisor: Ν. S. Thomaidis (Specialization: Chemical Analysis – Quality Control)

 15. Μ. Ευαγγελίδου:
  Ανάπτυξη και αξιολόγηση αναλυτικής μεθόδου HPLC για τον προσδιορισμό μιζολαστίνης σε πλάσμα αίματος σκύλου.
  2006, Επιβλέπουσα: Ε. Αρχοντάκη (Ειδίκευση: Χημική Ανάλυση – ‘Ελεγχος Ποιότητας) 

  M. Evangelidou:
  Development and validation of an analytical HPLC method for the determination of mizolastine in canine plasma.
  2006, Advisor: H. Archontaki (Specialization: Chemical Analysis – Quality Control)

 16. Δ. Ελένης: 
  Ανάπτυξη και αξιολόγηση μεθόδου ποσοτικού προσδιορισμού γενετικά τροποποιημένων οργανισμών με διπλή συναγωνιστική PCR και τετραπλή χημειοφωταυγειομετρική δοκιμασία υβριδισμού
  2006, Επιβλέπουσα: Π. Ιωάννου (Ειδίκευση: Χημική Ανάλυση – ‘Ελεγχος Ποιότητας) 

  D. Elenis: 
  Development and validation of a quadruple well-based chemi(bio)luminescent hybridization assay for the event-specific determination of genetically modified organisms by double competitive quantitative PCR
  2006, Advisor: P. Ioannou (Specialization: Chemical Analysis – Quality Control)

 17. Α. Ευαγόρου:
  Αξιολόγηση μεθόδου προσδιορισμού ομόλογης μετάγγισης αίματος με κυτταρομετρική ανάλυση ερυθροκυττάρων σε αίμα αθλητών.
  2006, Επιβλέπων: Μ. Κουππάρης, Επιστημονικός Υπεύθυνος: Κ. Γεωργακόπουλος (Εργαστήριο Ελέγχου Doping ΟΑΚΑ) (Ειδίκευση: Κλινική Χημεία)

  A. Evagorou:
  Detection of athletes’ homologous blood doping by flow cytometry.
  2006, Advisor: M. Koupparis, Scientific Advisor: C. Georgakopoulos (OAKA Doping Control Laboratory) (Specialization: Clinical Chemistry)

 18. Α. Στρατή: 
  Μελέτη έκφρασης των εναλλακτικών μεταγράφων της αντίστροφης μεταγραφάσης της τελομεράσης (hTERT) με RT-PCR σε πραγματικό χρόνο στον μη-μικροκυτταρικό καρκίνο του πνεύμονα (NSCLC) και στην καρκινική σειρά MCF-7. 
  2006, Επιβλέπουσα: Ε. Λιανίδου (Ειδίκευση: Κλινική Χημεία)

  A. Strati:
  Real time RT-PCR quantification of human telomerase reverse transcriptase (hTERT) splice variants in non-small cell lung cancer. 
  2006, Advisor: E. Lianidou (Specialization: Clinical Chemistry)

 19. K. Παπαδήμα: 
  Μελέτη των επιπέδων των μορίων CAMs, RAI-1, MIF, Fas, FasL, στον ορό αθλητών με την τεχνολογία ταυτόχρονης πολλαπλής ανάλυσης (τεχνολογία Luminex). 
  2006, Επιβλέπουσα: Ε. Λιανίδου, Επιστ. Υπεύθυνος: Ι. Παπασωτηρίου (Εργαστήριο: Βιοχημικό Εργαστήριο Νοσοκομείο Παίδων Αγία Σοφία) (Ειδίκευση: Κλινική Χημεία)

  C. Papadima:
  Quantification of CAMs, PAI-1, MIF, Fas, FasL, levels in serum of athletes by using Multiplex Bead-based Analysis (Luminex Technology).
  2006, Advisor: E. Lianidou, Scientific Advisor: I. Papasotiriou (Central Clinical Chemistry Laboratory, Aghia Sophia Hospital) (Specialization: Clinical Chemistry)

 20. Σ. Χανδρινού: 
  Προσδιορισμός οργανοκασσιτερικών ενώσεων στα αλιεύματα και εκτίμηση της διατροφικής έκθεσης των Ελλήνων σε αυτές τις ενώσεις.
  2006, Επιβλέπων: Ν. Θωμαΐδης (Ειδίκευση: Περιβαλλοντική Χημεία και Τεχνολογία)

  S. Chandrinou:
  Determination of organotin compounds in seafood and estimation of the dietary exposure of the Greek population to these compounds.
  2006, Supervisor: Ν. S. Thomaidis (Specialization: Environmental Chemistry and Technology)

 21. Β. Γιαννικόπουλος: 
  Μελέτη της μεθυλίωσης των γονιδίων RASSF1A και BRCA1 στον καρκίνο του μαστού.
  2006, Επιβλέπουσα: Ε. Λιανίδου (Ειδίκευση: Κλινική Βιοχημεία – Μοριακή Διαγνωστική)

  V. Giannikopoulos:
  Study of BRCA1 and RASSF1A methylation in breast cancer.
  2006, Advisor: E. Lianidou (Specialization: Clinical Biochemistry – Molecular Diagnostics)

 22. Ι. Νικητοπούλου: 
  Διερεύνηση του ρόλου της AUTOTAXIN στην παθογένεια της ρευματοειδούς αρθρίτιδας. 
  2006, Επιβλέπουσα: Ε. Λιανίδου, Ερευνητικό Κέντρο «Αλέξανδρος Φλέμιγκ», Επιστ. Υπεύθυνος: Β. Αϊδίνης (Ειδίκευση: Κλινική Βιοχημεία – Μοριακή Διαγνωστική)

  I. Nikitopoulou:
  Study of the role of Autotaxin in the pathogenesis of rheumatoid arthritis.
  2006, Advisor: E. Lianidou, Research Center A. Fleming, Scientific Αdvisor: V. Aidinis (Specialization: Clinical Biochemistry – Molecular Diagnostics)

 23. Α. Ηλιάδη:
  Μέθοδος ανίχνευσης γνωστών σημειακών μεταλλάξεων στο γονίδιο TLR4 με την αντίδραση επέκτασης εκκινητή και βιοφωταυγή δοκιμασία υβριδισμού σε πλακίδια μικροτιτλοδότησης.
  2006, Επιβλέπουσα: Π. Ιωάννου (Ειδίκευση: Κλινική Βιοχημεία – Μοριακή Διαγνωστική)

  A. Iliadi:
  Method for detection of specific mutations (polymorphisms) in Toll-like receptor-4 (TLR4) gene using primer extension reaction and microtitter well-based bioluminometric hybridisation assay.
  2006, Advisor: P. Ioannou (Specialization: Clinical Biochemistry – Molecular Diagnostics)

 24. Μ. Γκέκος:
  Αεριοχρωματογραφικός προσδιορισμός χλωρο-οξικών και βρωμο-οξικών οξέων σε δείγματα βροχής.
  2007, Επιβλέπων: Ε. Μπακέας (Ειδίκευση: Χημική Ανάλυση – ‘Ελεγχος Ποιότητας) 

  Μ. Gekos:
  Determination of chloro- and bromo-acetic acids in bulk and throughfall rain by gas chromatography.
  2007, Advisor: Ε. Bakeas (Specialization: Chemical Analysis – Quality Control)

 25. Ν. Ζάβρας:
  Επικύρωση μεθόδου προσδιορισμού ισοτοπικού λόγου 18O/16Ο σε ύδατα και αλκοολούχα ποτά με φασματομετρία μαζών λόγου ισοτόπων (IRMS).
  2007, Επιβλέπων Ε. Μπακέας, Γενικό Χημείο του Κράτους, Τμήμα Ποτών, Επιστημονικός Υπεύθυνος: Ν. Ζούλης (Ειδίκευση: Χημική Ανάλυση – ‘Ελεγχος Ποιότητας) 

  Ν. Zavras:
  Determination of 18O/16Ο ratio in water and alcohol beverages by isotope ratio mass spectrometry.
  2007, Advisor: Ε. Bakeas, General State Chemical Laboratory, Scientific Advisor: N. Zoulis (Specialization: Chemical Analysis – Quality Control)

 26. Ε. Αγκαβανάκης:
  Βελτιστοποίηση και επικύρωση πολυυπολειμματικών χρωματογραφικών μεθόδων σε φυτικά δείγματα. 
  2007, Επιβλέπων Ε. Μπακέας, Μπενάκειο Φυτοπαθολογικό Ινστιτούτο, Επιστημονικός Υπεύθυνος: Κ. Λιαπής (Ειδίκευση: Χημική Ανάλυση – ‘Ελεγχος Ποιότητας) 

  Ε. Agkavanakis:
  Optimization and validation of multi residue chromatographic methods in plant samples.
  2007, Advisor: Ε. Bakeas, Benakion Phytopathological Institute, Scien-tific Advisor: Κ. Liapis (Specialization: Chemical Analysis – Quality Control)

 27. Δ. Χριστοδουλέας:
  Ανάπτυξη και επικύρωση χημειοφωταυγειομετρικής μεθόδου εκτίμησης αντιοξειδωτικής ικανότητας εδωδίμων ελαίων.
  2007, Επιβλέπων: Α. Κ. Καλοκαιρινός, Επιστημονικός Υπεύθυνος: Κ. Παπαδόπουλος (ΕΚΕΦΕ Δημόκριτος) (Ειδίκευση: Χημική Ανάλυση – ‘Ελεγχος Ποιότητας) 

  D. Christodouleas:
  Development and validation of a chemiluminescent method for the evaluation of the antioxidant activity of edible oils.
  2007, Supervisor: A. C. Calokerinos, Scientific Advisor: K. Papadopoulos (NCSR Demokritos) (Specialization: Chemical Analysis – Quality Control)

 28. Ι. Δημητρακόπουλος: 
  Ανάπτυξη και επικύρωση μεθόδου προσδιορισμού υπολειμμάτων του φυτοφαρμάκου glyphosate σε φυσικά δείγματα ποσίμων νερών και πορτοκαλιού με ιοντική χρωματογραφία και σύστημα ηλεκτρολυτικής παραγωγής κινητής φάσης.
  2007, Επιβλέπων: Ν. Σ. Θωμαΐδης (ΔΕΗ) (Ειδίκευση: Χημική Ανάλυση – ‘Ελεγχος Ποιότητας) 

  Ι. Dimitrakopoulos:
  Development and validation of a method for the determination of glyphosate in water samples and orange juice by reagent-free ion chromatography.
  2007, Supervisor: Ν. S. Thomaidis (ΔΕΗ) (Specialization: Chemical Analysis – Quality Control)

 29. Δ. Σπαγγούρου: 
  Ανάπτυξη και επικύρωση μεθόδου προσδιορισμού καταλοίπων τετρακυκλινών σε ιστούς ψαριών με υγροχρωματογραφία υψηλής απόδοσης και ανιχνευτή υπεριώδους-ορατού.
  2007, Επιβλέπων: Ν. Θωμαΐδης (Ειδίκευση: Χημική Ανάλυση – ‘Ελεγχος Ποιότητας) 

  D. Spaggourou:
  Development and validation of a method for the determination of tetracyclines residues in fish tissues by HLPC-UV.
  2007, Supervisor: Ν. S. Thomaidis (Specialization: Chemical Analysis – Quality Control)

 30. Μαρία-Αικατερίνη Λόντου: 
  Ανάπτυξη και επικύρωση μεθόδου προσδιορισμού σεμικαρβαζιδίου σε τρόφιμα με υγροχρωματογραφία και ανιχνευτή φασματομετρίας μαζών.
  2007, Επιβλέπων: Ν. Σ. Θωμαΐδης (Ειδίκευση: Χημική Ανάλυση – ‘Ελεγχος Ποιότητας) 

  M. Aik. Lontou:
  Development and validation of a method for the determination of semicarbazide in foodstuff by liquid chromatography – mass spectrometry.
  2007, Supervisor: Ν. S. Thomaidis (Specialization: Chemical Analysis – Quality Control)

 31. Ελ. Φαρμάκη: 
  Χημειομετρικές τεχνικές για τον προσδιορισμό πηγών ρύπανσης υδάτινων πόρων από μέταλλα.
  2007, Επιβλέπων: Ν. Σ. Θωμαΐδης (Ειδίκευση: Χημική Ανάλυση – ‘Ελεγχος Ποιότητας) 

  E. Farmaki:
  Chemometric techniques used for the determination of the pollution sources of aquatic resources from metals.
  2007, Supervisor: Ν. S. Thomaidis (Specialization: Chemical Analysis – Quality Control)

 32. Ευ. Τζανέτου: 
  Ανάπτυξη αναλυτικών μεθόδων για τον αεριοχρωματογραφικό προσδιορισμό πτητικών και μη πτητικών χημικών ειδών γερμανίου.
  2007, Επιβλέπων: Ν. Σ. Θωμαΐδης, Institute of Analytics and Chemical Technologies, T. U. Wien, Επιστημονικός Υπεύθυνος: E. Rosenberg (Ειδίκευση: Χημική Ανάλυση – ‘Ελεγχος Ποιότητας) 

  E. Tzanetou:
  Development of analytical methods for the gas chromatographic determination of volatile and non volatile germanium species.
  2007, Supervisor: Ν. S. Thomaidis, Institute of Analytics and Chemical Technologies, T.U. Wien, Scientific Advisor: E. Rosenberg (Specialization: Chemical Analysis – Quality Control)

 33. Κ. Μπαρκονίκος: 
  Διερεύνηση χρήσης μεθόδου εσωτερικού πρότυπου για τον προσδιορισμό ιχνοστοιχείων με την τεχνική της ταυτόχρονης φασματομετρίας ατομικής απορρόφησης με φούρνο γραφίτη.
  2007, Επιβλέπων: Ν. Σ. Θωμαΐδης (Ειδίκευση: Χημική Ανάλυση – ‘Ελεγχος Ποιότητας) 

  K. Mparkonikos:
  Investigation of the application of the internal standardization method for the determination of trace elements by simultaneous graphite furnace atomic absorption spectrometry.
  2007, Supervisor: Ν. S. Thomaidis (Specialization: Chemical Analysis – Quality Control)

 34. Παναγιώτα-‘Aννα Γιαννούλη: 
  Ανάπτυξη και επικύρωση μεθόδων προσδιορισμού αρσενικού και υδραργύρου σε δείγματα λιγνίτη και τέφρας με τεχνικές φασματομετρίας ατομικής απορρόφησης.
  2007, Επιβλέπων: Ν. Θωμαΐδης (Ειδίκευση: Αναλυτική Χημεία)

  P.-A. Giannouli:
  Development and validation of a method for the determination of arsenic and mercury in lignite and fly ash samples by atomic absorption techniques.
  2007, Supervisor: Ν. S. Thomaidis (Specialization: Analytical Chemistry)

 35. Μ. Κιουλαφά: 
  Μελέτη προγνωστικής σημασίας της μεθυλίωσης των γονιδίων RASSF1A, CST6 και hK10 στον πρώιμο καρκίνο του μαστού. 
  2007, Επιβλέπουσα: Ε. Λιανίδου (Ειδίκευση: Κλινική Χημεία)

  M. Kioulafa:
  Prognostic significance of RASSF1A, CST6 and KLK10 methylation status in early breast cancer.
  2007, Advisor: E. Lianidou (Specialization: Clinical Chemistry)

 36. Ι. Γρηγοράτου: 
  Εφαρμογή της ποσοτικής QF-PCR ως ταχείας μεθόδου προγεννητικού ελέγχου στην ανίχνευση της ανευπλοειδίας.
  2007, Επιβλέπουσα: Ε. Λιανίδου. Επιστ. Υπεύθυνος: Κ. Δήμa (Βιοχημικό Εργαστήριο Παν. Νοσοκομείου Αττικόν) (Ειδίκευση: Κλινική Χημεία)

  Iph. Grigoratou:
  Application of Quantitative Fluorescenct PCR for the rapid prenatal screening of aneuploidy. 
  2007, Advisor: E. Lianidou, Scientific Advisor: C. Dimas (Central Clinical Chemistry Laboratory, Attikon Hospital) (Specialization: Clinical Chemistry)

 37. Α. Χαλδούπη: 
  Μελέτη της προκαλσιτονίνης PCT, της πρωτείνης S-100B και του ολικού ασβεστίου σε καρδιοχειρουργικά περιστατικά ως προς καθιερωμένους καρδιακούς δείκτες. 
  2007, Επιβλέπουσα: Ε. Λιανίδου, Επιστ. Υπεύθυνος: Δρ. Χ. Ψαχούλιa (Κεντρικό Βιοχημικό Εργαστήριο Νοσοκομείου Ευαγγελισμός) (Ειδίκευση: Κλινική Χημεία)

  A. Chaldoupi:
  Study of procalcitonin PCT, S-100b protein and total calcium levels in cardiosurgical events in relation to predefined cardiac markers. 
  2007, Advisor: E. Lianidou, Scientific Advisor: C. Psachoulia (Central Clinical Chemistry Laboratory, Evangelismos Hospital) (Specialization: Clinical Chemistry)

 38. Ε. Κωνσταντινίδου: 
  Μελέτη του υποκινητή του γονιδίου της καλλικρεΐνης 7 (KLK7). 
  2007, Επιβλέπουσα: Ε. Λιανίδου, Ερευνητικό Κεντρο Παπανικολάου, Νοσοκομείο ’γιος Σάββας, Επιστ. Υπεύθυνος: Μ. Ταλιέρη (Ειδίκευση: Κλινική Χημεία)

  E. Konstantinidou:
  Study of kallikrein 7 gene promoter. 
  2007, Advisor: E. Lianidou, Research Institute G. Papanikolaou, Aghios Savas Hospital, Scientific Advisor: M. Talieri (Specialization: Clinical Chemistry)

 39. Θ. Ρουμελιώτης: 
  Ημιποσοτική πρωτεομική μελέτη προστατικών ιστών με δισδιάστατη υγρή χρωματογραφία-διαδοχική φασματομετρία μάζας για την ανάδειξη βιοδεικτών του καρκίνου του προστάτη.
  2007, Επιβλέπουσα: Ε. Λιανίδου, Ίδρυμα Βιολογικών Ερευνών Ακαδημίας Αθηνών (ΙΒΕΑΑ), Επιστ. Υπεύθυνος: Σ. Γαρμπής, Ερευνητής (Ειδίκευση: Κλινική Χημεία)

  T. Roumeliotis:
  Proteomic analysis of human sera for the determination of potential prostate cancer biomarkers.
  2007, Advisor: E. Lianidou, Institute for Biomedical Research of the Academy of Athens, Scientific Advisor: S. Garbis (Specialization: Clinical Chemistry)

 40. Χ. Θεοδωρόπουλος: 
  Μελέτη της μεθυλίωσης του γονιδίου BETAIG-3h στον μη μικροκυτταρικό καρκίνο του πνεύμονα.
  2007, Επιβλέπουσα: Ε. Λιανίδου (Ειδίκευση: Κλινική Βιοχημεία – Μοριακή Διαγνωστική)

  C. Theodoropoulos:
  Study of BETAIG-3 methylation in non-small cell lung cancer.
  2007, Advisor: E. Lianidou (Specialization: Clinical Biochemistry – Molecular Diagnostics)

 41. Π. Τριανταφύλλου: 
  Αξιολόγηση της προγνωστικής σημασίας νέων μοριακών δεικτών μεθυλίωσης DNA (γονίδια RASSF1A, CST6, και KLK10) στον μη μικροκυτταρικό καρκίνο του πνεύμονα.
  2007, Επιβλέπουσα: Ε. Λιανίδου (Ειδίκευση: Κλινική Βιοχημεία – Μοριακή Διαγνωστική)

  P. Triantafyllou: 
  Prognostic significance of RASSF1A promoter, CST6 and KLK10 methylation in non-small cell lung cancer.
  2007, Advisor: E. Lianidou (Specialization: Clinical Biochemistry – Molecular Diagnostics)

 42. Β. Τσιάκαλου
  Ανάπτυξη μεθόδου ανίχνευσης της μετάλλαξης V617F του γονιδίου JAK2 με την αντίδραση επέκτασης εκκινητή και βιοφωταυγή δοκιμασία υβριδισμού.
  2007, Επιβλέπουσα: Π. Ιωάννου (Ειδίκευση: Κλινική Βιοχημεία – Μοριακή Διαγνωστική)

  V. Tsiakalou:
  Detection of V617F mutation in JAK2 gene using primer extension reaction and bioluminometric hybridization assay.
  2007, Advisor: P. Ioannou (Specialization: Clinical Biochemistry – Molecular Diagnostics)

 43. Ι. Μπαλκουρανίδου: 
  Αξιολόγηση της προγνωστικής σημασίας της μεθυλίωσης των γονιδίων APC και SOX17 στον μη μικροκυτταρικό καρκίνο του πνεύμονα.
  2008, Επιβλέπουσα: Ε. Λιανίδου. 

  I. Balkouranidou:
  Prognostic significance of APC, and SOX17 methylation in non-small cell lung cancer.
  2008, Advisor: E. Lianidou (Specialization: Clinical Biochemistry – Molecular Diagnostics)

 44. Ε. Κοσμίδου: 
  Kλινική αξιολόγηση των ΜicroRNAs ως νέων μοριακών δεικτών στο μη μικροκυτταρικό καρκίνο του πνεύμονα (μεθοδολογία: real time-PCR).
  2008, Επιβλέπουσα: Ε. Λιανίδου.

  E. Kosmidou:
  Clinical evaluation of microRNAs as novel molecular biomarkers in non small cell lung cancer (real time PCR).
  2008, Advisor: E. Lianidou (Specialization: Clinical Biochemistry – Molecular Diagnostics)

 45. Κ. Χριστόπουλος: 
  Ανάπτυξη ευαίσθητης μεθόδου ανίχνευσης και ποσοτικοποίησης των μεταλλαγών αντοχής Y181C και M184V του HIV με τη χρήση real-time PCR και μοριακού φάρου (molecular beacon). 
  2008, Επιβλέπουσα: Ε. Λιανίδου, Εργαστήριο Υγιεινής και Επιδημιολογίας της Ιατρικής σχολής του Πανεπιστημίου Αθηνών, Επιστ. Υπεύθυνος: A. Χατζάκης (Ειδίκευση: Κλινική Χημεία)

  Κ. Christopoulos:
  Development of a sensitive method for detection and quantification of resistance mutations Y181C and M184V in HIV-1. 
  2008, Advisor: E. Lianidou, Laboratory of Epidemiology, Medical School, University of Athens, Scientific Advisor: A. Chatzakis (Specialization: Clinical Chemistry)

 46. Π. Βορκάς:
  Ανάπτυξη και κλινική αξιολόγηση μεθόδων ανάλυσης μεταλλάξεων με υψηλής-διακριτικότητας ανάλυση καμπυλών τήξης DNA και φθορισμομετρική ανίχνευση. 
  2008, Επιβλέπουσα: Ε. Λιανίδου (Ειδίκευση: Κλινική Χημεία)

  P. Vorkas:
  Development and clinical evaluation of mutation analysis methods, using high resolution DNA melting curve analysis and fluorescence detection.
  2008, Advisor: E. Lianidou (Specialization: Clinical Chemistry)

 47. Κ. Αναστασιάδου:
  Φαρμακοπρωτεομική και τοξικοπρωτεομική μελέτη της επίδρασης της γ-τοκοτριενολης στην καρκινική κυτταροσειρά του προστάτη DU-145 με ποσοτική και χρονική προσέγγιση.
  2008, Επιβλέπουσα: Ε. Λιανίδου, Ίδρυμα Βιολογικών Ερευνών Ακαδημίας Αθηνών (ΙΒΕΑΑ), Επιστ. Υπεύθυνος: Σ. Γαρμπής (Ειδίκευση: Κλινική Χημεία)

  A. Anastasiadou:
  Pharmacoproteomic and toxicoproteomic study of γ-tocotrienol treated in DU-145 prostate cancer cells using: A quantitative and temporal proteomic perspective.
  2008, Advisor: E. Lianidou, Institute for Biomedical Research of the Academy of Athens, Scientific Advisor: S. Garbis (Specialization: Clinical Chemistry)

 48. Φ. Φώτη:
  Επικύρωση μεθόδου HPLC για τον προσδιορισμό βρωμιούχου βεκουρονίου και προσμίξεών του σε φαρμακευτικό σκεύασμα.
  2008, Επιβλέπων: Μ. Κουππάρης (Ειδίκευση: Αναλυτική Χημεία)

  F. Foti:
  Development and validation of an HPLC method for the simultaneous determination of vecuronium bromide and its impurities in pharmaceutical formulation.
  2008, Advisor: M. Koupparis (Specialization: Analytical Chemistry)

 49. Α. Χαραλάμπους:
  Ανάπτυξη και επικύρωση μεθόδου προσδιορισμού γλυκοζαμίνης σε φαρμακευτικά σκευάσματα με υγροχρωματογραφία υψηλής απόδοσης και εξατμιστικό ανιχνευτή σκέδασης ακτινοβολίας.
  2008, Επιβλέπων: Μ. Κουππάρης (Ειδίκευση: Χημική Ανάλυση – ‘Ελεγχος Ποιότητας) 

  A. Charalambous:
  Development and validation of a method for the determination of glucosamine in pharmaceutical formulations using high performance liquid chromatography and evaporative light scattering detector.
  2008, Advisor: M. Koupparis (Specialization: Chemical Analysis – Quality Control)

 50. Α. Βουδούρη:
  Ανάπτυξη μεθόδου εκχύλισης απαγορευμένων ουσιών για τον έλεγχο doping με φασματομετρία μαζών.
  2008, Επιβλέπων: Μ. Κουππάρης, Εργαστήριο Ελέγχου Doping ΟΑΚΑ, Επιστημονικός Υπεύθυνος: Κ. Γεωργακόπουλος (Ειδίκευση: Χημική Ανάλυση – ‘Ελεγχος Ποιότητας) 

  Α. Voudouri:
  Extraction method development of prohibited substances for doping control with mass spectrometry in athletes’ urine.
  2008, Advisor: M. Koupparis, OAKA Doping Control Laboratory, Scientific Advisor: C. Georgakopoulos (Specialization: Chemical Analysis – Quality Control) 

 51. Θ. Λειβαδάρα:
  Σταθεροποίηση αναβολικών στεροειδών στα ούρα με χρήση σταθεροποιητών και ανάλυση με αεριοχρωματογραφία – φασματομετρία μαζών.
  2008, Επιβλέπων: Μ. Κουππάρης, Εργαστήριο Ελέγχου Doping ΟΑΚΑ, Επιστημονικός Υπεύθυνος: Κ. Γεωργακόπουλος (Ειδίκευση: Χημική Ανάλυση – ‘Ελεγχος Ποιότητας) 

  Th. Livadara:
  Stabilization of anabolic steroids in urine samples using stabilizers and analysis with gas chromatography – mass spectrometry.
  2008, Advisor: M. Koupparis, OAKA Doping Control Laboratory, Scientific Advisor: C. Georgakopoulos (Specialization: Chemical Analysis – Quality Control)

 52. Ε. Παναγιώτογλου: 
  Ανάπτυξη μεθόδου προσδιορισμού βιοκτόνων ενώσεων υφαλοχρωμάτων σε μύδι με HPLC-DAD.
  2008, Επιβλέπων: Ν. Σ. Θωμαΐδης (SKYLAB) (Ειδίκευση: Χημική Ανάλυση – ‘Ελεγχος Ποιότητας) 

  E. Panagiotoglou:
  Development of a method for the determination of antifouling booster biocides in mussel tissues by HPLC-DAD.
  2008, Supervisor: Ν. S. Thomaidis (SKYLAB) (Specialization: Chemical Analysis – Quality Control)

 53. Αικ. Γκρεμηλογιάννη: 
  Ανάπτυξη και επικύρωση μεθόδου προσδιορισμού μεθυλικής αλκοόλης σε αλκοολούχα ποτά με υγροχρωματογραφία και ανιχνευτές ορατού/ υπεριώδους και φθορισμού σε σειρά μετά από παραγωγοποίηση με πυρενοσουλφονυλοχλωριδίο.
  2008, Επιβλέπων: Ν. Σ. Θωμαΐδης (Ειδίκευση: Χημική Ανάλυση – ‘Ελεγχος Ποιότητας) 

  Aik. Gkremilogianni:
  Development and validation of a method for the determination of methanol in alcoholic beverages by HPLC and tandem UV/Vis and fluorescence detectors after derivatization with pyrenesulfonyl chloride.
  2008, Supervisor: Ν. S. Thomaidis (Specialization: Chemical Analysis – Quality Control)

 54. Μ. Δασενάκη: 
  Ανάπτυξη και επικύρωση μεθόδου προσδιορισμού σουλφοναμιδίων σε ιστούς ψαριών με υγροχρωματογραφία και ανιχνευτές ορατού/υπεριώδους και διαδοχικής φασματομετρίας μαζών.
  2008, Επιβλέπων: Ν. Θωμαΐδης (Ειδίκευση: Χημική Ανάλυση – ‘Ελεγχος Ποιότητας) 

  M. Dasenaki:
  Development and validation of a method for the determination of sulfonamides in fish tissues by liquid chromatography and UV/Vis and tandem mass spectrometric detection.
  2008, Supervisor: Ν. S. Thomaidis (Specialization: Chemical Analysis – Quality Control)

 55. Μ. Βλάχου:
  Συστήματα ξηρών αντιδραστηρίων στην ανάλυση νουκλεϊκών οξέων.
  2008, Επιβλέπουσα: Π. Ιωάννου (Ειδίκευση: Χημική Ανάλυση – ‘Ελεγχος Ποιότητας) 

  M. Vlachou:
  Dry-reagent detection systems for nucleic acid analysis.
  2008, Advisor: P. Ioannou (Specialization: Chemical Analysis – Quality Control)

 56. Κ. Ζόρπας:
  Ανάπτυξη και επικύρωση μεθόδου HPLC για τον προσδιορισμό τιγεκυκλίνης σε πλάσμα αίματος κουνελιών.
  2008, Επιβλέπουσα: Ε. Αρχοντάκη (Ειδίκευση: Χημική Ανάλυση – ‘Ελεγχος Ποιότητας) 

  K. Zorpas:
  Development and validation of an HPLC method for the determination of tigecycline in rabbit plasma.
  2008, Advisor: H. Archontaki (Specialization: Chemical Analysis – Quality Control)

 57. Φ. Αλβανού:
  Προσδιορισμός πολυκυκλικών και νιτρο-πολυκυκλικών αρωματικών υδρογονανθράκων σε σωματίδια από καυσαέρια αυτοκινήτων που χρησιμοποιούν μίγματα βιοκαυσίμων.
  2008, Επιβλέπων: Ε. Μπακέας (Ειδίκευση: Περιβαλλοντική Χημεία και Τεχνολογία)

  F. Alvanou:
  Determination of PAHs and nitro-PAHs emitted from a vehicle using biodiesel blends.
  2008, Advisor: E. Bakeas (Specialization: Environmental Chemistry and Technology)

 58. Π. Δανιά:
  Προσδιορισμός δικαρβοξυλικών οξέων σε αιωρούμενα σωματίδια στην ατμόσφαιρα.
  2008, Επιβλέπων: Ε. Μπακέας (Ειδίκευση: Περιβαλλοντική Χημεία και Τεχνολογία)

  P. Dania:
  Determination of dicarboxylic acids in airborne particles. 
  2008, Advisor: E. Bakeas (Specialization: Environmental Chemistry and Technology)

 

Β. Διδακτορικές Διατριβές
Ph. D. Theses

 1. Ε. Βερώνη:
  Σύνθεση, χαρακτηρισμός και μελέτη α-διιμινικών συμπλόκων μετάπτωσης.
  2006, Επιβλέπουσα: Χ. Α. Μητσοπούλου.

  E. Veroni:
  Synthesis characterization and study of α-diimine transition metal complexes. 
  2006, Advisor: C. A. Mitsopoulou

 2. Α. Βενέρης:
  Σύνθεση και μελέτη συμπλόκων ενώσεων με παραμαγνητικά μεταλλικά ιόντα με σκοπό τη χρησιμοποίηση τους σε εφαρμογές φασματοσκοπίας NMR
  2006, Επιβλέπουσα Δ. Σταμπάκη-Χατζηπαναγιώτη

  A. Veneris:
  Synthesis and investigation of complexes with paramagnetic metal ions for use in NMR spectroscopy applications
  2006, Advisor: D. Stambaki-Hatzipanayioti

 3. Χ. Λίτος:
  Μελέτη συμπλόκων στοιχείων χαλκού, μολυβδαινίου και κοβαλτίου με χηλικούς υποκαταστάτες. Εφαρμογή στη θεραπεία και τη διάγνωση.
  2007, Επιβλέπουσα Α. Καραλιώτα
  C. Litos: 
  Study of copper, molybdenum and cobalt complexes with chelating agents. Application in therapy and diagnosis
  2007, Advisor: A. Karaliota

 4. Κ. Δάγκας:
  Φωτοεπαγόμενη oξείδωση oλιγονουκλεοτιδίων (DNA) από α-διιμινικά σύμπλοκα Re και Μο.
  2007, Επιβλέπουσα Χ. Α. Μητσοπούλου

  C. Dagas:
  Photoinduced oxidation of oligonucleotides (DNA) by α-diimine complexes of Re and Mo.
  2007, Advisor: C. A. Mitsopoulou

 5. Δ. Μαγγανάς:
  Ομοιοπολικότητα του δεσμού Μ-S σε σύμπλοκα με κέντρο Μ-S4.
  2007, Επιβλέπουσα Χ. Α. Μητσοπούλου
  D. Maganas:
  Covalency of the M-S bonds in MS4-containing complexes.
  2007, Advisor: C. A. Mitsopoulou

 6. Ε. Ζαφειροπούλου:
  Χημική σύνθεση και τροποποίηση μαγνητικών νανοδομημένων υλικών για μαγνητικές εγγραφές.
  2007, Επιβλέπων: Κ. Μερτής, Επιστημονικός Υπεύθυνος: Δ. Νιάρχος (ΕΚΕΦΕ Δημόκριτος)

  Ε. Zafiropoulou:
  Chemical synthesis and modification of magnetic nanostructured materials for magnetic storage.
  2007, Advisor: K. Mertis, Scientific Advisor: D. Niarchos (NCSR Demokritos) 

 7. Κ. Βαλλιανάτου:
  Σύνθεση συμπλόκων μετάλλων μεταπτώσεως με νέους χειρόμορφους αζωτούχους συναρμοτές του φωσφόρου. Εφαρμογές στην ασύμμετρη κατάλυση.
  2007, Επιβλέπων: Κ. Μερτής Επιστημονικός Υπεύθυνος: Ι. Κώστας (ΕΙΕ)

  K. Vallianatou:
  Transition metal complexes with novel chiral nitrogen-containing phosphorous ligands. Applications in asymmetric catalysis.
  2007, Advisor: K. Mertis, Scientific Advisor: I. Kostas (NHRF)

 8. Π. Δάλλας:
  Σύνθεση, χαρακτηρισμός και ιδιότητες αγώγιμων πολυμερών και νανοσυνθέτων υλικών από μαγνητικά νανοσωματίδια και οργανικές πολύμερείς ενώσεις.
  2007, Επιβλέπων: Κ. Μεθενίτης

  P. Dallas:
  Synthesis, characterization and properties of conductive polymers and nanocomposite materials from nanoparticles and organic polymers.
  2007, Advisor: K. Methenitis

 9. Σ. Τζανοπούλου:
  Σύνθεση και χαρακτηρισμός συμπλόκων του ρηνίου και του τεχνητίου ως πιθανών ραδιοφαρμάκων.
  2008, Επιβλέπων: Κ. Μεθενίτης

  S. A. Tzanopoulou:
  Synthesis and characterization of rhenium and technetium complexes as potential radiopharmaceuticals.
  2008, Advisor: K. Methenitis
   

 

Γ. Ερευνητικές εργασίες
Research papers

 1. S-S. E. Petropoulou, E. Gikas, A. Tsarbopoulos, P. A. Siskos:
  Gas chromatographic-tandem mass spectrometric method for the quantitation of carbofuran, carbaryl and their main metabolites in applicators’ urine.
  Journal of Chromatography A, 1108(1), 99 (2006)

 2. S-S. Petropoulou, A. Tsarbopoulos, P. A. Siskos: 
  Determination of carbofuran, carbaryl and their main metabolites in plasma samples of agricultural populations using gas chromatography-tandem mass spectrometry.
  Anal. Bioanal. Chem., 385(8), 1444 (2006).

 3. P. P. Georgiou, K. S. Liapis, G. E. Midiadis, P. A. Siskos:
  Solid-phase extraction cleanup of tomato samples for the determination of pesticide residues by gas chromatography-electron capture detection.
  Intern. J. Environ. Anal. Chem. 86 (1-2), 69 (2006).

 4. E. G. Galanakis, N. C. Megoulas, P. Solich, M. A. Koupparis: 
  Development and validation of a novel LC non-derivatization method for the determination of amikacin in pharmaceuticals based on evaporative light scattering detection.
  J. Pharm. & Biomed. Anal., 40, 1114 (2006)

 5. A. K. Sarris, N. C. Megoulas, M. A. Koupparis:
  Development of a novel liquid chromatography – evaporative light scattering detection method for bacitracins and applications to quality control of pharmaceuticals.
  Anal. Chim. Acta, 573-574, 250 (2006)

 6. A. K. Sarris, N. C. Megoulas, M. A. Koupparis:
  Development of a novel method based on liquid chromatography – evaporative light scattering detection method for the direct determination of streptomycin and dihydrostreptomycin in raw materials, pharmaceutical formulations, culture media and plasma.
  J. Chromatogr. A, 1122, 275 (2006)

 7. A. Davilas, M. Koupparis, P. Macheras, G. Valsami: 
  In-vitro study on the competitive binding of diflunisal and uremic toxins to serum albumin and plasma using a potentiometric ion probe technique.
  J. Pharm. and Pharmacol., 58, 1467 (2006).

 8. V. Douville, A. Lodi, J. Miller, A. Nicolas, I. Clarot, B. Prilleux, N. Megoulas, M. Koupparis: 
  Evaporative light scattering detection (ELSD): a tool for improved quality control of drug substances.
  Pharmeuropa Scientific Notes, 1, 9 (2006)

 9. N. G. Tsiropoulos, E. B. Bakeas, V. Raptis, S. S. Batistatou:
  Evaluation of solid sorbents for the determination of fenhexamid, metalaxyl-M, pyrimethanil, malathion and myclobutanil residues in air samples. Application to monitoring malathion and fenhexamid dissipation in greenhouse air using C-18 or Supelpak-2 for sampling
  Analytica Chimica Acta, 573-574, 209 (2006)

 10. A. Valavanidis, K. Fiotakis, T. Vlahogianni, E. Bakeas, S. Triantafillaki, V. Paraskevopoulou, M. Dassenakis:
  Characterization of atmospheric particulates, particle-bound transition metals and polycyclic aromatic hydrocarbons of urban air in the centre of Athens (Greece).
  Chemosphere, 65, 760 (2006)

 11. A. Kotrikla, N. S. Thomaidis, T. D. Lekkas: 
  The influence of mercury (II) on the extraction efficiency of herbicides from water.
  Intern. J. Environ. Anal. Chem., 86, 553 (2006)

 12. G. D. Pavlogeorgatos, N. S. Thomaidis, A. D. Nikolaou, T. D. Lekkas: 
  Determination of methyl mercury in a pilot-scale activated sludge waste- water treatment plant. 
  Global Nest J., 8, 61 (2006)

 13. N. C. Maragou, E. N. Lampi, N. S. Thomaidis, M. A. Koupparis: 
  Determination of bisphenol A in milk by solid phase extraction and liquid chromatography – mass spectrometry.
  J. Chromatogr. A, 1129, 165 (2006)

 14. M. Ntoulia, A. Stathopoulou, M. Ignatiadis, N. Malamos, D. Mavroudis, V. Georgoulias, E. S. Lianidou: 
  Detection of mammaglobin A-mRNA-positive circulating tumor cells in peripheral blood of patients with operable breast cancer with nested RT-PCR. 
  Clin. Biochem., 39(9), 879 (2006)

 15. M. Ntoulia, L. Kaklamanis, C. Valavanis, M. Kafousi, E. Stathopoulos, P. Arapantoni, D. Mavroudis, V. Georgoulias, E. S. Lianidou: 
  HER-2 DNA quantification of paraffin-embedded breast carcinomas with LightCycler real-time PCR in comparison to immunohistochemistry and chromogenic in situ hybridization. 
  Clin. Biochem., 39(9), 942 (2006)

 16. C. Kroupis, A. Markou, N. Vourlidis, A. Dionyssiou-Asteriou, E. S. Lianidou: 
  Presence of high-risk human papillomavirus sequences in breast cancer tissues and association with histopathological characteristics. 
  Clin. Biochem., 39(7), 727 (2006)

 17. N. Xenidis, M. Perraki, M. Kafousi, S. Apostolaki, I. Bolonaki, A. Stathopoulou, K. Kalbakis, N. Androulakis, C. Kouroussis, T. Pallis, C. Christophylakis, K. Argyraki, E. S. Lianidou, S. Stathopoulos, V. Georgoulias, D. Mavroudis: 
  Predictive and prognostic value of peripheral blood cytokeratin-19 mRNA-positive cells detected by real-time polymerase chain reaction in node-negative breast cancer patients. 
  J. Clin. Oncol., 24(23), 3756 (2006)

 18. A. Stathopoulou, M. Ntoulia, M. Perraki, S. Apostolaki, D. Mavroudis, N. Malamos, V. Georgoulias, E. S. Lianidou: 
  A highly specific real-time RT-PCR method for the quantitative determination of CK-19 mRNA positive cells in peripheral blood of patients with operable breast cancer. 
  Int. J. Cancer., 119(7), 1654 (2006)

 19. M. V. Vertzoni, C. Reppas, H. A. Archontaki:
  Sensitive and simple liquid chromatographic method with ultraviolet detection for the determination of nifedipine in canine plasma.
  Anal. Chim. Acta, 573-574, 298 (2006)

 20. M. V. Vertzoni, C. Reppas, H. A. Archontaki:
  Optimization and validation of a high-performance liquid chromatographic method with UV detection for the determination of ketoconazole in canine plasma.
  J. Chromatogr. B, 839, 62 (2006)

 21. M. V. Vertzoni, T. Kartezini, C. Reppas, H. A. Archontaki, G. Valsami:
  Solubilization and quantification of lycopene in aqueous media in the form of cyclodextrin binary systems.
  Int. J. Pharm., 309, 115 (2006)

 22. S. D. Bolis, P. C. Charalambous, C. E. Efstathiou, A. G. Mantzila, C. A. Malamou, M. I. Prodromidis: 
  Monitoring of the avidin-biotinylated dextran interaction on Au and Ti/ TiO2 electrode surfaces using a charge integrating device.
  Sensors and Actuators B: Chemical, 114, 45 (2006)

 23. C. E. Efstathiou: 
  Estimation of type I error probability from experimental Dixon’s “Q” parameter on testing for outliers within small size data sets.
  Talanta, 69 (5), 1068-1071 (2006)

 24. M. F. Dousikou, M. A. Koupparis, C. E. Efstathiou: 
  Determination of catalase-like activity in plants based on the amperometric monitoring of hydrogen peroxide consumption using carbon paste electrode modified with ruthenium(IV) oxide. 
  Phytochemical Analysis, 17, 255-261 (2006)

 25. D. P. Kalogianni, T. Koraki, T. K. Christopoulos, P. C. Ioannou:
  Nanoparticle-based DNA biosensor for visual detection of genetically modified organisms.
  Biosens. Bioelectron., 21, 1069 (2006)

 26. P. G. Zerefos, P. C. Ioannou, T. K. Christopoulos:
  Method for rapid conjugation of recombinant photoprotein aequorin with streptavidin and application as a universal detection reagent for binding assays.
  Anal.. Chim. Acta, 267, 267 (2006)

 27. A. V. Dremetsika, P. A. Siskos, N. A. Katsanos:
  Determination of adsorption entropies on solid surfaces by reversed-flow gas chromatography.
  Journal of Hazardous Materials, 149 (3), 603 (2007)

 28. A. A. Karanasiou, I. E. Sitaras, P. A. Siskos, K. Eleftheriadis:
  Size distribution and sources of trace metals and n-alkanes in the Athens urban aerosol during summer.
  Atmospheric Environment, 41(11), 2368 (2007)

 29. C. V. Viladeri, T. D. Piscopou, P. A. Siskos:
  Chemistry and air-conditioning: Sampling and analysis of particles collected from filters of air conditioning equipment in Athens.
  Indoor and Built Environment, 16, 563 (2007)

 30. Z. Spacil, J. Folbrova, N. Megoulas, P. Solich, M. Koupparis: 
  Simultaneous liquid chromatographic determination of metals and organic compounds in pharmaceutical and food-supplement formulations using evaporative light scattering detection.
  Anal. Chim. Acta, 583, 239 (2007)

 31. C. G. Georgakopoulos, A. Vonaparti, M. Stamou, P. Kiousi, E. Lyris, Y. S. Angelis, G. Tsoupras, B. Wuest, M. Nielen, I. Panderi, M. Koupparis:
  Preventive doping control analysis: liquid and gas chromatography time-of-flight mass spectrometry for detection of designer steroids.
  Rapid Comm. Mass Spectrom., 21, 2439 (2007)

 32. A. D. Nikolaou, G. Gatidou, S. K. Golfinopoulos, N. S. Thomaidis, T. D. Lekkas: 
  A one-year survey of organotin compounds in the reservoirs supplying the drinking water treatment plants of Athens.
  Desalination, 210, 24 (2007)

 33. G. Gatidou, N. S. Thomaidis, J. L. Zhou: 
  Fate of irgarol 1051, diuron and their main metabolites in the marine environment of UK after the restrictions in antifouling paints.
  Environ. Int., 33, 70 (2007)

 34. G. Gatidou, N. S. Thomaidis, A. S. Stasinakis, Th. D. Lekkas: 
  Simultaneous determination of the endocrine disrupting compounds nonylphenol, nonylphenol ethoxylates, triclosan and bisphenol A in wastewater and sewage sludge by gas chromatography-mass spectrometry.
  J. Chromatogr. A, 1138, 32 (2007)

 35. S. Chandrinou, A. S. Stasinakis, N. S. Thomaidis, A. Nikolaou, J. W. Wegener: 
  Distribution of organotin compounds in the bivalves of Aegean Sea, Greece. 
  Environ. Int., 33, 226 (2007)

 36. E. S. Minioti, C. F. Sakellariou, N. S. Thomaidis: 
  Determination of thirteen synthetic food colorants in water-soluble foods by reversed-phase high-performance liquid chromatography coupled with diode-array detector.
  Anal. Chim. Acta, 583, 103 (2007)

 37. N. S. Thomaidis, A. S. Stasinakis, G. Gatidou, R. Morabito, P. Massanisso, Th. D. Lekkas: 
  Occurrence of organotin compounds in the aquatic environment of Greece.
  Water Air Soil Pollut., 181, 201 (2007)

 38. A. S. Stasinakis, A. V. Petalas, D. Mamais, N. S. Thomaidis, G. Gatidou, T. D. Lekkas: 
  Investigation of triclosan fate and toxicity in continuous-flow activated sludge systems. 
  Chemosphere, 68, 375 (2007)

 39. S. Miniadis-Meimaroglou, C. Dimizas, V. Loukas, Ath. Moukas, Alex. Vlachos, N. Thomaidis, V. Paraskevopoulou, M. Dasenakis: 
  Proximate composition, fatty acids, cholesterol, minerals (essential and toxic) in frozen red porgy.
  Chem. Phys. Lipids, 146, 104 (2007)

 40. P. Michopoulos, G. Baloutsos, An. Economou, C. Samara, N. S. Thomaidis, Th. Grigoratos: 
  Nutrient cycling and status in an urban pine forest in Athens, Greece.
  Plant Soil, 294, 31 (2007)

 41. S. D. Papaspyrou, N. S. Thomaidis, E. N. Lampi, A. Lioupis: 
  Determination of migration of n-butyltins and n-octyltins to food simulants by gas chromatography – mass spectrometry. 
  Appl. Organometal. Chem., 21, 412 (2007)

 42. N. S. Thomaidis, A. S. Stasinakis, Th. D. Lekkas: 
  A screening method for the determination of toluene extractable organotins in water samples by electrothermal atomic absorption spectrometry and rhenium as chemical modifier.
  Appl. Organometal. Chem., 21, 425 (2007)

 43. G. Gatidou, N. S. Thomaidis: 
  Evaluation of single and joint toxic effects of two antifouling biocides, their main metabolites and copper using phytoplankton bioassays. 
  Aquat. Toxicol., 85, 184 (2007)

 44. P. Anastasopoulos, T. Mellos, M. Spinou, T. Tsiaka, M. Timotheou-Potamia:
  Chemiluminometric and fluorimetric determination of folic acid.
  Analytical Letters, 40, 2203-2216 (2007)

 45. M. Timotheou-Potamia, A. C. Calokerinos:
  Chemiluminometric determination of vanillin in commercial vanillin products.
  Talanta, 71, 208 (2007)

 46. M. Ignatiadis, N. Xenidis, M. Perraki, S. Apostolaki, E. Politaki, M. Kafousi, E. N. Stathopoulos, A. Stathopoulou, E. Lianidou, G. Chlouverakis, C. Sotiriou, V. Georgoulias, D. Mavroudis:
  Different prognostic value of cytokeratin-19 mRNA-positive circulating tumor cells according to estrogen receptor and HER2 status in early breast cancer.
  J. Clin. Oncol., 25(33), 5194 (2007)

 47. M. Ignatiadis, M. Perraki, S. Apostolaki, E. Politaki, N. Xenidis, M. Kafousi, E. Stathopoulos, E. Lianidou, C. Sotiriou, V. Georgoulias, D. Mavroudis: 
  Molecular detection and prognostic value of circulating cytokeratin-19 messenger RNA-positive and HER2 messenger RNA-positive cells in the peripheral blood of women with early-stage breast cancer. 
  Clin. Breast Cancer, 11, 883 (2007)

 48. E. Zygalaki, E. G. Tsaroucha, L. Kaklamanis, E. S. Lianidou:
  Quantitative real-time reverse transcription PCR study of the expression of vascular endothelial growth factor (VEGF) splice variants and VEGF receptors (VEGFR-1 and VEGFR-2) in non small cell lung cancer.
  Clin. Chem., 53(8), 1433 (2007)

 49. E. Mavrogiannou, A. Strati, A. Stathopoulou, E. G. Tsaroucha, L. Kaklamanis, E. S. Lianidou:
  Real-time RT-PCR quantification of human telomerase reverse transcriptase splice variants in tumor cell lines and non-small cell lung cancer. 
  Clin. Chem., 53(1), 53 (2007)

 50. C. G. Smyrniotakis, H. A. Archontaki:
  C18 columns for the simultaneous determination of oxytetracycline and its related substances by reversed-phase high performance liquid chromatography and UV detection.
  J. Pharm. Biomed. Anal., 43, 506 (2007)

 51. N. Vergi-Athanasiou, J. Atta-Politou, J. Spyropoulos, M. Koupparis:
  Development and validation of a high performance liquid chromatographic method with fluorescence detection for simultaneous determination of paroxetine and its main metabolites in plasma. 
  J. of Liq. Chrom., 30(11), 1641 (2007)

 52. D. S. Elenis, P. C. Ioannou, T. K. Christopoulos:
  Quadruple-analyte chemiluminometric hybridization assay. Application to double quantitative competitive polymerase chain reaction.
  Anal. Chem., 79, 9433 (2007)

 53. I. K. Litos, E. Emmanouilidou, K. M. Glynou, E. Laios, P. C. Ioannou, T. K. Christopoulos, M. Kampa, E. Castanas, A. Gravanis:
  Rapid genotyping of CYP2D6, CYP2C19 and TPMT polymorphisms by primer extension reaction in a dipstick format.
  Anal. Bioanal. Chem., 389, 849 (2007)
  54. D. P. Kalogianni, D. S. Elenis, T. K. Christopoulos, P. C. Ioannou:
  Multiplex quantitative competitive polymerase chain reaction based on a multianalyte hybridization assay performed on spectrally encoded microspheres.
  Anal. Chem., 79, 6655 (2007)

 54. J. Konstantou, P. C. Ioannou, T. K. Christopoulos:
  Genotyping of single nucleotide polymorphisms by primer extension reaction and a dual-analyte bio/chemiluminometric assay.
  Anal. Bioanal. Chem., 388, 1747 (2007)

 55. K. Glynou, P. Kastanis, S. Boukouvala, V. Tsaoussis, P. C. Ioannou, T. K. Christopoulos, J. Traeger-Synodinos, E. Kanavakis:
  High-throughput microtiter well-based chemiluminometric genotyping of 15 HBB gene mutations in a dry-reagent format.
  Clin. Chem., 53, 384 (2007)

 56. D. P. Kalogianni, V. Bravou, T. K. Christopoulos, P. C. Ioannou, N. C. Zoumbos:
  Dry-reagent disposable dipstick test for visual screening of seven leukemia-related chromosomal translocations.
  Nucleic Acids Res., 35, e23 (2007)

 57. Genotyping of single-nucleotide polymorphisms by primer extension reaction in a dry-reagent dipstick format.
  Anal. Chem., 79, 395 (2007)

 58. D. P. Kalogianni, S. Goura, A. J. Aletras, T. K. Christopoulos, M. G. Chanos, M. Christofidou, A. Skoutelis, P. C. Ioannou, E. Panagiotopoulos:
  Dry reagent dipstick test combined with 23S rRNA PCR for molecular diagnosis of bacterial infection in arthroplasty.
  Anal. Biochem., 361, 169 (2007)

 59. P. G. Zerefos, P. C. Ioannou, J. Traeger-Synodinos, G. Dimissianos, E. Kanavakis, T. K. Christopoulos:
  Photoprotein aequorin as a novel reporter for SNP genotyping by primer extension-application to the variants of mannose-binding lectin gene.
  Hum. Mutat.,27, 279 (2007)

 60. A. Economou, A. Voulgaropoulos:
  On-line stripping voltammetry of trace metals at a flow-through bismuth-film electrode by means of a hybrid flow-injection/sequential-injection system.
  Talanta, 71, 785 (2007)

 61. M. Maroulis, A. Economou, A. Voulgaropoulos:
  Determination of Cd and Pb in phosphorites and phosphate fertilizers by means of a portable voltammetric analyzer based on virtual instrumentation.
  Electroanalysis, 19, 2149 (2007)

 62. E. Botitsi, A. Economou, D. Tsipi:
  Development and validation of a multi-residue method for the determination of pesticides in processed fruits and vegetables using liquid chromatography – tandem mass spectrometry.
  Anal. Bional. Chem, 387, 1317 (2007)

 63. P. D. Tzanavaras, A. Economou, D. G. Themelis:
  Sequential-injection analysis: a useful tool for clinical and biochemical analysis.
  Curr. Pharm. Analysis, 3, 249 (2007)

 64. C. Kokkinos, A. Economou, I. Raptis, C. E. Efstathiou, T. Speliotis:
  Novel disposable bismuth-sputtered electrodes for the determination of trace metals by stripping voltammetry.
  Electrochem. Commun., 9, 2795 (2007)

 65. P. A. Siskos, I. E. Sitaras:
  The role of primary and secondary air pollutants in atmospheric pollution of Athens area.
  Environmental Chemistry Letters, 6(2), 59 (2008)

 66. V. Kamvissis, E. Barbounis, N. Megoulas, M. Koupparis:
  A novel photometric method for the evaluation of the oxidative stability of virgin olive oils.
  J. AOAC International, 91(4), 794 (2008)

 67. A. Vonaparti, E. Lyris, I. Panderi, M. Koupparis, C. Georgakopoulos: 
  LC/ESI-MS horse urine analysis for the quantification and identification of threshold substances for doping control. I. Determination of hydrocortisone.
  Journal of Mass Spectrometry, 43, 125 (2008)

 68. A. G. Fragkaki, Y. S. Angelis, M. Koupparis, A. Tsantili-Kakoulidou, G. Kokotos, C. Georgakopoulos:
  Structural characteristics of anabolic androgenic steroids contributing to binding to the androgen receptor and to their anabolic and androgenic activities. applied modifications in the steroidal structure.
  Steroids, 74, 172 (2008)

 69. N. C. Maragou, Ath. Makri, E. N. Lampi, N. S. Thomaidis, M. A. Koupparis: 
  Migration of Bisphenol A from polycarbonate baby bottles under real use conditions. 
  Food Addit. Contam., 25, 373 (2008)

 70. A. S. Stasinakis, A. V. Petalas, D. Mamais, N. S. Thomaidis: 
  Application of the OECD 301F respirometric test for the biodegradability assessment of various potential endocrine disrupting chemicals. 
  Biores. Technol., 99, 3458 (2008)

 71. A. Stasinakis, G. Gatidou, D. Mamais, N. S. Thomaidis, Th. D. Lekkas: 
  Occurrence and fate of endocrine disrupters in sewage treatment plants of Greece. 
  Water Res., 42, 1796 (2008)

 72. A. S. Stasinakis, D. Mamais, N. S. Thomaidis, E. Danika, G. Gatidou, Th. D. Lekkas: 
  Inhibitory effect of triclosan and nonylphenol on respiration rates and ammonia removal in activated sludge systems.
  Εcotoxicol. Εnviron. Saf., 70, 199 (2008)

 73. D. K. Alexiadou, N. C. Maragou, N. S. Thomaidis, G. A. Theodoridis, M. A. Koupparis:
  Molecularly imprinted polymers for bisphenol A for HPLC and SPE from water and milk.
  J. Sep. Sci., 31, 2272 (2008)

 74. N. C. Maragou, E. Rosenberg, N. S. Thomaidis, M. A. Koupparis: 
  Direct determination of the estrogenic compounds 8-prenylnaringenin, zearalenone, α- and β-zearalenol in beer by liquid chromatography-mass spectrometry.
  J. Chromatogr. A, 1202, 47 (2008) 

 75. E. G. Farmaki, N. S. Thomaidis: 
  Current status of the metal pollution of the environment of Greece – a review.
  Global Nest J., 10, 366 (2008)

 76. S. Bezzi, S. Loupassaki, C. Petrakis, P. Kefalas, A. Calokerinos:
  Evaluation of peroxide value of olive oil and antioxidant activity by luminol chemiluminescence.
  Talanta, 77, 642 (2008)

 77. P. Nikolaou, I. Papoutsis, J. Atta-Politou, A. C. Calokerinos, C. Pistos, C. Spiliopoulou, C. Maravelias:
  Determination of methadone and its metabolite, 2-ethylidene-1,5-dimethyl-3,3- diphenylpyrrolidine (EDDP) in umbilical cord blood.
  Clinical Toxicology, 46, 412 (2008) 

 78. Μ. Ignatiadis, G. Kallergi, M. Ntoulia, M. Perraki, S. Apostolaki, M. Kafousi, G. Chlouverakis, E. Stathopoulos, E. Lianidou, V. Georgoulias, D. Mavroudis: 
  Prognostic value of the molecular detection of circulating tumor cells using a multimarker reverse transcription-PCR assay for cytokeratin 19, mammaglobin A, and HER2 in early breast cancer. 
  Clin. Cancer Res., 14(9), 2593 (2008)

 79. T. M. Kolettis, Z. S. Kyriakides, E. Zygalaki, S. Kyrzopoulos, L. Kaklamanis, N. Nikolaou, E. S. Lianidou, D. T. Kremastinos: 
  Endothelin system and atrial fibrillation post-cardiac surgery. 
  J. Interv. Card. Electrophysiol., 3, 203 (2008)

 80. A. Markou, E. G. Tsaroucha, L. Kaklamanis, M. Fotinou, V. Georgoulias, E. S. Lianidou:
  Prognostic value of mature microRNA-21 and microRNA-205 overexpression in non-small cell lung cancer by quantitative real-time RT-PCR. 
  Clin. Chem., 10, 1696 (2008)

 81. C. Kroupis, K. Christopoulos, M. Devetzoglou, I. Tsiagas, E. S. Lianidou: 
  Asymmetric real-time PCR detection of BRCA1 5382insC mutation by melting curve analysis in the LightCycler. 
  Clin. Chim. Acta, 390(1-2), 141 (2008)

 82. E. Zygalaki, L. Kaklamanis, N. I. Nikolaou, S. Kyrzopoulos, M. Houri, Z. Kyriakides, E. S. Lianidou, D. T. Kremastinos: 
  Expression profile of total VEGF, VEGF splice variants and VEGF receptors in the myocardium and arterial vasculature of diabetic and non-diabetic patients with coronary artery disease.
  Clin. Biochem., 41(1-2), 82 (2008)

 83. C. G. Smyrniotakis, H. A. Archontaki:
  Estimation of chromatographic parameters on two silica-based columns connected in series under nonaqueous reversed phase liquid chromatographic conditions.
  J. Sep. Sci., 31, 86 (2008)

 84. S. Gikas, F. Tsopelas, C. Giaginis, J. Dimitrakopoulos, T. Livadara, H. A. Archontaki, A. Tsantili-Kakoulidou:
  Chromatographic behavior of zwitterionic enalapril – Exploring the conditions for lipophilicity assessment.
  J. Pharm. Biomed. Anal., 48, 739 (2008)

 85. C. Alexanian, H. Papademou, M. V. Vertzoni, H. A. Archontaki, G. Valsami:
  Effect of pH and water-soluble polymers on the aqueous solubility of nimesulide in the absence and presence of β-cyclodextrin derivatives.
  J. Pharm. Pharmacol., 60, 1433 (2008)

 86. M. V. Vertzoni, H. A. Archontaki, C. Reppas:
  Determination of intralumenal individual bile acids by HPLC with charged aerosol detection.
  J. Lipid Res., 49, 2690 (2008)

 87. P. D. Nikolaou, I. I. Papoutsis, C. P. Maravelias, C. Spiliopoulou, C. Pistos, A. C. Calokerinos, J. Atta-Politou:
  Development and validation of an EI-GC-MS method for the determination of methadone and its major metabolites (EDDP and EMDP) in human breast milk. 
  Journal of Analytical Toxicology, 32, 478 (2008)

 88. P. D. Nikolaou, I. I. Papoutsis, J. Atta-Politou, S. A. Athanaselis, C. A. Spiliopoulou, A. C. Calokerinos, C. P. Maravelias:
  Validated method for the simultaneous determination of methadone and its main metabolites (EDDP and EMDP) in plasma of umbilical cord blood by gas chromatography – mass spectrometry. 
  Journal of Chromatography B, 867, 219 (2008)

 89. D. K. Toubanaki, T. K. Christopoulos, P. C. Ioannou, A. Gravanis:
  Dry-reagent disposable biosensor for visual genotyping of single nucleotide polymorphisms by oligonucleotide ligation reaction: application to pharmacogenetic analysis.
  Hum. Mutat., 29, 1071 (2008)

 90. A. C. Iliadi, P. C. Ioannou, J. Traeger-Synodinos, E. Kanavakis, T. K. Christopoulos:
  High-throughput microtiter well-based bioluminometric genotyping of two single-nucleotide polymorphisms in the toll-like receptor-4 gene.
  Anal. Biochem., 376, 235 (2008)

 91. D. S. Elenis, D. P. Kalogianni, K. Glynou, P. C. Ioannou, T. K. Christopoulos:
  Advances in molecular techniques for the detection and quantification of genetically modified organisms.
  Anal. Bioanal. Chem., 392, 347 (2008)

 92. N. G. Naseri, S. J. Baldock, A. Economou, N. J. Goddard, P. R. Fielden:
  Disposable electrochemical flow cells for catalytic adsorptive stripping voltammetry (CAdSV) at a bismuth film electrode (BiFE).
  Anal. Bional. Chem., 391, 1283 (2008)

 93. N. G. Naseri, S. J. Baldock, A. Economou, N. J. Goddard, P. R. Fielden:
  Disposable injection-moulded cell-on-a-chip microfluidic devices with integrated conducting polymer electrodes for on-line voltammetric and electrochemiluminescence detection.
  Electroanalysis, 20, 448 (2008)

 94.  C. Kokkinos, A. Economou:
  Stripping analysis at bismuth-based electrodes.
  Curr. Anal. Chem., 4, 183 (2008)

 95. C. Kokkinos, A. Economou, I. Raptis, C. E. Efstathiou:
  Lithographically fabricated disposable bismuth-film electrodes for the trace determination of Pb(II) and Cd(II) by anodic stripping voltammetry.
  Electrochim. Acta, 53, 5294 (2008)

 96. C. Kokkinos, A. Economou, I. Raptis, T. Speliotis:
  Disposable mercury-free cell-on-a-chip devices with integrated microfabricated electrodes for the determination of trace nickel(II) by adsorptive stripping voltammetry.
  Anal. Chim. Acta, 622, 111 (2008)

ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΕΙΣ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟΥ ΑΝΑΛΥΤΙΚΗΣ ΧΗΜΕΙΑΣ 2001-2005

Α. Διπλωματικές εργασίες (Διατριβές ειδίκευσης)
Master Theses

 1. Ζ. Τζουγανάκη: 
  Ανάπτυξη και αξιολόγηση μεθόδων Υγρής Χρωματογραφίας Υψηλής Αποδόσεως για τον προσδιορισμό λυκοπενίου σε πλάσμα.
  2001, Επιβλέπων: Μ. Κουππάρης (Ειδίκευση: Αναλυτική Χημεία)

  Z. Tzouganaki:
  Development and validation of liquid chromatographic method for the determination of lycopene in plasma.
  2001, Supervisor: M. Koupparis (Specialization: Analytical Chemistry)

 2. Ν. Μέγκουλας: 
  Αναλυτικές εφαρμογές Ιοντικής Χρωματογραφίας.
  2001, Επιβλέπων: Μ. Κουππάρης (Ειδίκευση: Αναλυτική Χημεία)

  N. Megoulas:
  Analytical applications of Ion Chromatography.
  2001, Advisor: M. Koupparis (Specialization: Analytical Chemistry)

 3. Σ. Μαρσέλος:
  Ανάπτυξη και αξιολόγηση μεθόδων HPLC για τον προσδιορισμό πιπερακιλλίνης και ταζομπακτάμης στο ενέσιμο σκεύασμα Tazocin και αιθυλο-3-(Ν-n-βουτυλο-Ν-ακετυλο)αμινοπροπιονικού εστέρα σε εντομοαπωθητική γέλη.
  2001, Επιβλέπουσα: Ε. Αρχοντάκη (Ειδίκευση: Αναλυτική Χημεία)

  S. Marselos:
  Development and validation of HPLC methods for the determination of piperacillin and tazobactam in tazocin injectable formulation and ethyl-3-(N-n-butyl-N-acetyl)aminopropionate in an insect repellent gel.
  2001, Advisor: H. Archontaki (Specialization: Analytical Chemistry)

 4. Κ. Γλυνού:
  Έκφραση της φωτοπρωτεΐνης ακουορίνης σε βακτήρια Escerichia Coli και απομόνωση με χρωματογραφία συγγένειας ακινητοποιημένου μετάλλου. 
  2001, Επιβλέπουσα: Π. Ιωάννου (Ειδίκευση: Αναλυτική Χημεία)

  Κ. Glynou:
  Expression and purification of the photoprotein aequorin by immobilized metal affinity chromatography. 
  2001, Advisor: P. Ioannou (Specialization: Analytical Chemistry)

 5. Γ. Τσιάγκας:
  Ανάπτυξη μεθόδων ανάλυσης μεταλλάξεων (SSCP, TTGE) για τον έλεγχο της παρουσίας μεταλλάξεων στο γονίδιο BRCA1 στον Ελληνικό πληθυσμό. 
  2001, Επιβλέπουσα: Ε. Λιανίδου (Ειδίκευση: Αναλυτική Χημεία)

  G. Tsiagas:
  Development of analytical methods for mutations (SSCP, TTGE) for the test of mutations presence in BRCA1 gene in Greek population.
  2001, Advisor: E. Lianidou (Specialization: Analytical Chemistry)

 6. Μ. Μητροκώστα:
  Βιοαισθητήρες που βασίζονται σε σταθεροποιημένα λιπίδια για τον προσδιορισμό β-αδρενεργών αποκλειστών.
  Επιβλέπων: Δ. Νικολέλης (Ειδίκευση: Αναλυτική Χημεία)

  M. Mitrokosta:
  Biosensors based on stabilised lipid films for the detection of β-adrenoceptor blocking agents.
  Advisor: D. Nikolelis (Specialization: Analytical Chemistry)

 7. Σ. Πετροπούλου:
  Βιοαισθητήρες λιπιδικών μεμβρανών για τον προσδιορισμό φαρμακοδιεγερτικών ουσιών.
  Επιβλέπων: Δ. Νικολέλης (Ειδίκευση: Αναλυτική Χημεία)

  S. Petropoulou:
  Biosensors based on bilayer lipid membranes for the analysis of stimulant substances.
  Advisor: D. Nikolelis (Specialization: Analytical Chemistry)

 8. Π. Κιούση:
  Ανάπτυξη μεθόδου σαρώσεως (screening method) καρδιοτονωτικών και διουρητικών ουσιών (θειαζιδίων) σε ούρα αλόγου με HPLC και GC-MS.
  2002, Επιβλέπων: Μ. Κουππάρης, Εργαστήριο Ελέγχου Doping, ΟΑΚΑ, Επιστημονικός Υπεύθυνος: Κ. Γεωργακόπουλος (Ειδίκευση: Αναλυτική Χημεία)

  P. Kiousi:
  Development of screening method for cardiotonic and diouretic substances (thiazides) in horse urine with HPLC and GC-MS.
  2002, Advisor: M. Koupparis, Doping Control Laboratory, OAC, Scientific Advisor: C. Georgakopoulos (Specialization: Analytical Chemistry)

 9. Γ. Παρασκευάς:
  Φασματοφωτομετρικός προσδιορισμός λισινοπρίλης σε φαρμακευτικά δισκία με τη χρήση 1- φθορο-2,4-δινιτροβενζολίου.
  2002, Επιβλέπουσα: Τ. Αττά – Πολίτου (Ειδίκευση: Αναλυτική Χημεία)

  G. Paraskevas:
  Spectrophotometric determination of lisinopril in tablets using 1-fluoro-2,4-dinitrobenzene. 
  2002, Supervisor: J. Atta – Politou (Specialization: Analytical Chemistry)

 10. Ε. Γκιουλιαδίτη:
  Βελτιστοποίηση/επικύρωση μεθόδων HPLC για τον προσδιορισμό διαζεπάμης και φλουοξετίνης σε δισκία.
  2003, Επιβλέπων: Μ. Κουππάρης (Ειδίκευση: Αναλυτική Χημεία)

  H. Giouliaditi:
  Optimization/validation of HPLC methods for the determination of diazepam and fluoxetin in tablets.
  2003, Advisor: M. Koupparis (Specialization: Analytical Chemistry)

 11. Σ. Μπόλης: 
  Κατασκευή και αναλυτικές εφαρμογές διάταξης βολταμμετρίας τετραγωνικού κύματος.
  2003, Επιβλέπων: Κ. Ευσταθίου (Ειδίκευση: Αναλυτική Χημεία)

  S. Bolis: 
  Construction and analytical applications of a square-wave voltammetry system.
  2003, Advisor: C. Efstathiou (Specialization: Analytical Chemistry)

 12. Kων/νος Σμυρνιωτάκης:
  Ανάπτυξη, βελτιστοποίηση και αξιολόγηση μεθόδου μη υδατικής αντίστροφης φάσης υγρής χρωματογραφίας υψηλής απόδοσης για τον προσδιορισμό τεσσάρων χημικών φίλτρων σε αντηλιακά προϊόντα.
  2003, Επιβλέπουσα: Ε. Αρχοντάκη (Ειδίκευση: Αναλυτική Χημεία)

  C. Smyrniotakis:
  Development, optimization and validation of a non-aqueous reversed-phase high-performance liquid chromatographic technique for the determination of four chemical UV filters in suncare products.
  2003, Advisor: H. Archontaki (Specialization: Analytical Chemistry)

 13. Π. Χαραλάμπους:
  Χημειοφωταυγειομετρικός προσδιορισμός μετάλλων με την τεχνική εισαγωγής δείγματος σε ροή.
  2003, Επιβλέπων: Α. Κ. Καλοκαιρινός (Ειδίκευση: Αναλυτική Χημεία)

  P. Charalambous:
  Chemiluminometric determination of metals with flow injection analysis.
  2003, Supervisor: A. C. Calokerinos (Specialization: Analytical Chemistry)

 14. Π. Νικολάου:
  Ταυτοποίηση και ποσοτικός προσδιορισμός δραστικών συστατικών σε δισκία “έκσταση”.
  2003, Επιβλέπων: Α. Κ. Καλοκαιρινός, Γενικό Χημείο του Κράτους, Τμήμα Ναρκωτικών, Επιστημονική Υπεύθυνος: Ε. Μπακούρη (Ειδίκευση: Αναλυτική Χημεία)

  P. Nikolaou:
  Identification and quantitative determination of active substances in “ecstacy” tablets.
  2003, Supervisor: A. C. Calokerinos, General State Laboratory, Department of Narcotics, Scientific Advisor: E. Bakouri (Specialization: Analytical Chemistry)

 15. M. Αδάμου:
  Προσδιορισμός μείγματος διουρητικών ουσιών και μεταβολική μελέτη του διουρητικού ινταπαμίδη με αεριοχρωματογραφία-φασματογραφία μάζας. 
  2003, Επιβλέπων: Π. Α. Σίσκος, Εργαστήριο Ελέγχου Doping, OAKA, Επιστημονικός Υπεύθυνος: Κ. Γεωργακόπουλος (Ειδίκευση: Αναλυτική Χημεία)

  M. Adamou:
  Determination of diuretics mixture and study of the metabolism of intapamide with the technique of gas chromatography – mass spectrometry.
  2003, Advisor: P. A. Siskos, Doping Control Laboratory, OAC, 
  Scientific Advisor: K. Georgakopoulos (Specialization: Analytical Chemistry)

 16. M. Μπαθιανάκη:
  Ανάπτυξη μεθόδου σαρώσεως αναβολικών παραγόντων σε συμπληρώματα διατροφής με GC-MS.
  2003, Επιβλέπων: Π. Α. Σίσκος, Εργαστήριο Ελέγχου Doping, OAKA, Επιστημονικός Υπεύθυνος: Κ. Γεωργακόπουλος (Ειδίκευση: Αναλυτική Χημεία)

  M. Bathianaki:
  Method development for the screening of anabolic factors in nutritional supplements with the technique of gas chromatography-mass spectrometry.
  2003, Advisor: P. A. Siskos, Doping Control Laboratory, OAC, Scientific Advisor: K. Georgakopoulos (Specialization: Analytical Chemistry) 

 17. Α. Οικονόμου:
  Προσδιορισμός των αλογονο-οξικών οξέων σε αιωρούμενα σωματίδια και μελέτη κατανομής τους στην ατμόσφαιρα των Αθηνών.
  2003, Επιβλέπων: Π. Σίσκος (Ειδίκευση: Αναλυτική Χημεία)
  Α. Economou:
  Determination of chloroacetic acids in particulate matter of Athens atmosphere.
  2003, Advisor: P. Siskos (Specialization: Analytical Chemistry)
 18. Δ. Τοπούζα:
  Ανάπτυξη και αξιολόγηση μεθόδου δειγματοληψίας και ανάλυσης με HPLC για τον έλεγχο διαδικασίας καθαρισμού γραμμής παραγωγής δισκίων.
  2004, Επιβλέπων: Μ. Κουππάρης (Ειδίκευση: Αναλυτική Χημεία)

  D. Topouza:
  Development and evaluation of sampling and HPLC analysis method for the control of the cleaning procedure of tablets production line.
  2004, Advisor: M. Koupparis (Specialization: Analytical Chemistry)

 19. Ε. Γαλανάκη:
  Ανάπτυξη και αξιολόγηση μεθόδου υγρής χρωματογραφίας υψηλής αποδόσεως με εξατμιστικό ανιχνευτή σκέδασης ακτινοβολίας για τον προσδιορισμό αμικασίνης.
  2004, Επιβλέπων: Μ. Κουππάρης (Ειδίκευση: Αναλυτική Χημεία)

  E. Galanaki:
  Development and validation of an HPLC method with evaporative light scattering detector for the determination of amikacin.
  2004, Advisor: M. Koupparis (Specialization: Analytical Chemistry)

 20. Σ. Δεμερούδη:
  Μελέτη της αύξησης της διαλυτότητας φαρμάκων κατά την αλληλεπίδρασή τους με παράγωγα της β-κυκλοδεξτρίνης και αιθέρων της κυτταρίνης.
  2004, Επιβλέπουσα: Ε. Αρχοντάκη (Ειδίκευση: Αναλυτική Χημεία)

  S. Demeroudi:
  Study on the increase of drug solubility in the presence of β-cyclodextrin derivatives and cellulose ethers.
  2004, Advisor: H. Archontaki (Specialization: Analytical Chemistry)

 21. Νικόλαος Mαργαρίτης:
  Ανάπτυξη και βελτιστοποίηση μεθόδου αεριοχρωματογραφίας υπερκείμενης φάσης για την ταυτοποίηση και τον προσδιορισμό υπολειμμάτων οργανικών διαλυτών σε πρώτη ύλη και φαρμακευτικά σκευάσματα φλουοξετίνης.
  2004, Επιβλέπουσα: Ε. Αρχοντάκη (Ειδίκευση: Αναλυτική Χημεία)

  N. Margaritis:
  Development and optimization of a static headspace-GC method for the identification and determination of residual solvents in bulk fluoxetin and its formulations.
  2004, Advisor: H. Archontaki (Specialization: Analytical Chemistry)

 22. Ευγενία Κατσαρού:
  Μελέτη της επίδρασης υδατοδιαλυτών πολυμερών της κυτταρίνης στη συμπλοκοποίηση της βρωμαζεπάμης με τη β-κυκλοδεξτρίνη και παράγωγά της.
  2004, Επιβλέπουσα: Ε. Αρχοντάκη (Ειδίκευση: Αναλυτική Χημεία)

  E. Katsarou:
  Study on the influence of cellulose ethers on the complexation of bromazepam with β-cyclodextrin and its derivatives.
  2004, Advisor: H. Archontaki (Specialization: Analytical Chemistry)

 23. Α. Μητροπούλου:
  Χημειοφωταυγειομετρικός προσδιορισμός φθοροκινολονών με ευαισθητοποίηση ιοντικού φθορισμού τερβίου.
  2004, Επιβλέπων: Α. Κ. Καλοκαιρινός (Ειδίκευση: Αναλυτική Χημεία)

  Α. Mitropoulou:
  Chemiluminometric determination of fluoroquinolones with sensitization of terbium ion fluorescence.
  2004, Supervisor: A. C. Calokerinos (Specialization: Analytical Chemistry)

 24. Π. Ζερεφός:
  Σύζευξη ανασυνδυασμένης φωτοπρωτεΐνης αικουορίνης με στρεπταβιδίνη. Εφαρμογές του προϊόντος σύζευξης σε προσδιορισμούς σημειακών μεταλλάξεων. 
  2004, Επιβλέπουσα: Π. Ιωάννου (Ειδίκευση: Αναλυτική Χημεία)

  P. Zerefos:
  Conjugation of the photoprotein aequorin with streptavidin. Applications of the conjugate in the determination of single nucleotide polymorphisms. 
  2004, Advisor: P. Ioannou (Specialization: Analytical Chemistry)

 25. Π. Ελένη:
  Προσδιορισμός του λευκοχρύσου με την τεχνική της φασματομετρίας ατομικής απορρόφησης με ηλεκτροθερμαινόμενο φούρνο γραφίτη και μελέτη του μηχανισμού ατομοποίησης.
  2004, Επιβλέπουσα: Ε. Πιπεράκη (Ειδίκευση: Αναλυτική Χημεία)

  P. Eleni:
  Determination of platinum by electrothermal atomic absorption spectrometry and investigation of the atomization mechanism. 
  2004, Advisor:E. Piperaki (Specialization: Analytical Chemistry)

 26. Σ. Θεοδωρολέα:
  Προσδιορισμός του σεληνίου στο μητρικό γάλα με την τεχνική της φασματομετρίας ατομικής απορρόφησης με ηλεκτροθερμαινόμενο φούρνο γραφίτη και μελέτη του μηχανισμού ατομοποίησης.
  2004, Επιβλέπουσα: Ε. Πιπεράκη (Ειδίκευση: Αναλυτική Χημεία)

  S. Theodorolea:
  Determination of selenium in human milk by electrothermal atomic absorption and investigation of the atomization mechanism.
  2004, Advisor: E. Piperaki (Specialization: Analytical Chemistry)

 27. M. Λίγκα:
  Ανάπτυξη και επικύρωση δύο μεθόδων προσδιορισμού υπολειμμάτων φυτοπροστατευτικών προϊόντων στον οίνο με εκχύλιση στερεής φάσης και αεριοχρωματογραφία.
  2004, Επιβλέπων: Π. Α. Σίσκος, Μπενάκειο Φυτοπαθολογικό Ινστιτούτο, Εργαστήριο Υπολειμμάτων, Επιστημονικός Υπεύθυνος: Γ. Μηλιάδης (Ειδίκευση: Αναλυτική Χημεία)

  M. Liga:
  Development and validation of two multiresidue methods for the determination of pesticide residues in wine by solid-phase extraction and gas chromatography.
  2004, Advisor: P. A. Siskos, Benakeio Phytopathology Institute, Residues Laboratory, Scientific Advisor: G. Miliadis (Specialization: Analytical Chemistry)

 28. Τ. Κωνστάντου:
  Ανάπτυξη διπλής χημειοφωταυγούς δοκιμασίας υβριδισμού για την ανίχνευση σημειακών μεταλλάξεων με την αντίδραση επέκτασης εκκινητή. 
  2005, Επιβλέπουσα: Π. Ιωάννου (Ειδίκευση: Αναλυτική Χημεία)

  J. Konstantou:
  Dual-analyte chemiluminometric hybridization assay for the detection of single nucleotide polymorphisms by primer extension reaction. 
  2005, Advisor: P. Ioannou (Specialization: Analytical Chemistry)

 29. Α. Γκύζη:
  Ανάπτυξη και κλινικές εφαρμογές μεθόδου ποσοτικού προσδιορισμού του mRNA της κυτταροκερατίνης 19 (CK-19) σε περιφερικό αίμα ασθενών με καρκίνο μαστού.
  2002, Επιβλέπουσα: Ε. Λιανίδου (Ειδίκευση: Κλινική Χημεία)

  A. Gizi:
  Development and clinical applications of a real-time quantitative RT-PCR for CK-19 mRNA in peripheral blood of breast cancer patients.
  2002, Advisor: E. Lianidou (Specialization: Clinical Chemistry)

 30. Α. Σπυροπούλου:
  Κλινικές εφαρμογές μεθόδων προσδιορισμού του mRNA της αντίστροφης μεταγραφάσης της τελομεράσης (hTERT).
  2002, Επιβλέπουσα: Ε. Λιανίδου (Ειδίκευση: Κλινική Χημεία)

  Α. Spyropoulou:
  Clinical applications of methods for the determination of human telomerase reverse transcriptase (hTERT) mRNA.
  2002, Advisor: E. Lianidou (Specialization: Clinical Chemistry)

 31. Σ. Ματθαίου: 
  Μελέτη μεταβολισμού και απέκκρισης δραστικών ουσιών αντισυλληπτικών ιδιοσκευασμάτων με την τεχνική της αεριοχρωματογραφίας-φασματομετρίας μάζας (GC-MS και GC-HRMS) και η επίδρασή τους στο έλεγχο doping. 
  2003, Επιβλέπων: Π. Α. Σίσκος, Εργαστήριο Ελέγχου Doping, OAKA, Επιστημονικός Υπεύθυνος: Κ. Γεωργακόπουλος (Ειδίκευση: Κλινική Χημεία) 

  S. Matthaiou:
  Metabolism and excretion study of oral contraceptives components by gas chromatography-mass spectrometry (GC-MS and -HRMS) and their impact on doping control.
  2003, Advisor P. A. Siskos, Doping Control Laboratory, OAC, Scientific Advisor: K. Georgakopoulos (Specialization: Clinical Chemistry)

 32. Μ. Ντούλια:
  Ανάπτυξη μεθόδου ποσοτικού προσδιορισμού του mRNA της μαστοσφαιρίνης A (mammaglobin A) με RT-PCR σε πραγματικό χρόνο και κλινικές εφαρμογές σε ασθενείς με καρκίνο μαστού.
  2003, Επιβλέπουσα: Ε. Λιανίδου (Ειδίκευση: Κλινική Χημεία)

  M. Ntoulia:
  Development of a quantitative method for the detection of mammaglobin A by using real-time RT-PCR and the clinical applications in patients with breast cancer.
  2003, Advisor: E. Lianidou (Specialization: Clinical Chemistry)

 33. Ε. Ζυγαλάκη: 
  Ανάπτυξη και κλινικές εφαρμογές μεθόδου ποσοτικού προσδιορισμού του mRNA του αγγειακού ενδοθηλιακού αυξητικού παράγοντα (VEGF) με RT-PCR σε πραγματικό χρόνο.
  2003, Επιβλέπουσα: Ε. Λιανίδου (Ειδίκευση: Κλινική Χημεία)

  E. Zygalaki:
  Development and clinical applications of a method for the quantitative detection of vascular endothelial growth factor (VEGF) mRNA with real-time Rt-PCR.
  2003, Advisor: E. Lianidou (Specialization: Clinical Chemistry)

 34. Α. Μαγγίνα:
  Ανάπτυξη και βελτιστοποίηση μεθόδου υγρής χρωματογραφίας υψηλής αποδόσεως για τον προσδιορισμό βριμονιδίνης σε υδατοειδές υγρό οφθαλμού. 
  2003, Επιβλέπων: Μ. Κουππάρης (Ειδίκευση: Κλινική Χημεία)

  A. Magina:
  Development and optimization of a high performance liquid chromatography method for the determination of brimonidine in aqueous humor of the eye.
  2003, Advisor: M. Koupparis (Specialization: Clinical Chemistry)

 35. Α. Παυλίδου: 
  Ανάπτυξη και κλινικές εφαρμογές μεθόδου PCR σε πραγματικό χρόνο για τον ποσοτικό προσδιορισμό του mRNA του καρκινοεμβρυϊκού αντιγόνου.
  2004, Επιβλέπουσα: Ε. Λιανίδου (Ειδίκευση: Κλινική Χημεία)

  A. Pavlidou:
  Development and clinical applications of a quantitative real time PCR for carcinoembryonic antigen (CEA).
  2004, Advisor: E. Lianidou (Specialization: Clinical Chemistry)

 36. Ε. Αρμάου:
  Αξιολόγηση των μεθόδων σαρώσεως και επιβεβαίωσης των διογκωτικών ουσιών πλάσματος ΗΕS και δεξτράνης σε ούρα αθλητών με αέρια χρωματογραφία / φασματομετρία μαζών.
  2004, Επιβλέπων: Π. Α. Σίσκος, Εργαστήριο Ελέγχου Doping, OAKA, Επιστημονικός Υπεύθυνος: Κ. Γεωργακόπουλος (Ειδίκευση: Κλινική Χημεία)

  Ε. Armaou:
  Validation of screening and confirmation methods of plasma expanders HES dextran in human urine with gas chromatography / mass spectrometry.
  2004, Advisor: P. A. Siskos, Doping Control Laboratory, OAC, Scientific Advisor: K. Georgakopoulos (Specialization: Clinical Chemistry)

 37. I. Δελημάρης:
  Εκτίμηση της οξειδωτικής κατάστασης στον ορό ασθενών.
  2004, Επιβλέπων: Π. Α. Σίσκος, Εργαστήριο Βιολογικής Χημείας, Ιατρική Σχολή, Επιστημονικός Υπεύθυνος: A. Αστερίου (Ειδίκευση: Κλινική Χημεία) 

  J. Delimaris:
  Assessment of oxidant status in serum.
  2004, Advisor: P. A. Siskos, Laboratory of Biological Chemistry, Medical School, Scientific Advisor: A. Asteriou (Specialization: Clinical Chemistry)

 38. Χ. Αναγνωστάκου:
  Συγκριτική μελέτη διπλού και τριπλού ανοσοφθορισμού και ποσοτική εκτίμηση των δεικτών CD5, CD20 και CD38 σε Β-λεμφοϋπερπλαστικά σύνδρομα με τη μέθοδο της κυτταρομετρίας ροής.
  2004, Επιβλέπουσα: Ε. Λιανίδου, Εργαστήριο Κυτταρομετρίας Ροής, Τμήμα Ανοσολογίας Ιστοσυμβατότητας, Νοσοκομείο. Ευαγγελισμός, Επιστημονική Υπεύθυνος: Κ. Ψαρρά (Ειδίκευση: Κλινική Χημεία)
 39. Ch. Anagnostakou:
  Comparative study of double and triple immunofluorescence and quantitative estimation of CD5, CD20 and CD38 markers in B-lymphoproliferative disorders by the method of flow cytometry.
  2004, Advisor: E. Lianidou, Laboratory of Flow Cytometry, Department of Immunology and histocompatibility, Evagelismos Hospital, Scientific Advisor: K. Psara (Specialization: Clinical Chemistry)
 40. Ν. Ιωαννίδου: 
  Ποσοτικός προσδιορισμός του BRCA1 mRNA με Real Time PCR στον σποραδικό καρκίνο του μαστού.
  2005, Επιβλέπουσα: Ε. Λιανίδου (Ειδίκευση: Κλινική Χημεία)

  N. Ioannidou: 
  Applications of a real-time quantitative RT-PCR method for BRCA1 mRNA in sporadic breast cancer.
  2005, Advisor: E. Lianidou (Specialization: Clinical Chemistry)

 41. O. Πετρά:
  Επίδραση του ηλεκτρομαγνητικού πεδίου καλωδίων υψηλής τάσης στην απέκκριση της θειϊκής 6-υδροξυμελατονίνης στα ανθρώπινα ούρα.
  2005, Επιβλέπων: Π. Α. Σίσκος (Ειδίκευση: Κλινική Χημεία)
  O. Petra:
  Effect of electromagnetic fields emitted by high-power lines on the urinary excretion of 6-hydroxymelatonic sulphate.
  2005, Advisor P. A. Siskos (Specialization: Clinical Chemistry)
 42. Ε. Κώνστα:
  Μελέτη ανοσοφαινότυπου ΝΚ και ΝΚΤ κυττάρων σε φυσιολογικούς μάρτυρες, σε HIV(+) ασθενείς και σε ασθενείς με ΝΚ ή CD8 λεμφοκυττάρωση.
  2005, Επιβλέπουσα: Ε. Λιανίδου, Εργαστήριο Κυτταρομετρίας Ροής, Τμήμα Ανοσολογίας Ιστοσυμβατότητας, Νοσοκομείο. Ευαγγελισμός, Επιστ. Υπεύθυνος: Κ. Ψαρρά (Ειδίκευση: Κλινική Χημεία)

  E. Konsta:
  Study of the immunophenotype of NK and NKT cells in healthy individuals, HIV(+) patients and patients with NK or CD8 lymphocytosis.
  2005, Advisor: E. Lianidou, Laboratory of Flow Cytometry, Department of Immunology and histocompatibility, Evagelismos Hospital, Scientific Advisor: K. Psara (Specialization: Clinical Chemistry)

 43. Ε. Χαβιάρα: 
  Μελέτη ανοσοφαινότυπου ρυθμιστικών Τ-λεμφοκυττάρων στο συστηματικό ερυθηματώδη λύκο και στη ρευματοειδή αρθρίτιδα με κυτταρομετρία ροής. 
  2005, Επιβλέπουσα: Ε. Λιανίδου, Επιστ. Υπεύθυνος: Κ. Ψαρρά, Εργαστήριο Κυτταρομετρίας Ροής, Τμήμα Ανοσολογίας Ιστοσυμβατότητας, Νοσοκομείο. Ευαγγελισμός (Ειδίκευση: Κλινική Χημεία)

  E. Chaviara:
  Study of T regulatory cells immunophenotype in systemic lupus erythematosus and rheumatoid arthritis by flow cytometry.
  2005, Advisor: E. Lianidou, Laboratory of Flow Cytometry, Department of Immunology and histocompatibility, Evagelismos Hospital, Scientific Advisor: K. Psara (Specialization: Clinical Chemistry)

 44. Ε. Μαυρόγιαννου:
  Ανάπτυξη και κλινικές εφαρμογές μεθοδολογίας για τον ποσοτικό προσδιορισμό τεσσάρων προϊόντων εναλλακτικού ματίσματος της αντίστροφης μεταγραφάσης της τελομεράσης (hTERT) με RT-PCR σε πραγματικό χρόνο.
  2005, Επιβλέπουσα: Ε. Λιανίδου (Ειδίκευση: Κλινική Χημεία)

  E. Mavrogiannou:
  Development and clinical applications of a real time method for the quantitative detection of human telomerase reverse transcriptase (hTERT) splice variants with real-time RT-PCR.
  2005: Advisor: E. Lianidou (Specialization: Clinical Chemistry)

 45. Δ. Αργύρης:
  Προσδιορισμός καρβονυλικών ενώσεων στην ατμόσφαιρα των Αθηνών.
  2001, Επιβλέπων: Π. Α. Σίσκος (Ειδίκευση: Χημεία και Τεχνολογία Περιβάλλοντος)

  D. Argyris:
  Determination of carbonyl compounds in the atmosphere of Athens.
  2001, Advisor: P. A. Siskos (Specialization: Environmental Chemistry and Technology)

 46. Γ. Βερύκιος: 
  Προσδιορισμός πτητικών οργανικών ενώσεων VOCs στα καυσαέρια των αυτοκινήτων.
  2001, Επιβλέπων: Π. Α. Σίσκος (Ειδίκευση: Χημεία και Τεχνολογία Περιβάλλοντος)

  G. Verykios:
  Determination of volatile organic compounds (VOCs) in cars’ exhausts.
  2001, Advisor: P. A. Siskos (Specialization: Clinical Chemistry)

 47. Κ. Μπούμπα:
  Προσδιορισμός οργανικών ρύπων για την εκτίμηση της ποιότητας του αέρα στους εσωτερικούς χώρους των σχολειών της περιοχής της Αθήνας. 
  2001, Επιβλέπων: Π. Α. Σίσκος (Ειδίκευση: Χημεία και Τεχνολογία Περιβάλλοντος)

  K. Bouba:
  Determination of selected organic air pollutants for the evaluation of indoor air quality in school buildings of Athens. 
  2001, Advisor: P. A. Siskos (Specialization: Clinical Chemistry)

 48. A. Σολδάτος:
  Προσδιορισμός των πτητικών οργανικών ενώσεων ΒΤΕΧ σε εσωτερικούς χώρους στάθμευσης αυτοκινήτων και βενζινοπωλεία.
  2001, Επιβλέπων: Π. Α. Σίσκος (Ειδίκευση: Χημεία και Τεχνολογία Περιβάλλοντος)

  A. Soldatos:
  Determination of ΒΤΕΧ compounds in enclosed car parking and gasoline service stations.
  2001, Advisor: P. A. Siskos (Specialization: Clinical Chemistry)

 49. Α. Στρούμπου:
  Προσδιορισμός ανόργανων ρύπων για την εκτίμηση της ποιότητας του αέρα στους εσωτερικούς χώρους των σχολείων της Αθήνας. 
  2001, Επιβλέπων: Π. Α. Σίσκος (Ειδίκευση: Χημεία και Τεχνολογία Περιβάλλοντος) 

  A. Stroumpou:
  Determination of selected inorganic air pollutants for the evaluation of indoor air quality in school buildings of Athens. 
  2001, Advisor: P. A. Siskos (Specialization: Clinical Chemistry)

 50. Α. Δρεμέτσικα:
  Υγροχρωματογραφικός προσδιορισμός οργανικών οξέων στην ατμόσφαιρα προθηκών και ερμαρίων μουσείων της Αθήνας.
  2002, Επιβλέπων: Π. Α. Σίσκος (Ειδίκευση: Χημεία και Τεχνολογία Περιβάλλοντος)

  A. Dremetsika:
  Determination of organic acids in the atmosphere of display cases and cabinets in Athens’ museums by High Performance Liquid Chromatography.
  2002, Advisor: P. A. Siskos (Specialization: Clinical Chemistry)

 51. Α. Καρανάσιου:
  Προσδιορισμός βαρέων μετάλλων στα αιωρούμενα σωματίδια της ατμόσφαιρας των Αθηνών.
  2002, Επιβλέπων: Π. Α. Σίσκος, ΕΚΕΦΕ Δημόκριτος, Ινστιτούτο Περιβαλλοντικών Μελετών, Επιστημονικός Υπεύθυνος: K. Ελευθεριάδης (Ειδίκευση: Χημεία και Τεχνολογία Περιβάλλοντος)

  A. Karanasiou:
  Determination of heavy metals in suspended particulate matter of Athens’ atmosphere.
  2002, Advisor: P. A. Siskos, NCSR Demokritos, Institute of Environmental Research, Scientific Advisor: K. Eleftheriades (Specialization: Clinical Chemistry)

 52. Α. Πασαμιχάλη: 
  Ο ρόλος των βιογενών πτητικών οργανικών ενώσεων στον σχηματισμό του τροποσφαιρικού όζοντος σε περιοχές της βορείου Μεσογείου. 
  2002, Επιβλέπων: Π. Α. Σίσκος, ΕΚΕΦΕ “Δημόκριτος”, Ινστιτούτο Περιβαλλοντικών Μελετών, Επιστημονικός Υπεύθυνος: Ι. Μπάρτζης (Ειδίκευση: Χημεία και Τεχνολογία Περιβάλλοντος) 

  Α. Passamihali:
  The role of biogenic volatile organic compounds to the tropospheric ozone formation in regions of the northern Mediterranean area.
  2002, Advisor: P. A. Siskos, NCSR Demokritos, Institute of Environmental Research, Scientific Advisor: I. Bartzis (Specialization: Clinical Chemistry)

 53. Γ. Τσάμης:
  Μελέτη του μεταβολισμού και βελτιστοποίηση της μεθόδου προσδιορισμού των εκδυστεροειδών, μιας νέας τάξης εναλλακτικών εντομοκτόνων, στον ανθρώπινο οργανισμό. 
  2002, Επιβλέπων: Π. Α. Σίσκος, Εργαστήριο Ελέγχου Doping, OAKA, Επιστημονικός Υπεύθυνος: Κ. Γεωργακόπουλος (Ειδίκευση: Χημεία και Τεχνολογία Περιβάλλοντος)

  G. Tsamis:
  Study of the metabolism and development of determination method of the ecdysteroids, a new generation of alternative insecticides in human urine
  2002, Advisor: P. A. Siskos, Doping Control Laboratory, OAC, Scientific Advisor: K. Georgakopoulos (Specialization: Clinical Chemistry)

 54. Προσδιορισμός συγκεντρώσεων των νιτρο-πολυκυκλικών αρωματικών υδρογονθράκων στην ατμόσφαιρα των Αθηνών. 
  2003, Επιβλέπων: Π. Α. Σίσκος (Ειδίκευση: Χημεία και Τεχνολογία Περιβάλλοντος)

  Ε. Κyriakakis:
  Determination of the concentrations of nitro-polycyclic aromatic hydrocarbons in the atmosphere of Athens.
  2003, Advisor: P. A. Siskos (Specialization: Clinical Chemistry)

 55. Μ. Λαμπρούση:
  Προσδιορισμός υπολειμμάτων στον παραγωγικό εξοπλισμό φαρμακοβιομηχανιών. 
  2003, Επιβλέπων: Π. Α. Σίσκος (Ειδίκευση: Χημεία και Τεχνολογία Περιβάλλοντος)

  Μ. Lambroussi: 
  Determination of residual in the manufacturing equipment of pharmaceutical industries.
  2003, Advisor: P. A. Siskos (Specialization: Clinical Chemistry)

 56. Β. Σακελλαρίου: 
  Προσδιορισμός του μεθυλοτριτοταγή βουτυλαιθέρα στην ατμόσφαιρα του λεκανοπεδίου Αττικής. 
  2003, Επιβλέπων: Π. Α. Σίσκος (Ειδίκευση: Χημεία και Τεχνολογία Περιβάλλοντος)

  V. Sakellariou:
  Determination of methyl tert-butyl ether (MTBE) in the atmosphere of Athens basis.
  2003, Advisor: P. A. Siskos (Specialization: Clinical Chemistry)

 57. Π. Γεωργίου:
  Καθαρισμός δειγμάτων με εκχύλιση στερεής φάσης για τον προσδιορισμό υπολειμμάτων φυτοπροστατευτικών προϊόντων με την τεχνική της αεριοχρωματογραφίας με ανιχνευτή σύλληψης ηλεκτρονίων. 
  2004, Επιβλέπων: Π. Α. Σίσκος, Μπενάκειο Φυτοπαθολογικό Ινστιτούτο, Εργαστήριο Υπολειμμάτων, Επιστημονικός Υπεύθυνος: Κ. Λιαπής (Ειδίκευση: Χημεία και Τεχνολογία Περιβάλλοντος)

  P. Georgiou:
  Solid phase extraction for the determination of pesticide residues with the technique of gas chromatography with ECD detector.
  2004, Advisor: P. A. Siskos, Benakeio Phytopathology Institute, Residues Laboratory, Scientific Advisor: K. Liapis(Specialization: Clinical Chemistry)

 58. A. Κουτσάφτης:
  Παρακολούθηση των τιμών βαρέων μετάλλων, φωσφόρου και οργανικού άνθρακα στα διάφορα στάδια επεξεργασίας λυμάτων στη μονάδα της Ψυττάλειας.
  2004, Επιβλέπων: Π. Α. Σίσκος (Ειδίκευση: Χημεία και Τεχνολογία Περιβάλλοντος)

  Α. Koutsaftis:
  Monitoring of phosphorous heavy metals and organic carbon in various stages of waste treatment in Psittalia waste water treatment plant. 
  2004, Advisor: P. A. Siskos (Specialization: Clinical Chemistry) 

 59. A. Σουλιώτης:
  Προσδιορισμός χλωρο-οξικών οξέων σε κλάσματα σωματιδίων στην ατμόσφαιρα των Αθηνών. 
  2004, Επιβλέπων: Π. Α. Σίσκος (Ειδίκευση: Χημεία και Τεχνολογία Περιβάλλοντος)

  A. Souliotis: 
  Determination of chloro-acetic acids in fractions of particulate matter in Athens’ atmosphere.
  2004, Advisor: P. A. Siskos (Specialization: Clinical Chemistry)

 60. M. Τσάκας:
  Μελέτη της κατανομής νιτρο-πολυκυκλικών ενώσεων στην σωματιδιακή φάση στην ατμόσφαιρα της Αθήνας.
  2004, Επιβλέπων: Π. Α. Σίσκος (Ειδίκευση: Χημεία και Τεχνολογία Περιβάλλοντος)

  Μ. Τsakas:
  Study of the distribution of nitro-polycyclic aromatic hydrocarbons in particulate matter in the atmosphere of Athens 
  2004, Advisor: P. A. Siskos 

 61. N. Λιακόπουλος:
  Προσδιορισμός των συγκεντρώσεων του 1,3-βουταδιενίου στην Ατμόσφαιρα των Αθηνών. 
  2005, Επιβλέπων: Π. Α. Σίσκος (Ειδίκευση: Χημεία και Τεχνολογία Περιβάλλοντος)

  Ν. Liakopoulos:
  Determination of the concentrations of 1,3-butadiene in the atmosphere of Athens bias. 
  2005, Advisor: P. A. Siskos (Specialization: Clinical Chemistry)

 62. Α. Αρβανίτη:
  Ανάπτυξη και αξιολόγηση υγροχρωματογραφικής μεθόδου υψηλής απόδοσης αντίστροφης φάσης για τον προσδιορισμό λιγκομυκίνης σε πρόβειο πλάσμα αίματος.
  2004, Επιβλέπουσα: Ε. Αρχοντάκη Ελένη (Ειδίκευση: Χημική Ανάλυση – Έλεγχος Ποιότητας)

  A. Arvanitis:
  Development and validation of a reversed – phase high performance liquid chromatography method for the determination of lincomycin in sheep plasma.
  2004, Advisor: H. Archontaki (Specialization: Chemical Analysis – Quality Control)

 63. A. Μαυροπούλου:
  Μοριακές τεχνικές στον έλεγχο ποιότητας τροφίμων – Ανάπτυξη μεθόδου διπλής συναγωνιστικής PCR με χρήση εσωτερικών προτύπων και βιοφωταυγή ανίχνευση για τον προσδιορισμό γενετικά τοποποιημένης σόγιας.
  2004, Επιβλέπουσα: Π. Ιωάννου Πηνελόπη (Ειδίκευση: Χημική Ανάλυση – Έλεγχος Ποιότητας)

  A. Mavropoulou:
  Molecular techniques in food quality assurance – Development of a double quantitative PCR method using internal standards and bioluminescence hybridization assay for the determination of genetically modified soya in foodstuffs.
  2004, Advisor: P. Ioannou (Specialization: Chemical Analysis – Quality Control)

 64. Z. Βογιατζηδάκη:
  Αξιολόγηση μεθόδων ανίχνευσης νοθείας σε μέλι, ζάχαρη και αλκοολούχα ποτά με φασματομετρία μαζών λόγου ισοτόπων (IRMS).
  2005, Επιβλέπων: Ν. Θωμαΐδης (Ειδίκευση: Χημική Ανάλυση – Έλεγχος Ποιότητας)

  Z. Vogiatzidaki:
  Validation of methods of detection of adulteration in honey, sugar and alcoholic drinks by isotope ratio mass spectrometry (IRMS).
  2005, Advisor: N. Thomaidis (Specialization: Chemical Analysis – Quality Control)

 65. A. Μακρή:
  Ανάπτυξη και επικύρωση μεθόδου προσδιορισμού δισφαινόλης Α σε προσομοιωτές τροφίμων με υγροχρωματογραφία. Εφαρμογή της μεθόδου μετά από δοκιμές μετανάστευσης σε πολυκαρβονικά σκεύη.
  2005, Επιβλέπων: Ν. Θωμαΐδης (Ειδίκευση: Χημική Ανάλυση – Έλεγχος Ποιότητας)

  A. Makri:
  Development and validation of a method for the determination of bisphenol A in food simulant by liquid chromatography. Application of the method, after migration tests, to polycarbonate utensils.
  2005, Advisor: N. Thomaidis (Specialization: Chemical Analysis – Quality Control)

 66. E. Σφενδουράκη:
  Ανάπτυξη/αξιολόγηση και εφαρμογές μεθόδου ιοντικής χρωματογραφίας για τον προσδιορισμό του φυτοφαρμάκου Ethephon (2-χλωροαιθυλοφωσφονικό οξύ.
  2005, Επιβλέπων: Μ. Κουππάρης (Ειδίκευση: Χημική Ανάλυση – Έλεγχος Ποιότητας) 

  E. Sfendouraki:
  Development/validation and applications of ion chromatographic method for the determination of pesticide Ethephon (2-chloroethylphosphonic acid).
  2005, Advisor: M. Koupparis (Specialization: Chemical Analysis – Quality Control)

 67. M. Δεμέστιχα:
  Βελτιστοποιημένη μέθοδος GC-MS για τον ποσοτικό προσδιορισμό ενδογενών αναβολικών παραγόντων.
  2005, Επιβλέπων: Μ. Κουππάρης (Ειδίκευση: Χημική Ανάλυση – Έλεγχος Ποιότητας)

  M. Demesticha:
  Optimized method GC-MS for the quantitation of endogenous anabolic steroids.
  2005, Advisor: M. Koupparis (Specialization: Chemical Analysis – Quality Control)

 68. N. Σάλαρη:
  Εναλλακτικές μέθοδοι παραγωγοποίησης στις μεθόδους επιβεβαίωσης διεγερτικών και ναρκωτικών ουσιών σε ούρα αθλητών με την τεχνική GC-MS.
  2005, Επιβλέπων: Μ. Κουππάρης (Ειδίκευση: Χημική Ανάλυση – Έλεγχος Ποιότητας)

  N. Salari:
  Alternative derivatisation methods for the confirmation of stimulants and narcotics in human urine with GC-MS.
  2005, Advisor: M. Koupparis (Specialization: Chemical Analysis – Quality Control)

 69. Ν. Μαραγκού:
  Προσδιορισμός δισφαινόλης Α σε γάλα με εκχύλιση στερεάς φάσης και υγροχρωματογραφία – φασματομετρία μαζών.
  2005, Επιβλέπων: Ν. Θωμαΐδης (Ειδίκευση: Χημική Ανάλυση – Έλεγχος Ποιότητας)

  N. Maragou:
  Determination of bisphenol A in milk by solid phase extraction and liquid chromatography – mass spectrometry.
  2005, Advisor: N. Thomaidis (Specialization: Chemical Analysis – Quality Control)

 70. Αικ. Μηνιώτη:
  Ανάπτυξη και επικύρωση μεθόδου προσδιορισμού των επιτρεπομένων συνθετικών χρωστικών σε υδατοδιαλυτά τρόφιμα με υγροχρωματογραφία και ανιχνευτή συστοιχίας φωτοδιόδων.
  2005, Επιβλέπων: Ν. Θωμαΐδης (Ειδίκευση: Χημική Ανάλυση – Έλεγχος Ποιότητας) 

  E. Minioti:
  Development and validation of a method for the determination of permitted synthetic colorants in water-soluble foods by HPLC and photodiode array.
  2005, Advisor: N. Thomaidis (Specialization: Chemical Analysis – Quality Control)

 71. Γ. Τσιακατούρας:
  Ανάπτυξη μεθόδου προσδιορισμού και συγκριτική μελέτη μεταβολισμού του ισομεθεπτενίου και της επταμινόλης σε ούρα ανθρώπων για τον έλεγχο doping με τις τεχνικές GC και GC-MS.
  2005, Επιβλέπων: Μ. Κουππάρης (Ειδίκευση: Χημική Ανάλυση – Έλεγχος Ποιότητας)

  G. Tsiakatouras:
  Development of a method for the determination and metabolism study of isometheptene and eptaminol in human urine by gas chromatography – mass spectrometry in doping control.
  2005, Advisor: M. Koupparis (Specialization: Chemical Analysis – Quality Control)

 72. Γ. Κώνστα:
  Μελέτη επίδρασης μοριακής μάζας και μοριακών αλληλεπιδράσεων αναλύτων στην απόκριση ανιχνευτή ELSD – Μελέτες και προσδιορισμοί συμπλόκων β-κυκλοδεξτρίνης με HPLC – ELSD.
  2005, Επιβλέπων: Μ. Κουππάρης (Ειδίκευση: Χημική Ανάλυση – Έλεγχος Ποιότητας)

  G. Konsta:
  Effect of molecular mass and molecular interactions of analytes on the response of evaporative light scattering detector – Studies and determination of β-cyclodextrin complexes with HPLC – ELSD.
  2005, Advisor: M. Koupparis (Specialization: Chemical Analysis – Quality Control)

 73. I. Λίτου:
  Ανάπτυξη, αξιολόγηση και εφαρμογές βιοαισθητήρα DNA για την ανίχνευση μονονουκλεοτιδικών πολυμορφισμών.
  2005, Επιβλέπουσα: Π. Ιωάννου (Ειδίκευση: Χημική Ανάλυση – Έλεγχος Ποιότητας)

  G. Litos:
  DNA biosensor for the detection of single nucleotide polymorphisms.
  2005, Advisor: P. Ioannou (Specialization: Chemical Analysis – Quality Control)

 74. Α. Φραγκάκη:
  Ποσοτικές Σχέσεις Δομής Δράσης,
  2001, Επιβλέπων: Μ. Κουππάρης, Εργαστήριο Ελέγχου Doping ΟΑΚΑ, Επιστημονικός Υπεύθυνος: Κ. Γεωργακόπουλος (Ειδίκευση: Φαρμακευτική Ανάλυση – Έλεγχος Φαρμάκων)

  A. Fragaki:
  Quantitative structure – activity relationships.
  2001, Advisor: M. Koupparis, Doping Control Laboratory, OAC, Scientific Advisor: C. Georgakopoulos (Specialization: Pharmaceutical Analysis – Quality Control of Drugs)

 75. Α. Δρελιώζη:
  Ανάπτυξη και επικύρωση μεθόδου υγρής χρωματογραφίας υψηλής απόδοσης για τον προσδιορισμό μισοπροστόλης σε πολυμερή.
  2003, Επιβλέπων: Μ. Κουππάρης (Ειδίκευση: Φαρμακευτική Ανάλυση – Έλεγχος Φαρμάκων)

  A. Dreliozi:
  Development and validation of a high performance liquid chromatography method for the determination of misoprostole in polymers.
  2003, Advisor: M. Koupparis (Specialization: Pharmaceutical Analysis – Quality Control of Drugs)

 76. Α. Κατσαγώνης:
  Ανάπτυξη και αξιολόγηση μεθόδου HPLC για τον προσδιορισμό ρεσβερατρόλης στο πλάσμα,
  2001, Επιβλέπων: Μ. Κουππάρης (Ειδίκευση: Παραγωγή και Έλεγχος Φαρμακευτικών Ενώσεων)

  A. Katsagonis: 
  Development and evaluation of an HPLC method for the determination of resveratrol in plasma.
  2001, Advisor: M. Koupparis (Specialization: Production and Quality Control of Drugs)

 77. Φ. Μπαζώτη:
  Κατασκευή και αναλυτικές εφαρμογές χημικού αισθητήρα μεφαιναμικών.
  2001, Επιβλέπων: Μ. Κουππάρης (Ειδίκευση: Παραγωγή και Έλεγχος Φαρμακευτικών Ενώσεων)

  F. Bazoti:
  Construction and analytical applications of a mephenamate chemical sensor.
  Advisor: M. Koupparis (Specialization: Production and Quality Control of Drugs)

 78. Αικ. Καζάκου:
  Ενώσεις συναρμογής της δεκανοϊκής νανδρολόνης με ενώσεις του λευκοχρύσου και μελέτη της αλληλεπίδρασής τους με DNA.
  2004, Επιβλέπων: Μ. Κουππάρης (Ειδίκευση: Παραγωγή και Έλεγχος Φαρμακευτικών Ενώσεων)

  E. Kazakou:
  Complexes of nandrolone decanoate with platinum compounds and interaction study with DNA.
  Advisor: M. Koupparis (Specialization: Production and Quality Control of Drugs)

 79. Α. Ψωμάς:
  Ανάπτυξη αναλυτικής μεθόδου ποσοτικού προσδιορισμού φαιντανύλης σε σκεύασμα διαδερμικής απορρόφησης με υγρή χρωματογραφία υψηλής αποδόσεως.
  2004, Επιβλέπων: Μ. Κουππάρης (Ειδίκευση: Παραγωγή και Έλεγχος Φαρμακευτικών Ενώσεων)

  A. Psomas: 
  Development of a high performance liquid chromatography analytical method for the determination of phentanyl in transdermal absorption formulation.
  2004, Advisor: M. Koupparis (Specialization: Production and Quality Control of Drugs)

Β. Διδακτορικές Διατριβές
Ph. D. Theses

 1. Α. Ζαχαροπούλου: 
  Παρασκευή και μελέτη της επίδρασης ακινητοποιημένων συζευγμάτων πρωτεΐνης – θυροξίνης στον ενζυμοανοσοπροσδιορισμό της ελεύθερης θυροξίνης στον ανθρώπινο ορό.
  2001, Επιβλέπων: Μ. Κουππάρης, Εργαστήριο Ελέγχου Ραδιοαναλυτικών 
  Προϊόντων ΕΚΕΦΕ Δημόκριτος, Επιστημονικός Υπεύθυνος: Ι. Χριστοφίδης

  A. Zacharopoulou:
  Preparation and investigation of the effect of immobilized conjugates of protein-thyroxine on the enzyme-immunoassay of free thyroxine in human serum.
  2001, Advisor: M. Koupparis, Control Laboratory of Radioanalytical Products, NCRS Democritos, Scientific Advisor: I. Christofides

 2. Α. Μ. Μιχαλάτoς:
  Χημειoφωταύγεια στηv αέρια φάση. Αναλυτικές εφαρμογές χημειοφωταυγών αντιδράσεων του όζοντος.
  2001, Επιβλέπων: Α. Κ. Καλοκαιρινός

  A. M. Mihalatos:
  Chemiluminescence in the gas phase. Analytical applications of chemiluminescent reactions of ozone.
  2001, Advisor: A. C. Calokerinos

 3. Λ. Π. Παλίλης:
  Ανάπτυξη και μελέτη νέων χημειοφωταυγειομετρικών αναλυτικών τεχνικών.
  2002, Επιβλέπων: Α. Κ. Καλοκαιρινός

  L. P. Palilis:
  Development and study of new chemiluminescent analytical techniques.
  2002, Advisor: A. C. Calokerinos

 4. Μ. Κωνσταντίνου:
  Εφαρμογή της Φασματοσκοπίας Πυρηνικού Μαγνητικού Συντονισμού (NMR) στην αναγνώριση προτύπων σε βιολογικά υγρά.
  2003, Επιβλέποντες: Μ. Κουππάρης, E. Μικρός (Τμήμα Φαρμακευτικής)

  M. Constantinou:
  Application of Nuclear Magnetic Resonance (NMR) in pattern recognition in biological fluids.
  Advisors: M. Koupparis, E. Mikros (Department of Pharmacy)

 5. Χ. Μαστιχιάδης:
  Ανάπτυξη και αξιολόγηση τριχοειδούς οπτικού ανοσοαισθητήρα φθορισμού για τον ταυτόχρονο προσδιορισμό διαφορετικών ουσιών στο ίδιο δείγμα.
  2003, Επιβλέπων: Μ. Κουππάρης, Ινστιντούτο Ραδιοϊσοτόπων και Ραδιογνωστικών Προϊόντων, ΕΚΕΦΕ Δημόκριτος, Επιστημονικός Υπεύθυνος: Σ. Κακαμπάκος

  Ch. Mastichiadis:
  Development and evaluation of an optical cappilary fluoroimmunosensor for the simultaneous determination of analytes in the same sample.
  2003, Advisor: M. Koupparis, Institute of Radioisotopes and Radiodiagnostic Products, NCRS Democritos, Scientific Advisor: S. Kakambakos

 6. Κ. Γλυνού:
  Σύνθεση και αναλυτικές εφαρμογές προϊόντων σύζευξης της φωτοπρωτεΐνης ακουορίνης με ολιγονουκλεοτίδια. Ανάλυση γενετικά τροποποιημένων τροφίμων. 
  2003, Επιβλέπουσα: Π. Ιωάννου

  Κ. Glynou:
  Preparation and analytical applications of aequorin-oligonucleotide conjugates. Analysis of genetically modified organisms (GMOs)
  2003, Advisor: P. Ioannou

 7. E. Εμμανουηλίδου:
  Αξιοποίηση της αλυσιδωτής αντίδρασης της πολυμεράσης (PCR) και της χημειοφωταυγούς ανίχνευσης για τον προσδιορισμό μοριακών δεικτών του καρκίνου του προστάτη σε περιφερικό αίμα. 
  2003, Επιβλέπουσα: Π. Ιωάννου

  E. Emmanouilidou:
  Determination of prostate specific cancer markers in peripheral blood using polymerase chain reaction and chemiluminometric assays. 
  2003, Advisor: P. Ioannou

 8. Χ. Κρούπης:
  Μοριακή μελέτη των γονιδίων BRCA-1 και BRCA-2 σε Ελληνες ασθενείς με κληρονομούμενο καρκίνο μαστού και ωοθηκών.
  2003, Επιβλέπουσα: Ε. Λιανίδου

  Ch. Kroupis:
  Molecular study of the BRCA-1 and BRCA-2 genes in Greek patients with hereditary breast and ovarian cancer.
  2003, Advisor: E. Lianidou

 9. Ν. Μέγκουλας:
  Εφαρμογές τεχνικής χρωματογραφίας HPLC με ανιχνευτή σκέδασης ακτινοβολίας στον έλεγχο γλυκοσιδών αντιβιοτικών.
  2004, Επιβλέπων: Μ. Κουππάρης

  N. Megoulas:
  Applications of HPLC chromatographic technique with light scattering detector in the control of glucosides antibiotics.
  2004, Advisor: M. Koupparis

 10. Μ. Ντούσικου:
  Ανάπτυξη αισθητήρων / βιοαισθητήρων ροής για τη χρήση τους ως ανιχνευτών σε συστήματα αυτοματοποιημένων αναλυτών ροής.
  2004, Επιβλέπων: Μ. Κουππάρης

  M. Dousikou:
  Development of flow sensors / biosensors for their use as detectors in flow 
  analyzers.
  2004, Advisor: M. Koupparis

 11. Ι. Σιταράς:
  Φυσικοχημική μελέτη αερολυμάτων στην ατμόσφαιρα του λεκανοπεδίου Αττικής.
  2005, Επιβλέπων: Π. Σίσκος

  I. Sitaras:
  Physicochemical study of aerosols in the atmosphere of Attica basin.
  2005, Advisor: P. Siskos

 

Γ. Ερευνητικές εργασίες
Research papers

 1. J. Atta-Politou, I. Skopelitis, I. Apatsidis, M. Koupparis:
  In vitro study on fluoxetine adsorption onto charcoal using potentiometry.
  Eur. J. Pharm. Sci., 12, 311 (2001)
 2. P. Solich, C. K. Polydorou, M. A. Koupparis, C. E. Efstathiou:
  Automated flow injection fluorimetric determination and dissolution studies of bumetanide in pharmaceuticals.
  Anal. Chim. Acta, 438, 131 (2001)
 3. P. S. Petrou, S. E. Kakabakos, M. A. Koupparis, I. Christofidis: 
  Ιmproved antibody coating protocol using second antibody antiserum: Application in total thyroxin immunoassay.
  J. Immunoassay, 22(3), 235 (2001)
 4. E. K. Paleologos, M. A. Koupparis, M. I. Karayannis, P. G. Veltsistas:
  Nonaqueous catalytic fluorometric trace determination of vanadium based on the pyronine B – hydrogen peroxide reaction and flow injection after cloud point extraction.
  Anal. Chem., 73, 4428 (2001)
 5. M. I. Prodromidis, P. G. Veltsistas, C. E. Efstathiou, M. I. Karayannis: 
  Amperometric detection of periodate using a graphite electrode modified with a novel α-Keggin-type silicotungstic acid salt and determination of ethylene glycol in anti-freeze fluids.
  Electroanalysis, 13, 960 (2001)
 6. P. Fletcher, K. N. Andrew, A. C. Calokerinos, S. Forbes, P. J. Worsfold:
  Analytical applications of flow injection chemiluminescence detection – A review.
  Luminescence, 16, 1 (2001)
 7. E. Laios, P. C. Ioannou, T. K. Christopoulos:
  Enzyme-amplified aequorin-based bioluminescence hybridization assays.
  Anal. Chem., 73, 689 (2001) 
 8. P. A. Siskos, K. E. Bouba, A. P. Stroubou: 
  Determination of selected pollutants and measurement of physical parameters for the evaluation of indoor air quality in school buildings in Athens, Greece.
  Indoor Built. Environ., 10, 185 (2001)
 9. P. A. Siskos, E. B. Bakeas, I. Lioli, V. N. K. Smyrnioudi, P. Koutrakis: 
  Chemical characterization of PM2.5 Aerosols in Athens – Greece.
  Environ. Technol., 22, 687 (2001)
 10. D. L. Giokas, P. A. Siskos, M. I. Karayannis: 
  Environmental education and research in Greece. 
  Environ. Scien. Poll. Res., 8(4), 289 (2001) 
 11. C. Tsitsimpikou, G. D. Tsamis, P. A. Siskos, M.-H. E. Spyridaki, C. G. Georgakopoulos: 
  Study of excretion of ecdysterone in human urine. 
  Rapid Comm. Mass Spectrom., 15(19), 1796 (2001) 
 12. M.-H. E. Spyridaki, C. J. Tsitsimpikou, P. A. Siskos, C. G. Georgakopoulos: 
  Determination of ephedrines in urine by gas chromatography-mass spectrometry. 
  J. Chromatogr. B: Biom. Scien. Appl., 758(2), 311 (2001)
 13. I. E. Sitaras, P. A. Siskos: 
  Levels of volatile polycyclic aromatic hydrocarbons in the atmosphere of Athens, Greece. 
  Polyc. Arom. Comp., 18(4), 451 (2001)
 14. N. S. Thomaidis, N. Manalis, L. Viras, T. D. Lekkas: 
  Determination of lead, cadmium, arsenic and nickel in atmospheric particulate matter by simultaneous multi-element electrothermal atomic absorption spectrometry. 
  Int. J. Environ. An. Ch., 79, 105 (2001)
 15. N. S. Thomaidis, F. C. Adams, Th. D. Lekkas: 
  A simple method for the speciation of organotin compounds in water samles using ethylation and GC-QFAAS.
  Microchim. Acta, 136, 137 (2001)
 16. A. S. Stasinakis, N. S. Thomaidis, Th. D. Lekkas: 
  Toxicity of organotin compounds to activated sludge. 
  Εcotox. Εnviron. Safe., 49, 275 (2001)
 17. C. A. Georgiou, N. S. Thomaidis: 
  A critical review of the status of analytical chemistry in the European Union during 1993-1999 as appraised on the basis of papers abstracted in analytical abstracts. 
  TRAC-Trend. Anal. Chem., 20, 462 (2001)
 18. E. Labrinea, N. S. Thomaidis, C. A. Georgiou: 
  Direct olive oil anisidine value determination by flow injection. 
  Anal. Chim. Acta, 448, 201 (2001)
 19. A. Stathopoulou, K. Angelopoulou, V. Georgoulias, E. S. Lianidou:
  Quantitative RT-PCR luminometric hybridization assay with an RNA-internal standard for cytokeratin-19 mRNA in peripheral blood of patients with breast cancer.
  Clin Biochem, 34, 651 (2001)
 20. M. Kolioliou, M. Talieri, E. S. Lianidou:
  Development of a quantitative hybridization assay for the determination of telomerase activity.
  Clin. Biochem., 34, 277 (2001)
 21. D. P. Nikolelis, S. Pantoulias:
  Selective continuous monitoring and analysis of mixtures of acesulfame-K, cyclamate and saccharin in artificial sweetener tablets, diet soft drinks, yogurts, and wines using filter-supported bilayer lipid membranes.
  Anal. Chem., 73, 5945 (2001)
 22. T. Hianik, P. Rybar, L. Svobodova, S. Kresak, D. P. Nikolelis:
  Liposome aggregation in presence of sweeteners cyclamate and saccharin.
  Die Pharmazie, 56(8), 633 (2001)

 23. D. P. Nikolelis, S. Pantoulias, U. J. Krull, J. Zeng:
  Electrochemical transduction of the interactions of the sweeteners acesulfame- K, saccharin and cyclamate with bilayer lipid membranes (BLMs).
  Electroch. Acta, 46, 1025 (2001)
 24. A. D. Zacharopoulou, I. Christofidis, S. E. Kakabakos, M. A. Koupparis:
  Free thyroxine solid-analog immunoassays. Investigation of the albumin effect on the antibody binding to immobilized thyroxine-protein conjugates.
  Imm. Immunochem., 23(1), 95 (2002)
 25. G. Paraskevas, J. Atta-Politou, M. Koupparis:
  Spectrophotometric determination of lisinopril in tablets using 1-fluoro-2,4-dinitrobenzene reagent.
  J. Pharm. Biom. Anal. 29, 865 (2002)
 26. Z. D. Tzouganaki, J. Atta-Politou, M. A. Koupparis:
  Development and validation of liquid chromatographic method for the determination of lycopene in plasma.
  Anal. Chim. Acta, 467, 115 (2002)
 27. A. Economou, S. D. Bolis, C. E. Efstathiou, G. J. Volikakis: 
  Virtual electroanalytical instrument for square wave voltammetry.
  Anal. Chim. Acta, 467, 179 (2002)
 28. C. Mastichiadis, S. E. Kakabakos, I. Christofidis, M. A. Koupparis, C. Willetts, K. Misiakos:
  Simultaneous determination of pesticides using a four-band disposable optical capillary immunosensor.
  Anal. Chem., 74(23), 6064 (2002)
 29. A. M. Mihalatos, A. C. Calokerinos:
  Determination of halogenated hydrocarbons by flow injection ozone chemiluminescence. 
  Anal. Chim. Acta, 451(2), 189 (2002)
 30. M. A. Fotopoulou, P. C. Ioannou:
  Post-column terbium complexation and sentisized fluorescence detection for the determination of norepinephrine, epinephrine and dopamine using high-performance liquid chromatography.
  Anal. Chim. Acta, 462, 179 (2002) 
 31. E. B. Bakeas, P. A. Siskos: 
  Volatile hydrocarbons in the atmosphere of Athens, Greece. 
  Envir. Scien. Poll. Res., 9(4), 234 (2002)
 32. E. B. Bakeas, P. A. Siskos: 
  Photochemical episodes and volatile hydrocarbons in Athens Greece. 
  Fres. Envir. Bull., 11(6), 312 (2002)
 33. M. I. Karayannis, D. Kotzias, P. A. Siskos: 
  Chemistry for a sustaining world. 
  Envir. Scien. Poll. Res., 9(6), 443 (2002)
 34. A. S. Stasinakis, D. Mamais, N. S. Thomaidis, Th. D. Lekkas: 
  Εffect of chromium(VI) on bacterial kinetics of heterotrophic biomass. 
  Water Res., 36, 3341 (2002)
 35. C. Kroupis, A. Ladopoulou, I. Konstantopoulou, L. Ioannidou-Mouzaka, A. C. Schofield, A. Pantazidis, S. Armaou, I. Tsiagas, E. Lianidou, E. Efstathiou, C. Tsionou, C. Panopoulos, M. Mihalatos, G. Nasioulas, D. Skarlos, N. E. Haites, G. Fountzilas, N. Pandis, D. Yannoukakos:
  Germ line BRCA1 and BRCA2 mutations in Greek breast/ovarian cancer families: 382insC is the most frequent mutation observed.
  Cancer Lett., 185(1), 61 (2002)
 36. D. P. Νikolelis, M. Mitrokotsa:
  Stabilized lipid film based biosensors for atenolol.
  Biosens. Bioelectr., 17, 565 (2002)
 37. D. P. Nikolelis, S. S. E. Petropoulou, M. V. Mitrokotsa:
  A minisensor for the rapid screening of atenolol in pharmaceutical preparations based on surface-stabilized bilayer lipid membranes with incorporated DNA.
  Bioelectrochem., 58, 107 (2002)
 38. D. P. Nikolelis, S. S. Petropoulou, E. Pergel, K. Toth:
  Biosensors for the rapid detection of dopamine using bilayer lipid membranes (BLMs) with incorporated calix[4]resorcinarate receptor.
  Electroanal., 14(11), 783 (2002)
 39. D. P. Nikolelis, S. S. Petropoulou:
  Investigation of interactions of a resorcin[4]arene receptor with bilayer lipid membranes (BLMs) for the electrochemical biosensing of mixtures of dopamine and ephedrine.
  Biochim. Bioph. Acta, 1558, 238 (2002)
 40. D. P. Nikolelis, S. S. Petropoulou, G. Theoharis:
  Electrochemical investigation of interactions of bilayer lipid membranes (BLMs) with incorporated resorcin[4]arene receptor with ephedrine for the development of a stabilized lipid film biosensor for ephedrine.
  Electrochim. Acta, 47, 3457 (2002)
 41. D. P. Nikolelis, G. Theoharis:
  Rapid detection of vanillin in alcocholic beverages using stabilized polymerized lipid films based biosensors.
  Electroanal., 13, 1661 (2002)
 42. H. A. Archontaki, M. V. Vertzoni, M. H. Athanassiou-Malaki:
  Study on the inclusion complexes of bromazepam with β- and β-hydroxypropyl- cyclodextrins.
  J. Pharm. Biomed. Anal., 28, 761 (2002)
 43. S. C. Marselos, H. A. Archontaki:
  Development and validation of a reversed-phase HPLC method for the determination of ethyl-3-(N-n-butyl-N-acetyl)aminopropionate in an insect repellent semi-solid formulation.
  J. Chromatogr. A, 946, 295 (2002)
 44. S. C. Marselos and H. A. Archontaki:
  Development and optimization of a reversed-phase high-performance liquid chromatographic method for the determination of piperacillin and tazobactam in tazocin injectable powder.
  J. Pharm. Biomed. Anal., 29, 787 (2002)
 45. Ch. Grizis, J. Atta-Politou, M. A. Koupparis:
  Simultaneous determination of oleuropein and tyrosol in plasma using high performance liquid chromatography with UV detection.
  J. Liq. Chromatogr. R. T., 26(4), 599 (2003)
 46. V. Evagelou, A. Tsantili-Kakoulidou, M. A. Koupparis:
  Determination of the dissociation constants of cephalosporins cefepime and cefpirome using UV spectrometry and pH potentiometry.
  J. Pharm. Biom. Anal., 31(6), 1119 (2003)
 47. C. M. Pistos, A. Tsantili-Kakoulidou, M. A. Koupparis:
  The effect of ion pairing reagents in the retention profile of zwitterioning cephalosporins. 
  J. Liq. Chromatogr. R. T., 26(6), 937 (2003)
 48. C. Mastichiadis, I. Christofidis, M. A. Koupparis, C. Willets, S. E. Kakabakos:
  Solid-phase fluorimmunoassay for the determination of mesotrione -a novel triketone herbicide- in water with direct measurement onto the solid support.
  Analyst, 128, 404 (2003)
 49. E. P. Tsaousoglou, S. D. Bolis, C. E. Efstathiou: 
  A Monte-Carlo simulation for the prediction of precision of absorbance measurements with a miniature CCD spectrometer.
  J. Autom. Meth. Manag. Chem., 25, 35 (2003) 
 50. C. E. Efstathiou: 
  SpecScan: A utility program for generating numerical data from printed forms of spectra and other signals. 
  J. Chem. Educ., 80, 1093 (2003)
 51. K. Glynou, P. C. Ioannou, T. K. Christopoulos:
  Affinity capture-facilitated preparation of aequorin-oligonucleotide conjugates for rapid hybridization assays.
  Bioconjug. Chem., 14, 1024 (2003) 
 52. K. Glynou, P. C. Ioannou, T. K. Christopoulos, V. Syriopoulou:
  Oligonucleotide-functionalized gold nanoparticles as probes in a dry-reagent strip biosensor for DNA analysis by hybridization. 
  Anal. Chem., 75, 4155 (2003) 
 53. E. Emmanouilidou, P. C. Ioannou, T. K. Christopoulos, K. Polizois:
  Determination of prostate specific antigen mRNA in peripheral blood by RT-PCR and simple chemiluminometric hybridization assay in a high-throughput format. 
  Anal. Biochem., 213, 97 (2003)

 54. K. Glynou, P. C. Ioannou, T. K. Christopoulos:
  One-step purification and refolding of recombinant photoprotein aequorin by immobilized metal-ion affinity chromatography.
  Protein Expres. Purif., 27, 384 (2003)
 55. E. B. Bakeas, P. A. Siskos: 
  Dispersion of volatile hydrocarbons in urban street canyons. 
  J. Air Waste Manag. Assoc., 53(4), 497 (2003)
 56. Determination of chloroacetates in atmospheric particulate matter.
  Envir. Scien. Technol., 37(11), 2336 (2003)
 57. N. S. Thomaidis, E. B. Bakeas, P. A. Siskos: 
  Characterization of lead, cadmium, arsenic and nickel in PM2.5 particles in the Athens atmosphere, Greece. 
  Chemosphere, 52(6), 959 (2003)
 58. E. B. Bakeas, D. I. Argyris, P. A. Siskos: 
  Carbonyl compounds in the urban environment of Athens, Greece. 
  Chemosphere, 52, 805 (2003) 
 59. A. Soldatos, E. B. Bakeas, P. A. Siskos: 
  Occupational exposure to Btex for workers in car parkings and gasoline service stations in Athens, Greece. 
  Fres. Envir. Bull., 12(9) 1064 (2003)
 60. A. S. Stasinakis, N. S. Thomaidis, A. S. Giannes, Th. D. Lekkas: 
  Effect of arsenic and mercury speciation on inhibition of respiration rate in activated sludge systems. 
  Environ. Sci. Pollut. R., 10, 177 (2003)
 61. A. S. Stasinakis, N. S. Thomaidis, D. Mamais, E. C. Papanikolaou, A. Tsakon, Th. D. Lekkas: 
  Effects of chromium (VI) addition on activated sludge process. 
  Water Res., 37, 2140 (2003)
 62. A. S. Stasinakis, N. S. Thomaidis, Th. D. Lekkas: 
  Speciation of chromium in wastewater and sewage sludge by extraction with liquid anion exchanger Amberlite LA-2 and ETAAS.
  Anal. Chim. Acta, 478, 119 (2003)
 63. A. S. Stasinakis, N. S. Thomaidis, D. Mamais, M. Karivali, Th. D. Lekkas:
  Chromium species behavior in the activated sludge process. 
  Chemosphere, 52, 1059 (2003)
 64. N. S. Thomaidis, E. B. Bakeas, P. A. Siskos: 
  Comprehensive characterization of lead, cadmium, arsenic and nickel in PM2.5 particles in Athens – Greece: 
  Chemosphere, 52, 959 (2003)
 65. Th. Lekkas, M. Kostopoulou, A. Petsas, M. Vagi, S. Golfinopoulos, A. Stasinakis, N. Thomaidis, G. Pavlogeorgatos, A. Kotrikla, G. Gatidou, N. Xylourgidis, G. Kolokythas, Ch. Makri, D. Babos, D. Lekkas, An. Nikolaou: 
  Monitoring priority substances of directives 76/464/EEC and 2000/60/ EC in Greek water bodies. 
  J. Environ. Monitor., 5, 593 ( 2003)
 66. A. Stathopoulou, A. Gizi, M. Perraki, S. Apostolaki, N. Malamos, D. Mavroudis, V. Georgoulias, E. S. Lianidou:
  Real-time quantification of CK-19 mRNA positive cells in peripheral blood of breast cancer patients using LightCycler system.
  Clin. Cancer Res., 9, 5145, (2003)
 67. C. Kroupis, N. Goutas, A. Ladopoulou, I. Konstantopoulou, A. Pantazidis, E. Efstathiou, N. Vourlidis, D. Yannoukakos, C. Tsionou, E. Lianidou:
  A typical medullary breast carcinoma in a family carrying the 5382insC BRCA1 mutation.
  The Breast J., 9(3), 266 (2003)
 68. N. Xenidis, I. Vlachonikolis, D. Mavroudis, M. Perraki, A. Stathopoulou, N. Malamos, C. Kouroussis, S. Kakolyris, S. Apostolaki, N. Vardakis, E. Lianidou, V. Georgoulias: 
  Effect of adjuvant chemotherapy on peripheral blood circulating cytokeratin-19 mRNA-positive cells of patients with stage I and II breast cancer.
  Annals of Oncology, 14(6), 849, 2003.
 69. A. Stathopoulou, D. Mavroudis, M. Perraki, S. Apostolaki, J. Vlachonikolis, E. Lianidou, V. Georgoulias:
  Molecular detection of cancer cells in the peripheral blood of patients with breast cancer: comparison of CK-19, CEA and MASPIN as detection markers.
  Anticancer Res., 23, 1883 (2003)

 70. K. Angelopoulou, T. Spiropoulou, A. Stathopoulou, D. Dimitroulopoulos, N. Malamos, V. Georgoulias, E. Paraskevas, E. S. Lianidou:
  Development of a highly sensitive RT-PCR luminometric hybridization assay for human telomerase reverse transcriptase beta plus transcript.
  Anticancer Res., 23, 4821,(2003)
 71. D. P. Nikolelis, G. Theoharis:
  Biosensor for dopamine based on stabilized lipid films with incorporated resorcin[4]arene receptor.
  Bioelectroch., 59, 107 (2003)
 72. D. P. Nikolelis, S. S. Petropoulou, G. Theoharis:
  Biosensors for the rapid repetitive detection of adrenalin using stabilized after storage in air bilayer lipid membranes (BLMs) with incorporated calix[4]resorcinarate receptor.
  Electroanal., 15, 1616 (2003)
 73. M. Snejdarkova, L. Svobodova, D. P. Nikolelis, J. Wang, T. Hianik:
  Acetylcholine biosensor based on dendrimer layers for detection of pesticides.
  Electroanal., 15, 1185 (2003)
 74. M. V. Vertzoni, H. A. Archontaki, P. Galanopoulou:
  Development and optimization of a reversed-phase high-performance liquid chromatographic method for the determination of acetaminophen and its major metabolites in rabbit plasma and urine after a toxic dose.
  J. Pharm. Biomed. Anal., 32, 487 (2003)
 75. N. C. Megoulas, M. A. Koupparis:
  Ion-chromatographic determination of carbocysteine in pharmaceuticals based on non-suppressed conductimetric detection.
  J. Chromatogr. A, 1026(1-2), 167 (2004)
 76. N. C. Megoulas, M. A. Koupparis:
  Ion chromatographic behaviour and determination of perbromates.
  Anal. Chim. Acta, 511, 159 (2004)
 77. J. Dvorak, R. Hajkova, L. Matysova, L. Novakova, M. A. Koupparis, P. Solich: 
  Simultaneous HPLC determination ofketoprofen and its degradation products in the presence of preservatives in pharmaceuticals.
  J. Pharm. Biom. Anal., 36(3), 625 (2004)

  78.

 78. Development and validation of a novel LC/ELSD method for the quantitation of gentamicin sulfate components in pharmaceuticals.
  J. Pharm. Biom. Anal., 36, 73 (2004)
 79. M. A. Constantinou, E. Papakonstantinou, D. Benaki, M. Spraul, K. Shulpis, M. A. Koupparis, E. Mikros: 
  Application of nuclear magnetic resonance spectroscopy combined with principal component analysis in detecting inborn errors of metabolism using blood spots. A metabonomic approach.
  Anal. Chim. Acta, 511, 303 (2004)
 80. A. G. Fragkaki, M. A. Koupparis, C. G. Georgakopoulos:
  Quantitative structure-retention relationship study of α-, β1- and β2-agonists using multiple linear regression and partial least-squares procedures.
  Anal. Chim. Acta, 512, 165 (2004)
 81. P. Kiousi, Y. S. Angelis, M. Koupparis, D. Kouretas, N. Diakakis, A. Desiris, C. G. Georgakopoulos:
  Gas chromatographic – mass spectrometric cardiotonic glycosides detection in equine urine doping analysis”,
  Chromatographia Suppl., 59, S105 (2004)
 82. L. Novakova, L. Matysova, D. Solichova, M. A. Koupparis, P. Solich: 
  A comparison of performance of C18 monolithic rod columns and conventional C18 particle-packed columns in HPLC analysis of pharmaceuticals.
  J. Chromatogr. B, 813(1-2), 191 (2004)
 83. J. Atta-Politou, P. Fraskou, M. Koupparis:
  Determination of fluoxetine and norfluoxetine in plasma by a modified high performance reversed phase liquid chromatographic method with fluorescence detection.
  J. Liq. Chromatogr. R. T., 27 (18), 2957 (2004)
 84. N. C. Megoulas, M. A. Koupparis: 
  Enhancement of evaporative light scattering detection in HPLC determination of neomycin based on highly volatile mobile phase, high molecular mass ion pairing reagents and controlled peak shape.
  J. Chromatogr. A, 1057 (1-2), 125 (2004)
 85. P. G. Veltsistas, M. I. Prodromidis, C. E. Efstathiou: 
  All-solid-state potentiometric sensors for ascorbic acid by using a screen-printed compatible solid contact.
  Anal. Chim. Acta, 502, 15 (2004)
 86. N. S. Thomaidis, C. A. Georgiou, A. C. Calokerinos:
  Analytical chemistry in Balkan and East Mediterranean countries during 1994-2001. 
  Anal. Chim. Acta, 505(1), 3 (2004)
 87. E. Emmanouilidou, P. C. Ioannou, T. K. Christopoulos:
  High-throughput chemiluminometric determination of prostate-specific membrane antigen mRNA in peripheral blood by RT-PCR using a synthetic RNA internal standard.
  Anal. Bioanal. Chem., 380, 90 (2004) 
 88. K. Glynou, P. C. Ioannou, T. K. Christopoulos:
  Detection of transgenes in soybean by polymerase chain reaction and a simple bioluminometric assay based on a universal aequorin-labeled oligonucleotide probe.
  Anal. Bioanal. Chem., 378, 1748 (2004) 
 89. P. J. Obeid, T. K. Christopoulos, P. C. Ioannou:
  Rapid analysis of genetically modified organisms by in-house developed capillary electrophoresis and laser-induced fluorescence system.
  Electrophoresis, 25, 922 (2004)
 90. M. P. Baya, E. B. Bakeas, P. A. Siskos: 
  Volatile organic compounds in the air of 25 greek homes. 
  Indoor Built Environ., 13(1), 53 (2004)
 91. A. Karanasiou, P. A. Siskos, K. Eleftheriadis: 
  Trace element concentrations and source identification of PM10 aerosol in Athens.
  J. Aerosol Scien., 35 (SUPPL. 2), S855 (2004)
 92. I. E. Sitaras, E. B. Bakeas, P. A. Siskos: 
  Gas/particle partitioning of seven volatile polycyclic aromatic hydrocarbons in a heavy traffic urban area. 
  Scien. Total Environ., 327(1-3), 249 (2004)
 93. C. Pistos, I. Panderi, J. Atta-Politou: 
  Liquid chromatography – positive ion electrospray mass spectrometry method for the quantification of citalopram in human plasma.
  J. Chromatogr. B, Anal. Technol. Biomed. Life Sci., 810(2), 235 (2004) 
 94. G. Gatidou, A. Kotrikla, N. S. Thomaidis, Th. D. Lekkas: 
  Determination of two antifouling booster biocides and their degradation products in marine sediments by HPLC-DAD. 
  Anal. Chim. Acta, 505, 153 (2004)
 95. G. Gatidou, J. L. Zhou, N. S. Thomaidis: 
  Microwave-assisted extraction of irgarol 1051 and its main metabolite from marine sediments using water as the extractant followed by gas chromatography-mass spectrometry determination. 
  J. Chromatogr. A, 1046, 41 (2004)
 96. Th. Lekkas, G. Kolokythas, A. Nikolaou, M. Kostopoulou, A. Kotrikla, G. Gatidou, N. S. Thomaidis, S. Golfinopoulos, Ch. Makri, D. Babos, M. Vagi, A. Stasinakis, A. Petsas, D. F. Lekkas: 
  Evaluation of the pollution of the surface waters of Greece from the priority compounds of List II, 76/464/EEC Directive, and other toxic compounds.
  Environ. Int., 30, 995 (2004)
 97. A. S. Stasinakis, N. S. Thomaidis, D. Mamais, T. D. Lekkas: 
  Investigation of Cr(VI) reduction in continuous-flow activated sludge plants. 
  Chemosphere, 57, 1069 (2004)
 98. T. D. Lekkas, M. Kostopoulou, G. Kolokythas, N. Thomaidis, S. Golfinopoulos, A. Kotrikla, G. Pavlogeorgatos, A. Stasinakis, A. Nikolaou, G. Gatidou, A. Petsas, M. Vagi, D. Babos, D. Lekkas, C. Makri: 
  Optimization of analytical methods for the determination of trace concentrations of toxic pollutants in drinking and surface waters. 
  Global Nest: the Int. J., 5, 133 (2004)
 99. V. Bozionellou, D. Mavroudis, M. Perraki, S. Papadopoulos, S. Apostolaki, E. Stathopoulos, A. Stathopoulou, E. Lianidou, V. Georgoulias:
  Trastuzumab administration can effectively target chemotherapy-resistant cytokeratin-19 messenger RNA-positive tumor cells in the peripheral blood and bone marrow of patients with breast cancer.
  Clin. Cancer Res., 10(24), 8185 (2004)
 100. C. Kroupis, E. Lianidou, N. Goutas, S. Vasilaros, D. Yannoukakos, M. B. Petersen: 
  Genetic counseling of medullary breast cancer patients.
  Clin. Genetics, 65, 343 (2004)
 101. A. Spiropoulou, E. Ferekidou, A. Angelopoulou, A. Stathopoulou, M. Talieri, E. S. Lianidou:
  Effect of antineoplastic agents on the expression of human telomerase reverse transcriptase beta plus transcript in MCF-7 cells.
  Clin Biochem., 37, 299 (2004)
 102. M. Snejdarkova, L. Svobodova, G. Evtugyn, H. Budnikov, A. Karyakin, D. P. Nikolelis, T. Hianik:
  Acetylcholinesterase sensors based on gold electrodes modified with dendrimer and polyaniline: a comparative research.
  Anal. Chim. Acta, 514, 79 (2004)
 103. D. P. Nikolelis, M. Mitrokotsa:
  Rapid electrochemical detection of propanolol and metoprolol in pharmaceutical preparations using stabilized lipid films.
  Electroanalysis, 16, 741 (2004)
 104. D. P. Nikolelis, D. A. Drivelos, M. G. Simantiraki, S. Koinis:
  An optical spot test for the rapid detection of dopamine in human urine using stabilized in air lipid films.
  Anal. Chem., 76(8), 2174 (2004)
 105. C. G. Smyrniotakis, H. A. Archontaki:
  Development and validation of a non-aqueous reversed-phase high-performance liquid chromatographic method for the determination of four chemical UV filters in suncare formulations.
  J. Chromatogr. A, 1031, 319 (2004)
 106. A. Kakou, N. C. Megoulas, M. A. Koupparis: 
  Determination of L-carnitine in food supplement formulations using ion pair chromatography with indirect conductimetric detection.
  J. Chromatogr. A, 1069(2), 209 (2005)
 107. N. C. Megoulas, M. A. Koupparis: 
  Development and validation of a novel HPLC/ELSD method for the direct determination of tobramycin in pharmaceuticals, plasma and urine.
  Anal. Bioanal. Chem., 382(2), 290 (2005)
 108. N. C. Megoulas, M. A. Koupparis:
  Direct determination of kanamycin in raw materials, veterinary formulation and culture media using a novel liquid chromatography – evaporative light scattering method.
  Anal. Chim. Acta, 547, 64 (2005)
 109. A. A. Krokidis, N. C. Megoulas, M. A. Koupparis:
  EDTA determination in pharmaceutical formulations and canned foods based on ion chromatography with suppressed conductimetric detection.
  Anal. Chim. Acta, 535, 57 (2005)
 110. A. Katsagonis, J. Atta-Politou, M. A. Koupparis:
  HPLC method with UV detection for the determination of trans-resveratrol in plasma. 
  J. Liq. Chromatogr. R.T., 28, 1393 (2005)
 111. N. C. Megoulas, M. A. Koupparis: 
  Twenty years of evaporative light scattering detection.
  Crit. Rev. Anal. Chem., 35(4), 301-316, (2005)
 112. C. Pistos, A. Tsantili-Kakoulidou, M. Koupparis:
  Investigation of the retention/pH profile of zwitterionic fluoroquinoles in reversed-phase and ion-interaction high performance liquid chromatography.
  J. Pharm. Biom. Anal., 39, 438 (2005)
 113. M. Constantinou, E. Papakonstantinou, M. Spraul, S. Sevastiadou, C. Costalos, M. Koupparis, K. Shulpis, A. Tsantili-Kakoulidou, E. Mikros:
  1H MNR-based metabonomics for the diagnosis of inborn errors of metabolism in urine.
  Anal. Chim. Acta, 542, 169 (2005)
 114. R. Saltzer, T. Mitchel, P. Mimero, M. Karayannis, C. Efstathiou, A. Smith, M. Valcarcel:
  Analytical Chemistry in the European education area. 
  Analyt. Biol. Chem., 381, 33 (2005)
 115. E. M. Avdikos, M. I. Prodromidis, C. E. Efstathiou: 
  Construction and analytical applications of a palm-sized microcontroller-based amperometric analyzer.
  Sensors and Actuators B: Chem., 107, 372 (2005)
 116. G. J. Volikakis, C. E. Efstathiou:
  Fast screening of total flavonols in wines, tea-infusions and tomato juice by flow injection/ adsorptive stripping voltammetry. 
  Anal. Chim. Acta, 551, 124 (2005)
 117. V. Stepanyan, A. Arnous, C. Petrakis, P. Kefalas, A. Calokerinos:
  Chemiluminescent evaluation of peroxide value in olive oil.
  Talanta, 65(4), 1056 (2005)
 118. A. Mavropoulou, Th. Koraki, P. C. Ioannou, T. K. Christopoulos:
  High-throughput double quantitative competitive polymerase chain reaction for determination of genetically modified organisms.
  Anal. Chem., 77, 4785 (2005) 
 119. E. Emmanouilidou, B. Tannous, P. C. Ioannou, T. K. Christopoulos:
  Duplex RT-PCR and chemiluminometric hybridization assay for simultaneous detection of the mRNAs of prostate specific antigen and prostate specific membrane antigen in peripheral blood.
  Anal. Chim. Acta, 531, 193 (2005)
 120. P. Eleni, N. Thomaidis, E. Piperaki: 
  Investigation of the mechanism of the electrothermal atomization of platinum in a graphite furnace from aqueous solutions and serum samples.
  J. Anal. At. Spectrom., 20, 111 ( 2005) 
 121. S. Theodorolea, N. Thomaidis, E. Piperaki:
  Determination of selenium in human milk by electrothermal atomic absorption spectrometry and chemical modification.
  Anal. Chim. Acta, 547, 132 (2005)
 122. A. V. Dremetsika, P. A. Siskos, E. B. Bakeas: 
  Determination of formic and acetic acid in the interior atmosphere of display cases and cabinets in Athens museums by reverse phase high performance liquid chromatography. 
  Indoor Built Environ., 14(1), 51 (2005)
 123. A. A. Karanasiou, N. S. Thomaidis, K. Eleftheriadis, P. A. Siskos: 
  Comparative study of pretreatment methods for the determination of metals in atmospheric aerosol by electrothermal atomic absorption spectrometry. 
  Talanta, 65(5), 1196 (2005)
 124. P. Valavani, J. Atta-Politou, I. Panderi:
  Development and validation of a liquid chromatographic/electrospray ionization mass spectrometric method for the quantitation of prazepam and its main metabolites in human plasma. 
  J. Mass Spectrom., 40(4), 516 (2005)
 125. P. Michopoulos, G. Baloutsos, A. Economou, N. Nikolis, E. B. Bakeas, N. S. Thomaidis: 
  Biogeochemistry of lead in an urban forest in Athens, Greece. 
  Biogeochemistry, 73, 345 (2005)
 126. A. S. Stasinakis, N. S. Thomaidis, A. Nikolaou, A. Katifes: 
  Aerobic biodegradation of organotin compounds in activated sludge systems.
  Environ. Pollut., 134, 431 (2005)
 127. G. Gatidou, A. E. Kotrikla, N. S. Thomaidis, Th. D. Lekkas: 
  Determination of the antifouling booster biocides irgarol 1051 and diuron and their metabolites in seawater by high performance liquid chromatography – diode array detector. 
  Anal. Chim. Acta, 528, 89 (2005)
 128. P. S. Eleni, N. S. Thomaidis, E. A. Piperaki: 
  Determination of the kinetic parameters for the electrothermal atomization of platinum in aqueous solutions and serum samples with and without chemical modifier. 
  J. Anal. Atom. Spectrom., 20, 111 (2005)
 129. R. Schaeffer, Cs. Soeroes, I. Ipolyi, P. Fodor, N. S. Thomaidis: 
  Determination of arsenic species in seafood samples from the Aegean sea by liquid chromatography-(photo oxidation)-hydride generation – atomic fluorescence spectrometry. 
  Anal. Chim. Acta, 549, 132 (2005) 
 130. S. Theodorolea, N. S. Thomaidis, E. A. Piperaki: 
  Determination of selenium in human milk by electrothermal atomic absorption spectrometry and chemical modification. 
  Anal. Chim. Acta, 549, 109 (2005)
 131. E. Zygalaki, A. Stathopoulou, C. Kroupis, L. Kaklamanis, Z. Kyriakides, A. Hadjisavvas, K. Kyriacou, D. Kremastinos, E. S. Lianidou:
  Quantitative real time RT-PCR study of the expression of vascular endothelial growth factor (VEGF) splice variants in breast cancer.
  Clin. Chem., 58, 1518 (2005)
 132. C. Kroupis, A. Stathopoulou, E. Zygalaki, L. Ferekidou, M. Talieri, E. Lianidou: Development and applications of a real-time quantitative RT-PCR method (QRT-PCR) for BRCA1 mRNA.
  Clin Biochem., 38(1),50 (2005)
 133. A. Valavanidis, K. Fiotakis, E. Bakeas, T. Vlahogianni:
  Electron paramagnetic resonance study of the generation of reactive species catalysed by transition metals and quinoid redox cycling by inhalable ambient particulate matter.
  Redox Report, 10, 37 (2005)
 134. M. V. Vertzoni, C. Reppas, H. A. Archontaki:
  Optimized determination of lycopene in canine plasma using reversed-phase high-performance liquid chromatography.
  J. Chromatogr. B, 819, 149 (2005)
 135. E. Lyris, G. Tsiakatouras, Y. Angelis, M. Koupparis, M-H. Spyridaki, C. Georgakopoulos: 
  Metabolism of isometheptene in human urine and analysis by gas chromatography – mass spectrometry in doping control.
  J. Chromatogr. B, 827, 199 (2005)

ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΕΙΣ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟΥ ΑΝΑΛΥΤΙΚΗΣ ΧΗΜΕΙΑΣ 1996-2000

Α. Διπλωματικές εργασίες (Διατριβές ειδίκευσης)
Master Theses

 1. Γ. Βολικάκης: 
  Βολταμμετρική μελέτη ηλεκτροδίων γραφιτικής πάστας χημικώς τροποποιημένων με τις αλειφατικές αμίνες τρι-n-δωδεκυλαμίνη και n-δεκαοκτυλαμίνη. 
  1996, Επιβλέπων: Κ. Ευσταθίου, Ειδίκευση: Αναλυτική Χημεία 

  G. Volikakis:
  Voltammetric study of tri-n-dodecylamine and n-octadecylamine chemically modified graphite paste electrodes. 
  1996, Advisor: C. Efstathiou, Specialization: Analytical Chemistry 

 2. Μ. Φύτρου:
  Ανάπτυξη μεθόδου υγρής χρωματογραφίας υψηλής αποδόσεως για τον σύγχρονο προσδιορισμό των βιταμινών Β1, Β6 και Β12. 
  1997, Επιβλέπων: M. Κουππάρης, Ειδίκευση: Αναλυτική Χημεία

  M. Fytrou:
  Development of a high performance liquid chromatographic method for the simultaneous determination of vitamins B1, B6 and B12. 
  1997, Advisor: M. Koupparis, Specialization: Analytical Chemistry 

 3. Α. Τσίτουρα:
  Μελέτη προσρόφησης φλουοξετίνης σε ενεργό άνθρακα με την τεχνική της υγρής χρωματογραφίας υψηλής απόδοσης. 
  1997, Επιβλέποντες: Μ. Κουππάρης, Τ. Αττά-Πολίτου, Ειδίκευση: Κλινική Χημεία

  A. Tsitoura
  In vitro adsorption study of fluoxetine onto activated charcoal using high performance liquid chromatography.
  1997, Advisors: M. Koupparis, J. Atta-Politou, Specialization: Clinical Chemistry 

 4. Ν. Λιακοπούλου:
  Μελέτη της εκχύλισης και της προσρόφησης των διαφόρων μορφών χρωμίου από το έδαφος. 
  1997, Επιβλέπων: Π. Σίσκος, Ίδρυμα: ΕΘΙΑΓΕ, Εδαφολογικό Ινστιτούτο, Επιστημονικός Υπεύθυνος: Π. Παπαδόπουλος, Ειδίκευση: Αναλυτική Χημεία 

  N. Liakopoulou: 
  Study of adsorption and extraction of chromium by soil.
  1997, Advisor: P. Siskos, Soil Research Institute, Scientific Advisor: P. Papadopoulos, Specialization: Analytical Chemistry  

 5. Χ. Bεϊοπούλου: 
  Αξιοποίηση του φαινομένου ευαισθητοποίησης ιοντικού φθορισμού του τερβίου για την ανάπτυξη φθορισμομετρικής μεθόδου προσδιορισμού των φθοροκινολονών νορφλοξακίνης, πεφλοξακίνης και κιπροφλοξακίνης σε βιολογικά υγρά. 
  1997, Επιβλέπουσα: Π. Ιωάννου, Ειδίκευση: Αναλυτική Χημεία

  C. Veipoulou:
  Develpoment of a method for the determination of fluoroquinolones norfloxacin, pefloxacin and cyprofloxacin in biological fluids based on the sensitization of ionic fluorescence of terbium. 
  1997, Advisor: P. Ioannou, Specilization: Analytical Chemistry 

 6. Α. Δρακόπουλος: 
  Aνάπτυξη μεθόδων προσδιορισμού φθοροκινολονών σε βιολογικά υγρά με φθορισμομετρία και με την τεχνική εισαγωγής δείγματος σε ροή (FIA).
  1997, Επιβλέπουσα: Π. Ιωάννου, Ειδίκευση: Αναλυτική Χημεία

  A. Drakopoulos:
  Development of methods for the determination of fluoroquinolones in biological fluids using flow injection analysis (FIA). 
  1997, Advisor: P. Ioannou, Specialization: Analytical Chemistry 

 7. Κ. Πέτροβας: 
  Ανάπτυξη ανοσοενζυμικής μεθόδου προσδιορισμού του παράγοντα νέκρωσης των όγκων (TNF-α) σε βιολογικά υγρά με φθορισμομετρική ανίχνευση.
  1997, Επιβλέπουσα: E. Λιανίδου, Ειδίκευση: Κλινική Χημεία

  K. Petrovas:
  Development of an enzyme amplified lanthanide luminescence immunoassay for the determination of tumor necrosis factor (TNF-α) in serum. 
  1997, Advisor: E. Lianidou, Specialization: Clinical Chemistry 

 8. Α. Μαγκλάρα:
  Ανάλυση της αλληλουχίας σε τμήμα της 5′ μη κωδικοποιούσας περιοχής του γονιδιώματος του νέου ιού της ηπατίτιδας G (GBV-C).
  1997, Επιβλέπουσα: E. Λιανίδου, Πανεπιστημιακά Ερευνητικά Eργαστήρια Ιπποκράτειου Γενικού Nοσοκομείου, Επιστημονικός Υπεύθυνος: Σ. Χατζηγιάννης, Ειδίκευση: Κλινική Χημεία

  A. Maglara:
  Sequencing of the 5′ non-coding region of the new hepatitis G virous genome (GBV-C). 
  1997, Advisor: E. Lianidou, Univerisity Research Laboratories of Ippocration Hospital, Scientific Advisor: S. Hadjiannis, Specialization: Clinical Chemistry 

 9. Δ. Πανάγου:
  Εφαρμογές των εκλεκτικών ηλεκτροδίων στη φαρμακευτική ανάλυση.
  1998, Επιβλέπων: Μ. Κουππάρης, Ειδίκευση: Φαρμακευτική Ανάλυση – Έλεγχος Φαρμάκων

  D. Panagos:
  Applications of ion selective electrodes in pharmaceutical analysis.
  1998, Advisor: M. Koupparis, Specialization: Pharmaceutical Analysis – Quality Control of Drugs 

 10. M. Κωνσταντίνου: 
  Μελέτη αναλυτικών αντιδράσεων γενταμικίνης και ανάπτυξη/αξιολόγηση αναλυτικών μεθόδων. 
  1998, Επιβλέπων: Μ. Κουππάρης, Ειδίκευση: Φαρμακευτική Ανάλυση – Έλεγχος Ποιότητας Φαρμάκων

  M. Constantinou:
  Study of analytical reactions of gentamycin and development / evaluation of analytical methods.
  1998, Advisor: M. Koupparis, Specialization: Pharmaceutical Analysis – Quality Control of Drugs 

 11. Ι. Σιταράς:
  Μελέτη της κατανομής πολυκυκλικών αρωματικών υδρογονανθράκων μεταξύ αέριας και σωματιδιακής φάσης στην ατμόσφαιρα του λεκανοπεδίου Αττικής. 
  1998, Επιβλέπων: Π. Σίσκος, Ειδίκευση: Χημεία και Τεχνολογία Περιβάλλοντος

  I. Sitaras: 
  Study of the gas/particle partition of selected PAH’s in the atmosphere of Athens. 
  1998, Advisor: P. Siskos, Specialization: Chemistry and Environmental Technology 

 12. Ν. Πινότσης:
  Χημειοφωταυγειομετρικός προσδιορισμός ινδολικών αλκαλοειδών με υπερμαγγανικό κάλιο και πολυφωσφορικό οξύ. 
  1998, Επιβλέπων: Α. Καλοκαιρινός, Ειδίκευση: Αναλυτική Χημεία

  N. Pinotsis
  Chemiluminometric determination of indolic alkaloids by potassium permanganate and polyphosphoric acid. 
  1998, Supervisor: A. Calokerinos, Specialization: Analytical Chemistry 

 13. Λ. Μπαθρέλλος:
  Ανάπτυξη ανοσοενζυμικής μεθόδου προσδιορισμού της ιντερλευκίνης-6 (IL-6) σε βιολογικά υγρά με φθορισμομετρική ανίχνευση. 
  1998, Επιβλέπουσα: E.. Λιανίδου, Ειδίκευση: Κλινική Χημεία

  L. Bathrellos:
  Development of an enzyme labelled lanthanide luminescence immunoassay for the deremination of interleukin 6 (IL-6) in biological fluids. 
  1998, Advisor: E. Lianidou, Specialization: Clinical Chemistry 

 14. Σ. Ντάσκας: 
  Βελτιστοποίηση και εφαρμογές ανοσοενζυμικής μεθόδου για τον προσδιορισμό του παράγοντα νέκρωσης των όγκων (TNF-α) σε βιολογικά υγρά.
  1998, Επιβλέπουσα: E. Λιανίδου, Ειδίκευση: Κλινική Χημεία

  S. Daskas:
  Optimization studies and clinical applications of an enzyme labelled lanthanide luminescence immunoassay for tumor necrosis factor (TNF-α) in biological fluids.
  Advisor: E. Lianidou, Specialization: Clinical Chemistry 

 15. Ε. Λυκόκα: 
  Συγκριτική μελέτη των βιολογικών δεικτών CASA και CA-125 και η συμβολή τους στην εκτίμηση εξαρτηματικών διογκώσεων στην κλινική πράξη.
  1998, Επιβλέπουσα: E. Λιανίδου, Νοσοκομείο ‘Aγιος Σάββας, Επιστημονική Υπεύθυνος: Α. Φρεδερίγου, Ειδίκευση: Κλινική Χημεία

  E. Lykoka:
  Comparative study of the biological markers CASA and CA-125 and their impact on the evaluation of ovarian cancer in clinical practice.
  1998, Advisor: E. Lianidou, Agios Savvas Hospital, Scientific Advisor: A. Fretherigou, Specialization: Clinical Chemistry 

 16. Θ. Χαραλάμπη:
  Ανάπτυξη μεθόδου υγρής χρωματογραφίας υψηλής απόδοσης για τον προσδιορισμό των φαρμάκων βηταμεθαζόνη βαλεριανική, τολναφτάτης και γενταμικίνης θειικής σε φαρμακευτικό σκεύασμα.
  1999, Επιβλέπων: Μ. Κουππάρης, Ειδίκευση: Αναλυτική Χημεία

  Th. Charalabis:
  Development of an HPLC method for the determination of the drugs betamethasone valeriate, tolnaftate, and gentamycin sulfate in pharmaceutical formulation.
  1999, Advisor: M. Koupparis, Specialization: Analytical Chemistry 

 17. Α. Κροκίδης:
  Ανάπτυξη μεθόδου ιοντικής χρωματογραφίας για τον προσδιορισμό EDTA σε φάρμακα και τρόφιμα.
  1999, Επιβλέπων: Μ. Κουππάρης, Ειδίκευση: Αναλυτική Χημεία

  A. Krokides:
  Development of an ion chromatographic method for the determination of EDTA in pharmaceuticals and foodstuffs. 
  1999, Advisor: M. Koupparis, Specialization: Analytical Chemistry 

 18. Χ. Μαρκολέφα: 
  Παραγωγή της οξειδασης της λυσινης από το μύκητα trichoderma viride – Ακινητοποιήση του ενζύμου με ηλεκτροπολυμερισμό για την ανάπτυξη βιοαισθητήρα της λυσίνης. 
  1999, Επιβλέπων: Δ. Παπασταθόπουλος, Ειδίκευση: Αναλυτική Χημεία

  C. Markolefa:
  Purification of L-lysine-oxidase isolated from the fungus trichoderma viride  Immobilization of the enzyme by electropolymerization for the construction of a lysine biosensor.
  1999, Advisor: D. Papastathopoulos, Specialization: Analytical Chemistry 

 19. Μ. Βερτζώνη:
  Μελέτη της χημικής σταθερότητας της ασπιρίνης και προσδιορισμός του σαλικυλικού οξέος σε σκευάσματα ασπιρίνης με φασματοφωτομετρία παραγώγων ορατού-υπεριώδους και υγρή χρωματογραφία υψηλής αποδόσεως.
  1999, Επιβλέπουσα: Ε. Αρχοντάκη, Ειδίκευση: Αναλυτική Χημεία

  M. Vertzoni:
  Study on the chemical stability of aspirin and determination of salicylic acid in pharmaceutical preparations of aspirin by derivative UV-VIS spectrometry and high performance liquid chromatography.
  1999, Advisor: H. Archontaki, Specialization: Analytical Chemistry 

 20. Β. Τσαλαβούτας: 
  Ανάπτυξη και εφαρμογές αμπερομετρικών βιοαισθητήρων λυσίνης.
  1999, Επιβλέπων Δ. Παπασταθόπουλος Ειδίκευση: Αναλυτική Χημεία

  V. Tsalavoutas:
  Development and applications of amperometric lysine biosensors.
  1999, Advisor: D. Papastathopoulos, Specialization: Analytical Chemistry 

 21. Α Τσεχπενάκης : 
  Μελέτη της κατανομής πολυχλωριωμένων διφαινυλίων μεταξύ αέριας και σωματιδιακής φάσης στην ατμόσφαιρα των Αθηνών.
  1999, Επιβλέπων: Π. Σίσκος, Ειδίκευση: Χημεία και Τεχνολογία Περιβάλλοντος

  A. Tsechpenakis: 
  Study of the gas/particle partition of 7 selected PCBs in the atmosphere of Athens.
  1999, Advisor: P. Siskos, Specialization: Chemistry and Environmental Technology 

 22. Σ. Σαμαρτζή:
  Ανάπτυξη μεθόδων προσδιορισμού του βισμουθίου σε βιολογικά δείγματα με την τεχνική της φασματομετρίας ατομικής απορρόφησης και χρήση χημικών τροποποιητών.
  2000, Επιβλέπουσα Ε. Πιπεράκη, Ειδίκευση: Αναλυτική Χημεία

  S. Samartzi:
  Development of methods for bismuth determination in biological samples by atomic absorption spectrometry and the use of chemical modifiers.
  2000, Advisor: E. Piperaki, Specialization: Analytical Chemistry 

 23. Ι. Σπύρου-Kορδιστού:
  Τροποπoιημένη υγροχρωματογραφική μέθοδος αντίστροφης φάσης ιοντικών ζευγών για το σύγχρονο προσδιορισμό των βιογενών αμινών και επιλεγμένων μεταβολιτών τους στο ανθρώπινο πλάσμα με ηλεκτροχημική ανίχνευση.
  1998, Επιβλέπων: Π. Σίσκος, Εργαστήριο Φαρμακολογίας Πανεπιστημίου Αθηνών, Επιστημονική Υπεύθυνος: Ζ. Νταϊφώτη-Παπαδοπούλου, Ειδίκευση Κλινική Χημεία

  I. Spirou – Kordistou
  A modified reversed-phase ion pair liquid chromatographic method with electrochemical detection for the simultaneous determination of biogenic amines and some of their metabolites in human plasma.
  1998, Advisor: P. Siskos, Laboratory of Pharmacology University of Athens, Scientific Advisor: Z. Daifoti-Papadopoulou, Specialization: Clinical Chemistry 

 24. Μ. Γουμένου:
  Προσδιορισμός των επιπέδων έκθεσης του χρήστη σε φυτοπροστατευτικά προϊόντα. 
  2000, Επιβλέπων: Π. Σίσκος, Μπενάκειο Φυτοπαθολογικό Ινστιτούτο, Επιστημονική Υπεύθυνος: Β. Μαχαίρα, Ειδίκευση Αναλυτική Χημεία 

  M. Goumenou:
  Determination of the operator exposure levels to the plant protection products.
  2000, Advisor: P. Siskos, Benakio Phytopathological Institute, Scientific Advisor: B. Machera, Specialization: Analytical Chemistry 

 25. Θ. Μάγγος:
  Προσδιορισμός αερίων θειούχων ενώσεων στη ηφαιστειογενή περιοχή Σουσάκι Κορινθίας. 
  2000, Επιβλέπων: Π. Σίσκος, Ίδρυμα: ΕΚΕΦΕ-Δημόκριτος, Επιστημονικός Υπεύθυνος: Π. Παπαγιαννακόπουλος, Ειδίκευση: Χημεία και Τεχνολογία Περιβάλλοντος

  Τh. Magos:
  Determination of sulfur compounds in the volcanic region of Sousaki Korinthias.
  2000, Advisor: P. Siskos, Institute: NCSR-Demokritos, Scientific Advisor: P. Papagiannakopoulos, Specialization: Chemistry and Environmental Technology 

 26. Σ. Κουταλίδη:
  Επίπεδα συγκεντρώσεων πολυχλωριωμένων διφαινυλίων σε γάλα ελληνικής παραγωγής.
  2000, Επιβλέπων: Π. Σίσκος, Ίδρυμα: ΕΚΕΦΕ-Δημόκριτος, Επιστημονικός Υπεύθυνος: Β. Μαζωμένος, Ειδίκευση: Χημεία και Τεχνολογία Περιβάλλοντος

  S. Koutalidi:
  Levels concentration of polychlorinated biphenyls in greek milk.
  2000, Advisor: P. Siskos, NCRS-Demokritos, Scientific Advisor: B. Mazomenos, Specialization: Chemistry and Environmental Technology 

 27. Μ. Κολιολιού:
  Ανάπτυξη μεθόδου PCR-ELISA για τον προσδιορισμό της ενζυμικής ενεργότητας της τελομεράσης σε βιολογικά δείγματα.
  2000, Επιβλέπουσα: E. Λιανίδου, Ειδίκευση: Αναλυτική Χημεία

  M. Kolioliou:
  Development of a PCR-ELISA method for the determination of enzyme activity of telomerase in biological fluids.
  2000, Advisor: E. Lianidou, Specialization: Analytical Chemistry 

 28. Χ. Γκρίζης: 
  Ανάπτυξη και αξιολόγηση μεθόδου HPLC για τον προσδιορισμό ολεουροπεΐνης και τυροσόλης στο πλάσμα. 
  2000, Επιβλέποντες: Μ. Κουππάρης, Τ.Αττά-Πολίτου, Ειδίκευση: Παραγωγή και Έλεγχος Φαρμακευτικών Ενώσεων

  Ch. Grizis:
  Development and validation of an HPLC method for the determination of oleuropein and tyrosol in plasma. 
  2000, Advisors: M. Koupparis, J. Atta-Politou, Specialization: Production and Quality Control of Drugs 

   

Α. Διδακτορικές Διατριβές
Ph. D. Theses

 1. Χρ. Πολυδώρου: 
  Κατασκευή διάταξης αναδιαλυτικής ποτενσιομετρίας ελεγχόμενης από μικροϋπολογιστή: Γενικές μελέτες με ηλεκτρόδια εργασίας μη συμβατικού τύπου. 
  1996, Επιβλέπων: Κ. Ευσταθίου

  C. Polydorou
  Construction of a computer controlled stripping potentiometry system. Studies with non-conventional type working electrodes. 
  1996, Advisor: C. Efstathiou

 2. Κ. Παπακωνσταντίνου: 
  Ανάπτυξη ραδιοανοσοχημικής μεθόδου προσδιορισμού του ανθρώπινου κολπικού νατριουρητικού πεπτιδίου και κλινικές μελέτες. 
  1996, Επιβλέπων: Μ. Κουππάρης, Εργαστήριο Ορμονολογικών Εξετάσεων Θεραπευτικής Κλινικής Παν/μίου Αθηνών Νοσοκομείου Αλεξάνδρα, Επιστημονικός Υπεύθυνος: A. Σουβατζόγλου

  C. Papaconstantinou
  Development of a radioimmunoassay for human adrial natriouretic peptide and clinical stadies. 
  1966, Advisor: M. Koupparis, Laboratory of Hormonal Testing of the Therapeutic Clinic of the University of Athens, Alexandra Hospital, Scientific Advisor: A. Souvatzoglou

 3. Ν. Θωμαΐδης:
  Ανάπτυξη μεθόδων προσδιορισμού ιχνοστοιχείων. Βελτίωση της τεχνικής της φασματομετρίας ατομικής απορρόφησης με ηλεκτροθερμαινόμενο γραφίτη με χρήση χημικών τροποποιητών και μελέτη του μηχανισμού δράσης τους. 
  1997, Επιβλέπουσα: Ε. Πιπεράκη

  N. Thomaidis:
  Development of methods for trace elements determination. Improvement of the electrothermal atomic absorption technique by use of chemical modifiers and investigation the mechanisms of their action. 
  1997, Advisor: E. Piperaki

 4. Ε. Μπακέας:
  Προσδιορισμός πτητικών οργανικών ενώσεων στην ατμόσφαιρα του Λεκανοπεδίου Αττικής. 
  1997, Επιβλέπων: Π. Σίσκος

  E. Bakeas:
  Determination of volatile organic compounds (VOC’s) in the atmosphere of Athens basin. 
  1997, Advisor: P. Siskos

 5. Μ-Ε. Σπυριδάκη:
  Ανάπτυξη μεθόδων προσδιορισμού σιαλικών οξέων σε βιολογικά υγρά.
  1998, Επιβλέπων: Π. Σίσκος

  M. E. Spiridaki:
  Development of analytical methods for the determination of sialic acids in biological fluids. 
  1998, Advisor: P. Siskos

 6. Δ. Κωνσταντιανός:
  Ανάπτυξη φθορισμομετρικών μεθόδων προσδιορισμού ουσιών φαρμακευτικού και κλινικού ενδιαφέροντος σε βιολογικά υγρά.
  1998, Επιβλέπουσα: Π. Ιωάννου

  D. Constanianos:
  Development of fluorimetric methods for the determination of substances of pharmaceutical and clinical interest in biological fluids.
  1998, Advisor: P. Ioannou

 7. Ε. Κουκέας: 
  Βολταμμετρική μελέτη και αναλυτικές εφαρμογές χημικώς τροποποιημένων ηλεκτροδίων γραφιτικής πάστας.
  1999, Επιβλέπων: Κ. Ευσταθίου

  E. Cookeas:
  Voltammetric study and analytical applications of chemically modified graphite paste electrodes. 
  1999, Advisor: C. Efstathiou

 8. Ι. Καραλέμας:
  Εφαρμογές ακινητοποιημένων ενζύμων σε οπτικές και ηλεκτροχημικές μεθόδους ανάλυσης. 
  1999, Επιβλέπων: Δ. Παπασταθόπουλος

  I. Karalemas:
  Application of immobilized enzymes in optical and electrochemical methods of analysis. 
  1999, Advisor: D. Papastathopoulos

 9. Μ. Μπάγια:
  Ανάπτυξη μεθόδων και προσδιορισμός πτητικών οργανικών ενώσεων σε εσωτερικούς χώρους. 
  1999, Eπιβλέπων Π. Σίσκος

  M. Baya:
  Development of analytical methods for the determination of volatile organic compounds in indoor places. 
  1999, Advisor: P. Siskos

 10. Κ. Ευαγόρου:
  Ανάπτυξη αυτοματοποιημένων κινητικών μεθόδων αναλύσεως με την τεχνική αναχαιτιζόμενης ροής. 
  1999, Επιβλέπων: Μ. Κουππάρης

  K. Evagorou:
  Development of automated kinetic methods of analysis using stopped-flow technique. 
  1999, Advisor: M. Koupparis

 11. E. Ανδρέου:
  Μελέτη φυσικοχημικών ιδιοτήτων και φαινομένων διαπερατότητας λιπιδικών μεμβρανών για αναλυτικές εφαρμογές. 
  2000, Επιβλέπων Δ. Νικολέλης

  V. Andreou:
  Study of the physicochemical properties and ion permeability of lipid membranes for the development of analytical applications. 
  2000, Advisor: D. Nikolelis

 12. Χ. Σιοντόρου:
  Κατασκευή βιοαισθητήρων που στηρίζονται σε σταθεροποιημένες διστρωματικές λιπιδικές μεμβράνες. 
  2000, Επιβλέπων: Δ. Νικολέλης

  C. Siontorou:
  Construction of biosensors based on stabilized bilayer lipid membranes. 
  2000, Advisor: D. Nikolelis

 13. Π. Πέτρου:
  Ανάπτυξη μεθοδολογίας και τεχνολογίας ανοσοχημικών προσδιορισμών στερεάς φάσης για τη μέτρηση ουσιών σε βιολογικά δείγματα. 
  2000, Επιβλέπων: Μ. Κουππάρης, Εργαστήριο Ελέγχου Ραδιοαναλυτικών Προϊόντων ΕΚΕΦΕ Δημόκριτος, Επιστημονικός Υπεύθυνος: Ι. Χριστοφίδης

  P. Petrou:
  Development of methodology and technology of solid state radioimmunoassays for substances in biological samples. 
  2000, Advisor: M. Koupparis, Control Laboratory of Radioanalytical Products, NCRS Democritos, Scientific Advisor: I. Christofides

 14. Γ. Βολικάκης :
  Κατασκευή αυτοματοποιημένης διάταξης βολταμμετρικών τεχνικών σε συνδυασμό με σύστημα εισαγωγής δείγματος σε ροή – Αναλυτικές εφαρμογές σε προσδιορισμό φλαβονοειδών με την τεχνική AdSV-FIA.
  2000, Επιβλέπων: Κ. Ευσταθίου

  G. Volikakis:
  Construction of an automated flow-injection voltammetric system. Analytical applications in the determination of flavonoids by the AdSV-FIA technique. 
  2000, Advisor: C. Efstathiou 
   

Γ. Ερευνητικές εργασίες
Research papers

 1. J. Atta-Politou, M. Koupparis, P. Macheras:
  Development of a potentiometric kinetic method for drug adsorption studies: The chlorpromazine-charcoal model case. 
  Eur. J. Pharm., 4, 223 (1996)

 2. J. Atta-Politou, P. Macheras, M. Koupparis:
  The effect of polyethylene glycol on the adsorption of chlorpromazine to charcoal studied by ion selective electrodes potentiometry. 
  J. Toxicol.-Clin. Toxicol., 34(3), 307 (1996)

 3. N. Thomaidis, E. Piperaki:
  Comparison of chemical modifiers for the determination of vanadium in water and oil samples by electrothermal atomization atomic absorption spectrometry. 
  Analyst, 121, 111 (1996)

 4. N. Thomaidis, E. Piperaki, C. Polydorou, C. Efstathiou:
  Determination of chromium by electrothermal atomic absorption spectrometry with various chemical modifiers. 
  J. Anal. Atom. Spectr.,11, 31 (1996)

 5. M. Stefanidou, J. Atta-Politou, A. Dona, A. Koutselinis:
  Entry of illicit drugs in prison: A case report. 
  Ann. Forens. Sci., 3(4), 109 (1996)

 6. I. D. Karalemas, D. S. Papastathopoulos:
  Computerized enzymatic kinetic method for glucose determination in foodstuff using immobilized glucose oxidase in gel beads. 
  Anal. Lett., 29(8), 1293 (1996)

 7. E. B. Bakeas, P. A. Siskos:
  Effects of temperature programming and pressure on separation number and height equivalent to a theoretical plate in optimization of a serially coupled, open-tubular columns gas chromatographic system. 
  Anal. Chem. 68 (24) 4468 (1996)

 8. E. B. Bakeas, P. A. Siskos:
  A four factor simplex optimization of a serially coupled open tubular columns gas chromatographic system. 
  J. High Resol. Chromatogr. 19 (5), 277 (1996)

 9. M.-H. E. Sryridaki, P. A. Siskos:
  An improved spectrophotometric method for the determination of free, bound and total N-acetylneuraminic acid in biological fluids. 
  Anal. Chim. Acta, 327, 277 (1996)

 10. M. P. Baya, P. A. Siskos:
  Evaluation of anasorb CMS and comparison with tenax TA for the sampling of volatile organic compounds in indoor and outdoor air by breakthrough measurements. 
  Analyst, 121 (5) 303 (1996)

 11. M. P. Baya, P. A. Siskos:
  Determination of selected volatile organic compounds in Athens homes.
  Fresenius Envir. Bull. 5, 625-630 (1996)

 12. L. P. Palilis, A. C. Calokerinos, N. Grekas:
  Chemiluminescence arising from the oxidation of bilirubin in aqueous media.
  Anal. Chim. Acta, 333, 267 (1996)

 13. E. S. Lianidou, P. C. Ioannou, C. K. Polydorou, C. E. Efstathiou: 
  Synchronous scanning second derivative spectrofluorimetry for the simultaneous determination of diflunisal and salicylic acid added to serum and urine as ternary complexes with terbium and EDTA. 
  Anal. Chim. Acta, 320, 107 (1996)

 14. D. G. Konstantianos, P. C. Ioannou: 
  Second-derivative synchronous fluorescence spectroscopy for the simultaneous determination of naproxen and salicylic acid in human serum. 
  Analyst, 121, 909 (1996)

 15. E. S. Lianidou, P. C. Ioannou: 
  A simple spectrofluorometric determination of p-aminobenzoic and p-aminosalicylic acids in biological fluids by use of terbium sensitized luminescence. 
  Clin. Chem., 42, 1659 (1996)

 16. C. Veiopoulou, E. S. Lianidou, P. C. Ioannou, C. E. Efstathiou:
  Comparative study of fluorescent ternary terbium complexes. Application in enzyme amplified fluorimetric immunoassay for α-fetoprotein. 
  Anal. Chim. Acta, 335, 177 (1996)

 17. N. E. Zoulis, C. E. Efstathiou: 
  Preconcentration at a carbon-paste electrode and determination by adsorptive-stripping voltammetry of rutin and other flavonoids. 
  Anal. Chim. Acta, 320, 255 (1996).

 18. C. E. Efstathiou: 
  Voltammetric and amperometric transducers: Theory and instrumentation.
  Current Topics in Biophysics, 5, 47 (1996)

 19. A. Tsitoura, J. Atta-Politou, M. Koupparis:
  In vitro adsorption study of fluoxetine onto activated charcoal at gastric and intestinal pH using high performance liquid chromatography with fluorescence detector. 
  J. Toxicol.-Clin. Toxicol., 35, 269 (1997)

 20. M. Stefanidou, M. Georgiou, M. Koupparis, A. Koutselinis:
  Acute poisoning due to alkalis used during the industrial washing of soft drinks glass containers. 
  Vet. Hum. Toxicol., 39(5), 308 (1997)

 21. P. Solich, D. Solichova, Ch. Polydorou, C. Efstathiou, M. Koupparis:
  Automated flow-injection fluorimetric determination of different penicillins in pharmaceutical dosage forms. 
  Biomed. Chromatogr., 11, 65 (1997)

 22. N. Thomaidis, E. Piperaki, C. Efstathiou:
  Chemical modifiers for the determination of chromium in marbles by electrothermal atomic absorption spectrometry. 
  Quim. Anal., 16, 61 (1997)

 23. M.-H Sryridaki, P. A. Siskos:
  Kinetic spectrophotometric study of the oxidation reaction of N-acetylneuraminic acid by periodate. 
  Chim. Chron.- New Series, 26(4), 441 (1997)

 24. D. P. Nikolelis, V. G. Andreou, B. Tarus: 
  Electrochemical investigation of transduction of interactions of aflatoxin M1 with bilayer lipid membranes (BLMs). 
  Anal. Chim. Acta, 350, 121 (1997)

 25. D. P. Nikolelis, C. G. Siontorou:
  Hemoglobin modified bilayer lipid membranes (BLMs) biosensor for carbon dioxide detection. 
  Bioelectroch. Bioenerg., 42, 71 (1997)

 26. C. G. Siontorou, D. P. Nikolelis, U. J. Krull:
  A carbon dioxide biosensor based on metal supported bilayer lipid membranes (BLMs) using hemoglobin as an ionophore investigations for enhancement of response characteristics by use platelet-activating factor. Electroanalysis, 9, 1043 (1997)

 27. D. P. Nikolelis and C. G. Siontorou:
  Stabilized filter supported bilayer lipid membranes (BLMs) for automated flow monitoring of compounds of clinical, pharmaceutical, environmental and industrial interest. 
  J. Aut. Chem., 19, 1 (1997)

 28. C. G. Siontorou, D. P. Nikolelis, U. J. Krull, K.-L. Chiang: 
  A triazine herbicide minisensor based on surface-stabilized bilayer lipid membranes.
  Anal. Chem., 69, 3109 (1997)

 29. C. G. Siontorou, D. P. Nikolelis, P. A. E. Piunno, U. J. Krull:
  Detection of DNA hybridization using self-assembled bilayer lipid membranes (BLMs). 
  Electroanalysis, 9, 1067 (1997)

 30. C. G. Siontorou and D. P. Nikolelis:
  Cyanide ion minisensor based on methemoglobin in metal supported self-assembled bilayer lipid membranes and modified with platelet-activating factor. 
  Anal. Chim. Acta, 355, 227 (1997)

 31. D. P. Nikolelis, C. G. Siontorou, V. G. Andreou:
  Biosensors based on bilayer lipid membranes for automated continuous monitoring or rapid screening of environmental pollutants.
  Lab. Rob. Autom., 9, 285 (1997)

 32. K.-L. Chiang, U. J. Krull, D. P. Nikolelis:
  Ellipsometric determination of the structure of surface-stabilized bilayer lipid membranes on silver metal. 
  Anal. Chim. Acta, 357, 73 (1997)

 33. Y. Zhao, W. R. G. Baeyens, X. Zhang, A. C. Calokerinos, K. Nakashima, G. Van Der Weken:
  Chemiluminescence determination of tiopronin by flow injection analysis based on cerium(IV) oxidation sensitized by quinine. 
  Analyst, 122, 103 (1997)

 34. Y. Zhao, W. R. G. Baeyens, X. Zhang, A. C. Calokerinos, K. Nakashima, G. Van Der Weken, A. Van Overbeke:
  Chemiluminescence determination of tiopronin and its metabolite 2-mercaptopropionic acid in human urine by HPLC coupled with flow injection. 
  Chromatografia, 44, 31 (1997)

 35. A. C. Calokerinos:
  Molecular emission cavity analysis: principles and applications. 
  Trends in Anal. Chem., 16, 78 (1997)

 36. C. Veiopoulou, E. S. Lianidou, P. C. Ioannou:
  Αpplication of terbium sensitized fluorescence for the determination of fluoroquinolone antibiotics pefloxacin, ciprofloxacin and norfloxacin in serum. 
  J. Pharm. Biomed. Analysis, 15, 1839 (1997)

 37. A. I. Drakopoulos, P. C. Ioannou: 
  Spectrofluorimetric study on acid-base equilibria and complexation behavior of fluoroquinolone antibiotics ofloxacin, norfloxacin, ciprofloxacin and pefloxacin in aqueous solutions. 
  Anal. Chim. Acta, 354, 197 (1997)

 38. E. S. Lianidou, D. N. Melegos, E. P. Diamandis:
  The BRCA-1 tumor supressor gene product shares immunoreactive epitopes with a protein present in seminal plasma. 
  Clin. Biochem, 30/5, 425 (1997)

 39. V. P. Smirnioudi, N. Thomaidis, E. Piperaki, P. Siskos:
  Determination of trace metals in wet and dust deposition in Greece.
  Fres. Envir. Bul.,7, 85 (1998)

 40. J. Atta-Politou, M. Kolioliou, M. Havariotou, A. Koutselinis, M. Koupparis:
  An in vitro evaluation of fluoxetine adsorption by activated charcoal and desorption upon addition of polyethylene glycol – electrolyte lavage solution.
  J. Toxicol.-Clin. Toxicol., 36, 117 (1998)

 41. E. Sideris, G. Valsami, M. Koupparis, P. Macheras:
  Studies on the interaction of diflunisal ion with cyclodextrins using ion selective electrode potentiometry. 
  Eur. J. Pharmaceutics, 7, 271 (1998)

 42. P. Petrou, S. Kakabakos, M. Koupparis, I. Christofidis: 
  Antibody coating approach involving gamma globulins from non-immunized animals and second antibody antiserum. 
  J. Immunoassay, 19(4), 271 (1998)

 43. I. D. Karalemas, D. S. Papastathopoulos:
  Construction and analytical applications of a Si-gold strip enzyme electrode using constant-current potentiometry. 
  Anal. Lett., 31(6) 913 (1998)

 44. I. Panderi, H. Archontaki, E Gikas, M. Parissi-Poulou:
  Acidic hydrolysis of bromazepam studied by high performance liquid chromatography. Isolation of its degradation products. 
  J. Pharm. Biomed. Anal., 17, 327, (1998)

 45. I. E. Panderi, H. A. Archontaki, E. E. Gikas, M. Parissi-Poulou:
  Kinetic investigation on the degradation of lorazepam in acidic aqueous solutions by high performance liquid chromatography. 
  J. Liq. Chrom. & Rel. Technol., 21, 1783 (1998)

 46. H. A. Archontaki, I. E. Panderi, E. E. Gikas, M. Parissi-Poulou:
  Kinetic study on the degradation of prazepam in acidic aqueous solutions by high performance liquid chromatography and fourth-order derivative ultraviolet spectroscopy. 
  J. Pharm. Biomed. Anal. 17, 739 (1998

 47. H. A. Archontaki, E. E. Gikas, I. E. Panderi, P. M. Ovezikoglou:
  Kinetics and mechanism of acidic hydrolysis of nordazepam studied by high performance liquid chromatography and fourth-order derivative ultraviolet spectroscopy. 
  Int. J. Pharm., 167, 69 (1998)

 48. M. Baya, E. Bakeas, E. Figa-Talamanka, P. Siskos:
  Determination of selected volatile organic compounds in the air of dry cleaning shops in Athens area: Pilot study. 
  Indoor Built Environ., 7, 315 (1998)

 49. C. G. Siontorou, D. P. Nikolelis, A. Miernik, U. J. Krull:
  Rapid methods for the direct detection of aflatoxin M1 based on electrochemical transduction by self-assembled metal-supported bilayer lipid membranes and on interferences with transduction of DNA hybridization. 
  Electrochim. Acta, 43, 3611 (1998)

 50. V. G. Andreou, D. P. Nikolelis:
  Flow injection monitoring of aflatoxin M1 in milk and milk preparations using filter-supported BLMs. 
  Anal. Chem., 68, 1735 (1998)

 51. C. G. Siontorou, D. P. Nikolelis, B. Tarus, I. Dumbrava, U. J. Krull:
  DNA biosensor based on self-assembled bilayer lipid membranes (s-BLMs) for the detection of hydrazines. 
  Electroanalysis, 10, 691 (1998)

 52. W. R. G. Baeyens, S. G. Schulman, A. C. Calokerinos, Y. Zhao, A. M. Garcia Campana, K. Nakashima, D. De Keukeleire:
  Chemiluminescence-based detection: principles and analytical applications in flowing streams and immunoassays. 
  J. Pharm. Biomed. Anal., 17, 941 (1998)

 53. J. Ouyang, W. R. G. Baeyens, J. Delanghe, G. Van Der Weken, A. C. Calokerinos:
  Cerium(IV)-based chemiluminescence analysis of hydrochlorothiazide.
  Talanta, 46, 961 (1998)

 54. L. Bathrellos, E. S. Lianidou, P. C. Ioannou: 
  A highly sensitive enzyme amplified lanthanide luminescence immunoassay for interleukin-6. 
  Clin. Chem., 44, 1351 (1998)

 55. P. C. Ioannou, T. K. Christopoulos: 
  Two-round enzymatic amplification combined with time-resolved fluorometric detection for enhanced sensitivity in DNA hybridization assays. 
  Anal. Chem., 70, 698 (1998)

 56. E. Laios, P. C. Ioannou, T. K. Christopoulos: 
  Novel hybridization assay configurations based on in vitro expression of DNA reporter molecules. 
  Clin. Biochem., 31, 151 (1998)

 57. Μ. Verhaegen, P. C. Ioannou, T. K. Christopoulos: 
  Quantification of prostate specific antigen mRNA by microtiter well-based hybridization. 
  Clin. Chem., 44, 1170 (1998)

 58. P. C. Ioannou, N. V. Rusakova, D. A. Andrikopoulou, K. M. Glynou, G. M. Tzompanaki: 
  Spectrofluorimetric determination of anthranilic acid derivatives based on terbium sensitized fluorescence. 
  Analyst, 123, 2839 (1998)

 59. E. S. Lianidou, K. Angelopoulou, E. P. Diamandis:
  Fragment analysis of the p53 gene in ovarian tumors. 
  Clin. Biochem, 31/7, 551 (1998)

 60. J. Dolejhova, P. Solich, Ch. Polydorou, M. Koupparis, C. Efstathiou:
  Flow-injection fluorimetric determination of 1,4-benzodiazepines in pharmaceutical formulations after acid hydrolysis. 
  J. Pharm. Biomed. Anal., 20, 357 (1999)

 61. M. Georgiou, C. Georgiou, M. Koupparis:
  Rapid automated spectrophotometric competitive complexation studies of drugs with cyclodextrins using the flow injection gradient technique: Tricyclic antidepressant drugs with α-cyclodextrin case. 
  Analyst, 124, 391 (1999)

 62. M. Georgiou, C. Georgiou, M. Koupparis:
  Automated flow injection gradient technique for binding studies of micromolecules to proteins using potentiometric sensors: Application to bovine serum albumin with anilinonaphthalenesulfonate probe and drugs. 
  Anal. Chem., 71, 2541 (1999)

 63. A. Angelakou, G. Valsami, P. Macheras, M. Koupparis:
  A displacement approach for competitive drug-protein binding studies using the potentiometric 1-anilino-8-naphthalene-sulfonate probe technique. 
  Eur. J. Pharm. Sci., 9, 123 (1999)

 64. P. Solich, Ch. Polydorou, M. Koupparis, C. Efstathiou: 
  Computer-aided fluorimetric flow injection analysis for dissolution testing of pharmaceuticals. 
  Biomed. Chromatogr., 13, 113 (1999)

 65. N. Thomaidis, E. Piperaki:
  Determination of the kinetic parameters for the electrothermal atomization of gold with and without chemical modifiers. 
  Spectr. Acta, 54B, 1303 (1999)

 66. E. Piperaki, N. Thomaidis, I. Demis:
  Platinum group metals as chemical modifiers for the determination of molybdenum by electrothermal atomic absorption spectrometry. 
  J. Anal. Atom. Spectr.,14, 1901 (1999)

 67. J. Atta-Politou, Μ. Parissi-Poulou, A. Dona, A. Koutselinis:
  A modified simple and rapid reversed phase liquid chromatographic method for quantification of diazepam and nordiazepam in plasma. 
  J. Pharm. Biomed. Anal., 20, 389 (1999)

 68. H. A. Archontaki, K. Atamian, I. E. Panderi, E. E.. Gikas:
  Kinetic study on the acidic hydrolysis of lorazepam by a zero-crossing first-order derivative UV-spectrophotometric technique. 
  Talanta, 48, 685 (1999)

 69. P. A. Siskos, I. E. Sitaras, L. Viras:
  The situation of polycyclic aromatic hydrocarbons in the Greece atmosphere. 
  Fresen. Envir. Bull., 8, 609 (1999)

 70. M. Spyridaki, P. Siskos:
  Development of a new direct reversed-phase ion-pair high-performance liquid chromatographic method for the separation and determination of sialic acids. 
  J. Chromatogr. A, 831, 179 (1999)

 71. P. Siskos, M. Spyridaki:
  Determination of sialic acids in biological fluids using reversed phase ion-pair performance liquid chromatography. 
  J. Chromatogr. B, 724, 205 (1999)

 72. D. P. Nikolelis, T. Hianik, U. J. Krull:
  Biosensors based on thin lipid films and liposomes. 
  Electroanalysis, 1, 7 (1999)

 73. J. Zeng, D. P. Nikolelis, U. J. Krull:
  Mechanism of electrochemical detection of DNA hybridization by bilayer lipid membranes. 
  Electroanalysis, 11, 770 (1999)

 74. K. Petrovas, S. Daskas and E. S. Lianidou:
  Determination of tumor necrosis factor-α (TNF-α) in serum by a highly sensitive enzyme amplified lanthanide luminescence immunoassay. 
  Clin. Biochem, 32/4, 241 (1999)

 75. E. S. Lianidou, M. A. Levesque, D. Katsaros, K. Angelopoulou, H Yu, F. Genta, R. Arisio, M. Massobrio, B. Bharaj, E. P. Diamandis:
  Immunofluorometric assay of p53 protein versus sequencing of p53 exons 5 to 9 for the detection of p53 abnormalities in ovarian carcinoma. 
  Anticancer Res., 19, 749 (1999)

 76. K. Angelopoulou, G. Borchert, E. Lianidou, D. Melegos, H. Lilja, E. Diamandis:
  Characterization of the BRCA1-like immunoreactivity of human seminal plasma. 
  Urology, 54, 753 (1999

 77. A. Economou, G. Volikakis, C. E. Efstathiou: 
  Virtual instrumentation for electroanalytical measurements. 
  J. Autom. Methods & Management in Chemistry, 21(2), 33 (1999).

 78. P. Solich, Ch. Polydorou, M. Koupparis, C. Efstathiou:
  Automated flow-injection spectrophotometric determination of catecholamines (epinephrine and isoproterenol) in pharmaceutical formulations based on the ferrous complex formation. 
  J. Pharm. Biomed. Anal., 22, 781 (2000)

 79. E. Daradimos, P. Marcaki, M. Koupparis:
  Evaluation and validation of two fluorometric HPLC methods for the determination of aflatoxin B1 in olive oil. 
  Food Addit. Contam., 17, 65 (2000)

 80. A. Gerakis, M. Koupparis, T. Hadjiioannou:
  Kinetic study and analytical applications of micellar catalyzed reactions of 1-fluoro-2,4-dinitrobenzene with inorganic thianions using a fluoride-selective electrode. 
  Talanta, 52, 739 (2000)

 81. N. Thomaidis, E. Piperaki: 
  Effect of chemical modifiers on the kinetic parameters of the electrothermal atomization of chromium. 
  Spectr. Acta, 55B, 611 (2000)

 82. I. D. Karalemas, C. A. Georgiou, D. S. Papastathopoulos:
  Contruction of a L-lysine biosensor by immobilizing lysineo oxidase on a gold-poly(ο-phenylenediamine) electrode. 
  Talanta, 53, 391 (2000)

 83. D. Vlaskou, W. Hofman, W. G. Guder, P. A. Siskos, A. Dionyssiou-Asteriou:
  Human neutral brush border endopeptidase EC 3.4.24.11 in urine, its isolation, characterization and activity in renal disease. 
  Clin. Chim. Acta, 297, 103 (2000)

 84. F. Marino, A. Cecinato P. A. Siskos:
  Nitro-PAH in ambient particulate matter in the atmosphere of Athens.
  Chemosphere 40, 533 (2000).

 85. M. P. Baya, P. A. Siskos, V. A. Davankov:
  Evaluation of a hypercrosslinked polystyrene-MN-200 as a sorbent for the preconcentration of valatile organic compounds in air. 
  J. AOAC Intern. 83, 3 (2000)

 86. U. J. Krull, D. P. Nikolelis, S. C. Jantzi, J. Zeng:
  Electrochemical detection of hybridization of DNA oligomers of mixed base sequence by surface-stabilized bilayer lipid membrane. 
  Electroanalysis, 12, 921 (2000)

 87. C. G. Siontorou, V. G. Andreou, D. P. Nikolelis, U. J. Krull:
  Flow injection monitoring of aflatoxin M1 in cheese using filter-supported bilayer lipid membranes (BLMs) with incorporated DMA. 
  Electroanalysis, 12, 747 (2000)

 88. D. P. Nikolelis, S. Pantoulias:
  A minisensor for the rapid screening of acesulfame-K, cyclamate and saccharin based on surface-stabilized bilayer lipid membranes. 
  Electroanalysis, 12, 786 (2000)

 89. C. G. Siontorou, D. P. Nikolelis and U. J. Krull:
  Flow injection monitoring and analysis of mixtures of hydrazine compounds using filter-supported bilayer lipid membranes (BLMs). 
  Anal. Chem., 72, 180 (2000)

 90. N. T. Deftereos, N. Grekas, A. C. Calokerinos:
  Flow injection chemiluminometric determination of albumin. 
  Anal. Chim. Acta, 403, 137-143 (2000)

 91. A. Pena, L. P. Palilis, C. M. Lino, M. Irene Silveira, A. C. Calokerinos:
  Determination of tetracycline and its major degradation products by chemiluminescence. 
  Anal. Chim. Acta, 405, 51 (2000)

 92. A. Mitsana-Papazoglou, A. Fragaki, P. Chamosfakidi, A. C. Calokerinos:
  Chemiluminometric behaviour of erythromycin and related compounds. 
  Anal. Chim. Acta, 410, 153 (2000)

 93. L. P. Palilis, A. C. Calokerinos:
  Analytical applications of chemiluminogenic reactions. 
  Anal. Chim. Acta, 413, 175 (2000)

 94. N. Pinotsis, A. Calokerinos, W. R. G. Baeyens:
  Chemiluminometric determination of reserpine and related alkaloids.
  Analyst, 125, 1307 (2000)

 95. E. Laios, P. J. Obeid, P. C. Ioannou, T. K. Christopoulos: 
  Expression hybridization assays combining cDNAs from firefly and renilla luciferases as labels for simultaneous determination of two target sequences. 
  Anal. Chem., 72, 4022 (2000)

 96. I. Konstantopoulou, C. Kroupis, A. Ladopoulou, A. Pantazidis, E. S. Lianidou, M. Petersen, L. Florentin, G. Fountzilas, E. Chiotellis, D. Yannoukakos:
  BRCA1 mutation analysis in breast/ovarian cancer families from Greece. 
  Hum. Mut., 16/3, 272 (2000)

 97. G. J. Volikakis, C. E. Efstathiou: 
  Determination of rutin and other flavonoids by flow-injection/adsorptive stripping voltammetry using nujol-graphite and diphenylether-graphite paste electrodes. 
  Talanta, 51, 775 (2000)

 98. E. G. Cookeas, C. E. Efstathiou: 
  Flow-injection/pulse amperometric detection of ephedrine at a cobalt phthalocyanine modified carbon paste electrode.
  Analyst, 125, 1147 (2000)

 99. C. E. Efstathiou:
  On the sampling variance of ultradilute solutions.
  Talanta, 52, 711 (2000)

 100. A. Economou, P. R. Fielden, C. E. Efstathiou:
  Virtual instrumentation for stripping voltammetry on the rotating disk electrode.
  Instrum. Sci. Technol., 28(5), 379 (2000)

ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΕΙΣ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟΥ ΑΝΑΛΥΤΙΚΗΣ ΧΗΜΕΙΑΣ 1990-1995

Α. Διδακτορικές Διατριβές
Ph. D. Theses
 

 1. Κ. Α. Γεωργίου:
  Ανάπτυξη νέων αυτοματοποιημένων φασματοφωτομετρικών μεθόδων αναλύσεως με την τεχνική εισαγωγής δείγματος σε ροή και εφαρμογές στη φαρμακευτική ανάλυση. (1990)

  K. A. Georgiou:
  Development of new automated spectrophotometric methods of analysis using the flow injection technique and applications in pharmaceutical analysis. (1990) 

 2. Ν. Ε. Ζούλη:
  Μελέτη της προσυγκεντρώσεως οργανικών ενώσεων σε ηλεκτρόδιο γραφιτικής πάστας για βολταμμετρικό προσδιορισμό ιχνοποσοτήτων τους. (1990)

  N. E. Zoulis:
  Study on the preconcentration of organic compounds at a carbon paste electrode for their voltammetric determination in trace amounts. (1990) 

 3. Σ. Α. Χαλβατζής:
  Αναλυτικές εφαρμογές Ν-βρωμοσουκινιμιδίου. (1992)

  S. A. Halvatzis:
  Analytical applications of N-bromosuccinimide. (1992) 

 4. Α. Μ. Γεράκης:
  Μελέτη μικυλλιακών συστημάτων με εκλεκτικά ηλεκτρόδια ιόντων και αναλυτικές εφαρμογές σε ποτενσιομετρικές τεχνικές. (1994)

  A. M. Gerakis:
  Study of micellar systems using ion selective electrodes and analytical applications. (1994) 

 5. M. Ε. Γεωργίου:
  Μελέτες συνδέσεως μικρομορίων – μακρομορίων με την τεχνική εισαγωγής δείγματος σε ροή. (1995)

  M. E. Georgiou:
  Binding studies of micromolecules with macromolecules using the flow injection technique. (1995)

 

Πρωτότυπες ερευνητικές εργασίες
Published research papers

 1. N. E. Zoulis, D. P. Nikolelis, C. E. Efstathiou:
  Pre-concentration of indolic compounds at a carbon-paste electrode and indirect determination of L-tryptophan in serum by adsorptive stripping analysis.
  Analyst, 115, 291 (1990)

 2. D. P. Nikolelis, U. J. Krull:
  Dynamic response characteristics of the potentiometric carbon dioxide sensor for the determination of aspartame.
  Analyst, 115, 883 (1990)

 3. C. A. Georgiou, M. A. Koupparis:
  Automated flow injection spectrophotometric determination of para- and meta-substituted phenols of pharmaceutical interest based on their oxidative condensation with 1-nitroso-2-naphthol.
  Analyst, 115, 309 (1990)

 4. P. E. Macheras, M. A. Koupparis, S. G. Antimisiaris:
  Drug binding and solubility in milk.
  Pharmaceutical Research, 7, 537 (1990)

 5. K. G. Sarantinou, I. I. Christofidis, M. A. Koupparis:
  Enzyme immunoassay for total triiodothyronine in human serum.
  Clinical Chemistry and Enzymology Communications, 3, 237 (1990)

 6. G. N. Valsami, P. E. Macheras, M. A. Koupparis:
  Binding studies of ions with cyclodextrins using ion-selective electrodes.
  Journal of Pharmaceutical Science, 79, 1087 (1990)

 7. J. G. Dikaiakos, C. G. Tsitouras, P. A. Siskos, D. A. Melissos, P. Nastos:
  Rain composition in Athens, Greece.
  Atmospheric Environment, 24B(1), 171 (1990)

 8. I. G. Viras, K. Athanassiou, P. A. Siskos:
  Determination of mutagenic activity and benzo-a-pyrene concentration in Athens atmosphere.
  Atmospheric Environment, 24B(2), 267 (1990)

 9. G. E. Miliadis, P. A. Siskos, G. S. Vassilikiotis:
  Simplified cleanup and liquid chromatographic ultraviolet determination of linuron and three metabolites in potatoes.
  Journal of Association Off. Anal.Chem., 73(3), 435 (1990)

 10. N. Grekas, A. C. Calokerinos:
  Continuous flow molecular emission cavity analysis of cephalosporins by alkaline degradation to sulphide.
  Analyst, 115, 613 (1990)

 11. N. Grekas, A. C. Calokerinos:
  Determination of thiamine by continuous flow chemiluminescence measurement.
  Talanta, 37, 1043 (1990)

 12. I. I. Koukli, A. C. Calokerinos:
  Determination of quinine and quinidine by continuous-flow chemiluminescence.
  Analytica Chimica Acta, 236, 463 (1990)

 13. S. A. Halvatzis, M. M. Timotheou-Potamia, A. C. Calokerinos:
  Continuous-flow chemiluminescence determination of isoniazid by oxidation with N-bromosuccinimide.
  Analyst, 115, 1229 (1990)

 14. I. I. Koukli, E. G. Sarantonis, A. C. Calokerinos:
  Effect of sensitizers on the chemiluminescent reduction of cerium(IV) by sulphite.
  Analytical Letters, 23, 1167 (1990)

 15. I. I. Koukli, A. C. Calokerinos:
  Continuous-flow chemiluminescence determination of some corticosteroids.
  Analyst, 115, 1553 (1990)

 16. A. B. Syropoulos, E. G. Sarantonis, A. C. Calokerinos:
  Flow-injection chemiluminometric analysis of some steroids by their sensitizing effect on the bromate-sulphite reaction.
  Analytica Chimica Acta, 239, 195 (1990)

 17. U. J. Krull, D. P. Nikolelis, J. D. Brennan, R. S. Brown, M. Thompson, V. Ghaemmaghami, K. M. Kallury:
  Control of ion transport through lipid membranes.
  Analytical Proceedings, 28, 370 (1991)

 18. D. P. Nikolelis, J. D. Brennan, R. S. Brown, G. McGibbon, U. J. Krull:
  Ion permeability through bilayer lipid membranes for biosensor development: Control by chemical modification of interfacial regions between phase domains.
  Analyst, 116, 1221 (1991)

 19. D. G. Konstantianos, P. C. Ioannou, C. E. Efstathiou:
  Simultaneous determination of acetylsalicylic and salicylic acids in human serum and aspirin formulations by second-derivative synchronous fluorescence spectrometry
  Analyst, 116, 373 (1991)

 20. J. G. Pentari, C. E. Efstathiou, T. P. Hadjiioannou:
  Kinetic determination of EDTA and citrate by the displacement of fluoride from Al3+-F complexes and use of a fluoride ion-selective electrode.
  Talanta, 38, 295 (1991)

 21. J. G. Pentari, C. E. Efstathiou, M. A. Koupparis:
  Kinetic determination of carbocysteine in syrup based on its reaction with 1 fluoro-2,4-dinitrobenzene monitored with a fluoride-selective electrode.
  International Journal of Pharmaceutics, 77, 41 (1991)

 22. C. A. Georgiou, M. A. Koupparis:
  Construction and evaluation of an automated flow injection – stopped flow analyser for multipoint reaction rate spectrophotometric methods. Determination of ammonia nitrogen, creatinine and phosphate.
  Journal of Automatic Chemistry, 13(5), 199 (1991)

 23. C. A. Georgiou, M. A. Koupparis, T. P. Hadjiioannou:
  Flow injection-stopped flow kinetic spectrophotometric determination of drugs based on the micellar-catalysed reaction with 1-fluoro-2,4-dinitrobenzene.
  Talanta, 38, 689 (1991)

 24. J. Apostolakis, C. A. Georgiou, M. A. Koupparis:
  Use of ion-selective electrodes in kinetic flow-injection analysis: Determination of phenolic and hydrazino-drugs with 1-fluoro-2,4-dinitrobenzene using a fluoride-selective electrode.
  Analyst, 116, 233 (1991)

 25. G. N. Valsami, P. E. Macheras, M. A. Koupparis:
  Binding study of the fluorescence probe 1-anilino-8-naphtalenesulfonate to human plasma and human and bovine serum albumin using potentiometric titration.
  Pharmaceutical Research, 8, 888 (1991)

 26. L. G. Viras, P. A. Siskos, C. Samara, Th. Kouimtzis, K. Athanassiou, A. Vavatzanidis:
  Polycyclic aromatic hydrocarbons and mutagens in ambient air particles sampled in Thessaloniki – Greece.
  Journal of Environmental Toxicology and Chemistry, 10, 999 (1991)

 27. A. B. Syropoulos, A. C. Calokerinos:
  Continuous flow chemiluminometric determination of some tetracyclines.
  Analytica Chimica Acta, 255, 403 (1991)

 28. E. G. Cookeas, C. E. Efstathiou:
  Pre-concentration of organic compounds at a diphenylether-graphite paste electrode and determination of vanillin by adsorptive/extractive stripping voltammetry.
  Analyst, 117, 1329 (1992)

 29. C. K. Polydorou, C. E. Efstathiou:
  A microcomputer controlled system for potentiometric stripping analysis.
  Analytical Instrumentation, 20(4), 265 (1992)

 30. C. E. Efstathiou:
  Stochastic calculation of critical Q-test values for the detection of outliers in measurements.
  Journal of Chemical Education, 69, 733 (1992)

 31. D. P. Nikolelis, J. D. Brennan, R. S. Brown, U. J. Krull:
  Control of ion transport across bilayer lipid membranes by adjustment of surface charge associated with phase domain structures.
  Analytica Chimica Acta, 257, 49 (1992)

 32. D. P. Nikolelis, U. J. Krull:
  Establishment and control of artificial ion-conductive zones for lipid membrane biosensor development.
  Analytica Chimica Acta, 257, 239 (1992)

 33. D. P. Nikolelis, U. J. Krull:
  Reliable and facile method for preparation of solventless bilayer lipid membranes for electroanalytical investigations.
  Talanta, 39, 1045 (1992)

 34. U. J. Krull, J. Brennan, D. P. Nikolelis:
  Mechanistic aspects of signal generation from electrochemical biosensors based on lipid films.
  Analytical Proceedings, 29, 346 (1992)

 35. G. N. Valsami, M. A. Koupparis, P. E. Macheras:
  Complexation studies of cyclodextrins with tricyclic antidepressants using ion selective electrodes.
  Pharmaceutical Research, 9, 94 (1992)

 36. E. E. Sideris, G. N. Valsami, M. A. Koupparis, P. E. Macheras:
  Determination of association constants in cyclodextrin / drug complexation using the Scatchard plot: Application to β-cyclodextrin – anilinonaphthalenesulfonates.
  Pharmaceutical Research, 9, 1568 (1992)

 37. M. Koupparis, P. Anagnostopoulou, C. Georgiou, T. Hadjiioannou:
  Automation of the batch method for reaction kinetic studies using flow injection analysis. Kinetic study of hydrolysis of N4-acetylsulfanilamide, acetylsalicylic acid and phenyl phosphate.
  Analytical Letters, 25, 2305 (1992)

 38. D. G. Konstantianos, P. C. Ioannou:
  Simultaneous determination of acetylsalicylic acid and its major metabolites in human serum by second-derivative synchronous fluorescence spectrometry.
  Analyst, 117, 877 (1992)

 39. D. P. Nikolelis, M. G. Tzanelis, U. J. Krull:
  Electrochemical transduction of the acetylcholine – acetylcholinesterase reaction by bilayer lipid membranes.
  Analytica Chimica Acta, 281, 569 (1993)

 40. A. Roditaki, D. P. Nikolelis, D. S. Papastathopoulos:
  Studies on operational and dynamic response characteristics of the potentiometric carbon dioxide gas-sensing probe by using a Teflon membrane.
  Analytical Letters, 26(3), 393 (1993)

 41. C. E. Efstathiou:
  A test for the simultaneous detection of two outliers among extreme values of small data sets.
  Analytical Letters, 26(2), 379 (1993)

 42. A. M. Gerakis, M. A. Koupparis, C. E. Efstathiou:
  Micellar acid-base potentiometric titrations of weak acidic and/or insoluble drugs
  Journal of Pharmaceutical and Biomedical Analysis, 11, 33 (1993)

 43. N. T. Deftereos, A. C. Calokerinos, C. E. Efstathiou:
  Flow injection chemiluminometric determination of epinephrine, norepinephrine, dopamine and L-dopa.
  Analyst, 118, 627 (1993)

 44. S. A. Halvatzis, M. M. Timotheou-Potamia, C. E. Efstathiou:
  Kinetic study of N-bromosuccinimide reactions and kinetic determination of pyridoxine using a bromide-selective electrode.
  Talanta, 40, 1213 (1993)

 45. L. G. Viras, P. A. Siskos:
  Spatial and time variation and effect of some meteorological parameters in polycyclic aromatic hydrocarbons in Athens Greece.
  Polycyclic Aromatic Compounds, 3, 89 (1993)

 46. A. Angelakou, G. Valsami, M. Koupparis, P. Macheras:
  Use of 1-anilino-8-naphthalenesulfonate as an ion probe for the potentiometric study of binding of sulfonamides to bovine serum albumin and plasma.
  Journal of Pharmacy and Pharmacology, 45, 434 (1993)

 47. S. Piperaki, M. Parissi-Poulou, M. Koupparis:
  A separation study of tricyclic antidepressant drugs by HPLC With β-cyclodextrin bonded stationary phase.
  Journal of Liquid Chromatography, 16, 3487 (1993)

 48. A. M. Gerakis, M. A. Koupparis:
  Kinetic study and snalytical spplications of the micellar catalyzed reactions of 1 fluoro-2,4-dinitrobenzene with thiols using a fluoride selective electrode.
  Analyst, 118, 1001 (1993)

 49. I. M. Psarellis, E. G. Sarantonis, A. C. Calokerinos:
  Flow injection chemiluminometric determination of sodium cyclamate.
  Analytica Chimica Acta, 272, 265 (1993)

 50. S. A. Halvatzis, M. M. Timotheou-Potamia, A. C. Calokerinos:
  Continuous flow chemiluminometric determination of tetracyclines in pharmaceutical preparations and honey by oxidation with N-bromosuccinimide.
  Analyst, 118, 633 (1993)

 51. S. A. Halvatzis, M. M. Timotheou-Potamia:
  Continuous flow chemiluminometric determination of ammonium ion in fertilizers
  Talanta, 40, 1245 (1993)

 52. S. A. Halvatzis, M. M. Timotheou-Potamia, T. P. Hadjiioannou:
  Continuous flow chemiluminometric determination of dihydralazine, rifampicin and rifamycin SV by oxidation with N-bromosuccinimide.
  Analytica Chimica Acta, 272, 251 (1993)

 53. L. G. Viras, P. A. Siskos:
  Spatial and time variation and effect of some meteorological parameters in polycyclic aromatic hydrocarbons in Athens, Greece. 
  Polycyclic Aromatic Compounds, 3, 89 (1993)

 54. E. C. Cookeas, C. E. Efstathiou:
  Flow injection amperometric determination of thiocyanate and selenocyanate at a cobalt phthalocyanine modified carbon paste electrode.
  Analyst, 119, 1607 (1994)

 55. D. P. Nikolelis, U. J. Krull:
  Direct electrochemical sensing of insecticides by bilayer lipid membranes.
  Analytica Chimica Acta, 288, 187 (1994)

 56. C. A. Georgiou, G. N. Valsami, P. E. Macheras, M. A. Koupparis:
  Automated flow-injection technique for use in dissolution studies of sustained-release formulations: Application to iron(II) formulations.
  Journal of Pharmaceutical and Biomedical Analysis, 12, 635 (1994)

 57. E. E. Sideris, M. A. Koupparis, P. E. Macheras:
  Effect of cyclodextrins on protein binding of drugs: The diflunisal / hydroxylpropyl-β-cyclodextrin model case.
  Pharmaceutical Research, 11, 90 (1994)

 58. A. M. Gerakis, M. A. Koupparis:
  Physicochemical studies of the cetyl-trimethylammonium bromide micellar system using ion selective electrode.
  Talanta, 41(5), 765 (1994)

 59. E. E. Sideris, C. A. Georgiou, M. A. Koupparis, P. E. Macheras:
  Automated flow injection serial dynamic dialysis technique in the study of drug binding with cyclodextrins.
  Analytica Chimica Acta, 289, 87 (1994)

 60. P. G. Veltsistas, M. I. Karayannis, M. A. Koupparis:
  Potentiometric determination of p-chloranil and the kinetic study of its alkaline hydrolysis, using a chloranilate selective electrode.
  Talanta, 41, 1725 (1994)

 61. A. T. Angelakou, E. E. Sideris, G. N. Valsami, M. A. Koupparis,
  P. E. Macheras:
  General treatment of competitive binding as applied to potentiometric ion probe technique: Application to the interaction of nonsteroidal anti-inflammatory drugs with bovine serum albumin.
  Journal of Pharmaceutical Sciences, 83(8), 1150 (1994)

 62. D. G. Konstantianos, P. C. Ioannou, E. Stratikos:
  Simultaneous determination of naproxen and Its desmethyl metabolite in human serum by second-derivative synchronous fluorescence spectrometry.
  Analytica Chimica Acta, 290, 34 (1994)

 63. E. S. Lianidou, P. C. Ioannou, E. Sacharidou:
  Second derivative synchronous scanning fluorescence spectrometry as a sensitive detection technique in immunoassays. Application to the determination of α-fetoprotein.
  Analytica Chimica Acta, 290, 159 (1994)

 64. D. G. Konstantianos, P. C. Ioannou:
  Simultaneous determination of diflunisal and salicylic acid in human serum by second-derivative synchronous fluorescence spectrometry.
  European Journal of Pharmaceutical Science, 1, 209 (1994)

 65. S. A. Halvatzis, A. M. Mihalatos, L. P. Palilis, A. C. Calokerinos:
  Continuous flow chemiluminometric determination of amiloride and streptomycin by oxidation with N-bromosuccinimide.
  Analytica Chimica Acta, 290, 172 (1994)

 66. N. T. Deftereos, A. C. Calokerinos:
  Flow-injection chemiluminometric analysis of steroids.
  Analytica Chimica Acta, 290, 190 (1994)

 67. I. M. Psarellis, N. T. Deftereos, E. G. Sarantonis, A. C. Calokerinos:
  Flow-injection chemiluminometric determination of some bile acids.
  Analytica Chimica Acta, 294, 27 (1994)

 68. N. S. Thomaidis, E. A. Piperaki, C. E. Efstathiou: 
  Comparison of chemical modifiers for the determination of gold in biological fluids by electrothermal atomic absorption spectrometry.
  Journal of Analytical Atomic Spectrometry, 10, 221 (1995)

 69. L. N. Zachilas, P. C. Ioannou, C. Polydorou, C. E. Efstathiou:
  Flow-injection spectrofluorimetric method for the determination of magnesium in blood serum.
  Analyst, 120, 2115 (1995)

 70. E. Diakou, P. C. Ioannou, C. Polydorou, C. E. Efstathiou:
  Quenchofluorimetric determination of inorganic phosphate in blood serum.
  Analyst, 120, 2613 (1995)

 71. N. Thomaidis, E. Piperaki, P. Siskos:
  Comparison of three digestion methods for the dermination of the aqua regia soluble content of lead, cadmium and chromium in sewage sludges by ETAAS. 
  Michrochimica Acta, 119, 233 (1995)

 72. C. E. Efstathiou, T. P. Hadjiioannou:
  Analytical and other applications of periodate ion-selective electrodes.
  Reviews in Analytical Chemistry, XIV(4), 253 (1995)

 73. M. E. Georgiou, C. A. Georgiou, M. A. Koupparis:
  Flow injection gradient technique in spectrophotometric determination of formation constants of micromolecules – cyclodextrins complexes.
  Analytical Chemistry, 67, 114 (1995)

 74. P. Solich, P. Macheras, M. Koupparis:
  Construction of a diflunisal ion sensor and its use in automated flow-Injection methods for assay, content uniformity and dissolution studies of formulations.
  Journal of Pharmaceutical Sciences, 84, 889 (1995)

 75. D. S. Panagos, M. A. Koupparis:
  Construction of an iopanoic acid ion-selective electrode and its application to pharmaceutical analysis.
  Analyst, 120, 1643 (1995)

 76. X. R. Zhang, W. R. G. Baeyens, G. Van Der Weken, A. C. Calokerinos, S. G. Schulman:
  Chemiluminescence determination of tetracyclines based on the reaction with hydrogen peroxide – catalysed by the copper ion.
  Analyst, 120, 463 (1995)

 77. A. C. Calokerinos, N. T. Deftereos, W. R. G. Baeyens:
  Chemiluminescence in drug assay.
  Journal of Pharmaceutical and Biomedical Analysis, 13, 1063 (1995)

 78. D. P. Nikolelis, C. G. Siontorou:
  Bilayer lipid membrane for flow injection monitoring of acetylcholine, urea and penicillin.
  Analytical Chemistry, 67, 936 (1995)

 79. D. P. Nikolelis, C. G. Siontorou, V. G. Andreou, U. J. Krull:
  Stabilized bilayer lipid membranes for flow through experiments.
  Electroanalysis, 7, 531 (1995)

 80. H. A. Archontaki:
  Kinetic study on the degradation of indomethacin in alkaline aqueous solutions by derivative ultraviolet slectrophotometry.
  Analyst, 120, 2627 (1995)

Μεγάλος Αριθμός Υποψηφίων Διδακτόρων και Μεταδιδακτόρων του Τμήματος Χημείας ΕΚΠΑ που έλαβε Υποτροφία από το ΕΛΙΔΕΚ και το ΙΚΥ

Με ιδιαίτερη χαρά και ικανοποίηση το Τμήμα Χημείας διαπιστώνει ότι ένας μεγάλος αριθμός υποψηφίων διδακτόρων του και μεταδιδακτόρων του διεκδίκησε με επιτυχία μέσα από ανταγωνιστικές διαδικασίες και έλαβε υποτροφίες είτε από το Ελληνικό Ίδρυμα Έρευνας και Καινοτομίας (ΕΛΙΔΕΚ) είτε από το Ίδρυμα Κρατικών Υποτροφιών (ΙΚΥ).  Αξίζουν θερμά συγχαρητήρια σε όλους αυτούς, αλλά και σε όσους συμμετείχαν σε αυτή τη διαδικασία αλλά δεν κατέστη δυνατόν να χρηματοδοτηθούν στη φάση αυτή, αν και είχαν αξιόλογες επιδόσεις.

Η επιτυχία όλων αυτών των νέων επιστημόνων αποδεικνύει τα υψηλά τους προσόντα αλλά συγχρόνως και το υψηλό επίπεδο έρευνας που διεξάγεται στα Εργαστήρια του Τμήματος Χημείας. Σε περιστάσεις εξαιρετικά δύσκολες από οικονομικής άποψης, το Τμήμα Χημείας συνεχίζει να διεξάγει έρευνα υψηλής ποιότητας και να διατηρεί και να επεκτείνει τις εστίες αριστείας του. Η νεανική ορμητικότητα των υποψηφίων διδακτόρων και μεταδιδακτόρων σε συνδυασμό με τη γνώση και την εμπειρία των μελών ΔΕΠ είναι βέβαιο ότι μόνο επιτυχίες μπορεί να φέρει στο Τμήμα μας και στο Πανεπιστήμιό μας.

Σε όλους των υποψηφίους διδακτόρες και μεταδιδάκτορες που έλαβαν υποτροφία από το ΕΛΙΔΕΚ και το ΙΚΥ, ευχόμαστε θερμά συγχαρητήρια και καλή επιτυχία στο ερευνητικό τους έργο.

 

ΕΛΙΔΕΚ Υποψήφιοι διδάκτορες
 1. Aalizadeh Reza (Αναλυτική)
 2. Αδαμοπούλου Αργυρώ (Περιβάλλον)
 3. Δαμάλας Δημήτρης (Αναλυτική) 
 4. Ζουγανέλλης Σταύρος (Βιομηχανική)
 5. Νέγκα Αλκμήνη (Βιομηχανική)
 6. Κουκουλάκης Κώστας (Αναλυτική)
 7. Κόλλια Ελένη (Τρόφιμα)
 8. Κούλης Γεώργιος (Τρόφιμα) 
 9. Κυριακίδη Σοφία (Οργανική)
 10. Νίκα Αναστασία (Βιομηχανική)
 11. Παντελιά Άννα (Οργανική)
 12. Παπαδάκη Ευανθία (Οργανική)
 13. Πέππας Αναστάσιος (Ανόργανη)
 14. Τριανταφυλλίδη Ιερασία (Οργανική)
 15. Χριστακόπουλος Παναγιώτης (Βιομηχανική)
 16. Μαρία Θεοδοσίου (Ανόργανη)
 17. Μαρία Τσουκαλά (Ανόργανη)
 18. Γεροκωνσταντής Δημήτριος-Τριαντάφυλλος (Οργανική)

 

ΙΚΥ Υποψήφιοι διδάκτορες
 1.  Βουτυρίτσα Έρρικα (Οργανική)
 2. Μαυρέας Κωστής (Οργανική)
 3. Παντελιά Άννα (Οργανική)
 4. Σκανδάλης Αθανάσιος (Βιομηχανική)
 5. Σταθουράκη Μαλβίνα (Βιομηχανική)
 6. Αντιγόνη Μαργαρίτη (Ανόργανη)
 7. Δεδάκη Χριστίνα (Οργανική)
 8. Κοκκάλα Παρασκευή (Οργανική)
 9. Ψαρρά Αναστασία (Οργανική)
ΙΚΥ Μεταδιδάκτορες
 1. Δασενάκη Μαριλένα (Αναλυτική)
 2. Ζαφειράκη Έρρικα (Περιβάλλον)
 3. Κόκκινος Χρήστος (Αναλυτική)
 4. Κόκοτου Μαρούλα (Οργανική)
 5. Μάρκου Αθηνά (Αναλυτική)
 6. Φερεντίνος Ελευθέριος (Ανόργανη)
 7. Χοινόπουλος Ιωάννης (Βιομηχανική) 

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ “ΔΙΔΑΚΤΙΚΗ ΤΗΣ ΧΗΜΕΙΑΣ ΚΑΙ ΝΕΕΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΕΣ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΕΣ” ΑΚΑΔ. ‘ΕΤΟΥΣ 2017-18

Ανακοινώνεται η προκήρυξη θέσεων (Ακαδ. Έτους 2017-18) του Μεταπτυχιακού Προγράμματος Σπουδών “ΔΙΔΑΚΤΙΚΗ ΤΗΣ ΧΗΜΕΙΑΣ ΚΑΙ ΝΕΕΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΕΣ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΕΣ”

Από τη Γραμματεία του Τμήματος Χημείας

Page 1 of 212