ΣΥΜΠΛΗΡΩΣΗ ΕΡΩΤΗΜΑΤΟΛΟΓΙΩΝ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ ΜΑΘΗΜΑΤΩΝ ΤΟΥ ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΧΗΜΕΙΑΣ

Υπενθυμίζουμε στoυς φοιτητές ότι η χειμερινή  περίοδος κατά την οποία μπορούν να συμπληρώσουν ερωτηματολόγια αξιολόγησης μαθημάτων του τμήματος χημείας έχει ξεκινήσει και θα παραμείνει ανοιχτή μέχρι τις 21/01/2018. (http://survey.uoa.gr/portal/mainMenu)

Για περισσότερες πληροφορίες, επικοινωνήστε με τους διδάσκοντες του μαθήματος που παρακολουθείτε. Η συμπλήρωση των εμπιστευτικών αυτών ερωτηματολογίων είναι πολύ σημαντική. Συγκεντρώνουν χρήσιμες πληροφορίες που χρησιμοποιούνται αποκλειστικά από τους διδάσκοντες για τον σχεδιασμό και την ανάπτυξη μελλοντικών μαθημάτων. Ιδιαίτερη αξία έχουν τα σχόλια που μπορείτε να συμπεριλάβετε στο τέλος του ερωτηματολογίου.

 

Ευχαριστούμε πολύ για τη συμμετοχή σας!