ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ ΧΕΙΜΕΡΙΝΟΥ ΕΞΑΜΗΝΟΥ ΚΑΙ ΠΤΥΧΙΑΚΗΣ

Το πρόγραμμα εξετάσεων του Χειμερινού Εξαμήνου και της Πτυχιακής τηρείται ως έχει ανακοινωθεί

 

Από τη Γραμματεία του Τμήματος Χημείας