ΕΘΕΛΟΝΤΙΚΗ ΑΙΜΟΔΟΣΙΑ ΤΡΙΤΗ13 & ΤΕΤΑΡΤΗ 14/3/2018

Την Τρίτη 13 και την Τετάρτη 14/3/2018 στην αίθουσα μεταπτυχιακών φοιτητών του Τομέα Δυναμικής Τεκτονικής & Εφαρμοσμένης Γεωλογίας θα πραγματοποιηθεί εθελοντική αιμοδοσία και λήψη δείγματος για τη δωρεά μυελού των οστών.

Η Πρόεδρος του Τμήματος Χημείας
Χριστίνα-Άννα Μητσοπούλου
Καθηγήτρια