ΠΑΡΑΤΑΣΗ ΠΡΟΘΕΣΜΙΑΣ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΑΙΤΗΣΕΩΝ- ΙΚΥ- ΥΠΟΤΡΟΦΙΕΣ ΑΡΙΣΤΕΙΑΣ ΓΙΑ ΕΚΠΟΝΗΣΗ ΜΕΤΑΔΙΔΑΚΤΟΡΙΚΗΣ ΕΡΕΥΝΑΣ ΣΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ

Tο Διοικητικό Συμβούλιο του ΙΚΥ κατόπιν πλήθους αιτημάτων, αποφάσισε να παρατείνει την προθεσμία υποβολής αιτήσεων από την Παρασκευή 28 Απριλίου, εως την Δευτέρα 8 Μαΐου (σφραγίδα ταχυδρομείου), προκειμένου να δοθεί η δυνατότητα σε όλους τούς εν δυνάμει υποψηφίους να υποβάλλουν αίτηση με πλήρη στοιχειά.

 

Από τη Γραμματεία του Τμήματος