ΠΑΡΑΤΑΣΗ ΔΙΑΝΟΜΗΣ ΔΙΔΑΚΤΙΚΩΝ ΣΥΓΓΡΑΜΜΑΤΩΝ

Σας ενημερώνουμε ότι η διανομή συγγραμμάτων θα ολοκληρωθεί την Παρασκευή 26 Μαΐου 2017.  

 

Από τη Γραμματεία του Τμήματος