ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ ΕΠΙΛ­ΟΓΗΣ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΦΟΙΤΗΤΩΝ Π.Μ.Σ. “ΧΗΜΙ­ΚΗ ΑΝΑΛΥΣΗ-ΕΛΕΓΧΟΣ ΠΟΙ­ΟΤΗΤΑΣ”

Γίνεται γνωστό στους ενδιαφερόμενους για την επιλογή τους στην Ειδίκευση «Αναλυτικής Χημείας», ότι θα διεξαχθούν εξετάσεις επιλογής στο γνωστικό αντικείμενο της Γίνεται γνωστό στους ενδιαφερόμενους για το Μεταπτυχιακό Πρόγραμμα Σπουδών «Χημική Ανάλυση-Έλεγχος Ποιότητας» (που θα αιτηθούν για τις θέσεις που έχει προκηρύξει το Εθνικό και Καποδιαστριακό Πανεπιστήμιο Αθηνών), ότι θα διεξαχθούν εξετάσεις επιλογής στο γνωστικό αντικείμενο της Αναλυτικής Χημείας (Χημική Ισορροπία, Ποιοτική Ανάλυση, Υγροχημική Ποσοτική Ανάλυση, Τεχνικές Διαχωρισμού και Ενόργανες Τεχνικές Ανάλυσης). Η εξεταστέα ύλη είναι αυτή που διδάσκεται στα 3 εξάμηνα Αναλυτικής Χημείας / Ενόργανης Ανάλυσης του Τμήματος Χημείας του Παν/μίου Αθηνών. Οι λεπτομέρειες για τη διεξαγωγή των εξετάσεων θα ανακοινωθούν με νεώτερη ανακοίνωση.

Από το Εργαστήριο