ΠΑΡΑΤΑΣΗ ΠΡΟΘΕΣΜΙΑΣ ΔΗΛΩΣΕΩΝ ΜΑΘΗΜΑΤΩΝ

Μετά από απόφαση της Συνέλευσης του Τμήματος Χημείας της 4-12-2017 παρατείνεται η προθεσμία δηλώσεων μαθημάτων μέχρι την Πέμπτη 7-12-2017.

 

Από τη Γραμματεία του Τμήματος Χημείας