ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΕΠΙΛΟΓΗΣ ΦΟΙΤΗΤΩΝ ΓΙΑ ΠΡΑΚΤΙΚΗ ΑΣΚΗΣΗ 2018

Ανακοινώνονται τα αποτελέσματα επιλογής φοιτητών για το πρόγραμμα Πρακτικής Άσκησης 2018. 

Ενστάσεις επί των αποτελεσμάτων μπορούν να κατατεθούν στη Γραμματεία του Προγράμματος Πρακτικής Άσκησης (Γραμματεία του Εργαστηρίου Αναλυτικής Χημείας) μέχρι και την Παρασκευή 30/03/2018. Οι επιλεγέντες φοιτητές θα ενημερωθούν από τη Γραμματεία του Προγράμματος σχετικά με την έναρξη της Πρακτικής τους Άσκησης.

 

Από τη Γραμματεία του Προγράμματος