Δύο υποψήφιες διδάκτορες του Τμήματος μας πήραν βραβεία στο American Association in Cancer Research meeting, για την ερευνητική τους δουλειά στην υγρή βιοψία

Το 109ο American Association of Cancer Research (AACR) Annual Meeting (http://www.aacr.org/MEETINGS/PAGES/MEETINGDETAIL.ASPX?EVENTITEMID=136#.Wt3ax7i0tq) έλαβε χώρα στο Σικάγο, στις 14-18 Απριλίου 2018. Στο συνέδριο συμμετείχαν 22.000 ερευνητές και επιστήμονες από περισσότερες από 100 χώρες και παρουσιάστηκαν τα τελευταία δεδομένα στη βασική και τη μεταφραστική έρευνα, καθώς και αποτελέσματα κλινικών και επιδημιολογικών μελετών. Το πεδίο της Υγρής Βιοψίας προσέλκυσε ιδιαίτερα το ενδιαφέρον στο φετινό συνέδριο, με πληθώρα ομιλιών, προφορικών παρουσιάσεων και 6 session αναρτημένων ανακοινώσεων, με αναφορά στα κυκλοφορούντα καρκινικά κύτταρα (circulating tumor cells, CTCs), στο κυκλοφορούν καρκινικό DNA (circulating tumor DNA, ctDNA), στα κυκλοφορούντα micro RNAs (circulating cell-free miRNAs) και στα εξωσώματα. Εξαιρετική σημασία έχει το γεγονός ότι η πρώτη ομιλία στο Opening Plenary Session του συνεδρίου δόθηκε από τον Prof. Klaus Pantel, University Medical Centre Hamburg-Eppendorf, Γερμανία, με θέμα «Liquid biopsy: Novel technologies and clinical applications».

Η ερευνητική ομάδα «Ανάλυσης Κυκλοφορούντων Καρκινικών Κυττάρων» (ACTC Lab, http://en.actc-lab.chem.uoa.gr/) της Καθ. Ε. Λιανίδου στο Εργαστήριο Αναλυτικής Χημείας, στο Τμήμα Χημείας, Εθνικό και Καποδιστριακό Πανεπιστήμιο Αθηνών, είχε ενεργό συμμετοχή στο φετινό συνέδριο AACR. Συγκεκριμένα, η Καθ. Ε. Λιανίδου ανέλαβε έπειτα από πρόσκληση το meet-the-expert session με θέμα «CTC characterization and applications», το οποίο παρακολούθησε πλήθος συμμετεχόντων. Επιπρόσθετα, η ερευνητική ομάδα του ΕΚΠΑ παρουσίασε 4 αναρτημένες ανακοινώσεις που όλες εμπίπτουν στο πεδίο της Υγρής Βιοψίας. Οι αναρτημένες ανακοινώσεις παρουσιάστηκαν σε δύο διαφορετικά poster session για την Υγρή Βιοψία: (http://www.abstractsonline.com/pp8/#!/4562/sessions/lianidou/1). Οι υποψήφιες διδάκτορες Σοφία Μαστοράκη και Λυδία Γιαννοπούλου τιμήθηκαν με το AACR-Takeda Oncology Scholar-in-Training Award για τις μελέτες μεθυλίωσης του γονιδίου ESR1 στα CTCs, στο πλάσμα (ctDNA) και στον αντίστοιχο πρωτοπαθή όγκο ασθενών με καρκίνο μαστού και ωοθηκών.

 

The 109th American Association of Cancer Research (AACR) Annual Meeting (http://www.aacr.org/MEETINGS/PAGES/MEETINGDETAIL.ASPX?EVENTITEMID=136#.Wt3ax7i0tq) took place in Chicago, on 14-18 April 2018. The meeting was attended by 22,000 researchers and scientists from more than 100 countries and the most recent data on basic and translational research, as well as on clinical trials and epidemiological studies, were presented. The field of Liquid Biopsy has attracted great interest in this AACR meeting, with a plethora of dedicated sessions, oral presentations and six poster sessions on circulating tumor cells (CTCs), circulating tumor DNA (ctDNA), circulating cell-free miRNAs and exosomes. The first lecture at the Opening Plenary Session on “Liquid biopsy: Novel technologies and clinical applications” was given by Prof. Klaus Pantel, University Medical Center Hamburg-Eppendorf, Germany.

The “Analysis of Circulating Tumor Cells” research group (ACTC Lab, http://en.actc-lab.chem.uoa.gr/ ) led by Prof. E. Lianidou, based in the Laboratory of Analytical Chemistry, Department of Chemistry, National and Kapodistrian University of Athens, participated actively at this AACR Meeting. Prof. E. Lianidou gave a keynote speech on “CTC characterization and applications” at the meet-the-expert session which was attended by more than 200 participants, while members of the group presented four posterall on Liquid Biopsy (http://www.abstractsonline.com/pp8/#!/4562/sessions/lianidou/1). PhD students Sofia Mastoraki and Lydia Giannopoulou were honoured with the AACR-Takeda Oncology Scholar-in-Training Award for their studies on ESR1 gene methylation in CTCs, plasma ctDNA and corresponding primary tumours in patients with breast and ovarian cancer.