ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ ΣΤΗΝ ΗΜΕΡΙΔΑ ΧΗΜΕΙΑΣ 2018

Καλούνται όλοι όσοι ενδιαφέρονται να παρουσιάσουν κάτι στην ημερίδα Χημείας, η οποία θα πραγματοποιηθεί την Παρασκευή 4 Μαΐου 2018, να στείλουν ένα μήνυμα στην επιτροπή του προγράμματος της ημερίδας (thanost@chem.uoa.gr) με το θέμα της παρουσιάσεώς τους και, εφόσον υπήρξε, το όνομα του μέλους ΔΕΠ με το οποίο συνεργάστηκαν για την προετοιμασία της.

Αυτή η ενημέρωση πρέπει να γίνει μέχρι την Παρασκευή 27 Απριλίου 2018, ώστε να διαμορφωθεί εγκαίρως το πρόγραμμα και να ανακοινωθεί.