ΔΙΟΡΘΩΣΗ ΤΥΠΟΓΡΑΦΙΚΟΥ ΛΑΘΟΥΣ ΣΕ ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΕΣ ΕΞΕΤΑΣΤΙΚΗΣ ΠΕΡΙΟΔΟΥ ΙΟΥΝΙΟΥ 2018

Από τυπογραφικό λάθος διορθώνονται οι κάτωθι 2 ημερομηνίες της εξεταστικής περιόδου Ιουνίου 2018:

1-06-18 και 2-06-18 και γίνονται 31-05-18 και 1-06-18 αντίστοιχα, σύμφωνα με το συνημμένο αρχείο.

Από τη Γραμματεία του Τμήματος Χημείας