ΥΠΟΒΟΛΗ ΥΠΟΨΗΦΙΟΤΗΤΩΝ ΓΙΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ ΣΕ ΔΕΞΑΜΕΝΗ ΕΜΠΕΙΡΟΓΝΩΜΟΝΩΝ ΤΟΥ ΟΗΕ

Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος και υποβολή υποψηφιοτήτων Ελλήνων εμπειρογνωμόνων για συμμετοχή στη «δεξαμενή» εμπειρογνωμόνων του ΟΗΕ για την διαδικασία παγκόσμιας αποτίμησης της κατάστασης του θαλασσίου περιβάλλοντος, συμπεριλαμβανομένων των κοινωνικο-οικονομικών πτυχών.

 

Από τη Γραμματεία του Τμήματος Χημείας