Βράβευση του Αναπληρωτή Καθηγητή Δημητρίου Γεωργιάδη από την Ακαδημία Αθηνών, Δεκέμβριος 2014

Τον Δεκέμβριο του 2014, ο Αναπληρωτής Καθηγητής Δημήτριος Γεωργιάδης τιμήθηκε από την Ακαδημία Αθηνών (Aκαδημία των Eπιστημών, των Γραμμάτων και των Kαλών Tεχνών) με το βραβείο «Αχιλλέως και Αικατερίνης Διονυσοπούλου» για την καλύτερη πρωτότυπη εργασία Ελλήνων ερευνητών για το 2014, στο πεδίο της έρευνας για την καταπολέμηση του καρκίνου.

Η συγκεκριμένη εργασία, η οποία πραγματοποιήθηκε σε συνεργασία με τον επίσης βραβευθέντα Δρ. Ευστράτιο Στρατίκο (Ε.Κ.Ε.Φ.Ε. «Δημόκριτος»), δημοσιεύτηκε στο έγκριτο περιοδικό υψηλού συντελεστή απήχησης Proceedings of the National Academy of Sciences, U.S.A., και περιγράφει τον σχεδιασμό και την ανάπτυξη εξαιρετικά ισχυρών αναστολέων των αμινοπεπτιδασών του ενδοπλασματικού δικτύου και τη χρήση αυτών στην ανακάλυψη μιας νέας θεραπευτικής οδού για την αντιμετώπιση του καρκίνου. Για περισσότερες πληροφορίες σχετικά με την εργασία, διαβάστε εδώ (EN) and εδώ (GR).