Το επιστημονικό περιοδικό Dalton Transactions (Royal Society of Chemistry, RSC) επέλεξε και σχολίασε Ερευνητική Εργασία που δημοσιεύθηκε στο περιοδικό CrystEngComm (RSC) το 2012 και εκπονήθηκε στο Εργαστήριο Ανόργανης Χημείας

Η ερευνητική εργασία με τίτλο «Two-dimensional frameworks built from Single-Molecule Magnets» που εκπονήθηκε στο Εργαστήριο Ανόργανης Χημείας του Τμήματος Χημείας του ΕΚΠΑ από την ερευνητική ομάδα του Αναπληρωτή Καθηγητή Ιωάννη Παπαευσταθίου και δημοσιεύθηκε στο περιοδικό CrystEngComm επιλέχθηκε ως Hot Article και σχολιάσθηκε στο ιστολόγιο του περιοδικού Dalton Transactions. Παράλληλα, η ερευνητική εργασία αποτέλεσε ένα από τα δέκα πιο δημοφιλή άρθρα του περιοδικού CrystEngComm τον Ιανουάριο του 2012.

Όπως σχολιάζει ο κειμενογράφος του Dalton Transactions Blog, οι μαγνήτες μοναδικού μορίου ή μονομοριακοί μαγνήτες (single-molecule magnets, SMMs) είναι πλειάδες των μετάλλων μετάπτωσης που παρουσιάζουν υπερμαγνητική συμπεριφορά κάτω από μια θερμοκρασία. Το πλεονέκτημα των SMMs έναντι άλλων παραδοσιακών μαγνητών έγκειται στο γεγονός ότι οι SMMs μπορούν να διαλυθούν σε οργανικούς διαλύτες ενώ παράλληλα είναι κρυσταλλικά στερεά με ομοιόμορφο μέγεθος. Δύναται, επίσης, να τροποποιηθούν οι μαγνητικές τους ιδιότητες μεταβάλλοντας του οργανικούς υποκαταστάτες που περιβάλλουν τις πλειάδες. Οι SMMs έχουν πιθανές εφαρμογές στους κβαντικούς υπολογιστές και στην αποθήκευση πληροφοριών.

Η ερευνητική ομάδα του Ιωάννη Παπαευσταθίου συνέθεσε δύο νέα πολυμερή σύμπλοκα (coordination polymers) που βασίζονται σε εξαπυρηνικές πλειάδες [Mn6] του MnIII και τριμεσικά ανιόντα. Καθώς το σύστημα της αντίδρασης είναι ευαίσθητο στην παρουσία βάσεως, απομονώθηκαν και χαρακτηρίσθηκαν δύο νέα πολυμερή σύμπλοκα. Το πρώτο πολυμερές είναι δύο διαστάσεων (2D), υιοθετεί ένα μη-κανονικό δίκτυο και συγκρατείται με δεσμούς ένταξης και δεσμούς υδρογόνου. Το δεύτερο πολυμερές είναι επίσης δισδιάστατο, υιοθετεί ένα κανονικό δίκτυο και συγκρατείται μέσω δεσμών ένταξης. Παρόλο που τα δύο νέα πολυμερή υιοθετούν διαφορετικές δομές, και τα δύο βασίζονται σε εξαπυρηνικές πλειάδες [Mn6] SMMs με βασική κατάσταση spin, S = 4. Η μελέτη των μαγνητικών ιδιοτήτων των δύο πολυμερών συμπλόκων έδειξε ότι μεταξύ των ιόντων MnIII αναπτύσσονται σιδηρο- και αντισιδηρομαγνητικές αλληλεπιδράσεις μέσα σε κάθε εξαπυρηνική πλειάδα ενώ οι πλειάδες [Mn6] μέσα σε κάθε δισδιάστατο πολυμερές είναι μαγνητικά απομονωμένες.

Η παραπάνω ερευνητική εργασία έρχεται σε συνέχεια προηγούμενης συνεργασίας μεταξύ των ερευνητικών ομάδων των Ι. Παπαευσταθίου και E. K. Brechin (University of Edinburgh, UK). Μία από τις προηγούμενες ερευνητικές τους εργασίες πάνω στο ίδιο αντικείμενο επιλέχθηκε να διακομίσει το εξώφυλλο του περιοδικού CrystEngComm ενώ λίγο αργότερα με κοινό άρθρο τους στην Encyclopedia of Inorganic and Bioinorganic Chemistry έθεσαν τις βάσεις για τη σύνδεση μεταξύ των ερευνητικών πεδίων των Metal-Organic Frameworks (MOFs) και των SMMs.