ΣΥΜΠΛΗΡΩΣΗ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΥ ΕΡΩΤΗΜΑΤΟΛΟΓΙΟΥ ΑΠΟ ΦΟΙΤΗΤΕΣ/ΤΡΙΕΣ ΜΕΧΡΙ ΤΙΣ 30/5/2018

Αγαπητές φοιτήτριες, Αγαπητοί φοιτητές

Ο σκοπός της παρούσας έρευνας που διεξάγεται στο πλαίσιο διδακτορικής  διατριβής, στο Τμήμα Ψυχολογίας του ΕΚΠΑ, είναι να μελετήσει τη συναισθηματική διαφοροποίηση των φοιτητών/τριών από την γονική τους οικογένεια σε σχέση με την ετοιμότητά τους να πάρουν αποφάσεις σχετικά με τις επαγγελματικές τους επιλογές. Με το ερωτηματολόγιο αυτό, που χορηγείται διαδικτυακά,  επιδιώκεται η καταγραφή των δικών σας απόψεων σχετικά με το θέμα αυτό.

Να θυμάστε ότι δεν υπάρχουν σωστές και λανθασμένες απαντήσεις παρά μόνο ειλικρινείς και αυθόρμητες, οι οποίες μας είναι πολύτιμες. Ο προβλεπόμενος χρόνος για την συμπλήρωση του ερωτηματολογίου είναι περίπου 20′.

Το ερωτηματολόγιο είναι ανώνυμο. Τα στοιχεία που θα προκύψουν είναι άκρως εμπιστευτικά, θα χρησιμοποιηθούν ομαδοποιημένα και όχι ατομικά, και μόνον για τους σκοπούς της συγκεκριμένης ερευνητικής προσπάθειας.

Η συμμετοχή σας στην έρευνα αυτή κρίνεται ιδιαίτερα σημαντική καθώς θα συμβάλει ουσιαστικά και αποφασιστικά στην επίτευξη των σκοπών της παρούσας ερευνητικής προσπάθειας.   

Για την συμπλήρωση του ερωτηματολογίου παρακαλούμε συνδεθείτε με τον παρακάτω σύνδεσμο:

http://tinyurl.com/oikostadiodromia

Παρακαλείσθε να συμπληρώσετε το ερωτηματολόγιο και στη συνέχεια να πατήσετε «Υποβολή» (Submit).

Σας ευχαριστούμε θερμά για τη συμβολή σας!!!

 

Η υποψήφια Διδάκτορας

Μαριάννα Κουρουπάκη