ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΑΝΑΝΕΩΣΗΣ ΕΓΓΡΑΦΗΣ ΥΠΟΨΗΦΙΩΝ ΔΙΔΑΚΤΟΡΩΝ

Καλούνται να προσέλθουν από τη Δευτέρα 29-10-2018 έως και την Παρασκευή 9-11-2018 (Δευτέρα-Τετάρτη-Παρασκευή 11:00-14:00) στη Γραμματεία του Τμήματος οι Υποψήφιοι Διδάκτορες οι οποίοι ξεκίνησαν την εκπόνηση των διδακτορικών τους διατριβών από το ακαδ. έτος 2017-2018 προκειμένου να ανανεώσουν την εγγραφή τους για το ακαδ. έτος 2018-2019, όπως προβλέπεται από τον Ν.4485/ 2017 συμπληρώνοντας τη συνημμένη αίτηση.

Από τη Γραμματεία του Τμήματος Χημείας