ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΔΗΛΩΣΕΩΝ ΜΑΘΗΜΑΤΩΝ ΧΕΙΜΕΡΙΝΟΥ ΕΞΑΜΗΝΟΥ ΥΠΟΨΗΦΙΩΝ ΔΙΔΑΚΤΟΡΩΝ ΚΑΙ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΦΟΙΤΗΤΩΝ

Καλούνται να προσέλθουν από τη Δευτέρα 29-10-2018 έως και την Παρασκευή 9-11-2018 (Δευτέρα-Τετάρτη-Παρασκευή 11:00-14:00) στη Γραμματεία του Τμήματος οι Υποψήφιοι Διδάκτορες και οι Μεταπτυχιακοί φοιτητές προκειμένου να γίνουν οι δηλώσεις μαθημάτων για το χειμερινό εξάμηνο 2018-2019 συμπληρώνοντας τις συνημμένες αιτήσεις.

Σημείωση: Σας ενημερώνουμε ότι η δήλωση μαθημάτων στις προβλεπόμενες προθεσμίες είναι ευθύνη των ίδιων των ΥΔ και των ΜΦ και σε καμία περίπτωση η Γραμματεία δεν θα δηλώνει εκπρόθεσμα μαθήματα. Η ίδια διαδικασία θα ισχύσει και για τα μαθήματα του εαρινού εξαμήνου για τους Μεταπτυχιακούς φοιτητές, σε καθορισμένες ημερομηνίες που θα ανακοινωθούν από τη Γραμματεία.

 

Από τη Γραμματεία του Τμήματος Χημείας