ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΩΝ ΑΠΟ ΜΕΤΑΓΡΑΦΗ

Καλούνται, όσοι αιτήθηκαν τη μετεγγραφή τους για το ακαδ. έτος 2018-2019 στην ηλεκτρονική εφαρμογή μετεγγραφών της ιστοσελίδας του Υ.Π.Ε.Θ., στη Γραμματεία του Τμήματος Χημείας για την υποβολή των δικαιολογητικών τους από 21-11-2018 έως και 26-11-2018.
Η Γραμματεία δέχεται Δευτέρα-Τετάρτη-Παρασκευή 11.00-2.00μμ.

Από τη Γραμματεία του Τμήματος Χημείας