ΕΡΩΤΗΜΑΤΟΛΟΓΙΑ ΓΙΑ ΤΟ ΧΕΙΜΕΡΙΝΟ ΕΞΑΜΗΝΟ 2018-2019

ΕΡΩΤΗΜΑΤΟΛΟΓΙΑ, ΧΕΙΜΕΡΙΝΟ ΕΞΑΜΗΝΟ 2018-2019

ΑΡΙΘΜΗΤΙΚΕΣ ΜΕΘΟΔΟΙ ΚΑΙ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΣ

https://survey.uoa.gr/L973588

ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΧΗΜΕΙΑ

https://survey.uoa.gr/L762723

ΒΙΟΧΗΜΕΙΑ ΙΙ

https://survey.uoa.gr/L819877

ΓΕΝΙΚΗ ΚΑΙ ΑΝΟΡΓΑΝΗ ΧΗΜΕΙΑ Ι

https://survey.uoa.gr/L599488

ΕΙΔΙΚΑ ΘΕΜΑΤΑ ΠΟΛΥΜΕΡΩΝ

https://survey.uoa.gr/L971316

ΕΙΔΙΚΑ ΚΕΦΑΛΑΙΑ ΑΝΟΡΓΑΝΗΣ

https://survey.uoa.gr/L661386

ΕΛΕΓΧΟΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΚΑΙ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΤΡΟΦΙΜΩΝ

https://survey.uoa.gr/L368261

ΕΝΟΡΓΑΝΗ ΑΝΑΛΥΣΗ Ι

https://survey.uoa.gr/L354112

ΘΕΩΡΙΑ ΟΜΑΔΩΝ- ΦΩΤΟΧΗΜΕΙΑ ΚΑΙ ΕΦΑΡΜΟΓΕΣ ΤΗΣ

https://survey.uoa.gr/L198866

ΚΛΙΝΙΚΗ ΧΗΜΕΙΑ

https://survey.uoa.gr/L571987

ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΑ 1

https://survey.uoa.gr/L717262

ΜΙΚΡΟΒΙΟΛΟΓΙΑ ΤΡΟΦΙΜΩΝ

https://survey.uoa.gr/L224171

ΜΟΡΙΑΚΗ ΦΑΣΜΑΤΟΣΚΟΠΙΑ

https://survey.uoa.gr/L868141

ΟΙΚΟΝΟΜΟΜ/ΚΗ ΚΑΙ ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΤΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ

https://survey.uoa.gr/L988172

ΟΡΓΑΝΙΚΗ ΧΗΜΕΙΑ Ι

https://survey.uoa.gr/L882599

ΟΡΓΑΝΙΚΗ ΧΗΜΕΙΑ ΙΙΙ

https://survey.uoa.gr/L829157

ΠΡΑΚΤΙΚΑ ΓΕΝΙΚΗΣ ΚΑΙ ΑΝΟΡΓΑΝΗΣ ΧΗΜΕΙΑΣ Ι

https://survey.uoa.gr/L769673

ΠΡΑΚΤΙΚΑ ΟΡΓΑΝΙΚΗΣ ΧΗΜΕΙΑΣ ΙΙ

https://survey.uoa.gr/L182463

ΠΡΑΚΤΙΚΑ ΦΑΣΜΑΤΟΣΚΟΠΙΑΣ ΣΤΗΝ ΑΝΟΡΓΑΝΗ ΧΗΜΕΙΑ

https://survey.uoa.gr/L848112

ΠΡΑΚΤΙΚΑ ΦΥΣΙΚΟΧΗΜΕΙΑΣ ΙΙ

https://survey.uoa.gr/L144753

ΡΑΔΙΟΧΗΜΕΙΑ

https://survey.uoa.gr/L587741

ΣΥΓΧΡΟΝΑ ΘΕΜΑΤΑ ΚΥΤΤΑΡΙΚΗΣ ΒΙΟΛΟΓΙΑΣ

https://survey.uoa.gr/L187975

ΣΥΓΧΡΟΝΕΣ ΑΝΑΛΥΤΙΚΕΣ ΤΕΧΝΙΚΕΣ

https://survey.uoa.gr/L315362

ΦΑΡΜΑΚΟΧΗΜΕΙΑ

https://survey.uoa.gr/L689492

ΦΑΣΜΑΤΟΣΚΟΠΙΑ ΣΤΗΝ ΑΝΟΡΓΑΝΗ ΧΗΜΕΙΑ

https://survey.uoa.gr/L632252

ΦΥΣΙΚΗ Ι

https://survey.uoa.gr/L126142

ΦΥΣΙΚΟΧΗΜΕΙΑ ΙV

https://survey.uoa.gr/L634523

ΦΥΣΙΚΟΧΗΜΕΙΑ ΙΙ

https://survey.uoa.gr/L229988

ΧΗΜΕΙΑ ΑΤΜΟΣΦΑΙΡΑΣ

https://survey.uoa.gr/L266451

ΧΗΜΕΙΑ ΚΑΙ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ ΟΙΝΟΥ ΚΑΙ ΑΛΛΩΝ ΑΛΚΟΟΛΟΥΧΩΝ ΠΟΤΩΝ

https://survey.uoa.gr/L181932

ΧΗΜΕΙΑ ΥΛΙΚΩΝ

https://survey.uoa.gr/L369492

ΧΗΜΙΚΕΣ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΕΣ ΔΙΕΡΓΑΣΙΕΣ

https://survey.uoa.gr/L954835

ΧΗΜΙΚΗ ΩΚΕΑΝΟΓΡΑΦΙΑ

https://survey.uoa.gr/L154719

ΧΡΗΣΗ Η/Υ ΚΑΙ ΕΦΑΡΜΟΓΕΣ ΤΟΥΣ

https://survey.uoa.gr/L913674

ΨΥΧΟΛΟΓΙΑ ΤΗΣ ΜΑΘΗΣΗΣ – ΓΝΩΣΤ.ΨΥΧΟΛΟΓΙΑ

https://survey.uoa.gr/L351448