ΚΛΕΙΣΤΟ ΣΗΜΕΡΑ 8-1-2019 ΤΟ ΤΜΗΝΑ ΧΗΜΕΙΑΣ ΛΟΓΩ ΔΥΣΜΕΝΩΝ ΚΑΙΡΙΚΩΝ ΣΥΝΘΗΚΩΝ

Κατόπιν και της ανακοίνωσης της Κοσμητείας όπου παρατίθενται ακολούθως δεν θα πραγματοποιηθούν σήμερα 8/1/2018 τα μαθήματα στο Τμήμα Χημείας. 
«Τα μαθήματα στη Σχολή Θετικών Επιστημών δεν θα πραγματοποιηθούν σήμερα 8/1/2019, λόγω των δυσκολιών που υπάρχουν στην πρόσβαση στους χώρους. Οι Γραμματείες των Τμημάτων και η Κοσμητεία της Σχολής θα είναι κλειστές.»