ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ ΣΤΗΝ ΗΜΕΡΙΔΑ ΧΗΜΕΙΑΣ 2019

Στις αρχές Απριλίου 2019 θα πραγματοποιηθεί η 7η Ημερίδα Χημείας των φοιτητών του Τμήματος Χημείας του ΕΚΠΑ. Όσοι προπτυχιακοί φοιτητές ενδιαφέρονται να συμμετάσχουν καλούνται να επεξεργασθούν ένα θέμα της επιλογής τους και να ετοιμάσουν μια 15λεπτη παρουσίαση. Ενδεικτικά θέματα υπάρχουν στην ιστοσελίδα http://jupiter.chem.uoa.gr/chem/talks/talks_2019/. Φυσικά θα μπορούσαν να προταθούν και άλλα θέματα σε συνεργασία με όποιο μέλος ΔΕΠ του Τμήματος επιθυμεί έκαστος. Όσοι επιθυμούν να συμμετάσχουν πρέπει να στείλουν ένα μήνυμα στην επιτροπή του προγράμματος της ημερίδας με το θέμα της παρουσιάσεώς τους και, εφόσον υπήρξε, το όνομα του μέλους ΔΕΠ με το οποίο συνεργάστηκαν για την προετοιμασία της. Η παρουσιάσεις μπορεί να είναι και θεατρικές παραστάσεις, επίδειξη πειραμάτων κλπ. 

Αυτή η ενημέρωση πρέπει να γίνει μέχρι την Παρασκευή 29 Μαρτίου 2019, ώστε να διαμορφωθεί το πρόγραμμα και να ανακοινωθεί εγκαίρως.