ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΠΡΑΚΤΙΚΗΣ ΑΣΚΗΣΗΣ ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΧΗΜΕΙΑΣ

Οι αιτήσεις για συμμετοχή στο Πρόγραμμα Πρακτικής Άσκησης του Τμήματος Χημείας μπορούν να υποβληθούν στη Γραμματεία του Τμήματος από 09/01/2019 έως και 21/01/2019 (σε ημέρες και ώρες λειτουργίας της Γραμματείας). 

Δικαίωμα συμμετοχής στο Πρόγραμμα Πρακτικής Άσκησης έχουν οι φοιτητές που:

  1. έχουν ολοκληρώσει το 5ο εξάμηνο σπουδών τους, και
  2. δεν έχουν εκκρεμότητες σε εργαστηριακές ασκήσεις υποχρεωτικών μαθημάτων.

Υπογραμμίζεται ότι οι φοιτητές είναι πλέον αποκλειστικά υπεύθυνοι για τη δήλωση προτίμησης των φορέων στους οποίους πρόκειται να ασκηθούν. Για το λόγο αυτό, είναι απαραίτητη η εγγραφή των ενδιαφερόμενων φοιτητών στο σύστημα ΑΤΛΑΣ (http://atlas.grnet.gr). Οι φοιτητές μπορούν να δηλώσουν με σειρά προτεραιότητας μέχρι και πέντε (5) φορείς που είναι ήδη εγγεγραμμένοι στο σύστημα ΑΤΛΑΣ ή θα εγγραφούν μέχρι και την καταληκτική ημερομηνία των αιτήσεων (21/01/2019). Σε διαφορετική περίπτωση, οι φορείς δεν θα είναι επιλέξιμοι για την Πρακτική Άσκηση.

Τονίζεται ότι, η Πρακτική Άσκηση θα πρέπει να έχει ολοκληρωθεί μέχρι και τις 31/10/2019.

  • Αίτηση (αρχείο PDF, DOC)

 

Από την Επιτροπή Πρακτικής Άσκησης