ΤΕΛΙΚΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΕΠΙΛΟΓΗΣ ΦΟΙΤΗΤΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΑΚΤΙΚΗ ΑΣΚΗΣΗ 2018-2019

Ανακοινώνεται η τελική λίστα επιλογής φοιτητών για το πρόγραμμα Πρακτικής Άσκησης 2018-2019.

Οι επιλεγέντες φοιτητές θα ενημερωθούν από τη Γραμματεία  του Προγράμματος (κα Α. Γκίκα) για τον φορέα Πρακτικής Άσκησης για τον οποίο έχουν επιλεγεί και για διάφορα διαδικαστικά θέματα.