ΑΝΑΣΤΟΛΗ ΤΩΝ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΩΝ ΚΑΤΑ ΤΗ ΔΙΑΡΚΕΙΑ ΤΟΥ LOCKDOWN​

Αγαπητοί φοιτητέσ/τριες, 
κατά τη διάρκεια του lockdown σύμφωνα με την KYA της 6/11/2020 αναστέλλονται όλες οι εκπαιδευτικές διαδικασίες με φυσική παρουσία ( και τα εργαστήρια 7ου εξαμήνου ή πτυχιακές ).
Τα μαθήματα θα συνεχιστούν με τηλεκπαίδευση σύμφωνα με ανακοίνωση που θα σας σταλεί από τους συντονιστές των μαθημάτων μέσω eclass. Για την επαναλειτουργία του Τμήματος στα εργαστήρια με φυσική παρουσία θα υπάρξει νεότερη ανακοίνωση, σε συμφωνία και με τα αναγγελθέντα περιοριστικά μέτρα στο τέλος του lockdown.​
 
H πρόεδρος του Τμήματος
 Καθ. Χ. Μητσοπούλου