Διοίκηση Τμήματος Χημείας

Πρόεδρος:   Κόκοτος Γεώργιος (Καθηγητής)

Αναπλ. Πρόεδρος:  Οικονόμου Αναστάσιος (Αναπλ. Καθηγητής)

Γραμματέας:  Σατρατζέμη Γεωργία (email: secr@chem.uoa.gr)

Τομείς Τμήματος Χημείας

1ος Τομέας (Θεωρητικής Χημείας, Φυσικοχημείας, Ανόργανης Ανάλυσης, Ενόργανης Ανάλυσης, Οργανολογίας και Χημικής Μηχανικής)

Διευθυντής:  Καλοκαιρινός Αντώνης (Καθηγητής)

Εργαστήρια:

 

2ος Τομέας (Οργανικής Χημείας, Οργανικής Χημικής Τεχνολογίας, Χημείας Τροφίμων, Βιοχημείας και Κλινικής Χημείας)

Διευθυντής: Μουτεβελή-Μηνακάκη Π (Καθηγήτρια)

Εργαστήρια:

 

3ος Τομέας (Ανόργανης Χημείας, Ανόργανης Χημικής Τεχνολογίας και Περιβαλλοντικής Χημείας)

Διευθυντής:  Μητσοπούλου Χριστιάνα (Καθηγήτρια)

Εργαστήρια: