Οργανική Χημεία

 

Τίτλος: Οργανική Χημεία, Τόμος Ι

Συγγραφέας: David Klein

Γενική Επιμέλεια: Γεώργιος Κόκοτος

Επιμέλεια – Μετάφραση: Ιωάννης Γάλλος (ΑΠΘ), Δημήτριος Γεωργιάδης (ΕΚΠΑ), Αθανάσιος Γκιμήσης (ΕΚΠΑ), Γεώργιος Κόκοτος (ΕΚΠΑ), Αλέξανδρος Κουμπής (ΑΠΘ), Βιολέττα Κωνσταντίνου (ΓΠΑ), Κωνσταντίνος Λίτινας (ΑΠΘ), Βικτωρία Μαγκριώτη (ΕΚΠΑ), Θωμάς Μααυρομούστακος (ΕΚΠΑ), Παναγιώτα Μουτεβελή-Μηνακάκη (ΕΚΠΑ)

Περιεχόμενο: Ανασκόπηση Γενικής Χημείας: Ηλεκτρόνια, Δεσμοί και Μοριακές Ιδιότητες. Μοριακές Αναπαραστάσεις. Οξέα και Βάσεις. Αλκάνια και Κυκλοαλκάνια. Στερεοϊσομέρεια. Χημική Δραστικότητα και Μηχανισμοί. Αντιδράσεις Υποκατάστασης. Αλκένια: Δομή και Παρασκευές μέσω Αντιδράσεων Απόσπασης. Αντιδράσεις Προσθήκης Αλκενίων. Αλκύνια. Ριζικές Αντιδράσεις. Σύνθεση. Αλκοόλες και Φαινόλες. Αιθέρες και Εποξείδια. Θειόλες και Σουλφίδια.

Στοιχεία έκδοσης: Έτος έκδοσης 2015, σελ. 856, ISBN : 978-618-5173-01-2.

Έκδοση-διάθεση: Utopia, Αγίου Ιωάννου & Ελευθερίας, Αγία Παρασκευή 15342, τηλ. 210-6997706

E-mail (εκδότη): info(at)utopiapublishing.gr, E-shop: http://www.utopiapublishing.gr/

E-mail (επιμελητή):  gkokotos(at)chem.uoa.,gr


 

Τίτλος: Οργανική Χημεία, Τόμος ΙΙ

Συγγραφέας: David Klein

Γενική Επιμέλεια: Γεώργιος Κόκοτος

Επιμέλεια – Μετάφραση: Ιωάννης Γάλλος (ΑΠΘ), Δημήτριος Γεωργιάδης (ΕΚΠΑ), Αθανάσιος Γκιμήσης (ΕΚΠΑ), Γεώργιος Κόκοτος (ΕΚΠΑ), Αλέξανδρος Κουμπής (ΑΠΘ), Βιολέττα Κωνσταντίνου (ΓΠΑ), Κωνσταντίνος Λίτινας (ΑΠΘ), Βικτωρία Μαγκριώτη (ΕΚΠΑ), Θωμάς Μααυρομούστακος (ΕΚΠΑ), Παναγιώτα Μουτεβελή-Μηνακάκη (ΕΚΠΑ)

Περιεχόμενο: Φασματοσκοπία Υπερύθρου και Φασματομετρία Μάζας. Φασματοσκοπία Πυρηνικού Μαγνητικού Συντονισμού. Συζυγιακά π Συστήματα και Περικυκλικές Αντιδράσεις. Αρωματικές Ενώσεις. Αντιδράσεις Αρωματικής Υποκατάστασης. Αλδεΰδες και Κετόνες. Καρβοξυλικά Οξέα και Παράγωγά τους. Χημεία του α Άνθρακα: Ενόλες και Ενολικά Ιόντα. Αμίνες. Υδατάνθρακες. Αμινοξέα, Πεπτίδια και Πρωτεΐνες. Λιπίδια. Συνθετικά Πολυμερή. Εισαγωγή στις Οργανομεταλλικές Ενώσεις.

Στοιχεία έκδοσης: Έτος έκδοσης 2015, σελ. 848, ISBN : 978-618-5173-02-9.

Έκδοση-διάθεση: Utopia, Αγίου Ιωάννου & Ελευθερίας, Αγία Παρασκευή 15342, τηλ. 210-6997706

E-mail (εκδότη): info(at)utopiapublishing.gr, E-shop: http://www.utopiapublishing.gr/

E-mail (επιμελητή):  gkokotos(at)chem.uoa.,gr


 

Τίτλος: Οργανική Χημεία για τις Επιστήμες της Ζωής

Συγγραφέας: David Klein

Γενική Επιμέλεια: Γεώργιος Κόκοτος

Επιμέλεια – Μετάφραση: Ιωάννης Γάλλος (ΑΠΘ), Δημήτριος Γεωργιάδης (ΕΚΠΑ), Αθανάσιος Γκιμήσης (ΕΚΠΑ), Γεώργιος Κόκοτος (ΕΚΠΑ), Αλέξανδρος Κουμπής (ΑΠΘ), Βιολέττα Κωνσταντίνου (ΓΠΑ), Κωνσταντίνος Λίτινας (ΑΠΘ), Βικτωρία Μαγκριώτη (ΕΚΠΑ), Θωμάς Μααυρομούστακος (ΕΚΠΑ), Παναγιώτα Μουτεβελή-Μηνακάκη (ΕΚΠΑ)

Περιεχόμενο: Ανασκόπηση Γενικής Χημείας. Μοριακές Αναπαραστάσεις. Οξέα και Βάσεις. Αλκάνια και Κυκλοαλκάνια. Στερεοϊσομέρεια. Χημική Δραστικότητα και Μηχανισμοί Χημικών Αντιδράσεων. Αντιδράσεις Υποκατάστασης. Αλκένια: Δομή και Παρασκευές μέσω Αντιδράσεων Απόσπασης. Αντιδράσεις Προσθήκης Αλκενίων. Αλκύνια. Ριζικές Αντιδράσεις. Αλκοόλες και Φαινόλες. Αιθέρες και Εποξείδια. Θειόλες και Σουλφίδια. Φασματοσκοπία. Αρωματικές Ενώσεις. Αντιδράσεις Αρωματικής Υποκατάστασης. Αλδεΰδες και Κετόνες. Καρβοξυλικά Οξέα και Παράγωγά τους. Χημεία του α Άνθρακα: Ενόλες και Ενολικά Ιόντα. Αμίνες. Υδατάνθρακες. Αμινοξέα, Πεπτίδια και Πρωτεΐνες. Λιπίδια.

Στοιχεία έκδοσης: Έτος έκδοσης 2015, σελ. 1200, ISBN : 978-618-5173-08-1.

Έκδοση-διάθεση: Utopia, Αγίου Ιωάννου & Ελευθερίας, Αγία Παρασκευή 15342, τηλ. 210-6997706

E-mail (εκδότη): info(at)utopiapublishing.gr, E-shop: http://www.utopiapublishing.gr/

E-mail (επιμελητή):  gkokotos(at)chem.uoa.,gr


Τίτλος: Φυτοχημικές Ουσίες της Διατροφής με Αντιοξειδωτικές και Αντικαρκινικές Ιδιότητες. Προστατευτικός ρόλος για κακοήθεις νεοπλασίες, καρδιαγγειακές και νευροεκφυλιστικές παθήσεις

Συγγραφέας: Αθανάσιος Βαλαβανίδης

Περιεχόμενο: Φυτοχημικές ουσίες, φωτοσύνθεση και φυτοπροστασία – Μελέτες βιοσύνθεσης και ο ρόλος των βιταμινών.- Προστασία φυτών, δευτερογενείς μεταβολίτες, αντιμετώπιση μικροβιακών παραγόντων – Φυτοχημικές ουσίες με αντικαρκινικές ιδιότητες και επιδημιολογικές έρευνες – Μηχανισμοί δράσης και αναστολής καρκινογένεσης – Μελέτες αντικαρκινικής δράσης in vitro &  in vivo- Φυτοχημικές ουσίες με αντιοξειδωτική και αντιφλεγμονώδη δράση- πρόληψη νευροεκφυλιστικών παθήσεων – Αντιοξειδωτική ικανότητα, φυτικά προϊόντα, πολυφαινόλες – Φυσικά προϊόντα για χημειοθεραπεία διαφόρων τύπων καρκίνων – Βιοδείκτες οξειδωτικών βλαβών στο κυτταρικό  DNA (8-υδροξυ-2’-δεοξυγουανοσίνη). Πρόσθετη βιβλιογραφία-βιβλία για φυτοχημικές ουσίες, ελεύθερες ρίζες και καρκινογένεση.

Στοχεία έκδοσης: χρόνος έκδοσης 2011, σελ. 171, ISBN : 978-960-452-126-5.

Έκδοση-διάθεση: ΒΗΤΑ Ιατρικές Εκδόσεις, Αδριανείου3 & Κατεχάκη, 11525 Αθήνα (Ν.Φυχικό), τηλ. 210-6714371

E-mail (εκδότη): BetaMedArts(at)hol.gr, E-shop: www.betamedarts.gr

E-mail (συγγραφέα):  valavanidis(at)chem.uoa.,gr


Τίτλος: Φασματοσκοπία Οργανικών Ενώσεων. Φασματοσκοπία υπερύθρου, πυρηνικού μαγνητικού συντονισμού, φασματομετρίας μαζών, υπεριώδους-ορατού, Raman  και ηλεκτρονικού παραμαγνητικού συντονισμού.

Συγγραφέας: Αθανάσιος Βαλαβανίδης

Περιεχόμενα: Το βιβλίο αυτό είναι νέα και εμπλουτισμένη έκδοση φασματοσκοπικών μεθόδων στην Οργανική Χημεία με πλούσια βιβλιογραφία μέχρι το 2006, εφαρμογές νέων τεχνικών φασματοσκοπίας και πηγών φασματοσκοπικών δεδομένων στο διαδίκτυο. Υλη και ακτινοβολία. Βασικές αρχές κβαντομηχανικής. Αλληλεπίδραση ηλεκτρομαγνητικής ακτινοβολίας και ύλης. Πρακτικές πλευρές της φασματοσκοπίας. Υπέρυθρη φασματοσκοπία (IR). Τεχνικές IR και ερμηνεία φασμάτων διαφόρων κατηγοριών οργανικών ενώσεων. Χαρακτηριστικές απορροφήσεις IR διαφόρων ομάδων οργανικών ενώσεων. Πυρηνικός Μαγνητικός Συντονισμός (ΠΜΣ). Τεχνικές ΠΜΣ και εφαρμογές. Φασματοσκοπία ΠΜΣ με παλμική τεχνική μετασχηματισμού Fourier. Ανάλυση και ερμηνεία φασμάτων 1H και 13C-NMR. Φασματοσκοπία Πυρηνικού Μαγνητικού Συντονισμού δύο διαστάσεων. Υπερίωδης και Ορατή Φασματοσκοπία. Φασματομετρία Μαζών. ΦασματοσκοπίαRaman. Φασματοσκοπία Ηλεκτρονικού Παραμαγνητικού Συντονισμού. Παράρτημα: Πηγές και βάσεις δεδομένων για φασματοσκοπία οργανικών ενώσεων στο διαδίκτυο. Εικόνες φασματοφωτομέτρων, πυρηνικού μαγνητικού συντονισμού, υπεραγώγιμων μαγνητών, κ.λπ.

Στοιχεία έκδοσης: ΄Εκδοση Τμήματος Χημείας, Πανεπιστήμιο Αθηνών, Αθήνα, 2006. Διατίθεται από τον συγγραφέα σε ηλεκτρονική μορφή. Τηλ. 210-7274479, 7274763,

E-mail (συγγραφέα):  valavanidis(at)chem.uoa.,gr


Τίτλος: Ελεύθερες Ρίζες στην Οργανική Χημεία. Φυσικοχημικές ιδιότητες, φασματοσκοπία, μηχανισμοί ελευθέρων ριζών, σύνθεση οργανικών ενώσεων και εφαρμογές

Συγγραφέας: Αθανάσιος Βαλαβανίδης

Περιεχόμενα: Το βιβλίο αυτό είναι η δεύτερη έκδοση με παρόμοιο τίτλο, εμπλουτισμένο με νέα κεφάλαια και βιβλιογραφία μέχρι το 2006. Αποτελεί μία προσφορά στους φοιτητές του Τμήματος Χημείας για την επιστήμη της χημείας των ελευθέρων ριζών. Βασικές έννοιες, σχηματισμός και σταθερότητα ελευθέρων ριζών. Φασματοσκοπία Ηλεκτρονικού Παραμαγνητικού Συντονισμού (ΗΠΣ). Μεθοδολογία παραγωγής και μελέτης φασμάτων ελευθέρων ριζών με ΗΠΣ και άλλες μεθόδους. Αντιδράσεις ελευθέρων ριζών στην Οργανική Χημεία. Κατηγορίες αντιδράσεων και μηχανισμών μέσω ελευθέρων ριζών: κυκλοποίηση, μεταθέσεις, αρωματική υποκατάσταση, κ.λπ. Μηχανισμοί και εφαρμογές των ελευθέρων ριζών στην Οργανική Χημεία. Φυσικοχημικές μελέτες ελευθέρων ριζών. Πολυμερισμός με ελεύθερες ρίζες και εφαρμογές στην χημεία  των πολυμερών. Εφαρμογές: χημεία οξειδωτικών βλαβών στο DNA,  αντιοξειδωτικές ουσίες στα τρόφιμα, εφαρμογές στη βιολογία και την ιατρική.

Στοιχεία έκδοσης: ΄Εκδοση, Τμήμα  Χημείας του Πανεπιστημίου Αθηνών, Αθήνα, 2006. ISBN: 960-91415-0-1. Διατίθεται από τον συγγραφέα σε ηλεκτρονική μορφή, τηλ.: 210-7274479, 7274763

E-mail (συγγραφέα):  valavanidis(at)chem.uoa.,gr


Τίτλος: Ελεύθερες Ρίζες και ο Ρόλος τους στα Βιολογικά Συστήματα: Βιοχημικές λειτουργίες και μεταβολισμός, αντιοξειδωτικοί μηχανισμοί, οξειδωτικό stress, γήρανση και ασθένειες φθοράς

Συγγραφέας: Αθανάσιος Βαλαβανίδης

Περιεχόμενα: Το βιβλίο αυτό είναι το τρίτο στη σειρά των εκδόσεων ΒΗΤΑ μετά από το «Περιβάλλον και Κακοήθεις Νεοπλασίες» (2000) και «Ελεύθερες Ρίζες και Μηχανισμοί Καρκινογένεσης» (2003). Οι ελεύθερες ριζες (ΕΡ) αποτελούν σημαντικό τμήμα των βιοχημικών λειτουργιών και του μεταβολισμού των βιολογικών συστημάτων. Πολυάριθμες έρευνες των τελευταίων 30 χρόνων διερεύνησαν τον καθοριστικό ρόλο των ΕΡ και τη σημασία τους σε πολλές φυσιολογικές και παθοφυσιολογικές δράσεις στα έμβια όντα. Τίτλοι κεφαλαίων: – Εξέλιξη της ζωής και αερόβιοι βιολογικοί οργανισμοί. Φυσιολογικές και επιβλαβείς βιοχημικές δράσεις του οξυγόνου και των οξυγονούχων ΕΡ – ΕΡ και ενδοκυτταρικοί ενζυματικοί αντιοξειδωτικοί μηχανισμοί – Αντιοξειδωτικές εξωκυτταρικές ουσίες στα βιολογικά συστήματα. – ΕΡ και οξειδωτικό stress – Λιπιδική υπεροξείδωση και ΕΡ. Οξείδωση των λιποπρωτεϊνών και ο ρόλος τους στα καρδιαγγειακά νοσήματα – Το μονοξείδιο του αζώτου (ΝΟ·) ως ΕΡ και ενδοκυτταρικός νευροδιαβιβαστής – ΕΡ και γήρανση.  Ο ρόλος της συσσώρευσης οξειδωτικών βλαβών και εκφυλιστικών φαινομένων στη γήρανση του ανθρώπου – Παθολογικές καταστάσεις και ασθένειες φθοράς στον άνθρωπο, που σχετίζονται άμεσα με μηχανισμούς ΕΡ – Βιοδείκτες οξειδωτικού stress σε βιολογικά συστήματα και εφαρμογές στην περιβαλλοντική τοξικολογία και οικοτοξικολογία – Παράρτημα. Βιβλιογραφία για ΕΡ (χημεία, βιοχημεία, βιολογία, ιατρική) (1996-2005). Τα κεφάλαια περιλαμβάνουν αναλυτική επιστημονική βιβλιογραφία, πλούσια εικονογράφιση και τις σημαντικότερες έρευνες στον τομέα των ΕΡ μέχρι και το τέλος του 2005. Στο παράρτημα περιλαμβάνονται 160 βιβλία σε χρονολογική σειρά.

Στοιχεία έκδοσης – Διάθεση: Εκδόσεις: ΒΗΤΑ Medical arts, Αθήνα, 2006, σελ. 207

E-mail (εκδότη): BetaMedArts(at)hol.gr, E-shop: www.betamedarts.gr

E-mail (συγγραφέα):  valavanidis(at)chem.uoa.,gr


Τίτλος: Ελεύθερες Ρίζες και Μηχανισμοί Καρκινογένεσης: Ο ρόλος των ελευθέρων ριζών και οξειδωτικών ενώσεων στην έναρξη και προαγωγή κακοήθων νεοπλασιών στον άνθρωπο.

Συγγραφέας: Αθ. Βαλαβανίδης

Περιεχόμενα: Eλεύθερες ρίζες και μηχανισμοί καρκινογένεσης – Ελεύθερες ρίζες , Μηχανισμοί οξειδωτικών βλαβών στο DNA των κυττάρων και καρκινογένεση – Ο ρόλος των βιταμινών, θρεπτικών μικροσυστατικών και ιχνοστοιχείων της διατροφής στην προστασία της γονιδιακής σταθερότητας του DNA από οξειδωτικές βλάβες και την πρόληψη κακοήθων νεοπλασιών – Ελεύθερες ρίζες στην πίσσα και στην αέρια φάση του καπνού του τσιγάρου και ο ρόλος τους στις κακοήθεις νεοπλασίες στον άνθρωπο – Ο ρόλος του σιδήρου στους μηχανισμούς ελευθέρων ριζών σε βιολογικά συστήματα – Μέταλλα και κακοήθεις νεοπλασίες – Εισπνεόμενα αιωρούμενα Σωματίδια, μηχανισμοί ελευθέρων ριζών και κακοήθη νεοπλάσματα στον αναπνευστικό σύστημα του ανθρώπου – Αντιοξειδωτικές ουσίες και βιταμίνες της διατροφής στην πρόληψη του κινδύνου για κακοήθεις νεοπλασίες στον άνθρωπο.

Στοιχεία έκδοσης: Xρόνος έκδοσης 2003, σελ. 162, ISBN: 960-8071-49-6.

Διάθεση:   Εκδόσεις ΒΗΤΑ Medical Arts, Αδριανείου 3, 11525 Αθήνα, Τηλ: 210-6714371-6714340, Fax: 210-6715015

E-mail (εκδότη): BetaMedArts(at)hol.gr, E-shop: www.betamedarts.gr

E-mail (συγγραφέα):  valavanidis(at)chem.uoa.,gr


Τίτλος: Lipases & Lipids: Structure, Function & Biotechnological Applications

Συγγραφείς: Γεώργιος Κόκοτος, Βιολέττα Κωνσταντίνου-Κόκοτου

Περιεχόμενα: Περιλαμβάνονται 29 άρθρα ανασκόπησης και πρωτότυπες ανακοινώσεις επιλεγμένες από τις εργασίες που παρουσιάσθηκαν στο διεθνές συνέδριο “Lipases and Lipids: Structure, Function and Biotechnological Applications” που διεξήχθη στη Σαντορίνη 6-8 Μαΐου 1999. Τα 6 Κεφάλαια του βιβλίου είναι: Δομή και λειτουργία των λιπασών – Φυσικοχημική συμπεριφορά των λιπιδίων και η επίδρασή της στη δραστικότητα των λιπασών – Έκφραση και ρύθμιση των λιπασών – Λιπάσες στην οργανική σύνθεση-Εκλεκτικότητα των λιπασών – Λιπάσες και λιπίδια βιοϊατρικού ενδιαφέροντος  – Βιοτεχνολογικές εφαρμογές των λιπασών.

Στοιχεία έκδοσης: 2000, σελ. 411. ISBN 960-524-111-0.

Διάθεση: Πανεπιστημιακές εκδόσεις Κρήτης, Ηράκλειο 71110, ταχ. θυρ. 1527, τηλ. (081) 394235, Αθήνα 10681, Μάνης 5, τηλ. 210-3818372.


Τίτλος: Χημεία Φυσικών Προϊόντων

Συγγραφέας: Βαλ. Ιγνατιάδου – Ραγκούση

Περιεχόμενα: Εισαγωγή: Πηγές φυσικών προϊόντων – Ταξινόμηση – Απομόνωση – Ταυτοποίηση – Βιοσύνθεση. Αντιπροσωπευτικές τάξεις: Φαινολικές ενώσεις – Τερπενοειδή – Στεροειδή – Αλκαλοειδή – Φυσικά εντομοκτόνα – Σημειοχημικές ουσίες. Η επεξεργασία των παραπάνω τάξεων επικεντρώνεται στις πηγές, τη χημική δομή και εργαστηριακή σύνθεση, με σύντομη αναφορά στη βιοσυνθετική προέλευση και βιολογική δράση.

Στοιχεία έκδοσης: Χρόνος έκδοσης 1996, 1998, σελ. 340

Διάθεση:


Τίτλος: Θέματα Βιοοργανικής Χημείας

Συγγραφείς: Χρ. Τζουγκράκη, Γ. Κόκοτος

Περιεχόμενα: (Ι). Αμινοξέα, εργαστηριακή σύνθεση αμινοξέων, πεπτίδια, σύνθεση πεπτιδίων σε διάλυμα, μέθοδοι προστασίας δραστικών ομάδων, μέθοδοι σχηματισμού πεπτιδικού δεσμού, πεπτίδια κυστίνης, ρακεμίωση, σύνθεση σε στερεά φάση, ημισύνθεση πρωτεϊνών, προσδιορισμός δομής πολυπεπτιδίων. (ΙΙ) Φωσφορικοί εστέρες, μέθοδοι σύνθεσης φωσφορικών, πυροφωσφορικών και κυκλικών φωσφορικών εστέρων. Υδρόλυση φωσφορικών εστέρων. (ΙΙΙ) Νουκλεϊνικά οξέα, χημική σύνθεση πολυνουκλεοτιδίων, προστασία δραστικών μονάδων, μέθοδοι ενεργοποίησης και σύζευξης. (IV) Σάκχαρα, παράγωγα μονοσακχαριτών και προστατευτικές ομάδες, αμινοσάκχαρα, δεοξυσάκχαρα, κυκλιτόλες, σύνθεση γλυκοζιτών, γλυκοπρωτεΐνες, ανάλυση διαμόρφωσης σακχάρων. (V) Βιβλιογραφία στα παραπάνω. (VI) Ασκήσεις.

Στοιχεία έκδοσης: Χρόνος έκδοσης 1993, ανατυπώσεις 1995, 1997, σελ. 298. ISBN 960-220-401-X.

Διάθεση: τηλ. 210-7274130, 210-7274462.