ΠΡΟΣΦΕΡΟΜΕΝΑ ΑΠΟ ΤΟ ΤΜΗΜΑ ΧΗΜΕΙΑΣ

"ΕΞ ΑΠΟΣΤΑΣΕΩΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤA" (e-learning)

 

 


Προγράμματα που έχουν σχέση με τη Διατροφή

- Διατροφή, Μεσογειακή Δίαιτα και Αντιμετώπιση των Καρδιαγγειακών Νοσημάτων (οδηγός σπουδών)

  (περισσότερες πληροφορίες)


Προγράμματα που έχουν σχέση με τα Τρόφιμα

Περιγραφή προγραμμάτων elearning σχετικών με τα τρόφιμα

 

1. Αξιολόγηση Διατροφικής Επικινδυνότητας και Νομοθεσία Τροφίμων

Το εκπαιδευτικό αντικείμενο "Αξιολόγηση Διατροφικής Επικινδυνότητας και Νομοθεσία Τροφίμων" περιλαμβάνει τα κάτωθι δύο (2) μαθήματα:

• Αξιολόγηση Διατροφικής Επικινδυνότητας
• Νομοθεσία Τροφίμων και Νερού - Νομικά κενά

Οδηγός σπουδών: http://zabetakis.net/files/images/kek/odigos_spoudon_a3iologhsh_diatrof_epikindynothtas.pdf
 
2. Ασφάλεια (HACCP) & Ποιότητα Τροφίμων: Πρότυπα ISO22000:2005 & ISO9001:2008

Το εκπαιδευτικό αντικείμενο "Ασφάλεια (HACCP) & Ποιότητα Τροφίμων: Πρότυπα ISO22000:2005 & ISO9001:2008" περιλαμβάνει τα κάτωθι επτά (7) μαθήματα:

• Επικινδυνότητα Τροφίμων
• Πρόληψη έκφρασης επικινδυνότητας τροφίμων
• Μεθοδολογία ανάπτυξης σχεδίου HACCP
• Ποιότητα τροφίμων
• Σύστημα Διαχείρισης Ασφάλειας Τροφίμων (ΣΔΑΤ) κατά ISO 22000:2005
• Σύστημα Διαχείρισης Ποιότητας κατά ISO 9001:2000
• Έλεγχοι και Πιστοποιήσεις

Οδηγός σπουδών: http://zabetakis.net/files/images/kek/odigos_spoudon_haccp_protypa_ISO.pdf
 
3. Βιοτεχνολογία Τροφίμων - Λειτουργικά Τρόφιμα

Το εκπαιδευτικό αντικείμενο "Βιοτεχνολογία Τροφίμων – Λειτουργικά Τρόφιμα" περιλαμβάνει τα κάτωθι δύο (2) μαθήματα:

• Βιοτεχνολογία Τροφίμων
• Λειτουργικά Τρόφιμα

Οδηγός σπουδών: http://zabetakis.net/files/images/kek/odigos_spoudon_biotexnologia_trofimwn.pdf
 
4. Διαχείριση Περιβαλλοντικών και Διατροφικών Κρίσεων

Το εκπαιδευτικό αντικείμενο "Διαχείριση Περιβαλλοντικών και Διατροφικών Κρίσεων" περιλαμβάνει τα κάτωθι δύο (2) μαθήματα:

• Κρίση: Πρόβλεψη, Ανατομία, Παράγοντες Επίλυσης, Εργαλεία Διαχείρισης
• Μελέτες Περιπτώσεων από το Περιβάλλον και από τον Κλάδο Τροφίμων και Ποτών

Οδηγός σπουδών: http://zabetakis.net/files/images/kek/odigos_spoudon_diax_perivall_diatrofikwn_krisewn.pdf
 
5. Εξωστρέφεια Επιχειρήσεων Παραγωγής Τροφίμων : Ποιοτικός Έλεγχος. Τυποποίηση. Επισήμανση. Οργάνωση Εξαγωγών

Το εκπαιδευτικό αντικείμενο "Εξωστρέφεια Επιχειρήσεων Παραγωγής Τροφίμων: Ποιοτικός Έλεγχος. Τυποποίηση. Επισήμανση. Οργάνωση Εξαγωγών" περιλαμβάνει
τα κάτωθι τέσσερα (4) μαθήματα:

• Ποιοτικός έλεγχος
• Πιστοποίηση - Τυποποίηση - Ιχνηλασιμότητα - Ισχυρισμοί Υγείας
• Επισημάνσεις - Ετικέτες
• Οργάνωση Εξαγωγών

Οδηγός σπουδών: http://zabetakis.net/files/images/kek/odigos_spoudon_exostrefeia.pdf
 
6. Χημεία Τροφίμων και η Τεχνολογία της Διατροφής

Το εκπαιδευτικό αντικείμενο "Χημεία Τροφίμων και η Τεχνολογία της Διατροφής" περιλαμβάνει τα κάτωθι τρία (3) μαθήματα:

• Διατροφική Αξία
• Χημεία Τροφίμων
• Τεχνολογία Τροφίμων και Διατροφή

Οδηγός σπουδών: http://zabetakis.net/files/images/kek/odigos_spoudon_ximeia_trofimon.pdf
 
7. Λειτουργικά Τρόφιμα

Το εκπαιδευτικό αντικείμενο "Λειτουργικά Τρόφιμα" περιλαμβάνει τα κάτωθι τρία (3) μαθήματα:

• Λειτουργικά Τρόφιμα/Ποτά και Υγεία
• Παραδείγματα Λειτουργικών Τροφίμων
• Παραγωγή Λειτουργικού Τροφίμου

Οδηγός σπουδών: http://zabetakis.net/files/images/kek/leitourgika_trofima_kek.pdf