ΠΙΝΑΚΑΣ ΕΓΓΕΓΡΑΜΜΕΝΩΝ ΥΠΟΨΗΦΙΩΝ ΔΙΔΑΚΤΟΡΩΝ (ΑΠΟΦΑΣΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗΣ (14-1-2019)