2020-2021

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ & ΘΕΜΑΤΑ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ 10ης ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΧΗΜΕΙΑΣ ΑΚΑΔ. ΕΤΟΥΣ 2020-21

Πρόσκληση των Μελών της Συνέλευσης του Τμήματος Χημείας για τη συνεδρίαση που θα γίνει τη Δευτέρα 25-1-2021 και ώρα 11.00πμ με τηλεδιάσκεψη.

 • Πρόσκληση & Θέματα Ημερήσιας διάταξης (αρχείο PDF)

Η Πρόεδρος του Τμήματος Χημείας
Χριστίνα-Άννα Μητσοπούλου
Καθηγήτρια

ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗ ΔΙΔΑΚΤΟΡΙΚΗΣ ΔΙΑΤΡΙΒΗΣ ΤΗΣ Καs ΣΟΦΙΑΣ ΚΥΡΙΑΚΙΔΗ ΥΠΟΨΗΦΙΑΣ ΔΙΔΑΚΤΩΡ ΤΟΥ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟΥ ΟΡΓΑΝΙΚΗΣ ΧΗΜΕΙΑΣ

Την Δευτέρα 25-01-2021 και ώρα 16:00 θα πραγματοποιηθεί η παρουσίαση της διδακτορικής διατριβής της Σοφίας Κυριακίδη με θέμα: «Applications of theoretical and biophysical studies on rational drug design»

Η παρουσίαση θα πραγματοποιηθεί μέσω τηλεδιάσκεψης λόγω των μέτρων αποφυγής διάδοσης του COVID-19.

Ιστότοπος Σύνδεσης: https://us02web.zoom.us/j/87262601977?pwd=cTFiRzhvcUcvS21PMnZqMzJlYVFPdz09

Επταμελής Εξεταστική Επιτροπή:

Θ. Μαυρομούστακος, Καθηγητής (Ε), Τμήμα Χημείας ΕΚΠΑ

Δ. Τζέλλη, Αναπλ. Καθηγήτρια, Τμήμα Χημείας ΕΚΠΑ

Carlos Silva Lopez, Καθηγητής, Τμήμα Χημείας Universidade de Vigo

Αθ. Γκιμήσης, Καθηγητής, Τμήμα Χημείας ΕΚΠΑ

Α. Τζάκος, Αναπλ. Καθηγητής, Τμήμα Χημείας Πανεπιστημίου Ιωαννίνων

Ζ. Κούρνια, Ερευνήτρια Β΄ Ινστιτούτου Ιατροβιολογικών Ερευνών Ακαδημίας Αθηνών

Γ. Μελαγράκη, Επίκ. Καθηγήτρια, Στρατιωτική Σχολή Ευελπίδων

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΣΥΓΚΛΗΤΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΔΙΕΞΑΓΩΓΗ ΤΩΝ ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ ΤΟΥ ΧΕΙΜΕΡΙΝΟΥ ΕΞΑΜΗΝΟΥ

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΣΥΓΚΛΗΤΟΥ

 

Η Σύγκλητος του ΕΚΠΑ συνεδρίασε σήμερα, 12-1-2021, συζήτησε διεξοδικά σχετικά με τον τρόπο διεξαγωγής των εξετάσεων του Χειμερινού Εξαμήνου και τα προβλήματα που ανακύπτουν και αποφάσισε τα εξής:

 

Οι εξετάσεις του Χειμερινού Εξαμήνου θα διενεργηθούν σύμφωνα με το πρόγραμμα που έχει ήδη ανακοινωθεί από τις Σχολές και τα Τμήματα. Ισχύει η προηγούμενη απόφαση της Συγκλήτου (από 22.12.2020), η οποία προέβλεπε εξ αποστάσεως εξετάσεις και έναρξη της εξεταστικής περιόδου, κατά περίπτωση, την τελευταία εβδομάδα του Ιανουαρίου ή την πρώτη εβδομάδα του Φεβρουαρίου 2021. Σε συνέχεια της ως άνω απόφασης διευκρινίζονται, επιπροσθέτως, τα εξής:

 1. Τα εργαστηριακά μαθήματα, των οποίων η παρακολούθηση απαιτεί φυσική παρουσία και των οποίων η διδασκαλία δεν θα έχει ολοκληρωθεί μέχρι 31/1/21, είναι δυνατόν να μην εξεταστούν στο πλαίσιο της εν λόγω εξεταστικής.  Με απόφαση του Τμήματος ή της Σχολής θα είναι δυνατή η μεταφορά τους στο Εαρινό Εξάμηνο, ώστε η εξέτασή τους να πραγματοποιηθεί αμέσως μετά την ολοκλήρωση της διδασκαλίας τους. Η ρύθμιση αυτή δεν αφορά στους επί πτυχίω φοιτητές ούτε στους φοιτητές οι οποίοι έχουν ασκηθεί σε αυτά τα εργαστήρια σε προηγούμενο ακαδημαϊκό έτος. Οι εξετάσεις σε αυτές τις περιπτώσεις θα πραγματοποιηθούν κανονικά στην εξεταστική του Φεβρουαρίου.
 2. Σε ειδικές περιπτώσεις μαθημάτων, τα οποία από τη φύση τους δεν είναι δυνατό να εξεταστούν με εξ αποστάσεως μεθόδους, το Τμήμα ή η Σχολή δύναται, μετά από αιτιολογημένη εισήγηση του διδάσκοντος, να αποφασίσει μεταφορά της εξέτασής τους εντός του Εαρινού Εξαμήνου, και σε κάθε περίπτωση πριν την εξεταστική του Ιουνίου του ακαδημαϊκού έτους 2020-21, μόλις οι συνθήκες το επιτρέψουν. Η μεταφορά της εξεταστικής σε αυτές τις ειδικές περιπτώσεις θα εγκριθεί και από τη Σύγκλητο.
 3. Η μεταφορά της εξέτασης των μαθημάτων κατά τα ανωτέρω δεν θα οδηγήσει σε απώλεια εξεταστικής και δεν θα επηρεάσει το πρόγραμμα της εξεταστικής του Ιουνίου του ακαδημαϊκού έτους 2020-21.
 4. Όπως και κατά τις εξ αποστάσεως γραπτές εξετάσεις του προηγούμενου ακαδημαϊκού έτους, η ταυτοπροσωπία και η επιτήρηση των φοιτητών που συμμετέχουν σε εξ αποστάσεως γραπτές εξετάσεις, πραγματοποιείται με οπτική επαφή από επιτηρητές, οι οποίοι διαχωρίζουν τους φοιτητές σε μικρές ομάδες. Δεν πραγματοποιείται τήρηση, συλλογή και επεξεργασία προσωπικών δεδομένων με ηλεκτρονικά μέσα. Οι φοιτητές οφείλουν να είναι συνεχώς συνδεδεμένοι στο διαδίκτυο και να βρίσκονται σε αδιάλειπτη οπτική επαφή με τον διδάσκοντα και τον επιτηρητή. Τα μέτρα αυτά εξασφαλίζουν σε υψηλό βαθμό τόσο το αδιάβλητο και την αξιοπιστία των εξετάσεων, όσο και την προστασία των προσωπικών δεδομένων και την ίση μεταχείριση.
 5. Στις περιπτώσεις κατά τις οποίες φοιτητές δηλώσουν αδυναμία συμμετοχής στις γραπτές εξ αποστάσεως εξετάσεις, λόγω έλλειψης των αναγκαίων τεχνολογικών μέσων, το Τμήμα οργανώνει, σε συνεννόηση με τους εμπλεκομένους (διδάσκοντες και εξεταζομένους), προφορικές εξ αποστάσεως εξετάσεις για τους συγκεκριμένους φοιτητές, αφού εξασφαλισθεί η πρόσβαση εκάστου φοιτητή στα απαραίτητα τεχνολογικά μέσα (υπολογιστής, διαδίκτυο, μικρόφωνο, κλπ). Κατά τις προφορικές εξετάσεις ο διδάσκων εξασφαλίζει ότι δεν θα παρευρίσκεται μόνος του με τον εξεταζόμενο φοιτητή.
 6. Η Σύγκλητος επισημαίνει το γεγονός ότι τα μέτρα προστασίας, τα οποία υποχρεώνεται να εφαρμόζει το Πανεπιστήμιο, καθώς και η απόκτηση των τεχνολογικών μέσων για την εξ αποστάσεως διδασκαλία και εργασία, συνεπάγονται ένα μεγάλο κόστος με το οποίο επιβαρύνεται το Ίδρυμα εις βάρος άλλων σημαντικών αναγκών του. Ζητά, συνεπώς, από την Πολιτεία να εξασφαλίσει πρόσθετη χρηματοδότηση για την αντιμετώπιση των έκτακτων αυτών δαπανών.
 7. Η Σύγκλητος καλεί το Υπουργείο να μεριμνήσει ώστε οι εταιρείες ταχυμεταφορών, τηρώντας τις συμβατικές τους υποχρεώσεις, να ολοκληρώσουν, όπου αυτό δεν έχει συμβεί, την παράδοση των συγγραμμάτων σε όλους τους φοιτητές το αργότερο μέχρι τις 20 Ιανουαρίου.
 8. Εξυπακούεται ότι, αν οι επιδημιολογικές συνθήκες το επιτρέψουν και εκδοθεί σχετική ΚΥΑ, θα υπάρχει η δυνατότητα και για εξετάσεις δια ζώσης, τηρουμένων φυσικά όλων των υγειονομικών πρωτοκόλλων (όπως πραγματοποιήθηκαν ήδη σε προηγούμενες εξεταστικές), χωρίς να μεταβληθεί το πρόγραμμα των εξετάσεων.

 

ΕΣΠΕΡΙΔΑ ΜΕ ΘΕΜΑ «ΕΠΙΔΗΜΙΟΛΟΓΙΑ ΛΥΜΑΤΩΝ ΣΤΗΝ ΕΠΟΧΗ ΤΟΥ SARS-COV-2: ΠΑΡΕΛΘΟΝ, ΠΑΡΟΝ ΚΑΙ ΜΕΛΛΟΝ»

Την Παρασκευή 15/01/2021 και ώρα 17.00 θα λάβει χώρα διαδικτυακά η εσπερίδα με θέμα «Επιδημιολογία Λυμάτων στην εποχή του SARS-CoV-2: παρελθόν, παρόν και μέλλον», στην οποία θα παρουσιάσουν ο κος Θωμαΐδης και μέλη της ερευνητικής του ομάδας. Επιπλέον, χαιρετισμό θα απευθύνουν ο Πρύτανης και ο κος Κοΐνης.

Για να συνδεθείτε στην πλατφόρμα της Εσπερίδα επιλέξτε το ακόλουθο link :

https://uoa.webex.com/uoa/j.php?MTID=m117d46906a7dc067c849cc752a82a2ca

Στη συνέχεια επιλέγετε αν θα συνδεθείτε μέσω της εφαρμογής Cisco Webex Meeting ή από το φυλλομετρητή σας (browser).

Όταν συνδέεστε μέσω browser πιθανόν να απαιτηθεί να εισάγετε το Meeting number και τον κωδικό της συνεδρίας (Meeting Password), που αναφέρονται παρακάτω:

Meeting number: 121 248 7817
Password: EEXPSAC

 

 

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΚΑΤΑΘΕΣΗΣ ΚΑΙ ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗΣ ΕΡΕΥΝΗΤΙΚΩΝ ΕΡΓΑΣΙΩΝ

Θα θέλαμε να σας ενημερώσουμε ότι οι Μεταπτυχιακοί Φοιτητές των Π.Μ.Σ, μπορούν να πραγματοποιήσουν την ηλεκτρονική κατάθεση των Ερευνητικών τους Εργασιών, προκειμένου να οριστούν οι 3μελείς Εξεταστικές Επιτροπές (στα πλαίσια της εξεταστικής περιόδου Φεβρουαρίου 2021), από τη Δευτέρα 11-1-2021 έως και την Κυριακή 24-1-2021.

Οι παρουσιάσεις των Ερευνητικών  Εργασιών των Μεταπτυχιακών Φοιτητών θα πραγματοποιηθούν από την Τρίτη 2-2-2021 έως και την Παρασκευή 19-2-2021, ενώ οι αιτήσεις ορκωμοσίας που θα συνοδεύονται από τα απαραίτητα δικαιολογητικά, θα υποβάλλονται στη Γραμματεία έως και την Παρασκευή 26-2-2021.

Παρακαλούμε, λόγω του μεγέθους των εργασιών, τα αρχεία να σταλούν σε pdf μορφή στο mail της Γραμματείας secr@chem.uoa.gr, με θέμα «Ορισμός 3μελούς επιτροπής κας/κου Ονοματεπώνυμο»

Επίσης θα επισυνάπτεται υπογεγραμμένο από τον εκάστοτε επιβλέποντα το έγγραφο του Ορισμού της 3μελούς Εξεταστικής Επιτροπής, το οποίο είναι σε ηλεκτρονική μορφή στο link Χρήσιμα Έντυπα στην Ιστοσελίδα του Τμήματος με τίτλο «Έγκριση εκτύπωσης της 2ης έκδοσης της ερευνητικής εργασίας και ορισμός 3μελούς εξεταστικής επιτροπής».

 

Από τη Γραμματεία του Τμήματος Χημείας

ΠΡΟΘΕΣΜΙΑ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΑΙΤΗΣΕΩΝ ΓΙΑ ΕΚΠΟΝΗΣΗ ΔΙΔΑΚΤΟΡΙΚΗΣ ΔΙΑΤΡΙΒΗΣ

Ανακοινώνεται ότι από την Πέμπτη 18-2-2021 έως και την Παρασκευή 26-2-2021 και ώρα 14.00 οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να υποβάλλουν αίτηση για εκπόνηση Διδακτορικής Διατριβής στη Γραμματεία του Τμήματος.

Οι υποψήφιοι θα πρέπει να υποβάλλουν ηλεκτρονικά στο email της Γραμματείας secr@chem.uoa.gr με θέμα «Ονοματεπώνυμο Αίτηση Υποψηφιότητας για εκπόνηση Διδακτορικής Διατριβής» τα ακόλουθα δικαιολογητικά.

Αιτήσεις που θα υποβληθούν με οποιονδήποτε άλλον τρόπο δεν θα γίνονται δεκτές.

Οι υποψήφιοι θα πρέπει να υποβάλλουν τα παρακάτω:

 1. Σχετική αίτηση όπου θα αναγράφεται:

  α) ο προτεινόμενος τίτλος της διδακτορικής διατριβής

  β) ο προτεινόμενος Επιβλέπων της διδακτορικής διατριβής

  γ) η προτεινόμενη γλώσσα συγγραφής της διδακτορικής διατριβής

 2. Αντίγραφο πτυχίου και Αναλυτική Βαθμολογία προπτυχιακών σπουδών.
 3. Αντίγραφο Διπλώματος Ειδίκευσης και Αναλυτική Βαθμολογία.
 4. Αντίγραφο Διπλωματικής Εργασίας του Διπλώματος Μεταπτυχιακών Σπουδών σε ψηφιακή μορφή για διπλωματούχος που δεν είναι του Τμήματος Χημείας ΕΚΠΑ. Παρακαλούμε, λόγω του μεγέθους των εργασιών, τα αρχεία να σταλούν σε pdf μορφή.
 5. Βιογραφικό σημείωμα.
 6. Πιστοποιητικό καλής γνώσης της αγγλικής γλώσσας τουλάχιστον επιπέδου Β2, ή σε περίπτωση που δεν υπάρχει, ο υποψήφιος εξετάζεται για τις γνώσεις του στην αγγλική γλώσσα από την τριμελή επιτροπή που αξιολογεί το φάκελό του.
 7. Αναγνώριση ισοτιμίας του διπλώματος Μεταπτυχιακών σπουδών από το ΔΟΑΤΑΠ. (για πτυχιούχους του εξωτερικού).
 8. Φωτοτυπία Αστυνομικής Ταυτότητας.
 9. Δύο Συστατικές επιστολές.
 10. Επιστημονικές ανακοινώσεις και δημοσιεύσεις.
 11. Τεκμηριωμένη επιστημονική πρόταση ως προσχέδιο διδακτορικής διατριβής που συνυπογράφεται από τον υποψήφιο διδάκτορα και τον προτεινόμενο Επιβλέποντα και στην οποία αναφέρεται η πηγή χρηματοδότησης της αντίστοιχης ερευνητικής εργασίας.
 12. Αίτηση για εκπόνηση Διδακτορικής Διατριβής (Αρχείο DOC)

Από τη Γραμματεία του Τμήματος Χημείας

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ & ΘΕΜΑΤΑ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ 9ης ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΧΗΜΕΙΑΣ ΑΚΑΔ. ΕΤΟΥΣ 2020-21

Πρόσκληση των Μελών της Συνέλευσης του Τμήματος Χημείας για τη συνεδρίαση που θα γίνει τη Δευτέρα 11-1-2021 και ώρα 10.00πμ με τηλεδιάσκεψη.

 • Πρόσκληση & Θέματα Ημερήσιας διάταξης (αρχείο PDF)

Η Πρόεδρος του Τμήματος Χημείας
Χριστίνα-Άννα Μητσοπούλου
Καθηγήτρια

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΕΞΕΤΑΣΤΙΚΗΣ ΧΕΙΜΕΡΙΝΟΥ ΕΞΑΜΗΝΟΥ ΑΚ. ΕΤΟΥΣ 2020-21

Αγαπητοί Φοιτητές,

Λαμβάνοντας υπόψη το γεγονός ότι όλα τα μαθήματα που διδάσκονται εξ αποστάσεως θα έχουν ολοκληρωθεί μέχρι τις 23/1/2021, την καθυστερημένη διανομή βιβλίων και την απόφαση της Συγκλήτου περί του χρόνου έναρξης εξετάσεων, μετατίθεται η έναρξη της εξεταστικής περιόδου του χειμερινού εξαμήνου για το Τμήμα Χημείας στην 1η Φεβρουαρίου. Φυσικά κατά την πάγια τακτική μας προηγείται η έναρξη της πτυχιακής. Το νέο πρόγραμμα έχει ήδη αναρτηθεί. Η ανάγκη προετοιμασίας εκ μέρους σας αλλά και των διδασκόντων αφ’ ενός και η αβεβαιότητα ως προς την εξέλιξη της πανδημίας από την άλλη, επιβάλλουν να προγραμματιστεί ως καταρχήν τρόπος διενέργειας των εξετάσεων η εξ αποστάσεως. Οι διδάσκοντες θα σας αποστείλουν εγκαίρως οδηγίες για τη διενέργεια των εξετάσεων εξ αποστάσεως, με βάση και την εμπειρία των προηγούμενων δύο εξεταστικών περιόδων. Φυσικά , αν η υγειονομική κατάσταση επιτρέψει και την εξέταση με φυσική παρουσία, τότε θα δοθεί η δυνατότητα και για άλλους τρόπους εξέτασης, σύμφωνα και με τις αποφάσεις της Συγκλήτου.

Σε κάθε όμως περίπτωση το πρόγραμμα θα διατηρηθεί ώστε να μπορείτε πλέον να προγραμματίσετε την προετοιμασία σας.

Όσα εργαστηριακά μαθήματα δεν είναι δυνατόν να ολοκληρωθούν, καθώς απαιτείται η παρακολούθησή τους με φυσική παρουσία, δεν εμπίπτουν στο παραπάνω χρονοδιάγραμμα. Η εξέταση των εργαστηριακών αυτών μαθημάτων θα προγραμματιστεί και θα διενεργηθεί το συντομότερο δυνατόν, αφού πρώτα ολοκληρωθεί η διδασκαλία τους. Για τα μαθήματα που περιλαμβάνουν και εργαστηριακό μέρος θα ενημερωθείτε μέσω του eclass από τους διδάσκοντες.

 

Η Πρόεδρος του Τμήματος Χημείας
Χριστίνα-Άννα Μητσοπούλου
Καθηγήτρια

ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗ ΔΙΔΑΚΤΟΡΙΚΗΣ ΔΙΑΤΡΙΒΗΣ ΤΗΣ Καs ΠΑΣΒΑΝΚΑ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΑΣ ΥΠΟΨΗΦΙΑΣ ΔΙΔΑΚΤΩΡ ΤΟΥ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟΥ ΧΗΜΕΙΑΣ ΤΡΟΦΙΜΩΝ

Παρουσίαση Διδακτορικής Διατριβής της κα Πασβάνκα Κωνσταντίνας Υποψήφιας Διδάκτωρ του Εργαστηρίου Χημείας Τροφίμων του ΕΚΠΑ, με τίτλο «Έλεγχος αυθεντικότητας οίνων προερχόμενα από ελληνικές ποικιλίες σταφυλιών και διαφορετικές τεχνικές οινοποίησης»,

Ημερομηνία: Τρίτη 22/12/2020 και ώρα 10.00 πμ Τριμελής επιτροπή: Χ.Προεστός (επιβλέπων), Αναπλ. Καθηγητής ΕΚΠΑ Μ. Λιούνη, Καθηγήτρια ΕΚΠΑ Γ. Κοτσεριδης, Αναπλ. Καθηγητής ΓΠΑ

σύνδεσμος:

https://us05web.zoom.us/j/83825989443?pwd=K0VqODFabUgyVGd3RnJrbmg4aU1rZz09

Meeting ID: 838 2598 9443

Passcode: 6cVw4g

 

Δρ. Προεστός Χαράλαμπος

Αν. Καθ. Χημείας Τροφίμων

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΟΡΚΩΜΟΣΙΑΣ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΦΟΙΤΗΤΩΝ ΕΞΕΤΑΣΤΙΚΗΣ ΠΕΡΙΟΔΟΥ ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΥ 2019-2020

Ανακοινώνεται ότι η ορκωμοσία διδακτόρων και διπλωματούχων ειδίκευσης  εξεταστικής περιόδου Σεπταμβρίου για το ακαδημαϊκό έτος 2019-20 του Τμήματος Χημείας, θα γίνει τη Δευτέρα 11-1-2021 και ώρα 12.00μ.

Σας ενημερώνουμε ότι λόγω των νέων συνθηκών η ορκωμοσία θα γίνει μέσω τηλεδιάσκεψης

Παρακαλείσθε όπως στείλετε e-mail επιβεβαίωσης για την συμμετοχή σας στην ορκωμοσία στο secr@chem.uoa.gr μέχρι και την Κυριακή 20-12-2020.

 

Από τη Γραμματεία του Τμήματος Χημείας