2020-2021

ΕΡΩΤΗΜΑΤΟΛΟΓΙΑ ΕΑΡΙΝΟΥ ΕΞΑΜΗΝΟY 2020-2021

Προθεσμία συμπλήρωσης των ερωτηματολογίων είναι η 14/6/2021

ΑΜΠΕΛΟΥΡΓΙΑ

https://survey.uoa.gr/L169125

ΑΝΑΛΥΤΙΚΗ ΧΗΜΕΙΑ

https://survey.uoa.gr/L411664

ΑΝΟΡΓΑΝΗ ΧΗΜΕΙΑ ΙΙ

https://survey.uoa.gr/L263372

ΑΝΟΡΓΑΝΗ ΧΗΜΕΙΑ ΙΙΙ

https://survey.uoa.gr/L589887

ΑΝΟΡΓΑΝΗ ΧΗΜΙΚΗ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ

https://survey.uoa.gr/L652356

ΒΙΟΧΗΜΕΙΑ Ι

https://survey.uoa.gr/L971159

ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΚΑΙ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ

https://survey.uoa.gr/L646546

ΔΙΔΑΚΤΙΚΗ ΤΗΣ ΧΗΜΕΙΑΣ

https://survey.uoa.gr/L718466

ΕΙΔΙΚΑ ΚΕΦΑΛΑΙΑ ΒΙΟΧΗΜΕΙΑΣ

 

ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΣΤΗΝ ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΗ

https://survey.uoa.gr/L993579

ΕΛΕΓΧΟΣ ΚΑΙ ΔΙΑΣΦΑΛΙΣΗ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ-ΔΙΑΠΙΣΤΕΥΣΗ

https://survey.uoa.gr/L598324

ΕΝΟΡΓΑΝΗ ΑΝΑΛΥΣΗ ΙΙ

https://survey.uoa.gr/L672452

ΕΠΙΣΤΗΜΗ ΠΟΛΥΜΕΡΩΝ

https://survey.uoa.gr/L177948

ΘΕΜΑΤΑ ΒΙΟΟΡΓΑΝΙΚΗΣ ΧΗΜΕΙΑΣ

https://survey.uoa.gr/L955776

ΙΣΤΟΡΙΑ ΤΩΝ ΦΥΣΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ

 

ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΑ II

https://survey.uoa.gr/L827361

ΟΡΓΑΝΙΚΗ ΧΗΜΕΙΑ ΙΙ

https://survey.uoa.gr/L749277

ΟΡΓΑΝΟΜΕΤΑΛΛΙΚΗ ΧΗΜΕΙΑ

https://survey.uoa.gr/L658949

ΠΟΛΥΜΕΡΗ: ΥΛΙΚΑ ΚΑΙ ΝΕΕΣ ΕΦΑΡΜΟΓΕΣ

https://survey.uoa.gr/L546188

ΠΡΑΚΤΙΚΑ ΑΝΑΛΥΤΙΚΗΣ ΧΗΜΕΙΑΣ

https://survey.uoa.gr/L784415

ΠΡΑΚΤΙΚΑ ΑΝΟΡΓΑΝΗΣ ΧΗΜΕΙΑΣ ΙΙ

https://survey.uoa.gr/L727372

ΠΡΑΚΤΙΚΑ ΑΝΟΡΓΑΝΗΣ ΧΗΜΕΙΑΣ ΙΙΙ

https://survey.uoa.gr/L717128

ΠΡΑΚΤΙΚΑ ΕΝΟΡΓΑΝΗΣ ΑΝΑΛΥΣΗΣ ΙΙ

https://survey.uoa.gr/L383169

ΠΡΑΚΤΙΚΑ ΟΡΓΑΝΙΚΗΣ ΙΙΙ

https://survey.uoa.gr/L466189

ΠΡΑΚΤΙΚΑ ΦΥΣΙΚΟΧΗΜΕΙΑΣ ΙΙΙ

https://survey.uoa.gr/L643295

ΣΥΓΧΡΟΝΕΣ ΜΕΘΟΔΟΙ ΣΤΗΝ ΟΡΓΑΝΙΚΗ ΣΥΝΘΕΣΗ

https://survey.uoa.gr/L866798

ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ ΤΡΟΦΙΜΩΝ

https://survey.uoa.gr/L587133

ΤΟΞΙΚΟΛΟΓΙΑ – ΟΙΚΟΤΟΞΙΚΟΛΟΓΙΑ

https://survey.uoa.gr/L647472

ΦΑΣΜΑΤΟΣΚΟΠΙΑ ΟΡΓΑΝΙΚΩΝ ΕΝΩΣΕΩΝ ΚΑΙ ΜΟΡΙΑΚΗ ΜΟΝΤΕΛΟΠΟΙΗΣΗ

https://survey.uoa.gr/L532651

ΦΥΣΙΚΗ ΙΙ

https://survey.uoa.gr/L343264

ΦΥΣΙΚΟΧΗΜΕΙΑ 1

https://survey.uoa.gr/L531116

ΦΥΣΙΚΟΧΗΜΕΙΑ ΙΙΙ

https://survey.uoa.gr/L881424

ΧΗΜΕΙΑ ΚΑΙ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ ΟΙΝΟΥ ΚΑΙ ΑΛΛΩΝ ΑΛΚΟΟΛΟΥΧΩΝ ΠΟΤΩΝ

https://survey.uoa.gr/L446979

ΧΗΜΕΙΑ ΚΑΙ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ ΠΕΤΡΕΛΑΙΟΥ ΚΑΙ ΠΕΤΡΟΧΗΜΙΚΩΝ

https://survey.uoa.gr/L824966

ΧΗΜΕΙΑ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ

https://survey.uoa.gr/L768561

ΧΗΜΕΙΑ ΤΡΟΦΙΜΩΝ

https://survey.uoa.gr/L779556

ΧΗΜΙΚΗ ΚΙΝΗΤΙΚΗ

https://survey.uoa.gr/L445526

ΧΗΜΙΚΗ ΟΡΓΑΝΟΛΟΓΙΑ-ΜΙΚΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΤΕΣ

https://survey.uoa.gr/L385863

 

 

 

ΣΥΜΠΛΗΡΩΜΑΤΙΚΗ ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΠΡΑΚΤΙΚΗΣ ΑΣΚΗΣΗΣ ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΧΗΜΕΙΑΣ 2020-2021

Γίνεται γνωστό στους ενδιαφερόμενους φοιτητές ότι οι συμπληρωματικές αιτήσεις για συμμετοχή στο Πρόγραμμα Πρακτικής Άσκησης του Τμήματος Χημείας (περίοδος άσκησης 01/7/21-31/10/21) μπορούν να υποβληθούν στη Γραμματεία του Τμήματος από 21/05/2021 έως και 01/05/2021 (όπως αναφέρεται στη συνημμένη πρόσκληση).

Δικαίωμα συμμετοχής στο Πρόγραμμα Πρακτικής Άσκησης έχουν οι φοιτητές οι οποίοι:

  • έχουν ολοκληρώσει το 5ο εξάμηνο σπουδών τους, και
  • δεν έχουν εκκρεμότητες σε εργαστηριακές ασκήσεις υποχρεωτικών μαθημάτων.

Το συμπληρωμένο έντυπο της αίτησης, πρέπει να κατατεθεί στη Γραμματεία του Τμήματος συνοδευόμενο από απλή φωτοτυπία πτυχίου ξένης γλώσσας και την υπεύθυνη δήλωση που περιγράφεται στην πρόσκληση. Παρακαλούνται οι ενδιαφερόμενοι φοιτητές να μην αιτούνται αναλυτική βαθμολογία, καθώς θα την επισυνάψει αυτόματα  η Γραμματεία του Τμήματος Χημείας.

Για πληροφορίες σχετικά με τις προϋποθέσεις, τις διαδικασίες επιλογής και τους όρους πραγματοποίησης της Πρακτικής Άσκησης, οι ενδιαφερόμενοι φοιτητές μπορούν να συμβουλευτούν τον Κανονισμό Πρακτικής Άσκησης.

Από τη Γραμματεία της Πρακτικής Άσκησης

 
 

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ & ΘΕΜΑΤΑ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ 21ης ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΧΗΜΕΙΑΣ ΑΚΑΔ. ΕΤΟΥΣ 2020-21

Πρόσκληση των Μελών της Συνέλευσης του Τμήματος Χημείας για τη συνεδρίαση που θα γίνει την Παρασκευή 21-5-2021 και ώρα 13.00μμ με τηλεδιάσκεψη.

  • Πρόσκληση & Θέματα Ημερήσιας διάταξης (αρχείο PDF)

Η Πρόεδρος του Τμήματος Χημείας
Χριστίνα-Άννα Μητσοπούλου
Καθηγήτρια

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ & ΘΕΜΑΤΑ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ 20ης ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΧΗΜΕΙΑΣ ΑΚΑΔ. ΕΤΟΥΣ 2020-21

Πρόσκληση των Μελών της Συνέλευσης του Τμήματος Χημείας για τη συνεδρίαση που θα γίνει την Τετάρτη 19-5-2021 και ώρα 10.00πμ με τηλεδιάσκεψη.

  • Πρόσκληση & Θέματα Ημερήσιας διάταξης (αρχείο PDF)

Η Πρόεδρος του Τμήματος Χημείας
Χριστίνα-Άννα Μητσοπούλου
Καθηγήτρια

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΚΑΤΑΤΑΚΤΗΡΙΩΝ ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ ΑΚΑΔ. ΕΤΟΥΣ 2020-21

Ανακοινώνεται το πρόγραμμα διεξαγωγής των κατατακτηρίων εξετάσεων.

  1. ΓΕΝΙΚΗ ΚΑΙ ΑΝΟΡΓΑΝΗ ΧΗΜΕΙΑ, ΤΕΤΑΡΤΗ 26.05.2021 και ώρα 12:00-15:00 μ.μ. στην αίθουσα Δ.Σ του Τμήματος Χημείας στο 2ο όροφο
  2. ΦΥΣΙΚΗ, ΠΕΜΠΤΗ 27.05.2021 και ώρα 12:00-15:00 μ.μ. στην αίθουσα Δ.Σ του Τμήματος Χημείας στο 2ο όροφο.
  3. ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΑ, ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ 28.05.2021 και ώρα 12:00-15:00μ.μ. στην αίθουσα Δ.Σ του Τμήματος Χημείας στο 2ο όροφο

Οι υποψήφιοι υποχρεούνται να βρίσκονται στο χώρο των εξετάσεων μια (1) ώρα νωρίτερα κατά την πρώτη μέρα εξετάσεων και μισή ώρα (30 λεπτά) νωρίτερα κατά τις υπόλοιπες.

  • Για την εξακρίβωση της ταυτότητας κάθε υποψηφίου προσκομίζεται από αυτόν δελτίο Αστυνομικής Ταυτότητας ή άλλο επίσημο δημόσιο έγγραφο πιστοποίησης της ταυτότητάς του.
  • Η  είσοδος στις εξετάσεις επιτρέπεται μόνο με την απλή επίδειξη χειρόγραφης βεβαίωσης/δήλωσης αρνητικού αυτοδιαγνωστικού ελέγχου (self test) έως και είκοσι τέσσερις (24) ώρες πριν από την εξέταση ή άλλου τύπου διαγνωστικού ελέγχου (rapid test ή PCR test) έως και εβδομήντα δύο (72) ώρες πριν την εξέταση, η οποία υπογράφεται από τον εξεταζόμενο σύμφωνα με το υπόδειγμα του Παραρτήματος 8 (επισυνάπτεται)
  • Χρωματιστά μελάνια εκτός του μπλε και του μαύρου και οποιοδήποτε άλλο στοιχείο αναγνώρισης στο γραπτό δοκίμιο αποκλείουν το γραπτό από τη βαθμολόγηση.

 

 

Aπό τη Γραμματεία του Τμήματος Χημείας

Υποτροφίες Ελληνο-Γαλλικής Συνεργασίας για ανώτατες σπουδές στη Γαλλία – Ακαδημαϊκό έτος 2021-2022

H Υπηρεσία Συνεργασίας και Μορφωτικής Δράσης της Πρεσβείας της Γαλλίας, Γαλλικό Ινστιτούτο Ελλάδος, με την υποστήριξη του Υπουργείου Ανώτατης Εκπαίδευσης, Έρευνας και Καινοτομίας της Γαλλίας και σε συνεργασία με το Ίδρυμα Κρατικών Υποτροφιών, υλοποιεί και χρηματοδοτεί, από κοινού με το Ίδρυμα Κρατικών Υποτροφιών, ένα πρόγραμμα υποτροφιών Αριστείας που απευθύνεται σε φοιτητές Ελληνικών Πανεπιστημίων για σπουδές Μεταπτυχιακού επιπέδου (Master 2) στη Γαλλία, κατ΄ εφαρμογή Κανονιστικών Διατάξεων του προγράμματος όπως εγκρίθηκαν με την υπ’ αριθμ. 52024/Ζ1/12-5-2021 κοινή απόφαση των Υπουργών Οικονομικών και Παιδείας και Θρησκευμάτων (ΦΕΚ 1899/τ. Β/12-5-2021).

Για το ακαδημαϊκό έτος 2021-2022 θα χορηγηθούν 28 υποτροφίες.

Η πρόσκληση υποβολής υποψηφιοτήτων για το έτος 2021-2022 ξεκινάει στις 13 Μαΐου 2021 και λήγει στις 13 Ιουνίου 2021 και ώρα Ελλάδος 23:00.

Για τη συμμετοχή στη διαδικασία επιλογής, απαιτείται ηλεκτρονική υποβολή αίτησης στη Γαλλική γλώσσα, μέσω της διαθέσιμης διαδικτυακής εφαρμογής, στον ακόλουθο σύνδεσμο: https://www.ifg.gr/candidatez-theste-ypopsifiotita-2021-2022/

Περισσότερες λεπτομέρειες στη σχετική συνημμένη πρόσκληση υποβολής υποψηφιοτήτων    ακαδημαϊκού έτους 2021-2022.