2021-2022

ΑΝΑΣΤΟΛΗ ΟΛΩΝ ΤΩΝ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΩΝ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΩΝ ΤΗ ΔΕΥΤΕΡΑ 24 ΚΑΙ ΤΗΝ ΤΡΙΤΗ 25 ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ 2022 ΛΟΓΩ ΚΑΚΟΚΑΙΡΙΑΣ

Λόγω των έντονων καιρικών φαινομένων αναστέλλονται όλες οι εκπαιδευτικές διαδικασίες για τη Δευτέρα 24 και την Τρίτη 25 Ιανουαρίου 2022. Σύντομα θα ενημερωθείτε για το πρόγραμμα αναπλήρωσης των εξετάσεων.

ΟΔΗΓΙΕΣ ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΤΗ ΔΙΕΞΑΓΩΓΗ ΤΗΣ ΕΞΕΤΑΣΤΙΚΗΣ ΠΕΡΙΟΔΟΥ ΤΟΥ ΧΕΙΜΕΡΙΝΟΥ ΑΚΑΔΗΜΑΪΚΟΥ ΕΞΑΜΗΝΟΥ ΣΤΑ ΑΝΩΤΑΤΑ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΑ ΙΔΡΥΜΑΤΑ (Α.Ε.Ι.)

Εν όψει της εξεταστικής περιόδου του χειμερινού ακαδημαϊκού εξαμήνου και λόγω της ανάγκης λήψεως μέτρων προστασίας της δημόσιας υγείας από τον κίνδυνο περαιτέρω διασποράς του κορωνοϊού COVID-19, ενημερώνουμε τους φοιτητές για τις τελευταίες οδηγίες σχετικά με τη διεξαγωγή της εξεταστικής περιόδου του χειμερινού ακαδημαϊκού εξαμήνου στα Ανώτατα Εκπαιδευτικά Ιδρύματα (Α.Ε.Ι.)

Από τη Γραμματεία του Τμήματος Χημείας

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΕΓΓΡΑΦΗΣ ΜΕΤΕΓΓΡΑΦΟΜΕΝΩΝ ΑΚΑΔΗΜΑΪΚΟΥ ΕΤΟΥΣ 2021-22

Ανακοινώνεται ότι οι εγγραφές των φοιτητών που έχουν ζητήσει μετεγγραφή για το ακαδ. έτος 2021-2022 και έχουν εγκριθεί από την Επιτροπή Μετεγγραφών του Τμήματος, θα γίνουν την Παρασκευή 21/01/2022 στις 11:00πμ στη Γραμματεία του Τμήματος Χημείας στον 4ο όροφο, προσκομίζοντας τα παρακάτω δικαιολογητικά:

 • Πιστοποιητικό διαγραφής από το Πανεπιστήμιο προέλευσης.
 • Φωτοτυπία ταυτότητας
 • 2 φωτογραφίες μικρές

Από τη Γραμματεία του Τμήματος Χημείας

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ & ΘΕΜΑΤΑ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ 8ης ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΧΗΜΕΙΑΣ ΑΚΑΔ. ΕΤΟΥΣ 2020-21

Πρόσκληση των Μελών της Συνέλευσης του Τμήματος Χημείας για τη συνεδρίαση που θα γίνει 10-1-2022 με τηλεδιάσκεψη.

 • Πρόσκληση & Θέματα Ημερήσιας διάταξης (αρχείο PDF)

Η Πρόεδρος του Τμήματος Χημείας
Χριστίνα-Άννα Μητσοπούλου
Καθηγήτρια

ΠΑΡΑΤΑΣΗ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΑΙΤΗΣΕΩΝ ΠΡΑΚΤΙΚΗΣ ΑΣΚΗΣΗΣ ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΧΗΜΕΙΑΣ

Γίνεται γνωστό στους ενδιαφερόμενους φοιτητές ότι παρατείνεται η περίοδος υποβολής αιτήσεων για συμμετοχή στο Πρόγραμμα Πρακτικής Άσκησης του Τμήματος Χημείας (περίοδος άσκησης 14/02/22-31/10/22). Οι αιτήσεις υποβάλλονται ηλεκτρονικά στη Γραμματεία του Τμήματος έως και 12/01/2022 και ώρα 00:00 στη διεύθυνση που αναφέρεται στην πρόσκληση επισυνάπτοντας τα απαραίτητα έγγραφα.

Οι ενδιαφερόμενοι θα πρέπει να αιτηθούν από τη Γραμματεία του Τμήματος αναλυτική βαθμολογία και να την επισυνάψουν.

 

Από τη Γραμματεία της Πρακτικής Άσκησης

ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΠΡΑΚΤΙΚΗΣ ΑΣΚΗΣΗΣ ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΧΗΜΕΙΑΣ 2021-2022

Γίνεται γνωστό στους ενδιαφερόμενους φοιτητές ότι οι αιτήσεις για συμμετοχή στο Πρόγραμμα Πρακτικής Άσκησης του Τμήματος Χημείας (περίοδος άσκησης 14/02/22-31/10/22) μπορούν να υποβληθούν ηλεκτρονικά στη Γραμματεία του Τμήματος από 21/12/2021 έως και 09/01/2022 (όπως αναφέρεται στη συνημμένη πρόσκληση).

Δικαίωμα συμμετοχής στο Πρόγραμμα Πρακτικής Άσκησης έχουν οι φοιτητές οι οποίοι:

 1. έχουν ολοκληρώσει το 5ο εξάμηνο σπουδών τους, και
 2. δεν έχουν εκκρεμότητες σε εργαστηριακές ασκήσεις υποχρεωτικών μαθημάτων.

Το συμπληρωμένο έντυπο της αίτησης καθώς και οι φωτοτυπίες πτυχίου ξένης γλώσσας πρέπει να κατατεθεί στη ηλεκτρονικά στη Γραμματεία του Τμήματος στη διεύθυνση που αναφέρει η πρόσκληση. Παρακαλούνται οι ενδιαφερόμενοι φοιτητές να μην αιτούνται αναλυτική βαθμολογία, καθώς θα την επισυνάψει αυτόματα  η Γραμματεία του Τμήματος Χημείας.

Για πληροφορίες σχετικά με τις προϋποθέσεις, τις διαδικασίες επιλογής και τους όρους πραγματοποίησης της Πρακτικής Άσκησης, οι ενδιαφερόμενοι φοιτητές μπορούν να συμβουλευτούν τον Κανονισμό Πρακτικής Άσκησης.

Από τη Γραμματεία της Πρακτικής Άσκησης

 
 

ΑΝΑΚΗΡΥΞΗ ΥΠΟΨΗΦΙΟΤΗΤΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΚΠΡΟΣΩΠΗΣΗ ΤΩΝ ΜΕΛΩΝ ΕΔΙΠ ΣΤΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ ΤΟΥ ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΚΑΙ ΣΤΗ ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ ΤΩΝ ΤΟΜΕΩΝ Ι, ΙΙ ΚΑΙ ΙΙΙ

Τα κάτωθι υπογραφόμενα τακτικά μέλη της Εφορευτικής Επιτροπής για τη διεξαγωγή εκλογών ανάδειξης εκπροσώπων μελών ΕΔΙΠ στη Συνέλευση του Τμήματος Χημείας και στους Τομείς,  λαμβάνοντας υπόψη:

 • Τις διατάξεις του ν.4485/4.8.2017
 • Την υπ’ αριθμ. 153348/Ζ1 Υπουργική Απόφαση (ΦΕΚ 3255/2017,τ. Β΄)
 • Το υπ’ αριθμ. 108997/9-12-2021 έγγραφο του ΕΚΠΑ
 • Την υπ’ αριθμ. 98106/15-11-2021 προκήρυξη εκλογών για την ανάδειξη εκπροσώπων μελών ΕΔΙΠ στη Συνέλευση του Τμήματος και στις Γενικές Συνελεύσεις των Τομέων
 • Τις αιτήσεις υποψηφιοτήτων για την ανάδειξη εκπροσώπων μελών ΕΔΙΠ στη Συνέλευση του Τμήματος και στις Γενικές Συνελεύσεις των Τομέων Ι, ΙΙ και ΙΙΙ

ανακηρύσσουν υποψήφιους τους παρακάτω:

 Μαρία Ρούλια, Αικατερίνη Πασχαλίδου και Ανδρέα Μορρέ για εκπροσώπους στη Συνέλευση του Τμήματος Χημείας, Μελπομένη Ντούσικου και Ερασμία Μπιζάνη για εκπροσώπους στον Τομέα Ι, Ανδρέα Μορρέ και Αικατερίνη Πασχαλίδου για εκπροσώπους στον Τομέα ΙΙ και Αικατερίνη Σάλτα και Μαρία Ρούλια για εκπροσώπους στον Τομέα ΙΙΙ οι οποίοι πληρούν τις νόμιμες προϋποθέσεις σύμφωνα με την κείμενη νομοθεσία.

Δεν κατατέθηκαν άλλες υποψηφιότητες.

 

Τα μέλη της εφορευτικής επιτροπής

 

Χριστόφορος Πολυδώρου                   Εσθήρ Σακκή              Αικατερίνη Σακελλάρη