2021-2022

ΠΡΟΘΕΣΜΙΑ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΑΙΤΗΣΕΩΝ ΓΙΑ ΕΚΠΟΝΗΣΗ ΔΙΔΑΚΤΟΡΙΚΗΣ ΔΙΑΤΡΙΒΗΣ

Ανακοινώνεται ότι από την Τετάρτη 20-10-2021 έως και τη Δευτέρα 1-11-2021 και ώρα 14.00 οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να υποβάλλουν αίτηση για εκπόνηση Διδακτορικής Διατριβής στη Γραμματεία του Τμήματος.

Οι υποψήφιοι θα πρέπει να υποβάλλουν ηλεκτρονικά στο email της Γραμματείας master@chem.uoa.gr με θέμα «Ονοματεπώνυμο Αίτηση Υποψηφιότητας για εκπόνηση Διδακτορικής Διατριβής» τα ακόλουθα δικαιολογητικά.

Αιτήσεις που θα υποβληθούν με οποιονδήποτε άλλον τρόπο δεν θα γίνονται δεκτές.

Οι υποψήφιοι θα πρέπει να υποβάλλουν τα παρακάτω:

 1. Σχετική αίτηση όπου θα αναγράφεται:

  α) ο προτεινόμενος τίτλος της διδακτορικής διατριβής

  β) ο προτεινόμενος Επιβλέπων της διδακτορικής διατριβής

  γ) η προτεινόμενη γλώσσα συγγραφής της διδακτορικής διατριβής

 2. Αντίγραφο πτυχίου και Αναλυτική Βαθμολογία προπτυχιακών σπουδών.
 3. Αντίγραφο Διπλώματος Ειδίκευσης και Αναλυτική Βαθμολογία.
 4. Αντίγραφο Διπλωματικής Εργασίας του Διπλώματος Μεταπτυχιακών Σπουδών σε ψηφιακή μορφή για διπλωματούχος που δεν είναι του Τμήματος Χημείας ΕΚΠΑ. Παρακαλούμε, λόγω του μεγέθους των εργασιών, τα αρχεία να σταλούν σε pdf μορφή.
 5. Βιογραφικό σημείωμα.
 6. Πιστοποιητικό καλής γνώσης της αγγλικής γλώσσας τουλάχιστον επιπέδου Β2, ή σε περίπτωση που δεν υπάρχει, ο υποψήφιος εξετάζεται για τις γνώσεις του στην αγγλική γλώσσα από την τριμελή επιτροπή που αξιολογεί το φάκελό του.
 7. Αναγνώριση ισοτιμίας του διπλώματος Μεταπτυχιακών σπουδών από το ΔΟΑΤΑΠ. (για πτυχιούχους του εξωτερικού).
 8. Φωτοτυπία Αστυνομικής Ταυτότητας.
 9. Δύο Συστατικές επιστολές.
 10. Επιστημονικές ανακοινώσεις και δημοσιεύσεις.
 11. Τεκμηριωμένη επιστημονική πρόταση ως προσχέδιο διδακτορικής διατριβής που συνυπογράφεται από τον υποψήφιο διδάκτορα και τον προτεινόμενο Επιβλέποντα και στην οποία αναφέρεται η πηγή χρηματοδότησης της αντίστοιχης ερευνητικής εργασίας.
 12. Αίτηση για εκπόνηση Διδακτορικής Διατριβής (Αρχείο DOC)

Από τη Γραμματεία του Τμήματος Χημείας

ΕΓΓΡΑΦΕΣ ΦΟΙΤΗΤΩΝ ΜΕ ΤΗΝ ΕΙΔΙΚΗ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ ΑΛΛΟΔΑΠΩΝ-ΑΛΛΟΓΕΝΩΝ ΚΑΙ ΑΠΟΦΟΙΤΩΝ ΛΥΚΕΙΩΝ ‘Η ΑΝΤΙΣΤΟΙΧΩΝ ΣΧΟΛΕΙΩΝ ΚΡΑΤΩΝ-ΜΕΛΩΝ ΤΗΣ Ε.Ε. ΜΗ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΚΑΤΑΓΩΓΗΣ

Καλούνται οι εισαγόμενοι για το ακαδημαϊκό έτος 2021-2022 με την ειδική κατηγορία των Αλλοδαπών – Αλλογενών και αποφοίτων Λυκείων ή αντίστοιχων σχολείων Κρατών – Μελών της Ε.Ε. μη Ελληνικής καταγωγής να προσέλθουν για την ολοκλήρωση της εγγραφής τους την Τετάρτη 29.09.2021 στις 10.00 π.μ.  στην Γραμματεία του Τμήματος Χημείας (Πανεπιστημιούπολη Ιλίσια), προσκομίζοντας τα απαιτούμενα έγγραφα.

 

Η εγγραφή ολοκληρώνεται από τον ενδιαφερόμενο ή από άλλον με νόμιμη εξουσιοδότηση.

 

Από τη Γραμματεία του Τμήματος Χημείας

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ & ΘΕΜΑΤΑ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ 2ης ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΧΗΜΕΙΑΣ ΑΚΑΔ. ΕΤΟΥΣ 2020-21

Πρόσκληση των Μελών της Συνέλευσης του Τμήματος Χημείας για τη συνεδρίαση που θα γίνει την Παρασκευή 24-9-2021 και ώρα 11.30πμ με τηλεδιάσκεψη.

 • Πρόσκληση & Θέματα Ημερήσιας διάταξης (αρχείο PDF)

Η Πρόεδρος του Τμήματος Χημείας
Χριστίνα-Άννα Μητσοπούλου
Καθηγήτρια

5o ΔΙΕΘΝΕΣ ΣΥΝΕΔΡΙΟ ΓΙΑ ΤΗΝ ΥΓΡΗ ΒΙΟΨΙΑ 5th ACTC meeting, “Liquid Biopsy in its best”, September 22nd–25th 2021, Kalamata, Greece (www.actc2021.org)

Σε λίγες μέρες διοργανώνεται στην Καλαμάτα το 5ο Διεθνές Συνέδριο για την Υγρή Βιοψία, 5th ACTC meeting, “Liquid Biopsy in its best” (www.actc2021.org). Το Συνέδριο διοργανώνεται για πέμπτη φορά στην Ελλάδα από την Καθηγήτρια του Τμήματος Χημείας του ΕΚΠΑ Εύη Λιανίδου, Πρόεδρο της Ελληνικής Εταιρείας Υγρής Βιοψίας. Είναι η πρώτη φορά μετά από δύο χρόνια, λόγω της πανδημίας COVID-19, που θα συναντηθούν δια ζώσης σημαντικοί ερευνητές στο χώρο της έρευνας του καρκίνου και κλινικοί ογκολόγοι από όλο τον κόσμο για να παρουσιάσουν και να συζητήσουν τα τελευταία δεδομένα σε αυτόν τον τόσο σημαντικό τομέα. Στο Συνέδριο θα συμμετάσχουν 210 επιστήμονες από 22 χώρες. Το επιστημονικό πρόγραμμα περιλαμβάνει 29 ομιλίες που θα δώσουν διεθνώς καταξιωμένοι προσκεκλημένοι ομιλητές, 27 προφορικές παρουσιάσεις και 92 αναρτημένες ανακοινώσεις (posters).

Η υγρή βιοψία (Liquid Biopsy) συνιστά την ανάλυση περιφερικού αίματος ασθενών με καρκίνο για την άντληση πληροφοριών σχετικά με την εξέλιξη του όγκου σε τακτά χρονικά διαστήματα μέσω μίας απλής αιμοληψίας. Η υγρή βιοψία αποτελεί σήμερα την αιχμή του δόρατος στην έρευνα του καρκίνου, και ενδείκνυται για τις περιπτώσεις εκείνες όπου η ιστολογική εξέταση του όγκου καθίσταται δύσκολη έως αδύνατη ενώ παράλληλα επιτρέπει τόσο την παρακολούθηση της εξέλιξης της νόσου σε πραγματικό χρόνο, όσο και αυτή της αποτελεσματικότητας της θεραπείας βελτιώνοντας δυνητικά την θεραπευτική επιλογή. Βασικοί πυλώνες της υγρής βιοψίας είναι η ανίχνευση, καταμέτρηση και ο μοριακός χαρακτηρισμός των κυκλοφορούντων καρκινικών κυττάρων (Circulating Tumor Cells, CTCs), και η ανάλυση μεταλλάξεων συγκεκριμένων γονιδίων και γενετικών αλλαγών στο κυκλοφορούν εξωκυττάριο καρκινικό DNA (circulating tumor DNA, ctDNA). Οι αναλύσεις υγρής βιοψίας είναι ελάχιστα επεμβατικές ενώ δίνουν σημαντικές πληροφορίες  για την πρόγνωση, την επιλογή συγκεκριμένης θεραπείας, την παρακολούθηση της ελάχιστα υπολειπόμενης νόσου, και αξιολογούνται σήμερα για την πρώιμη ανίχνευση του καρκίνου.

Το ΕΚΠΑ πρωτοπορεί διεθνώς στον τομέα αυτό. Η Ερευνητική ομάδα Ανάλυσης Κυκλοφορούντων Καρκινικών Κυττάρων και Υγρής Βιοψίας (ACTC: Analysis of Circulating Tumor Cells) του ΕΚΠΑ υπό την καθοδήγηση της Καθηγήτριας Εύης Λιανίδου στο Εργαστήριο Αναλυτικής Χημείας του Τμήματος Χημείας, δραστηριοποιείται τα τελευταία 20 χρόνια στον τομέα της υγρής βιοψίας. H ομάδα έχει αναπτύξει πρωτοποριακή τεχνογνωσία για τη διεξαγωγή μοριακών εργαστηριακών αναλύσεων σε CTCs και ctDNA, και συμμετέχει σε σημαντικά ερευνητικά προγράμματα που βασίζονται σε συνεργασίες με Πανεπιστημιακά Ιδρύματα και Ερευνητικά Ινστιτούτα στην Ελλάδα και στο εξωτερικό.

ΟΡΘΗ ΕΠΑΝΑΛΗΨΗ ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΟΡΚΩΜΟΣΙΑΣ ΠΡΟΠΤΥΧΙΑKΩN ΦΟΙΤΗΤΩΝ ΕΞΕΤΑΣΤΙΚΗΣ ΠΕΡΙΟΔΟΥ ΙΟΥΝΙΟΥ 2020-2021

Ανακοινώνεται ότι η ορκωμοσία προπτυχιακών φοιτητών εξεταστικής Ιουνίου για το ακαδημαϊκό έτος 2020-21 του Τμήματος Χημείας, θα γίνει την Παρασκευή 01-10-2021 και ώρα 11.00 διά ζώσης στο κεντρικό κτίριο του ΕΚΠΑ Πανεπιστημίου 30.

Η συμμετοχή των ενδιαφερομένων πραγματοποιείται εφόσον:

 • Έχουν ολοκληρώσει προ τουλάχιστον δεκατεσσάρων (14) ημερών τον εμβολιασμό για κορωνοϊό COVID-19 και επιδεικνύουν πιστοποιητικό εμβολιασμού, με ταυτόχρονο έλεγχο ταυτοπροσωπίας του κατόχου, ή
 • Έχουν πιστοποιητικό νόσησης, με ταυτόχρονο έλεγχο ταυτοπροσωπίας του κατόχου, ή
 • Έχουν διαγνωστεί αρνητικοί είτε σε εργαστηριακό έλεγχο για κορωνοϊό COVID-19 με τη μέθοδο PCR εντός του τρέχοντος 48ώρου.

Παρακαλείσθε όπως στείλετε νέο e mail επιβεβαίωσης για την συμμετοχή σας στην ορκωμοσία στο secr@chem.uoa.gr μέχρι και την Παρασκευή 24 -09-2021 με τίτλο «ΕΠΙΒΕΒΑΙΩΣΗ ΟΡΚΩΜΟΣΙΑΣ ΠΡΟΠΤΥΧΙΑΚΟΥ – ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ».

Η χρήση της μάσκας είναι υποχρεωτική σε όλους τους χώρους. Η προσέλευσή σας θα πρέπει να είναι μία ώρα πριν την έναρξη της τελετής.

Από τη Γραμματεία του Τμήματος Χημείας

ΔΙΕΥΚΡΙΝΊΣΕΙΣ ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΤΗΝ ΔΙΑ ΖΩΣΗΣ ΠΑΡΟΥΣΙΑ ΣΤΟ ΤΜΗΜΑ ΧΗΜΕΙΑΣ

Εν όψει της αρχής του ακαδημαϊκού έτους 2021-2022, ενημερώνονται οι φοιτητές ότι κάθε είδους εκπαιδευτική διαδικασία στο πλαίσιο προγραμμάτων σπουδών α΄ και β΄ κύκλου πραγματοποιείται δια ζώσης, με την επιφύλαξη της παρ. 3 του άρθρου 30 του ν. 4485/2017 (Α΄ 114).

Η συμμετοχή των φοιτητών, των σπουδαστών, του τακτικού και έκτακτου διδακτικού προσωπικού στη δια ζώσης εκπαιδευτική διαδικασία προγραμμάτων σπουδών κάθε κύκλου των Α.Ε.Ι. και επιμορφωτικών προγραμμάτων των Κέντρων Δια Βίου (ΚΕ.ΔΙ.ΒΙ.Μ.) των Α.Ε.Ι., με την επιφύλαξη τυχόν ειδικότερων διατάξεων, πραγματοποιείται εφόσον:

 • Έχουν ολοκληρώσει προ τουλάχιστον δεκατεσσάρων (14) ημερών τον εμβολιασμό για κορωνοϊό COVID-19 και επιδεικνύουν πιστοποιητικό εμβολιασμού, με ταυτόχρονο έλεγχο ταυτοπροσωπίας του κατόχου, ή
 • έχουν ολοκληρώσει προ τουλάχιστον δεκατεσσάρων (14) ημερών τον εμβολιασμό για κορωνοϊό COVID-19 με μία (1) δόση εμβολίου λόγω νόσησής τους από κορωνοϊό COVID-19 και επιδεικνύουν βεβαίωση πλήρους κάλυψης – ανάρρωσης και εμβολιασμού, με
  ταυτόχρονο έλεγχο ταυτοπροσωπίας του κατόχου, ή
 • έχουν διαγνωστεί αρνητικοί είτε σε εργαστηριακό έλεγχο για κορωνοϊό COVID-19 με τη μέθοδο PCR που έχει διενεργηθεί με τη λήψη στοματοφαρυγγικού ή ρινοφαρυγγικού επιχρίσματος, είτε σε εξέταση ταχείας ανίχνευσης αντιγόνου
  κορωνοϊού COVID-19 (rapid test) δύο (2) φορές την εβδομάδα.
  Η αρνητική διάγνωση του εργαστηριακού ελέγχου με τη μέθοδο PCR και του ελέγχου ταχείας ανίχνευσης αντιγόνου rapid test αποδεικνύονται με την επίδειξη σχετικής βεβαίωσης, με ταυτόχρονο έλεγχο ταυτοπροσωπίας του κατόχου. Ο εργαστηριακός έλεγχος νόσησης διενεργείται δύο (2) φορές εβδομαδιαίως, πριν από την Τρίτη και την Παρασκευή αντιστοίχως και έως και είκοσι τέσσερις ώρες (24) ώρες πριν από τη συμμετοχή του φυσικού προσώπου στη δια ζώσης εκπαιδευτική διαδικασία. Η δαπάνη για τη διενέργεια του εργαστηριακού ελέγχου βαρύνει αποκλειστικά το φυσικό πρόσωπο ή
 • επιδεικνύουν πιστοποιητικό νόσησης που εκδίδεται τριάντα (30) ημέρες μετά από τον πρώτο θετικό έλεγχο και η ισχύς του διαρκεί έως εκατόν ογδόντα (180) ημέρες μετά από αυτόν, με ταυτόχρονο έλεγχο ταυτοπροσωπίας του κατόχου.

Επίσης υπενθυμίζεται ότι η χρήση μάσκας είναι απαραίτητη σε όλους τους εσωτερικούς χώρους.

 

 

Από τη Γραμματεια του Τμήματος Χημείας

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΩΝ ΓΙΑ ΟΛΑ ΤΑ ΕΞΑΜΗΝΑ ΑΚΑΔΗΜΑΪΚΟΥ ΕΤΟΥΣ 2020-21

Αγαπητοί μας  φοιτητές,

Σύμφωνα και με την απόφαση της Συνέλευσης του Τμήματος, τα εργαστήρια για όλα τα εξάμηνα του ακαδ. Έτους 2020-21 θα γίνουν από 3-15 Οκτωβρίου σύμφωνα με το πρόγραμμα που επισυνάπτεται. Η παρουσία σας είναι υποχρεωτική και θα πρέπει να τηρείτε τα μέτρα σύμφωνα και με την ανακοίνωση της Γραμματείας.

Για το διάστημα από 1-15 Οκτωβρίου θα αρχίσουν τα μαθήματα του ακαδ. έτους 2021-22 μόνο για τους νεοεισαχθέντεςΓια όλα τα υπόλοιπα έτη στις 18/10.

Περισσότερες πληροφορίες θα ανακοινωθούν μέσω του eclass από τους υπευθύνους των  εργαστηρίων.

Η δια ζώσης εκπαίδευση – τόσο απαραίτητη ειδικά για εμάς τους Χημικούς- και η επιστροφή στην κανονικότητα απαιτεί τον εμβολιασμό όλων μας. Παρακαλείσθε να κάνετε ότι χρειάζεται από την πλευρά σας για να επιστρέψουμε χωρίς κίνδυνο στο Τμήμα μας.

Σας διαβεβαιούμε ότι το Τμήμα έχει κάνει ότι είναι δυνατόν για την ασφαλή εργασία στους χώρους του.

 

Καλή αρχή

Καλή ακαδημαϊκή χρονιά σε όλους

 

 

Η πρόεδρος του Τμήματος

Χ. Μητσοπούλου

ΑΛΛΑΓΗ ΩΡΑΣ ΔΙΕΞΑΓΩΓΗ ΤΩΝ ΔΙΑ ΖΩΣΗΣ ΕΙΣΑΓΩΓΙΚΩΝ ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ ΤΟΥ ΠΜΣ «ΑΝΑΛΥΤΙΚΗ ΧΗΜΕΙΑ – ΔΙΑΣΦΑΛΙΣΗ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ» 2021

Γίνεται γνωστό στους ενδιαφερόμενους ότι οι εισαγωγικές εξετάσεις του ΠΜΣ “ΑΝΑΛΥΤΙΚΗ ΧΗΜΕΙΑ-ΔΙΑΣΦΑΛΙΣΗ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ” θα πραγματοποιηθούν την Τετάρτη 29/9/2021 στις 17:00 αντί για τις 15:00.

 

Από τη Γραμματεία του Μεταπτυχιακού

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΟΡΚΩΜΟΣΙΑΣ ΠΡΟΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΦΟΙΤΗΤΩΝ ΕΞΕΤΑΣΤΙΚΗΣ ΠΕΡΙΟΔΟΥ IOYNIOY 2020-2021

Ανακοινώνεται ότι η ορκωμοσία προπτυχιακών φοιτητών εξεταστικής Ιουνίου για το ακαδημαϊκό έτος 2020-21 του Τμήματος Χημείας, θα γίνει την Τετάρτη 29-09-2021 και ώρα 11.00.

Σας ενημερώνουμε ότι λόγω των νέων συνθηκών η ορκωμοσία θα γίνει μέσω τηλεδιάσκεψης

Οι ενδιαφερόμενοι θα λάβουν μέσω e mail οδηγίες για την διαδικασία.

Παρακαλείσθε όπως στείλετε e mail επιβεβαίωσης για την συμμετοχή σας στην ορκωμοσία στο secr@chem.uoa.gr μέχρι και την Παρασκευή  24 -09-202 με τίτλο «ΕΠΙΒΕΒΑΙΩΣΗ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ ΟΡΚΩΜΟΣΙΑΣ ΠΡΟΠΤΥΧΙΑΚΟΥ ΕΠΙΠΕΔΟΥ+ ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ».

 

Aπό τη Γραμματεία του Τμήματος Χημείας

ΠΑΡΑΛΑΒΗ ΠΕΡΓΑΜΗΝΗΣ ΠΤΥΧΙΩΝ-ΜΑΣΤΕΡ-ΔΙΔΑΚΤΟΡΙΚΩΝ

Γίνεται γνωστό στους ενδιαφερόμενους, κατόχους Πτυχίων, Μάστερ, Διδακτορικών που έκαναν αίτηση στη Γραμματεία του Τμήματος Χημείας για περγαμηνή από 1/1/2021 – 30/04/2021, ότι μπορούν να προσέλθουν στη Γραμματεία του Τμήματος Χημείας (με το αποδεικτικό πληρωμής) για παραλαβή κάθε Δευτέρα, Τετάρτη και Παρασκευή 11.00 – 14.00  μετά από ραντεβού στο τηλ.2107274088

Από τη Γραμματεία του Τμήματος Χημείας