Προκηρύξεις Εκλογών Δ/ντών

ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΕΚΛΟΓΩΝ ΔΙΕΥΘΥΝΤΩΝ ΤΟΜΕΩΝ ΤΟΥ ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΑΚΑΔ. ΕΤΟΥΣ 2020-2021

 Ανακοινώνεται η προκήρυξη Εκλογών Διευθυντών Τομέων του Τμήματος Χημείας της Σχολής Θετικών Επιστημών του Εθνικού και Καποδιστριακού Πανεπιστημίου Αθηνών σύμφωνα με το παρακάτω αρχείο.

Οι εκλογές θα διεξαχθούν τη Δευτέρα 20 Ιουλίου 2020​ και ώρα 10.00 – 12.00 στο χώρο συνεδριάσεων της Γενικής Συνέλευσης του κάθε Τομέα.

 

Από τη Γραμματεία του Τμήματος Χημείας

ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΕΚΛΟΓΩΝ ΔΙΕΥΘΥΝΤΩΝ ΤΟΜΕΩΝ ΤΟΥ ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΑΚΑΔ. ΕΤΟΥΣ 2019-2020

Ανακοινώνεται η προκήρυξη Εκλογών Διευθυντών Τομέων του Τμήματος Χημείας της Σχολής Θετικών Επιστημών του Εθνικού και Καποδιστριακού Πανεπιστημίου Αθηνών σύμφωνα με το παρακάτω αρχείο.

Οι εκλογές θα διεξαχθούν τη Τρίτη 18 Ιουνίου 2019 και ώρα 10.00 – 12.00 στο χώρο συνεδριάσεων της Γενικής Συνέλευσης του κάθε Τομέα.

 

Από τη Γραμματεία του Τμήματος Χημείας

ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΕΚΛΟΓΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΤΗ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟΥ ΒΙΟΧΗΜΕΙΑΣ

Ανακοινώνεται η προκήρυξη Εκλογών Διευθυντών Εργαστηρίων σύμφωνα με τα παρακάτω αρχεία προκηρύξεων.

Οι εκλογές θα διεξαχθούν τη Δευτέρα 1 Οκτωβρίου 2018 και ώρα 10.00 στο χώρο συνεδριάσεων της Συνέλευσης του Τμήματος Χημείας.

  • Προκήρυξη Εκλογών Διευθυντή Εργ. Βιοχημείας (αρχείο pdf)

Από τη Γραμματεία του Τμήματος Χημείας

ΑΝΑΚΗΡΥΞΗ ΥΠΟΨΗΦΙΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΑΔΕΙΞΗ ΔΙΕΥΘΥΝΤΩΝ ΤΟΜΕΩΝ ΤΟΥ ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΧΗΜΕΙΑΣ

Οι Εφορευτικές Επιτροπές για τις εκλογές Διευθυντών Τομέων του Τμήματος Χημείας  αφού έλαβαν υπόψη :

  • Τις διατάξεις του ν. 4485/4.8.2017
  • Την υπ’ αριθμ. 153348/Ζ1 Υ.Α. Παιδείας, Έρευνας και Θρησκευμάτων (ΦΕΚ Β’ 3255/2017)
  • Την προκήρυξη εκλογών για την ανάδειξη Διευθυντή των Τομέων του Τμήματος Χημείας του ΕΚΠΑ
  • Τις  αιτήσεις υποψηφιότητας που υποβλήθηκαν
Read More

ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΕΚΛΟΓΩΝ ΔΙΕΥΘΥΝΤΩΝ ΤΟΜΕΩΝ Ι, ΙΙ ΚΑΙ ΙΙΙ ΤΟΥ ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΑΚΑΔ. ΕΤΟΥΣ 2017-2018

Ανακοινώνεται η προκήρυξη Εκλογών Διευθυντών Τομέων Ι, ΙΙ και ΙΙΙ του Τμήματος Χημείας της Σχολής Θετικών Επιστημών του Εθνικού και Καποδιστριακού Πανεπιστημίου Αθηνών σύμφωνα με τα παρακάτω αρχεία προκηρύξεων.

Οι εκλογές θα διεξαχθούν τη Δευτέρα 13 Νοεμβρίου 2017 και ώρα 11.00 – 13.00 στο χώρο συνεδριάσεων της Γενικής Συνέλευσης του Τομέα.

  • Προκήρυξη Εκλογών Διευθυντών Τομέα Ι (αρχείο pdf)
  • Προκήρυξη Εκλογών Διευθυντών Τομέα ΙΙ (αρχείο pdf)
  • Προκήρυξη Εκλογών Διευθυντών Τομέα ΙΙΙ (αρχείο pdf)

 

Από τη Γραμματεία του Τμήματος Χημείας

Μετάβαση στο περιεχόμενο