Διαλέξεις

Διαλέξεις 2018-2019

Πανεπιστήμιο Αθηνών
Τμήμα Χημείας

Διαλέξεις 2018-2019

 

Αίθουσα Α2, Πτέρυγα Ε, 2ος όροφος, Κτήριο Χημείας, Πανεπιστημιούπολη 
Τακτική Ώρα: Παρασκευή 15:00

Διαλέξεις 2017-2018

Πανεπιστήμιο Αθηνών
Τμήμα Χημείας

Διαλέξεις 2017-2018

 

Αίθουσα Α2, Πτέρυγα Ε, 2ος όροφος, Κτήριο Χημείας, Πανεπιστημιούπολη 
Τακτική Ώρα: Χειμερινό εξάμηνο: Πέμπτη 11:00 και
Εαρινό εξάμηνο: Πέμπτη 11:00

Διαλέξεις 2016-2017

Πανεπιστήμιο Αθηνών
Τμήμα Χημείας

Διαλέξεις 2016-2017

 • 23/11/2016 Τετάρτη 13:00
  Υγρή Βιοψία: Ανάπτυξη και κλινική αξιολόγηση μοριακών μεθόδων για την παρακολούθηση της εξέλιξης του όγκου στο περιφερικό αίμα
  Ευρύκλεια Λιανίδου, Καθηγήτρια, Τμήμα Χημείας, Πανεπιστήμιο Αθηνών
 • 07/12/2016 Τετάρτη 13:00
  Η Ευρωπαϊκή νομοθεσία για την ασφάλεια τροφίμων
  Ελευθέριος Δροσινός, Καθηγητής, Εργαστήριο Ποιοτικού Ελέγχου & Υγιεινής Τροφίμων και Ποτών, ΓΠΑ
 • 14/12/2016 Τετάρτη 13:00
  Πυρηνικός Μαγνητικός Συντονισμός σήμερα και αύριο
  Δημήτρης Σακελλαρίου, Ερευνητής, CEA-Saclay, Γαλλία
 • 11/01/2017 Τετάρτη 13:00
  Ποσοτικός προσδιορισμός ιχνοστοιχείων σε βρεφικές τροφές: η σημασία της αβεβαιότητας στις μετρήσεις
  Βασιλική Μαντή, Analytical Governance Manager, Food Safety @ DANONE – Early Life Nutrition, Schiphol, Netherlands
 • 18/01/2016 Τετάρτη 13:00
  β-Μεσογειακή Αναιμία: Μία πολυπαραγοντική νόσος
  Γεώργιος Πατρινός, Αν. Καθηγητής, Τμήμα Φαρμακευτικής Πανεπιστήμιο Πατρών
 • 25/01/2017 Τετάρτη 13:00
  Μελέτη και κλινική αξιολόγηση της έκφρασης του υποδοχέα των ανδρογόνων σε κλινικά δείγματα ασθενών με καρκίνο
  Αρετή Στρατή, Μεταδιδακτορική Συνεργάτης, Ερευνητική Ομάδα Ανάλυσης Κυκλοφορούντων Καρκινικών Κυττάρων και Υγρής Βιοψίας, Εργαστήριο Αναλυτικής Χημείας, Τμήμα Χημείας, ΕΚΠΑ
 • 08/02/2017 Τετάρτη 13:00
  Μελέτη και κλινική αξιολόγηση της έκφρασης των miRNAs σε κλινικά δείγματα ασθενών με καρκίνο
  Αθηνά Μάρκου, Μεταδιδακτορική Συνεργάτης, Ερευνητική Ομάδα Ανάλυσης Κυκλοφορούντων Καρκινικών Κυττάρων και Υγρής Βιοψίας, Εργαστήριο Αναλυτικής Χημείας, Τμήμα Χημείας, ΕΚΠΑ
 • 16/02/2017 Πέμπτη 11:00
  Ο Σαρωνικός κόλπος: ένα πρότυπο ωκεανογραφικό εργαστήριο στη γειτονιά μας
  Αριστομένης Καραγεώργης, Διευθυντής Ερευνών, Ελληνικό Κέντρο Θαλασσίων Ερευνών
 • 23/02/2017 Πέμπτη 11:00
  Controlling the Radiative Exciton Recombination Rate in Colloidal Nanocrystals and its Optoelectronic Applications
  Σωτήριος Χριστοδούλου, Functional Optoelectronic Nanomaterials group, The Insititute of Photonic Science, Barcelona
 • 02/03/2017 Πέμπτη 11:00
  Υδάτωση πολυμερών και βιο-πολυμερών και η πειραματική μελέτη των ιδιοτήτων του νερού στα μίγματα πολυμερούς-νερού
  Απόστολος Κυρίτσης, Αν. Καθηγητής, Σχολή Εφαρμοσμένων Μαθηματικών και Φυσικών Επιστημών, Εθνικό Μετσόβιο Πολυτεχνείο
 • 09/03/2017 Πέμπτη 11:00
  Νανοδομές άνθρακα σε συστήματα μετατροπής ενέργειας
  Ν. Ταγματάρχης, Διευθυντής ερευνών, Ινστιτούτο Θεωρητικής και Φυσικής Χημείας, Εθνικό Ίδρυμα Ερευνών
 • 16/03/2017 Πέμπτη 11:00
  Διοξίνες και συναφείς τοξικοί ρύποι σε τρόφιμα, ζωοτροφές, περιβαλλοντικά και βιολογικά δείγματα
  Λεόντιος Λεοντιάδης , Διευθυντής Ερευνών, Υπεύθυνος Εργαστηρίου Φασματομετρίας Μάζας και Ανάλυσης Διοξινών, Εθνικό Κέντρο Έρευνας Φυσικών Επιστημών «Δημόκριτος»
 • 23/03/2017 Πέμπτη 11:00
  Οι Διεθνείς Τάσεις στην Ενεργεια και οι Ανανεώσιμες Πηγές Ενέργειας
  Σωτήριος Καπέλλος, Διευθυντής Λειτουργίας και Ανάπτυξης, Ελληνικά Πετρέλαια Ανανεώσιμες Πηγές Ενέργειας Α.Ε.
 • 30/03/2017 Πέμπτη 11:00
  Halide Perovskites: High Performance Inorganic Semiconductors
  Κωνσταντίνος Στούμπος, Research Professor, Department of Chemistry, Northwestern University
 • 11/05/2017 Πέμπτη 11:00
  Ελεγχόμενη ανάπτυξη και τροποποίηση διατεταγμένων μονοδιάστατων νανοδομών ως μια πλατφόρμα για εφαρμογές στη μετατροπή ενέργειας, στη φωτοκατάλυση και στους αισθητήρες αερίων ρύπων
  Σπύρος Γιαννόπουλος, Κύριος Ερευνητής, Ινστιτούτο Επιστημών Χημικής Μηχανικής, Ίδρυμα Τεχνολογίας και Έρευνας, Πάτρα
 • 18/05/2017 Πέμπτη 11:00
  ZnO: ένα αναδυόμενο πολυλειτουργικό και πολυχρηστικό υλικό
  Ελένη Μακαρώνα, Ερευνήτρια, Ινστιτούτο Νανοεπιστήμης και Νανοτεχνολογίας, Εθνικό Κέντρο Έρευνας Φυσικών Επιστημών «Δημόκριτος»
 • 25/05/2017 Πέμπτη 11:00 (Ματαιώνεται)
  Ακτινοβόληση τροφίμων
  Βασιλεία Σινάνογλου, Αν. Καθηγήτρια, Τμήμα Επιστήμης και Τεχνολογίας Τροφίμων, Τεχνολογικό Εκπαιδευτικό Ίδρυμα Αθήνας
 • 01/06/2017 Πέμπτη 11:00 (Ματαιώνεται)
  Ο ρόλος της δυναμικής στη μοριακή αναγνώριση πεπτιδίων από το μείζον σύμπλοκο ιστοσυμβατότητας Ι
  Αθανάσιος Παπακυριακού, Υπότροφος Marie Curie, School of Biological Sciences, University of Southampton, UK
 • 08/06/2017 Πέμπτη 11:00
  Διαμοριακές Αλληλεπιδράσεις π-Αρωματικών Μορίων με Ουδέτερα Συστήματα
  Αθανάσιος Τσίπης, Αν. Καθηγητής, Τμήμα Χημείας, Πανεπιστήμιο Ιωαννίνων

Αίθουσα Α2, Πτέρυγα Ε, 2ος όροφος, Κτήριο Χημείας, Πανεπιστημιούπολη
Τακτική Ώρα: Χειμερινό εξάμηνο: Πέμπτη 13:00 και
Εαρινό εξάμηνο: Πέμπτη 11:00

Διαλέξεις 2015-2016

Πανεπιστήμιο Αθηνών
Τμήμα Χημείας

Διαλέξεις 2015-2016

 • 11/11/2015 Τετάρτη 13:00
  Προκλήσεις και Ευκαιρίες στην Σύγχρονη Αγορά Εργασίας (για Χημικούς)
  Χάρης Κωνσταντινίδης, Permanent Placement & Career Transition Director, Adecco HR
 • 25/11/2015 Τετάρτη 13:00
  New Forms of Potential Energy Functions Describing Intermolecular Interactions: From the Very Weak to the Very Strong
  Σωτήριος Ξανθέας, Διευθυντής Ερευνών, Pacific Northwest National Laboratory
 • 02/12/2015 Τετάρτη 13:00
  Μελετώντας σύμπλοκες ενώσεις των στοιχείων μεταπτώσεως: Η διδακτική και ερευνητική παρακαταθήκη του Καθηγητή Γεωργίου Πνευματικάκη
  Παναγιώτης Κυρίτσης, Αν. Καθηγητής, Τμήμα Χημείας, Πανεπιστήμιο Αθηνών
 • 09/12/2015 Τετάρτη 13:00
  Μηχανική σχεδιασμού τροφίμου: Προοπτικές ανάπτυξης βελτιωμένων τροφίμων κατά την ξήρανση με κατάψυξη
  Βάϊος Καραθάνος, Καθηγητής Φυσικοχημείας και Μηχανικής Τροφίμων, Τμήμα Επιστήμης Διαιτολογίας-Διατροφής, Χαροκόπειο Πανεπιστήμιο
 • 16/12/2015 Τετάρτη 12:00
  Ο υποδοχέας των γλυκοκορτικοειδών στην κατάθλιψη
  Παρασκευή Μουτσάτσου, Καθηγήτρια Κλινικής Βιοχημείας, Ιατρική Σχολή, Πανεπιστήμιο Αθηνών
 • 13/01/2016 Τετάρτη 13:00
  Ανατολική Μεσόγειος – Σταυροδρόμι πολιτισμών και αέριας ρύπανσης: 20 χρόνια μετρήσεις
  Νικόλαος Μιχαλόπουλος, Καθηγητής Περιβαλλοντικής Χημείας, Τμήμα Χημείας, Πανεπιστήμιο Κρήτης και Διευθυντής Ινστιτούτου Ερευνών Περιβάλλοντος & Βιώσιμης Ανάπτυξης, Εθνικό Αστεροσκοπείο Αθηνών
 • 20/01/2016 Τετάρτη 13:00
  Η σημασία των ανοσοενισχυτών στον αντικαρκινικό εμβολιασμό
  Ουρανία Τσιτσιλώνη, Αν. Καθηγήτρια, Τμήμα Βιολογίας, Πανεπιστήμιο Αθηνών
 • 27/01/2016 Τετάρτη 13:00
  Altered surface glycosylation with expression of Siglec-7/-9 ligands protects tumors from NK cell immunosurveillance
  Stephan von Gunten, Institut für Pharmakologie, Universität Bern
 • 03/02/2016 Τετάρτη 13:00
  Σχεδιασμός και σύνθεση πολυμερικών ημιαγωγών για υψηλής απόδοσης οργανικά φωτοβολταϊκά
  Χρήστος Χώχος, Επιστημονικός Συνεργάτης, Τμήμα Μηχανικών Επιστήμης των Υλικών, Πανεπιστήμιο Ιωαννίνων
 • 10/02/2016 Τετάρτη 13:00
  Σύνθετα υλικά βασιζόμενα σε ιοντοανταλλακτικές ενώσεις και οργανικά πολυμερή για ανίχνευση-απορρόφηση βαρέων μετάλλων
  Εμμανουήλ Μάνος, Επ. καθηγητής, Τμήμα Χημείας, Πανεπιστήμιο Ιωαννίνων
 • 18/02/2016 Πέμπτη 11:00
  Graphene pillaring: Towards novel multifunctional materials
  Δημήτρης Γουρνής, Καθηγητής, Τμήμα Μηχανικών Επιστήμης των Υλικών, Πανεπιστήμιο Ιωαννίνων
 • 03/03/2016 Πέμπτη 11:00
  Novel transgenic models reveal druggable targets for skin inflammation
  Γεωργία Σωτηροπούλου, Αν. Καθηγήτρια, Τμήμα Φαρμακευτικής, Πανεπιστήμιο Πατρών, και Συνεργαζόμενη Ερευνήτρια, Ίδρυμα Ιατροβιολογικών Ερευνών, Ακαδημία Αθηνών
 • 10/03/2016 Πέμπτη 11:00
  Κίνηση ιόντων σε αέρια με εφαρμογή στη χρωματογραφία πλάσματος, στη φασματομετρία ιοντικής ευκινησίας και άλλες χρήσεις
  Ανδρέας Κούτσελος, Αν. Καθηγητής, Τμήμα Χημείας, Πανεπιστήμιο Αθηνών
 • 17/03/2016 Πέμπτη 11:00
  Βιογεωχημικός κύκλος πυριτίου στο θαλάσσιο περιβάλλον με έμφαση σε φαινόμενα διαγένεσης
  Παναγιώτης Μιχαλόπουλος, Ερευνητής Β’, Ελληνικό Κέντρο Θαλασσίων Ερευνών
 • 31/03/2016 Πέμπτη 11:00
  Δομικές μελέτες ενζύμων με εφαρμογές στην υγεία και τη βιοτεχνολογία
  Ευαγγελία Χρυσίνα, Docent (Assoc. Prof.) in Medical Science-Biomedicine, Örebro University, Sweden και Ειδική Τεχνική Επιστήμονας, Ινστιτούτο Βιολογίας, Φαρμακευτικής Χημείας και Βιοτεχνολογίας, Εθνικό Ίδρυμα Ερευνών
 • 14/04/2016 Πέμπτη 11:00
  Ο ρόλος της εντροπίας στην μοριακή αυτοσυναρμολόγηση και την υπερμοριακή αυτοοργάνωση
  Αλέξανδρος Βανακάρας, Αν. Καθηγητής, Τμήμα Επιστήμης των Υλικών, Πανεπιστήμιο Πατρών
 • 21/04/2016 Πέμπτη 11:00
  Από το φουλερένιο στο γραφένιο – Νανοδομημένα υλικά άνθρακα
  Βασίλης Γεωργακίλας, Καθηγητής, Τμήμα Επιστήμης των Υλικών, Πανεπιστήμιο Πατρών
 • 12/05/2016 Πέμπτη 11:00
  Από το πρόβλημα Kepler στον χημικό δεσμό. Πώς τα H και H2 διεμόρφωσαν τον τρόπο να καταλαβαίνουμε τα μόρια.
  Απόστολος Καλέμος, Επ. Καθηγητής, Τμήμα Χημείας, Πανεπιστήμιο Αθηνών
 • 19/05/2016 Πέμπτη 11:00
  Ανίχνευση νερού σε οργανικούς διαλύτες με τη χρήση ενός φθορίζοντος μέταλλο-οργανικού πλέγματος: Φωτοφυσική μελέτη και κρυσταλλικοί μετασχηματισμοί
  Θεόδωρος Λαζαρίδης, Επ. Καθηγητής, Τμήμα Χημείας, Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης
 • 26/05/2016 Πέμπτη 11:00
  The Journey of Tartaric Acid-based Chiral Synthons in the World of Supramolecular Fullerene Structures Endowed with Exceptional Chirality
  Νίκος Χρονάκης, Επ. Καθηγητής, Τμήμα Χημείας, Πανεπιστήμιο Κύπρου
 • 02/06/2016 Πέμπτη 11:00
  Fatty acid-based membrane lipidomics
  Χρυσόστομος Χατζηλιάλογλου, Διευθυντής του Ινστ. Νανεπιστημης και Νανοτεχνολογίας, ΕΚΕΦΕ «ΔΗΜΟΚΡΙΤΟΣ»

Αίθουσα Α2, Πτέρυγα Ε, 2ος όροφος, Κτήριο Χημείας, Πανεπιστημιούπολη
Τακτική Ώρα: Χειμερινό εξάμηνο: Πέμπτη 13:00 και
Εαρινό εξάμηνο: Πέμπτη 11:00