2015-2016

057
ΥΠΟΒΟΛΗ ΑΙΤΗΣΗΣ ΕΚΠΟΝΗΣΗΣ ΠΤΥΧΙΑΚΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ

Ανακοινώνεται ότι οι αιτήσεις για εκπόνηση πτυχιακής εργασίας θα υποβληθούν από 29-08-2016 έως 7-9-2016. Oι αιτήσεις θα γίνονται ηλεκτρονικά στην ιστοσελίδα http://jupiter.chem.uoa.gr/chem.

Η τελική κατανομή των υποψηφίων θα οριστικοποιείται μετά τη λήξη της προθεσμίας υποβολής αιτήσεων, η οποία θα γίνεται γνωστή μέσω της ίδιας ιστοσελίδας.

Από τη Γραμματεία του Τμήματος Χημείας

056
ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΓΙΑ ΠΑΡΟΧΗ ΔΙΔΑΚΤΙΚΟΥ ΕΡΓΟΥ (ΓΙΑ ΚΑΤΟΧΟΥΣ ΔΙΔΑΚΤΟΡΙΚΟΥ ΣΤΟ ΕΚΠΑ)

ΓΙΑ ΥΠΟΒΟΛΗ ΠΡΟΤΑΣΕΩΝ ΣΧΕΔΙΑΓΡΑΜΜΑΤΩΝ ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑΣ ΑΠΟ ΝΕΟΥΣ ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΕΣ ΚΑΤΟΧΟΥΣ ΔΙΔΑΚΤΟΡΙΚΟΥ, ΣΤΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗΣ ΤΗΣ ΠΡΑΞΗΣ:

“Απόκτηση Ακαδημαϊκής Διδακτικής Εμπειρίας σε Νέους Επιστήμονες Κατόχους Διδακτορικού στο Εθνικό και Καποδιστριακό Πανεπιστήμιο Αθηνών”

Το Εθνικό και Καποδιστριακό Πανεπιστήμιο Αθηνών – Ειδικός Λογαριασμός Κονδυλίων Έρευνας, στο πλαίσιο της Πράξης με τίτλο: «Απόκτηση Ακαδημαϊκής Διδακτικής Εμπειρίας σε Νέους Επιστήμονες Κατόχους Διδακτορικού στο Εθνικό και Καποδιστριακό Πανεπιστήμιο Αθηνών», του ΕΠ «Ανάπτυξη Ανθρώπινου Δυναμικού, Εκπαίδευση και Δια Βίου Μάθηση» (αρ. πρωτ. 3315/15.03.2016, κωδ. ΕΔΒΜ20), η οποία συγχρηματοδοτείται από το Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο, κωδικός ΟΠΣ 5001188, προσκαλεί Νέους Επιστήμονες, κατόχους Διδακτορικού Διπλώματος, να εκδηλώσουν ενδιαφέρον για την παροχή διδακτικού έργου για το Ακαδημαϊκό Έτος 2016 – 2017, σε ένα από τα μαθήματα των προπτυχιακών προγραμμάτων σπουδών του Πανεπιστημίου Αθηνών ανά εξάμηνο (έως δύο μαθήματα για όλο το ακαδημαϊκό έτος 2016-2017), όπως αυτά έχουν εγκριθεί από τη Σύγκλητο του Πανεπιστημίου Αθηνών και αναλυτικά περιγράφονται στον πίνακα μαθημάτων και στο παράρτημα, που επισυνάπτονται στην παρούσα πρόσκληση.

Καταληκτική ημερομηνία υποβολής φακέλου με τα απαραίτητα έγγραφα: 9/9/2016

Επισυνάπτονται:
Αίτηση (αρχείο docx)
Υπεύθυνη δήλωση (αρχείο docx)
Λεπτομέρειες σχετικά με την πρόσκληση (αρχείο pdf)

Από τη Γραμματεία του Τμήματος Χημείας

055
ΑΙΤΗΣΕΙΣ ΟΡΚΩΜΟΣΙΑΣ

Ανακοινώνεται ότι οι αιτήσεις Ορκωμοσίας πτυχιούχων εξεταστικής περιόδου Ιουνίου 2016 θα υποβληθούν στη Γραμματεία του Τμήματος από τις 15-7-2016 έως και τις 29-7-2016.

Από τη Γραμματεία

054
ΠΑΡΑΛΑΒΗ ΠΕΡΓΑΜΗΝΗΣ

Γίνεται γνωστό στους ενδιαφερόμενους Πτυχιούχους, κατόχους Μεταπτυχιακού Διπλώματος Ειδίκευσης, καθώς και στους Διδάκτορες, που έκαναν αίτηση στη Γραμματεία του Τμήματος Χημείας για περγαμηνή από 01/06/2015 – 31/12/2015, ότι μπορούν να προσέλθουν στη Γραμματεία του Τμήματος Χημείας (με το αποδεικτικό πληρωμής) για παραλαβή κάθε Δευτέρα, Τετάρτη και Παρασκευή
1100 – 1400.

Από τη Γραμματεία

053
ΟΡΚΩΜΟΣΙΑ ΔΙΔΑΚΤΟΡΩΝ ΚΑΙ ΔΙΠΛΩΜΑΤΟΥΧΩΝ ΕΙΔΙΚΕΥΣΗΣ

Ανακοινώνεται ότι η Ορκωμοσία των διδακτόρων και διπλωματούχων ειδίκευσης (περιόδου Ιουνίου 2016) θα πραγματοποιηθεί την Πέμπτη 21-7-2016 και ώρα 11.30 π.μ. στο Αμφιθέατρο ΦΜ3 του Τμήματος Χημείας.

Από τη Γραμματεία

051
ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ “ΔΙΔΑΚΤΙΚΗ ΤΗΣ ΧΗΜΕΙΑΣ ΚΑΙ ΝΕΕΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΕΣ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΕΣ” (ΔιΧηΝΕΤ) ΑΚΑΔ. ‘ΕΤΟΥΣ 2016-17

Ανακοινώνεται η προκήρυξη θέσεων (Έτους 2016) του Μεταπτυχιακού Προγράμματος Σποδών “ΔΙΔΑΚΤΙΚΗ ΤΗΣ ΧΗΜΕΙΑΣ ΚΑΙ ΝΕΕΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΕΣ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΕΣ”

Από τη Γραμματεία του Προγράμματος

050
ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΥ 2016

Ώρες ΔΕΥΤΕΡΑ ΤΡΙΤΗ ΤΕΤΑΡΤΗ ΠΕΜΠΤΗ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ

1η εβδομάδα


9-12 01-09-16
ΒΙΟΧΗΜΕΙΑ
627
02-09-16
ΟΡΓΑΝΙΚΗ Ι
323

12-3 ΧΗΜΙΚΕΣ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΕΣ ΔΙΕΡΓΑΣΙΕΣ
8210
ΑΜΠΕΛΟΥΡΓΙΑ
803

3-6 ΦΥΣΙΚΟΧΗΜΕΙΑ IV
717
ΨΥΧΟΛΟΓΙΑ ΤΗΣ ΜΑΘΗΣΗΣ – ΓΝΩΣΤΙΚΗ ΨΥΧΟΛΟΓΙΑ
502

2η εβδομάδα


9-12 05-09-16
ΓΕΝΙΚΗ ΚΑΙ ΑΝΟΡΓΑΝΗ ΧΗΜΕΙΑ Ι
133
06-09-16
ΑΡΙΘΜΗΤΙΚΕΣ ΜΕΘΟΔΟΙ ΚΑΙ ΠΡΟΓΡ/ΣΜΟΣ
302
07-09-16
ΦΥΣΙΚΗ ΙΙ
201
08-09-16
ΟΡΓΑΝΙΚΗ ΧΗΜΕΙΑ ΙΙ
422
09-09-16
ΦΥΣΙΚΗ Ι
101

12-3 ΦΥΣΙΚΟΧΗΜΕΙA ΙΙ (Π)
514Π
ΧΗΜΕΙΑ ΑΤΜΟΣΦΑΙΡΑΣ
737
ΟΙΚΟΝΟΜΟΜ/ΚΗ ΟΡΓΑΝΩΣΗ ΚΑΙ ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ
529
ΑΝΟΡΓΑΝΗ ΧΗΜΙΚΗ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ
838
ΧΗΜΕΙΑ ΤΡΟΦΙΜΩΝ
626

3-6 ΣΥΓΧΡΟΝΕΣ ΜΕΘΟΔΟΙ ΣΤΗΝ ΟΡΓΑΝΙΚΗ ΣΥΝΘΕΣΗ
8221
ΡΑΔΙΟΧΗΜΕΙΑ
818
ΚΛΙΝΙΚΗ ΧΗΜΕΙΑ
7214
ΕΙΔΙΚΑ ΘΕΜΑΤΑ ΠΟΛΥΜΕΡΩΝ
7222
ΤΟΞΙΚΟΛΟΓΙΑ ΟΙΚΟΤΟΞΙΚΟΤΗΤΑ
8121

3η εβδομάδα


9-12 12-09-16
ΦΑΣΜΑΤΟΣΚΟΠΙΑ ΣΤΗΝ ΑΝΟΡΓΑΝΗ ΧΗΜΕΙΑ
332
13-09-16
ΦΑΣΜΑΤΟΣΚΟΠΙΑ ΟΡΓ. ΕΝ. ΚΑΙ ΜΟΡΙΑΚΗ ΜΟΝΤΕΛΟΠΟΙΗΣΗ
6210
14-09-16
ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΑ Ι-ΙΙΙ
104
15-09-16
ΕΝΟΡΓΑΝΗ ΑΝΑΛΥΣΗ ΙΙ
415
16-09-16
ΑΝΑΛΥΤΙΚΗ ΧΗΜΕΙΑ
213

12-3 ΧΗΜΕΙΑ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ
632
ΔΙΔΑΚΤΙΚΗ ΤΗΣ ΧΗΜΕΙΑΣ
701
ΘΕΩΡΙΑ ΟΜΑΔΩΝ ΦΩΤΟΧΗΜΕΙΑ ΚΑΙ ΕΦΑΡΜΟΓΕΣ ΤΗΣ
533
ΧΗΜΙΚΗ ΩΚΕΑΝΟΓΡΑΦΙΑ
738
ΦΥΣΙΚΟΧΗΜΕΙΑ ΙΙ(Θ)
514

3-6 ΜΟΡΙΑΚΗ ΦΑΣΜΑΤΟΣΚΟΠΙΑ
719
ΣΥΓΧΡΟΝΑ ΘΕΜΑΤΑ ΚΥΤΤΑΡΙΚΗΣ ΒΙΟΛΟΓΙΑΣ
501
ΕΠΙΣΤΗΜΗ ΠΟΛΥΜΕΡΩΝ
628
ΧΗΜΙΚΗ ΚΙΝΗΤΙΚΗ
718
ΜΙΚΡΟΒΙΟΛΟΓΙΑ ΤΡΟΦΙΜΩΝ
7220

4η εβδομάδα


9-12 19-09-16
ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΑ ΙΙΙ
301
20-09-16
ΑΝΟΡΓΑΝΗ ΧΗΜΕΙΑ ΙΙ
232
21-09-16
ΦΥΣΙΚΟΧΗΜΕΙΑ Ι
414
22-09-16
ΑΝΟΡΓΑΝΗ ΧΗΜΕΙΑ ΙΙΙ
433
23-09-16
ΟΡΓΑΝΙΚΗ ΧΗΜΕΙΑ ΙΙΙ
526

12-3 ΧΗΜΙΚΗ ΟΡΓΑΝΟΛΟΓΙΑ ΜΙΚΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΤΕΣ
515
ΘΕΜΑΤΑ ΒΙΟΟΡΓΑΝΙΚΗΣ ΧΗΜΕΙΑΣ
8213
ΕΙΔΙΚΑ ΚΕΦΑΛΑΙΑ ΑΝΟΡΓΑΝΗΣ
739
ΧΗΜΕΙΑ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ ΠΕΤΡΕΛΑΙΟΥ ΚΑΙ ΠΕΤΡΟΧΗΜΙΚΩΝ
8211
ΧΗΜΕΙΑ & ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ ΟΙΝΟΥ & ΑΛΛΩΝ ΑΛΚΟΟ­ΛΟΥΧΩΝ ΠΟΤΩΝ
7211

3-6 ΦΥΣΙΚΟΧΗΜΕΙΑ ΙΙΙ (Π)
614 Π
ΧΗΜΕΙΑ ΥΛΙΚΩΝ
703
ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΧΗΜΕΙΑ
528
ΟΡΓΑΝΟΜΕΤΑΛΛΙΚΗ ΧΗΜΕΙΑ
633
ΕΛΕΓΧΟΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ & ΑΣΦ. ΤΡΟΦΙΜΩΝ
7219

6-9 ΙΣΤΟΡΙΑ ΤΩΝ ΦΥΣΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ
602

5η εβδομάδα


9-12 26-09-16
ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΑ ΙΙ
205
27-09-16
ΦΥΣΙΚΟΧΗΜΕΙΑ ΙΙΙ(Θ)
614
28-09-16
ΕΝΟΡΓΑΝΗ ΑΝΑΛΥΣΗ Ι
313
29-09-16
ΧΡΗΣΗ Η/Υ ΚΑΙ ΕΦΑΡΜΟΓΕΣ ΤΗΣ
113
30-09-16

12-3 ΕΛΕΓΧΟΣ-ΔΙΑΣΦΑΛΙΣΗ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ – ΔΙΑΠΙΣΤΕΥΣΗ
816
ΣΥΓΧΡΟΝΕΣ ΑΝΑΛΥΤΙΚΕΣ ΤΕΧΝΙΚΕΣ
715
ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ ΤΡΟΦΙΜΩΝ
8218
ΠΟΛΥΜΕΡΗ: ΥΛΙΚΑ ΓΙΑ ΝΕΕΣ ΕΦΑΡΜΟΓΕΣ
720

3-6 ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ & ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ
836
ΦΑΡΜΑΚΟΧΗΜΕΙΑ
7216
ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΣΤΗΝ ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΗ
603

Το πρόγραμμα σε αρχείο PDF (165 KB)

  Από τη Γραμματεία

048
ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ ΣΤΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΠΡΑΚΤΙΚΗ ΑΣΚΗΣΗ ΤΕΛΕΙΟΦΟΙΤΩΝ ΦΟΙΤΗΤΩΝ ΧΗΜΕΙΑΣ

Καλούνται οι ενδιαφερόμενοι τελειόφοιτοι φοιτητές του Τμήματος Χημείας που επιθυμούν να συμμετάσχουν κατά τη θερινή περίοδο του έτους 2016 στο πρόγραμμα «Πρακτική Άσκηση Φοιτητών Χημείας», το οποίο χρηματοδοτείται από το ΕΣΠΑ 2014-2020 του Υπουργείου Παιδείας & Θρησκευμάτων, να υποβάλουν αίτηση είτε στη Γραμματεία του προγράμματος (Γραμματεία Εργαστηρίου Αναλυτικής Χημείας, 4ος όροφος, πτέρυγα Ε, γραφείο 13), είτε με εmail στο gkika@chem.uoa.gr , από την Τετάρτη 22 Ιουνίου 2016 μέχρι την Τετάρτη 29 Ιουνίου 2016, προσκομίζοντας μία πρόσφατη αναλυτική κατάσταση βαθμολογίας και φωτοτυπίες των αποδεικτικών γνώσεως ξένης γλώσσας.

Η πρακτική άσκηση είναι διάρκειας 4 μηνών, η καθημερινή παρουσία του φοιτητή/φοιτήτριας στην επιχείρηση/οργανισμό είναι υποχρεωτική και επιβλέπεται από στέλεχος της επιχείρησης/οργανισμού και από τον επιστ. Υπεύθυνο του προγράμματος καθηγ. κ. Μ. Κουππάρη. Η αμοιβή του ασκούμενου φοιτητή είναι 800,00 ευρώ συνολικά (200,00€ x 4) και παρέχεται από τον Ειδικό Λογαριασμό Κονδυλίων Έρευνας του Πανεπιστημίου Αθηνών μετά την πλήρη άσκηση του φοιτητή/φοιτήτριας και υποβολή των σχετικών εκθέσεων και βεβαιώσεων στο Υπουργείο Παιδείας. Σκοπός της πρακτικής άσκησης είναι η εκμάθηση χημικών τεχνικών και ελέγχων και μπορεί να συνδυασθεί με την πτυχιακή εργασία.

Κατεβάστε την κατάσταση εταιριών για Πρακτική Άσκηση

Απαιτούμενα δικαιολογητικά

  1. Αίτηση (διανέμεται από τη γραμματεία του προγράμματος και είναι διαθέσιμη και στον ιστότοπο του Τμήματος Χημείας).
  2. Αναλυτική Βαθμολογία
  3. Φωτοτυπία αποδεικτικών γνώσης ξένης γλώσσας

Η επιλογή θα γίνει με βάση τα παρακάτω κριτήρια:

  1. Γενική βαθμολογία και βαθμολογία στα μαθήματα που απαιτεί η θέση.
  2. Κάλυψη προϋποθέσεων στις ιδιαίτερες απαιτήσεις της κάθε θέσης (π.χ. πολύ καλή γνώση ξένης γλώσσας, γνώση διαφόρων τεχνικών, γνώση Η/Υ)
  3. Αριθμός οφειλομένων μαθημάτων, και κατάσταση προόδου πτυχιακής εργασίας

 

Από τη Γραμματεία του Προγράμματος

Μετάβαση στο περιεχόμενο