2015-2016

027
ΕΓΓΡΑΦΗ ΦΟΙΤΗΤΩΝ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑΣ ΑΘΛΗΤΩΝ

Καλούνται όσοι εισήχθησαν με την κατηγορία των αθλητών και εγκρίθηκαν από την Επιτροπή Επιλογής Αθλητών έτους 2015, με την υπ’ αριθμ.Φ.151/11600/Α5/25-1-2016 Υ.Α., δυνάμει των διατάξεων της περ. 5 του άρθρου 6 της από 30-12-2015 Πράξης Νομοθετικού Περιεχομένου (ΦΕΚ Α΄184/ 30-12-2015), να προσέλθουν για εγγραφή και για την υποβολή των δικαιολογητικών τους από 27-1-2016 έως και 5-2-2016.

Όσοι δεν επιθυμούν να εγγραφούν οφείλουν να το δηλώσουν με υπεύθυνη δήλωσή τους. ‘Oσοι φοιτητές του Α ΄εξαμήνου είναι ήδη εγγεγραμμένοι και εισήχθησαν με ποσοτικό περιορισμό με την κατηγορία των αθλητών και δεν επιθυμούν την αλλαγή Σχολής/Τμήματος, αλλά τη συνέχιση της φοίτησής τους βάσει των από 9-12-2015 κυρωμένων πινάκων, οφείλουν να υποβάλουν υπεύθυνη δήλωση του Ν. 1599/1986 με βεβαίωση του γνησίου της υπογραφής προς τη Γραμματεία του Τμήματος.

Η Γραμματεία δέχεται Δευτέρα-Τετάρτη-Παρασκευή 11.00-2.00 μμ.

 

Από τη Γραμματεία

026
ΥΠΟΒΟΛΗ ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΩΝ ΓΙΑ ΜΕΤΕΓΓΡΑΦΕΣ ΑΚΑΔ. ΕΤΟΥΣ 2015-2016

Καλούνται όσοι αιτήθηκαν τη μετεγγραφή τους για το ακαδ. έτος 2015-2016 στην ηλεκτρονική εφαρμογή μετεγγραφών της ιστοσελίδας του Υ.Π.Ε.Θ. www.minedu.gov.gr, να προσέλθουν στη Γραμματεία του Τμήματος Χημείας για την υποβολή των δικαιολογητικών τους από 25-1-2016 έως και 1-2-2016.

Η Γραμματεία δέχεται Δευτέρα-Τετάρτη-Παρασκευή 11.00-2.00 μμ.

 

Από τη Γραμματεία

025
ΗΜΕΡΙΔΑ ΧΗΜΕΙΑΣ ΦΟΙΤΗΤΩΝ ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΧΗΜΕΙΑΣ

Η Ημερίδα Χημείας των φοιτητών του Τμήματός μας θα πραγματοποιηθεί την Παρασκευή 15 Απριλίου 2016. ‘Οσοι φοιτητές ενδιαφέρονται να συμμετάσχουν, καλούνται να συμβουλευθούν την ιστοσελίδα http://users.uoa.gr/~thanost/talks_2016/ για περισσότερες πληροφορίες.

 

Ο Πρόεδρος του Τμήματος Χημείας
Γεώργιος Κόκοτος
Καθηγητής

024
ΟΡΚΩΜΟΣΙΑ ΔΙΔΑΚΤΟΡΩΝ ΚΑΙ ΔΙΠΛΩΜΑΤΟΥΧΩΝ ΕΙΔΙΚΕΥΣΗΣ – ΑΛΛΑΓΗ ΧΩΡΟΥ

Ανακοινώνεται ότι η προγραμματισμένη Ορκωμοσία των διδακτόρων και διπλωματούχων ειδίκευσης (περιόδου Ιουνίου και Σεπτεμβρίου 2015) για την Τετάρτη 23-12-2015 και ώρα 10.00 π.μ. θα γίνει στο Τμήμα Χημείας στο Αμφιθέατρο ΦΜ3 και όχι στο κεντρικό κτίριο της Πρυτανείας του Πανεπιστημίου Αθηνών.

 

Από τη Γραμματεία

022
ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΜΕΤΕΓΓΡΑΦΩΝ ΤΟΥ Ν.4332/2015

Καλούνται όσοι αιτήθηκαν τη μετεγγραφή τους με ηλεκτρονική αίτηση, οι οποίοι δήλωσαν ότι υπάγονται στις περιπτώσεις της παρ.8 του αρ.21 του Ν.4332/2015(ΦΕΚ 76 Α΄) και δεν εμπίπτουν στο ποσοστό της παρ. 5 του ως άνω άρθρου ούτε μοριοδοτούνται: τέκνα θυμάτων τρομοκρατίας, που αναφέρονται στο άρθρο 1 του Ν. 1897/1990 (Α΄ 120), με αναπηρία (σωματική, διανοητική ή ψυχική) 67% και άνω, με παθήσεις του παραρτήματος της υπ’ αρ. Φ. 151/17897/Β6/2014 (ΦΕΚ 358 Β΄) Κ.Υ.Α., που έχουν πραγματοποιήσει δωρεά οργάνου ή μυελού των οστών να προσέλθουν στη Γραμματεία του Τμήματος Χημείας για την υποβολή των δικαιολογητικών τους από 14-12-2015 έως και 18-12-2015.

Η Γραμματεία δέχεται Δευτέρα-Τετάρτη-Παρασκευή 11.00-2.00 μμ.

Από τη Γραμματεία

021
ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΚΑΤΑΤΑΚΤΗΡΙΩΝ ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ ΠΤΥΧΙΟΥΧΩΝ ΑΕΙ-ΤΕΙ

  1. ΦΥΣΙΚΗ, Τρίτη 15.12.2015 και ώρα 12:00-15:00 στην αίθουσα Διοικητικού Συμβουλίου στον 2ο όροφο του Τμ. Χημείας
  2. ΓΕΝΙΚΗ ΚΑΙ ΑΝΟΡΓΑΝΗ ΧΗΜΕΙΑ, Πέμπτη 17.12.2015 και ώρα 12:00-15:00 στην αίθουσα Διοικητικού Συμβουλίου στον 2ο όροφο του Τμ. Χημείας
  3. ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΑ, Παρασκευή 18.12.2015 και ώρα 12:00-15:00 στην αίθουσα Διοικητικού Συμβουλίου στον 2ο όροφο του Τμ. Χημείας

Οι υποψήφιοι υποχρεούνται να βρίσκονται στον χώρο των εξετάσεων μια (1) ώρα νωρίτερα κατά την πρώτη μέρα εξετάσεων και μισή ώρα (30 λεπτά) νωρίτερα κατά τις υπόλοιπες. Για την εξακρίβωση της ταυτότητας κάθε υποψηφίου προσκομίζεται από αυτόν δελτίο Αστυνομικής Ταυτότητας ή άλλο επίσημο δημόσιο έγγραφο πιστοποίησης της ταυτότητάς του. Χρωματιστά μελάνια εκτός του μπλε και του μαύρου και οποιοδήποτε άλλο στοιχείο αναγνώρισης στο γραπτό δοκίμιο αποκλείουν το γραπτό από τη βαθμολόγηση.

 

Από τη Γραμματεία του Τμήματος Χημείας

020
ΟΡΚΩΜΟΣΙΑ ΔΙΔΑΚΤΟΡΩΝ ΚΑΙ ΔΙΠΛΩΜΑΤΟΥΧΩΝ ΕΙΔΙΚΕΥΣΗΣ

Ανακοινώνεται ότι η ορκωμοσία των διδακτόρων και διπλωματούχων ειδίκευσης (Περιόδου Ιουνίου και Σεπτεμβρίου 2015) θα γίνει την Τετάρτη 23-12-2015 και ώρα 10.00 π.μ., στο κεντρικό κτίριο της Πρυτανείας του Πανεπιστημίου Αθηνών Πανεπιστημίου 30.

 

Από τη Γραμματεία

019
ΠΑΡΑΤΑΣΗ ΠΡΟΘΕΣΜΙΑΣ ΔΗΛΩΣΕΩΝ ΜΑΘΗΜΑΤΩΝ – ΣΥΓΓΡΑΜΜΑΤΩΝ

Ανακοινώνεται ότι η προθεσμία δηλώσεων μαθημάτων-συγγραμμάτων για το χειμερινό εξάμηνο ακαδ. έτους 2015-2016 παρατείνεται μέχρι τις 22-11-2015. Η ημερομηνία αυτή θα είναι οριστική και αμετάκλητη.

Οι φοιτητές θα πρέπει να έχουν δηλώσει τα ίδια συγγράμματα και στον Εύδοξο στην ιστοσελίδα http://eudoxus.gr

 

Από τη Γραμματεία

018
ΟΡΚΩΜΟΣΙΑ ΠΤΥΧΙΟΥΧΩΝ ΕΞΕΤΑΣΤΙΚΗΣ ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΥ ΑΚΑΔ. ΕΤΟΥΣ 2014-2015

Ανακοινώνεται ότι η ορκωμοσία πτυχιούχων εξεταστικής περιόδου Σεπτεμβρίου ακαδ. έτους 2014-15 του Τμήματος Χημείας, θα γίνει την Δευτέρα 30-11-2015 και ώρα 1.00 μ.μ. στο κεντρικό κτίριο Πανεπιστημίου 30 στην Αίθουσα Τελετών. Παρακαλούνται οι πτυχιούχοι να βρίσκονται στο κεντρικό κτίριο στις 12.00 π.μ.

 

Από τη Γραμματεία

017
ΚΑΤΑΤΑΚΤΗΡΙΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ ΑΚΑΔ. ΕΤΟΥΣ 2015-2016

Ανακοινώνεται ότι οι αιτήσεις για τις κατατακτήριες εξετάσεις του ακαδ. έτους 2015-2016 θα γίνουν από 2-11-2015 έως 16-11-2015 στη Γραμματεία του Τμήματος, Δευτέρα-Τετάρτη-Παρασκευή, 11-2μμ.

 

Από τη Γραμματεία