2015-2016

016
ΔΙΑΘΕΣΗ ΤΩΝ ΝΕΩΝ ΕΙΔΙΚΩΝ ΤΑΥΤΟΤΗΤΩΝ (ΚΑΡΤΩΝ) ΔΩΡΕΑN ΣΙΤΙΣΗΣ ΓΙΑ ΤΟ ΑΚΑΔΗΜΑΪΚΟ ΕΤΟΣ 2015-2016

Γίνεται γνωστό ότι η διάθεση των νέων ειδικών ταυτοτήτων (καρτών) δωρεάν σίτισης για το ακαδημαϊκό έτος 2015-2016 θα γίνει από το Τμήμα Σίτισης Φοιτητών της Πανεπιστημιακής Λέσχης, Ιπποκράτους 15, 4ος όροφος, από 30/10/2015 έως 15/11/2015. Οι δικαιούχοι φοιτητές θα πρέπει απαραιτήτως να προσκομίζουν και μια φωτογραφία για την παραλαβή της ειδικής ταυτότητας (κάρτας) δωρεάν σίτισης.
Σημειώνεται ότι η ισχύς των παλαιών καρτών σίτισης λήγει στις 15/11/2015.

 

Από τη Γραμματεία

014
ΕΓΓΡΑΦΕΣ ΝΕΩΝ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΦΟΙΤΗΤΩΝ

Οι εγγραφές των επιλεγέντων Μεταπτυχιακών Φοιτητών, Ακαδ. Έτους 2015-2016, θα γίνουν την Πέμπτη 29-10-2015 στις 11:00 πμ, στην αίθουσα Α2 του Τμήματος Χημείας που βρίσκεται στο 2ο όροφο. Οι υποψήφιοι που επελέγησαν και είναι τελειόφοιτοι, θα πρέπει να προσκομίσουν βεβαίωση ότι ολοκλήρωσαν τις σπουδές τους με την περίοδο του Σεπτεμβρίου 2015 και εκκρεμεί η ορκωμοσία τους. Απαιτούμενα δικαιολογητικά για την εγγραφή είναι τα:

 • Αντίγραφο πτυχίου (εφόσον δεν έχει κατατεθεί με την αίτηση υποψηφιότητας).
 • Αναλυτική βαθμολογία (εφόσον δεν έχει κατατεθεί με την αίτηση υποψηφιότητας).
 • Για τους κατόχους τίτλων σπουδών του εξωτερικού απαιτείται βεβαίωση από το ΔΟΑΤΑΠ (εφόσον δεν έχει κατατεθεί με την αίτηση υποψηφιότητας).
 • Δελτίο αστυνομικής ταυτότητας
 • Φωτοτυπία δελτίου αστυνομικής ταυτότητας (μη κυρωμένη, εφόσον δεν έχει κατατεθεί με την αίτηση υποψηφιότητας).
 • 1 Φωτογραφία

 

Από τη Γραμματεία

013
ΔΗΛΩΣΕΙΣ ΜΑΘΗΜΑΤΩΝ – ΣΥΓΓΡΑΜΜΑΤΩΝ ΧΕΙΜΕΡΙΝΟΥ ΕΞΑΜΗΝΟΥ ΑΚΑΔ. ΕΤΟΥΣ 2015-16

Ανακοινώνεται ότι οι δηλώσεις μαθημάτων-συγγραμμάτων για το χειμερινό εξάμηνο ακαδ. έτους 2015-16 θα γίνουν μέσω της ιστοσελίδας http://my-studies.uoa.gr από 2-11-2015 έως και 15-11-2015. Οι φοιτητές θα πρέπει να έχουν δηλώσει τα ίδια συγγράμματα και στον Εύδοξο στην ιστοσελίδα http://eudoxus.gr.
Το ίδιο χρονικό διάστημα οι επί πτυχίω φοιτητές θα δηλώσουν και μαθήματα του εαρινού εξαμήνου για τις πτυχιακές εξετάσεις. Επίσης στις ίδιες ημερομηνίες θα υποβληθούν και οι αιτήσεις για εκπόνηση πτυχιακής εργασίας στη Γραμματεία.
Σημείωση: Οι επί πτυχίω φοιτητές θα δηλώσουν μόνο μαθήματα εαρινού εξαμήνου όχι συγγράμματα, διότι δεν διανέμονται συγγράμματα άλλου εξαμήνου.
Οι φοιτητές έχουν ως ανώτατο όριο δήλωσης μαθημάτων ως εξής:

 • Οι φοιτητές του 1ου και 2ου εξαμήνου δηλώνουν 5 μαθήματα.
 • Οι φοιτητές του 3ου και 4ου εξαμήνου δηλώνουν 10 μαθήματα.
 • Οι φοιτητές του 5ου και 6ου εξαμήνου δηλώνουν 15 μαθήματα.
 • Οι φοιτητές του 7ου και 8ου εξαμήνου δηλώνουν 20 μαθήματα.
 • Οι φοιτητές που είναι επί πτυχίω δηλώνουν σύνολο 20 μαθήματα

 

Από τη Γραμματεία

012
ΔΙΕΥΚΡΙΝΙΣΕΙΣ ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΤΗ ΔΙΕΞΑΓΩΓΗ ΤΩΝ ΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ

Προς αποφυγή παρερμηνειών διευκρινίζονται τα παρακάτω:

Η ΔΙΕΞΑΓΩΓΗ ΤΩΝ ΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ ΔΕΝ ΚΑΤΑΡΓΕΙΤΑΙ.

 Οι πτυχιακές εξετάσεις πραγματοποιούνται πάντα και θα συνεχίσουν να πραγματοποιούνται πριν από την εξεταστική περίοδο κάθε εξαμήνου. Σύμφωνα με τις προτάσεις την επιτροπής προπτυχιακού προγράμματος σπουδών, που αποτελούσαν προτάσεις των Εργαστηρίων του Τμήματος και οι οποίες έτυχαν της αποδοχής όλων των μελών της Συνέλευσης:

“Οι εξετάσεις των μαθημάτων της πτυχιακής περιόδου, θα πραγματοποιούνται τις εβδομάδες που προηγούνται της εξεταστικής περιόδου κάθε εξαμήνου (προηγούμενη και προ-προηγούμενη εβδομάδα) και εντός των τριών εβδομάδων της κανονικής περιόδου (δηλαδή συνολική διάρκεια πτυχιακών εξετάσεων 5 εβδομάδες)”.

Από τη Γραμματεία

011
ΨΗΦΙΣΜΑ Γ.Σ. ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΧΗΜΕΙΑΣ

Η Γενική Συνέλευση του Τμήματος Χημείας στη συνεδρίασή της στις 16 Οκτωβρίου 2015 αποφάσισε την έκδοση του ακόλουθου ψηφίσματος και την αποστολή του στον κ. Πρύτανη και τους κ. Αναπληρωτές Πρύτανη:

«Η Γενική Συνέλευση του Τμήματος Χημείας επιθυμεί να τονίσει εκ νέου τα τεράστια προβλήματα που έχουν δημιουργηθεί στη λειτουργία του Τμήματος από τη μεγάλη υποχρηματοδότηση και τις ελλείψεις μελών Δ.Ε.Π. και Τεχνικού προσωπικού. Οι ελλείψεις σε αντιδραστήρια και αναλώσιμα εργαστηριακά είδη (συμπεριλαμβάνονται οι ποδιές εργαστηρίων) , αλλά και οι περίπλοκες διαδικασίες που διέπουν την οικονομική λειτουργία του Πανεπιστημίου, έχουν δημιουργήσει ανυπέρβλητες καταστάσεις στην εργαστηριακή εκπαίδευση των φοιτητών μας.

Πιστεύοντας στην ανάγκη σταθερής στήριξης του Δημόσιου Πανεπιστημίου από την Πολιτεία, θα θέλαμε να σας ζητήσουμε να εξαντλήσετε κάθε δυνατότητα και προς κάθε κατεύθυνση για τη διατήρηση της λειτουργίας του Τμήματός μας στο υψηλό επίπεδο εκπαίδευσης και έρευνας που είχε φτάσει χάρη στις ακάματες προσπάθειες όλων των μελών ΔΕΠ. Η εργαστηριακή εκπαίδευση στα Τμήματα που αποτελεί αναπόσπατο τμήμα της εκπαιδευτικής διαδικασίας οφείλει να παραμείνει στο υψηλό επίπεδο που απαιτείται από τα διεθνή δεδομένα.»

 

Γ.Σ. Τμήματος Χημείας

010
ΠΑΡΑΛΑΒΗ ΠΕΡΓΑΜΗΝΗΣ

Γίνεται γνωστό στους ενδιαφερόμενους ότι όσοι Πτυχιούχοι και κάτοχοι Μετ/κου Διπλώματος Ειδίκευσης έκαναν αίτηση στη Γραμματεία του Τμήματος Χημείας για περγαμηνή από 01/01/2015 – 31/5/2015, μπορούν να την παραλάβουν από τη Γραμματεία κάθε Δευτέρα, Τετάρτη και Παρασκευή 11:00 – 14:00.

Από τη Γραμματεία

009
ΕΝΑΡΞΗ ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑΣ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ “ΣΥΓΧΡΟΝΕΣ ΑΝΑΛΥΤΙΚΕΣ ΤΕΧΝΙΚΕΣ”

Οι παραδόσεις του μαθήματος «ΣΥΓΧΡΟΝΕΣ ΑΝΑΛΥΤΙΚΕΣ ΤΕΧΝΙΚΕΣ» θα αρχίσουν την Παρασκευή 23 Οκτωβρίου και ώρα 9 πμ – 12 μ στην Αίθουσα του Εργαστηρίου Αναλυτικής Χημείας.  Καλούνται οι φοιτήτριες/φοιτητές που επιθυμούν να παρακολουθήσουν τις παραδόσεις, να εγγραφούν στην η-τάξη http://eclass.uoa.gr/courses/CHEM165/index.php

Α. Κ. Καλοκαιρινός

008
ΕΝΑΡΞΗ ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑΣ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ “ΟΙΚΟΝΟΜΟΜΗΧΑΝΙΚΗ, ΟΡΓΑΝΩΣΗ ΚΑΙ ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ”

Ανακοινώνεται ότι από το ακαδ. έτος 2015-2016 θα διδάσκεται το κατ’ επιλογή μάθημα 529. ”Οικονομομηχανική, Οργάνωση και Διοίκηση Επιχειρήσεων”. Οι παραδόσεις ξεκινούν στις 5-10-2015 στο Αμφιθέατρο Α15 και ώρα 15.00-18.00 μμ. Η επιτυχής εξέταση στο μάθημα απαιτείται για την απόκτηση της Βεβαίωσης Οινολόγου. Το μάθημα θα διδαχθεί από προσωπικό του Τμήματος Οικονομικών Επιστημών. Σκοπός του μαθήματος είναι να εισάγει τον φοιτητή στις βασικές θεωρίες και πρακτικές που διέπουν τη λειτουργία μιας επιχείρησης και των αποφάσεων που λαμβάνονται σ’ αυτήν.

Το μάθημα περιλαμβάνει: Εισαγωγή στο μάθημα. Α Μέρος: -Οικονομία και Χρηματοοικονομική – Το μακροοικονομικό μοντέλο της οικονομίας – Το μικροοικονομικό μοντέλο της ζήτησης και προσφοράς – Βασικές αρχές λογιστικής – Η χρονική αξία του χρήματος – Αξιολόγηση επενδύσεων – Ο κλάδος της χημικής βιομηχανίας. Β Μέρος: Μάρκετινγκ και Στρατηγική – Μάρκετινγκ – Διαχείριση ανθρωπίνου δυναμικού – Στρατηγική των επιχειρήσεων – Η στρατηγική των επιχειρήσεων στην τρέχουσα συγκυρία – Εισαγωγή στην επιχειρηματικότητα. Επίλογος.

Από τη Γραμματεία

007
ΕΝΑΡΞΗ ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑΣ ΜΑΘΗΜΑΤΩΝ

Ανακοινώνεται ότι η διδασκαλία μαθημάτων-εργαστηρίων του Χειμερινού Εξαμήνου, Ακαδ. έτους 2015-2016, θα αρχίσει τη Δευτέρα 5-10-2015 σύμφωνα με το ωρολόγιο πρόγραμμα που επισυνάπτεται (Αρχείο pdf, 307 KB).

Οι φοιτητές μπορούν να ενημερωθούν για τις ακριβείς ημερομηνίες έναρξης κάθε μαθήματος, όπως και για άλλα σχετικά θέματα (ενδεικτικά προγράμματα παραδόσεων, εγγραφές σε εργαστήρια κ.α.), από τους Πίνακες Ανακοινώσεων των Εργαστηρίων και/ή από τις ιστοσελίδες των επιμέρους μαθημάτων.

Από τη Γραμματεία