2016-2017

Πρόγραμμα Υποτροφιών ΙΔΡΥΜΑΤΟΣ ΣΤΑΥΡΟΥ ΝΙΑΡΧΟΥ – Ε.Κ.Π.Α.

Το Εθνικό και Καποδιστριακό Πανεπιστήμιο Αθηνών (ΕΚΠΑ) ανακοινώνει την έναρξη του έργου “Ενίσχυση Εστιών Αριστείας του ΕΚΠΑ” στα γνωστικά αντικείμενα της Μοριακής Βιολογίας, Φαρμακευτικής, Χημείας, Φυσικής και Πληροφορικής, το οποίο υλοποιείται με αποκλειστική δωρεά του Ιδρύματος Σταύρος Νιάρχος (ΙΣΝ). Η διάρκεια του έργου είναι τέσσερα έτη. Επιστημονικός υπεύθυνος του έργου είναι ο Καθηγητής κ. Γιώργος Διαλλινάς του Τμήματος Βιολογίας του ΕΚΠΑ.

Στόχος του προγράμματος είναι η υποστήριξη αρίστων νέων Επιστημόνων μέσω 20 υποτροφιών εκπόνησης διδακτορικών διατριβών με παράλληλη χρηματοδότηση όλων των σχετικών εξόδων για την επιτυχή έκβαση των ερευνητικών δραστηριοτήτων των υποψηφίων διδακτόρων (Υ.Δ.) (αναλώσιμα, αναγκαίο εξοπλισμό, έξοδα δημοσιεύσεων, συνεδρίων, μετακινήσεων, κ.τ.λ.).

Η υλοποίηση του έργου έχει ως βασικό σκοπό την εκπαίδευση και ερευνητική κατάρτισή των Υ.Δ. σε διεπιστημονικούς ερευνητικούς τομείς αιχμής σε επιλεγμένα εργαστήρια του ΕΚΠΑ με αποδεδειγμένη αριστεία σε εθνικό όσο και σε διεθνές επίπεδο.

Το πρόγραμμα αναμένεται να οδηγήσει στην δημιουργία νέων ευκαιριών για ερευνητική εξέλιξη των νέων επιστημόνων με στόχο τη μείωση ή ακόμα και την αντιστροφή της λεγόμενης διαρροής εγκεφάλων (brain drain). Επίσης το έργο αναμένεται να οδηγήσει στην ερευνητική εκπαίδευση μεγάλου αριθμού (> 60) προπτυχιακών φοιτητριών/των που θα καθοδηγούνται από τους Υ.Δ.

Οι νέοι υποψήφιοι διδάκτορες (60 ανθρωπο-έτη) θα γίνουν αποδέκτες Υποτροφιών Ιδρύματος Σταύρος Νιάρχος – ΕΚΠΑ κατόπιν ανοικτών προσκλήσεων που έχουν ήδη αναρτηθεί στον ιστότοπο του Ειδικού Λογαριασμού Κονδυλίων Έρευνας (ΕΛΚΕ) του ΕΚΠΑ (δείτε http://www.elke.uoa.gr/proc_persons.aspx), αλλά και στους ιστοτόπους του ΕΚΠΑ και των αντίστοιχων Τμημάτων Βιολογίας, Χημείας, Φυσικής, Πληροφορικής και Τηλεπικοινωνιών και της Φαρμακευτικής Σχόλης του ΕΚΠΑ.

Για περισσότερες πληροφορίες απευθύνεστε στον ιστότοπο του ΕΛΚΕ, και τηλεφωνικά στον Καθ. Γ. Διαλλινά (210-7274649), ή στην κα. Αθανασία Μηλίτση (6978710144 & 210-7274680, amilitsi@biol.uoa.gr), απο την 4η Σεπτεμβρίου 2017, στο διάστημα 11 π.μ. – 4 μ.μ.

 

Από τη Γραμματεία του Τμήματος

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΚΑΤΑΘΕΣΗΣ ΕΡΕΥΝΗΤΙΚΩΝ ΕΡΓΑΣΙΩΝ

Ανακοινώνεται ότι τα αντίτυπα των Ερευνητικών Εργασιών των Μ.Δ.Ε. και των Δ.Δ, προκειμένου να οριστούν οι 3μελείς και οι 7μελείς εξεταστικές επιτροπές, θα υποβάλλονται στη Γραμματεία από τη Δευτέρα 4-9-2017 έως και την Παρασκευή 15-9-2017.

 

Από τη Γραμματεία του Τμήματος Χημείας

Απόκτηση Ακαδημαϊκής Διδακτικής Εμπειρίας / Νέα Πρόσκληση για το ακαδημαϊκό έτος 2017-18

Αριθμός Προκήρυξης: 54841/2017
Ημ. Δημοσίευσης: 21/07/2017
Ημ. Λήξης: 24/08/2017

Το Εθνικό και Καποδιστριακό Πανεπιστήμιο Αθηνών – Ειδικός Λογαριασμός Κονδυλίων Έρευνας, στο πλαίσιο της Πράξης με τίτλο: «Απόκτηση Ακαδημαϊκής Διδακτικής Εμπειρίας σε Νέους Επιστήμονες Κατόχους Διδακτορικού στο Εθνικό και Καποδιστριακό Πανεπιστήμιο Αθηνών», του ΕΠ «Ανάπτυξη Ανθρώπινου Δυναμικού, Εκπαίδευση και Δια Βίου Μάθηση» (αρ. πρωτ. 11601/17.05.2017, κωδ. ΕΔΒΜ45), η οποία συγχρηματοδοτείται από το Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο και Εθνικούς Πόρους, κωδικός ΟΠΣ 5008975, προσκαλεί Νέους Επιστήμονες, κατόχους Διδακτορικού Διπλώματος, να εκδηλώσουν ενδιαφέρον για την παροχή διδακτικού έργου για το Ακαδημαϊκό Έτος 2017 – 2018, σε ένα από τα μαθήματα των προπτυχιακών και μεταπτυχιακών προγραμμάτων σπουδών του Πανεπιστημίου Αθηνών ανά εξάμηνο (έως δυο μαθήματα για όλο το ακαδημαϊκό έτος 2017-18), όπως αυτά έχουν εγκριθεί από τη Σύγκλητο του Πανεπιστημίου Αθηνών και αναλυτικά περιγράφονται στον πίνακα μαθημάτων και στο παράρτημα, που επισυνάπτονται στην παρούσα πρόσκληση.
Πληροφορίες: Ευσταθία Πολυζώη, τηλ. 210 727 5804

Λήψη Αρχείου

Η πρόσκληση βρίσκεται: http://www.elke.uoa.gr/proc_persons_details.aspx?id=1753

Ευχαριστίες Θερινού Σχολείου ΠΜΣ: “ΑΝΟΡΓΑΝΗ ΧΗΜΕΙΑ ΚΑΙ ΕΦΑΡΜΟΓΕΣ ΤΗΣ ΣΤΗ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ”

Με ευκαιρία της λήξης του θερινού Σχολείου “Υπολογιστικές και Πειραματικές Μέθοδοι Προσδιορισμού Δομής-Ιδιοτήτων Συμπλόκων Ενώσεων και Ανόργανων Υλικών” που διοργανώθηκε από το ΠΜΣ “‘Ανόργανη Χημεία και Εφαρμογές της στη Βιομηχανία” του Τμήματος μας μεταξύ 19-22 Ιουνίου, θα θέλαμε να ευχαριστήσουμε όλους όσους συνέβαλλαν στη επιτυχία του. Τους εισηγητές από τον “ΕΚΕΦΕ” Δημόκριτο, Ερευνητές κκ. Γ. Μήτρικα, Α. Ραπτοπούλου και Β. Ψυχάρη αλλά και τα μέλη ΔΕΠ του Τμήματος μας κκ. Σ. Κοϊνη και Α. Χρυσανθόπουλο. Επίσης ένα μεγάλο ευχαριστώ ανήκει στους 30 μεταπτυχιακούς φοιτητές (α’ και β΄κύκλου) από το Τμήμα μας αλλά και τον Δημόκριτο και το ΕΜΠ που με την ζωντάνεια τους και τις αδιάκοπες ερωτήσεις τους συνέβαλλαν στην επιτυχία του εγχειρήματος και μας ωθούν να συνεχίσουμε κάθε προσπάθεια για την πολύπλευρη εκπαίδευσή τους στην έρευνα.

 

Μεγάλος Αριθμός Υποψηφίων Διδακτόρων και Μεταδιδακτόρων του Τμήματος Χημείας ΕΚΠΑ που έλαβε Υποτροφία από το ΕΛΙΔΕΚ και το ΙΚΥ

Με ιδιαίτερη χαρά και ικανοποίηση το Τμήμα Χημείας διαπιστώνει ότι ένας μεγάλος αριθμός υποψηφίων διδακτόρων του και μεταδιδακτόρων του διεκδίκησε με επιτυχία μέσα από ανταγωνιστικές διαδικασίες και έλαβε υποτροφίες είτε από το Ελληνικό Ίδρυμα Έρευνας και Καινοτομίας (ΕΛΙΔΕΚ) είτε από το Ίδρυμα Κρατικών Υποτροφιών (ΙΚΥ).  Αξίζουν θερμά συγχαρητήρια σε όλους αυτούς, αλλά και σε όσους συμμετείχαν σε αυτή τη διαδικασία αλλά δεν κατέστη δυνατόν να χρηματοδοτηθούν στη φάση αυτή, αν και είχαν αξιόλογες επιδόσεις.

Η επιτυχία όλων αυτών των νέων επιστημόνων αποδεικνύει τα υψηλά τους προσόντα αλλά συγχρόνως και το υψηλό επίπεδο έρευνας που διεξάγεται στα Εργαστήρια του Τμήματος Χημείας. Σε περιστάσεις εξαιρετικά δύσκολες από οικονομικής άποψης, το Τμήμα Χημείας συνεχίζει να διεξάγει έρευνα υψηλής ποιότητας και να διατηρεί και να επεκτείνει τις εστίες αριστείας του. Η νεανική ορμητικότητα των υποψηφίων διδακτόρων και μεταδιδακτόρων σε συνδυασμό με τη γνώση και την εμπειρία των μελών ΔΕΠ είναι βέβαιο ότι μόνο επιτυχίες μπορεί να φέρει στο Τμήμα μας και στο Πανεπιστήμιό μας.

Σε όλους των υποψηφίους διδακτόρες και μεταδιδάκτορες που έλαβαν υποτροφία από το ΕΛΙΔΕΚ και το ΙΚΥ, ευχόμαστε θερμά συγχαρητήρια και καλή επιτυχία στο ερευνητικό τους έργο.

 

ΕΛΙΔΕΚ Υποψήφιοι διδάκτορες
 1. Aalizadeh Reza (Αναλυτική)
 2. Αδαμοπούλου Αργυρώ (Περιβάλλον)
 3. Δαμάλας Δημήτρης (Αναλυτική) 
 4. Ζουγανέλλης Σταύρος (Βιομηχανική)
 5. Νέγκα Αλκμήνη (Βιομηχανική)
 6. Κουκουλάκης Κώστας (Αναλυτική)
 7. Κόλλια Ελένη (Τρόφιμα)
 8. Κούλης Γεώργιος (Τρόφιμα) 
 9. Κυριακίδη Σοφία (Οργανική)
 10. Νίκα Αναστασία (Βιομηχανική)
 11. Παντελιά Άννα (Οργανική)
 12. Παπαδάκη Ευανθία (Οργανική)
 13. Πέππας Αναστάσιος (Ανόργανη)
 14. Τριανταφυλλίδη Ιερασία (Οργανική)
 15. Χριστακόπουλος Παναγιώτης (Βιομηχανική)
 16. Μαρία Θεοδοσίου (Ανόργανη)
 17. Μαρία Τσουκαλά (Ανόργανη)
 18. Γεροκωνσταντής Δημήτριος-Τριαντάφυλλος (Οργανική)

 

ΙΚΥ Υποψήφιοι διδάκτορες
 1.  Βουτυρίτσα Έρρικα (Οργανική)
 2. Μαυρέας Κωστής (Οργανική)
 3. Παντελιά Άννα (Οργανική)
 4. Σκανδάλης Αθανάσιος (Βιομηχανική)
 5. Σταθουράκη Μαλβίνα (Βιομηχανική)
 6. Αντιγόνη Μαργαρίτη (Ανόργανη)
 7. Δεδάκη Χριστίνα (Οργανική)
 8. Κοκκάλα Παρασκευή (Οργανική)
 9. Ψαρρά Αναστασία (Οργανική)
ΙΚΥ Μεταδιδάκτορες
 1. Δασενάκη Μαριλένα (Αναλυτική)
 2. Ζαφειράκη Έρρικα (Περιβάλλον)
 3. Κόκκινος Χρήστος (Αναλυτική)
 4. Κόκοτου Μαρούλα (Οργανική)
 5. Μάρκου Αθηνά (Αναλυτική)
 6. Φερεντίνος Ελευθέριος (Ανόργανη)
 7. Χοινόπουλος Ιωάννης (Βιομηχανική) 

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ “ΔΙΔΑΚΤΙΚΗ ΤΗΣ ΧΗΜΕΙΑΣ ΚΑΙ ΝΕΕΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΕΣ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΕΣ” ΑΚΑΔ. ‘ΕΤΟΥΣ 2017-18

Ανακοινώνεται η προκήρυξη θέσεων (Ακαδ. Έτους 2017-18) του Μεταπτυχιακού Προγράμματος Σπουδών “ΔΙΔΑΚΤΙΚΗ ΤΗΣ ΧΗΜΕΙΑΣ ΚΑΙ ΝΕΕΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΕΣ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΕΣ”

Από τη Γραμματεία του Τμήματος Χημείας

ΠΡΑΚΤΙΚΗ AΣΚΗΣΗ ΦΟΙΤΗΤΩΝ ΣΤΟ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ ΕΛΕΓΧΟΥ ΦΑΡΜΑΚΟΔΙΕΓΕΡΣΗΣ ΤΟΥ ΟΑΚΑ.

Zητουνται φοιτητες του Τμήματος Χημείας του ΕΚΠΑ προκειμένου να παρακολουθήσουν για 4 μήνες τις εργασίες του παρασκευαστηρίου στο διαπιστευμένο, από τον παγκόσμιο οργανισμό αντι-ντόπινγκ (wada), Εργαστήριο Ελέγχου Φαρμακοδιέγερσης (στο ΟΑΚΑ) ως πρακτική άσκηση.

 

Πληροφοριες

Μαρία Τσίβου

E-mail: oaka@ath.forthnet.gr

Τηλ.: 210 6868410

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ “ΧΗΜΙΚΗ ΑΝΑΛΥΣΗ – ΕΛΕΓΧΟΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ” ΑΚΑΔ. ‘ΕΤΟΥΣ 2017-18

Ανακοινώνεται η προκήρυξη θέσεων (Ακαδ. Έτους 2017-18) του Μεταπτυχιακού Προγράμματος Σπουδών “ΧΗΜΙΚΗ ΑΝΑΛΥΣΗ – ΕΛΕΓΧΟΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ”

Από τη Γραμματεία του Τμήματος Χημείας

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ “ΟΡΓΑΝΙΚΗ ΣΥΝΘΕΣΗ ΚΑΙ ΕΦΑΡΜΟΓΕΣ ΤΗΣ ΣΤΗ ΧΗΜΙΚΗ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ” ΑΚΑΔ. ‘ΕΤΟΥΣ 2017-18

Aνακοινώνεται η προκήρυξη θέσεων (Ακαδ. Έτους 2017-18) του Μεταπτυχιακού Προγράμματος Σπουδών ”ΟΡΓΑΝΙΚΗ ΣΥΝΘΕΣΗ ΚΑΙ ΕΦΑΡΜΟΓΕΣ ΤΗΣ ΣΤΗ ΧΗΜΙΚΗ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ”.

Από τη Γραμματεία του Τμήματος Χημείας

Μετάβαση στο περιεχόμενο