2016-2017

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ “ΧΗΜΕΙΑ” ΑΚΑΔ. ‘ΕΤΟΥΣ 2017-18

Ανακοινώνεται η προκήρυξη θέσεων (Ακαδ. Έτους 2017) του Μεταπτυχιακού Προγράμματος Σπουδών “ΧΗΜΕΙΑ”

Από τη Γραμματεία του Τμήματος Χημείας

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ “ΧΗΜΕΙΑ – ΦΥΣΙΚΟΧΗΜΕΙΑ” ΑΚΑΔ. ‘ΕΤΟΥΣ 2017-18

Ανακοινώνεται η προκήρυξη θέσεων (Ακαδ. Έτους 2017-18) του Μεταπτυχιακού Προγράμματος Σπουδών “ΧΗΜΕΙΑ – ΦΥΣΙΚΟΧΗΜΕΙΑ”

Από τη Γραμματεία του Τμήματος Χημείας

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ “ΚΑΤΑΛΥΣΗ ΚΑΙ ΕΦΑΡΜΟΓΕΣ ΤΗΣ ΣΤΗ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ” ΑΚΑΔ. ‘ΕΤΟΥΣ 2017-18

Ανακοινώνεται η προκήρυξη θέσεων (Ακαδ. Έτους 2017-18) του Μεταπτυχιακού Προγράμματος Σπουδών “ΚΑΤΑΛΥΣΗ ΚΑΙ ΕΦΑΡΜΟΓΕΣ ΤΗΣ ΣΤΗ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ”

Από τη Γραμματεία του Τμήματος Χημείας

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ “ΕΠΙΣΤΗΜΗ ΠΟΛΥΜΕΡΩΝ ΚΑΙ ΕΦΑΡΜΟΓΕΣ ΤΗΣ” ΑΚΑΔ. ‘ΕΤΟΥΣ 2017-18

Ανακοινώνεται η προκήρυξη θέσεων (Ακαδ. Έτους 2017-18) του Μεταπτυχιακού Προγράμματος Σπουδών “ΕΠΙΣΤΗΜΗ ΠΟΛΥΜΕΡΩΝ ΚΑΙ ΕΦΑΡΜΟΓΕΣ ΤΗΣ”

Από τη Γραμματεία του Τμήματος Χημείας

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ “ΑΝΟΡΓΑΝΗ ΧΗΜΕΙΑ ΚΑΙ ΕΦΑΡΜΟΓΕΣ ΤΗΣ ΣΤΗ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ” ΑΚΑΔ. ‘ΕΤΟΥΣ 2017-18

Ανακοινώνεται η προκήρυξη θέσεων (Ακαδ. Έτους 2017-18) του Μεταπτυχιακού Προγράμματος Σπουδών “ΑΝΟΡΓΑΝΗ ΧΗΜΕΙΑ ΚΑΙ ΕΦΑΡΜΟΓΕΣ ΤΗΣ ΣΤΗ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ”

Από τη Γραμματεία του Τμήματος Χημείας

ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ ΕΠΙΛ­ΟΓΗΣ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΦΟΙΤΗΤΩΝ Π.Μ.Σ. “ΧΗΜΙ­ΚΗ ΑΝΑΛΥΣΗ-ΕΛΕΓΧΟΣ ΠΟΙ­ΟΤΗΤΑΣ”

Γίνεται γνωστό στους ενδιαφερόμενους για την επιλογή τους στην Ειδίκευση «Αναλυτικής Χημείας», ότι θα διεξαχθούν εξετάσεις επιλογής στο γνωστικό αντικείμενο της Γίνεται γνωστό στους ενδιαφερόμενους για το Μεταπτυχιακό Πρόγραμμα Σπουδών «Χημική Ανάλυση-Έλεγχος Ποιότητας» (που θα αιτηθούν για τις θέσεις που έχει προκηρύξει το Εθνικό και Καποδιαστριακό Πανεπιστήμιο Αθηνών), ότι θα διεξαχθούν εξετάσεις επιλογής στο γνωστικό αντικείμενο της Αναλυτικής Χημείας (Χημική Ισορροπία, Ποιοτική Ανάλυση, Υγροχημική Ποσοτική Ανάλυση, Τεχνικές Διαχωρισμού και Ενόργανες Τεχνικές Ανάλυσης). Η εξεταστέα ύλη είναι αυτή που διδάσκεται στα 3 εξάμηνα Αναλυτικής Χημείας / Ενόργανης Ανάλυσης του Τμήματος Χημείας του Παν/μίου Αθηνών. Οι λεπτομέρειες για τη διεξαγωγή των εξετάσεων θα ανακοινωθούν με νεώτερη ανακοίνωση.

Από το Εργαστήριο

ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ ΕΠΙΛΟΓΗΣ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΦΟΙΤΗΤΩΝ ΕΙΔΙΚΕΥΣΗΣ “ΑΝΑΛΥΤΙΚΗΣ ΧΗΜΕΙΑΣ

Γίνεται γνωστό στους ενδιαφερόμενους για την επιλογή τους στην Ειδίκευση «Αναλυτικής Χημείας», ότι θα διεξαχθούν εξετάσεις επιλογής στο γνωστικό αντικείμενο της Αναλυτικής Χημείας (Χημική Ισορροπία, Ποιοτική Ανάλυση, Υγροχημική Ποσοτική Ανάλυση, Τεχνικές Διαχωρισμού και Ενόργανες Τεχνικές Ανάλυσης). Η εξεταστέα ύλη είναι αυτή που διδάσκεται στα 3 εξάμηνα Αναλυτικής Χημείας / Ενόργανης Ανάλυσης του Τμήματος Χημείας του Παν/μίου Αθηνών. Οι λεπτομέρειες για τη διεξαγωγή των εξετάσεων θα ανακοινωθούν με νεώτερη ανακοίνωση.

Από το Εργαστήριο

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΑΙΤΗΣΗΣ ΕΚΠΟΝΗΣΗΣ ΠΤΥΧΙΑΚΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΕΑΡΙΝΟΥ ΕΞΑΜΗΝΟΥ 2016-2017

Ανακοινώνεται ότι οι αιτήσεις για εκπόνηση πτυχιακής εργασίας θα υποβληθούν από 15-07-2017 έως 23-07-2017. Oι αιτήσεις θα γίνονται ηλεκτρονικά στην ιστοσελίδα: http://jupiter.chem.uoa.gr/chem 

Η τελική κατανομή των υποψηφίων θα οριστικοποιείται μετά τη λήξη της προθεσμίας υποβολής αιτήσεων, η οποία θα γίνεται γνωστή μέσω της ίδιας ιστοσελίδας.

 

Από τη Γραμματεία του Τμήματος

ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗ ΕΡΕΥΝΗΤΙΚΩΝ ΕΡΓΑΣΙΩΝ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΦΟΙΤΗΤΩΝ

Ανακοινώνεται ότι οι παρουσιάσεις των Ερευνητικών  Εργασιών των Μεταπτυχιακών Φοιτητών Π.Μ.Σ. θα πραγματοποιηθούν έως και την Παρασκευή 7-7-2017, ενώ οι αιτήσεις ορκωμοσίας που θα συνοδεύονται από τα απαραίτητα δικαιολογητικά, θα υποβάλλονται στη Γραμματεία έως και την Παρασκευή 28-7-2017.

 

Από τη Γραμματεία του Τμήματος Χημείας

Μετάβαση στο περιεχόμενο