ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ ΓΙΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ERASMUS+ 2017-2018

Ανακοινώνεται ότι αύριο Τετάρτη 8/3/2017 και ώρα 15:15 στην αίθουσα Διδασκαλίας του Εργαστηρίου Φυσικοχημείας θα πραγματοποιηθεί ενημέρωση για το πρόγραμμα ανταλλαγής φοιτητών ERASMUS+ 2017-2018.

 

Ο Αναπληρωτής Πρόεδρος
Αναστάσιος Οικονόμου

ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗ ΕΡΕΥΝΗΤΙΚΩΝ ΕΡΓΑΣΙΩΝ

Ανακοινώνεται ότι οι παρουσιάσεις των Ερευνητικών Εργασιών των Μεταπτυχιακών Φοιτητών Π.Μ.Σ. θα πραγματοποιηθούν έως και την Τετάρτη 15-3-2017, ενώ οι αιτήσεις ορκωμοσίας που θα συνοδεύονται από τα απαραίτητα δικαιολογητικά, θα υποβάλλονται στη Γραμματεία έως και την Παρασκευή 31-3-2017.

 

Από τη Γραμματεία του Τμήματος Χημείας

Υποτροφίες Γενικών Κληροδοτημάτων

Ανακοινώνεται προκήρυξη διαγωνισμού για τη χορήγηση εννέα (9) υποτροφιών, εκ των οποίων μία (1) στον κλάδο του Περιβάλλοντος, σε πτυχιούχους Πολυτεχνικών Σχολών και Σχολών Θετικών Επιστημών, (ελληνικών Πανεπιστημίων/Πολυτεχνείων ή ισοτίμων Πανεπιστημίων/Πολυτεχνείων κρατών μελών της Ευρωπαϊκής Ένωσης), για εκπόνηση διδακτορικής διατριβής στην Ελλάδα ή το εξωτερικό, από τα έσοδα των Γενικών Κληροδοτημάτων υπέρ της Εκπαιδεύσεως.

 

Από τη Γραμματεία του Τμήματος Χημείας

Υποτροφία Κληροδοτήματος Ευθυμίας Μερτσάρη-Κτενά

Ανακοινώνεται Προκήρυξη διαγωνισμού για τη χορήγηση μιας (1) υποτροφίας στον κλάδο της Χημείας, σε πτυχιούχους Τμημάτων Χημείας & Χημικής Μηχανικής, ελληνικών Πανεπιστημίων-Πολυτεχνείων, ή ισοτίμων Πανεπιστημίων-Πολυτεχνείων κρατών μελών της Ευρωπαϊκής Ένωσης, για μεταπτυχιακές σπουδές στο εξωτερικό, από τα έσοδα του Κληροδοτήματος Ευθυμίας Μερτσάρη, το γένος Αντ. Κτενά.

Επισημαίνουμε ότι η προθεσμία υποβολής αιτήσεων, συνοδευόμενων από τα απαιτούμενα δικαιολογητικά, λήγει την 17η Μαϊου 2017.

 

Από τη Γραμματεία του Τμήματος Χημείας

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ ΣΤΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΠΡΑΚΤΙΚΗ ΑΣΚΗΣΗ ΤΕΛΕΙΟΦΟΙΤΩΝ ΦΟΙΤΗΤΩΝ ΧΗΜΕΙΑΣ

Καλούνται οι ενδιαφερόμενοι τελειόφοιτοι φοιτητές του Τμήματος Χημείας που επιθυμούν να συμμετάσχουν στο  πρόγραμμα «Πρακτική Άσκηση Φοιτητών Χημείας», το οποίο χρηματοδοτείται από το ΕΣΠΑ 2014-2020 του Υπουργείου Παιδείας & Θρησκευμάτων, να υποβάλουν αίτηση είτε στη Γραμματεία του προγράμματος (Γραμματεία Εργαστηρίου Αναλυτικής Χημείας, 4ος όροφος, πτέρυγα Ε, γραφείο 13), είτε με εmail στο gkika@chem.uoa.gr , από την Τρίτη 15 Φεβρουαρίου 2017  μέχρι την Παρασκευή 24 Φεβρουαρίου 2017, προσκομίζοντας μία πρόσφατη αναλυτική κατάσταση βαθμολογίας και φωτοτυπίες των αποδεικτικών γνώσεως ξένης γλώσσας.

Η πρακτική άσκηση είναι διάρκειας 4 μηνών, η καθημερινή παρουσία του φοιτητή/φοιτήτριας στην επιχείρηση/οργανισμό είναι υποχρεωτική και επιβλέπεται από στέλεχος της επιχείρησης/οργανισμού και από τον επιστ. Υπεύθυνο του προγράμματος καθηγ. κ. Μ. Κουππάρη. Η αμοιβή του ασκούμενου φοιτητή είναι 800,00 ευρώ συνολικά (200,00€ x 4) και παρέχεται από τον Ειδικό Λογαριασμό Κονδυλίων Έρευνας του Πανεπιστημίου Αθηνών μετά την πλήρη άσκηση του φοιτητή/φοιτήτριας και υποβολή των σχετικών εκθέσεων και βεβαιώσεων στο Υπουργείο Παιδείας. Σκοπός της πρακτικής άσκησης είναι η εκμάθηση χημικών τεχνικών και ελέγχων και μπορεί να συνδυασθεί με την πτυχιακή εργασία.

Η διάρκεια του τετραμήνου του Προγράμματος Πρακτικής Άσκησης είναι από 01/03/2017 έως 30/06/2017 και ο μέγιστος αριθμός θέσεων που θα καλυφθούν είναι 20.

Κατεβάστε την κατάσταση εταιριών για Πρακτική Άσκηση

Απαιτούμενα δικαιολογητικά

 1. Αίτηση (διανέμεται από τη γραμματεία του προγράμματος και είναι διαθέσιμη και στον ιστότοπο του Τμήματος Χημείας).
 2. Αναλυτική Βαθμολογία
 3. Φωτοτυπία αποδεικτικών γνώσης ξένης γλώσσας

Η επιλογή θα γίνει με βάση τα παρακάτω κριτήρια:

 1. Γενική βαθμολογία και βαθμολογία στα μαθήματα που απαιτεί η θέση.
 2. Κάλυψη προϋποθέσεων στις ιδιαίτερες απαιτήσεις της κάθε θέσης (π.χ. πολύ καλή γνώση ξένης γλώσσας, γνώση διαφόρων τεχνικών, γνώση Η/Υ)
 3. Αριθμός οφειλομένων μαθημάτων, και κατάσταση προόδου πτυχιακής εργασίας

 

Από τη Γραμματεία του Προγράμματος

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΓΙΑ ΠΑΡΟΧΗ ΔΙΔΑΚΤΙΚΟΥ ΕΡΓΟΥ

Το Τμήμα Χημείας του Εθνικού και Καποδιστριακού Πανεπιστημίου Αθηνών, προσκαλεί Νέους Επιστήμονες, κατόχους Διδακτορικού Διπλώματος στο γνωστικό αντικείμενο “Αναλυτική Χημεία”, να εκδηλώσουν ενδιαφέρον για μία θέση παροχής διδακτικού έργου (με σύμβαση έργου) για το Ακαδημαϊκό Έτος 2016–2017, στα μαθήματα:

 • 415 Ε. ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ ΕΝΟΡΓΑΝΗΣ ΑΝΑΛΥΣΗΣ ΙΙ (εαρινό εξάμηνο)
 • 52Δ406. ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ ΑΝΑΛΥΤΙΚΗΣ ΧΗΜΕΙΑΣ ΙΙ (ΕΝΟΡΓΑΝΗ ΑΝΑΛΥΣΗ ΦΑΡΜΑΚΕΥΤΙΚΟΥ) (εαρινό εξάμηνο)

Απαιτούμενα προσόντα:

 • Πτυχίο Χημείας
 • Διδακτορικό στην Αναλυτική Χημεία
 • Εμπειρία στην Ενόργανη Ανάλυση
 • Έως πέντε έτη από την απόκτηση του διδακτορικού διπλώματος.

Οι ενδιαφερόμενοι καλούνται να υποβάλουν αίτηση ενδιαφέροντος   συνοδευόμενη από αντίγραφο πτυχίου, αντίγραφο διδακτορικού διπλώματος και βιογραφικό σημείωμα στη Γραμματεία του Τμήματος Χημείας έως και την Τετάρτη 22 Φεβρουαρίου 2017.

Δεν γίνονται δεκτές αιτήσεις που θα κατατεθούν μέσω ταχυδρομείου και ηλεκτρονικά.

 

Από τη Γραμματεία του Τμήματος Χημείας

Page 4 of 11« First...23456...10...Last »