2016-2017

Διδακτορικές Υποτροφίες ΕΣΠΑ (2014-2020) | Έναρξη 18 – 36 μήνες | Μάιος 2017

Το Ίδρυμα Κρατικών Υποτροφιών (ΙΚΥ), στο πλαίσιο της Πράξης με τίτλο «Πρόγραμμα χορήγησης υποτροφιών για μεταπτυχιακές σπουδές δεύτερου κύκλου σπουδών» και σε εφαρμογή του Κανονισμού του Προγράμματος (Απόφαση 62511/Ζ1/11.04.2017, ΦΕΚ 1411/τ.Β’/26.04.2017), προκηρύσσει συνολικά 211 θέσεις υποτροφιών για υποψήφιους διδάκτορες με ορισμό Τριμελούς Συμβουλευτικής Επιτροπής από 1-7-2013 έως και 10-1-2015, στους παρακάτω επιστημονικούς τομείς:

  • Φυσικές Επιστήμες και Επιστήμες Μηχανικού,
  • Επιστήμες Ζωής, Υγείας και Διατροφής,
  • Κοινωνικές και Ανθρωπιστικές Επιστήμες.

Η πράξη υλοποιείται στο πλαίσιο του Επιχειρησιακού Προγράμματος «Ανάπτυξη Ανθρώπινου Δυναμικού, Εκπαίδευση και Διά Βίου Μάθηση» με άξονες προτεραιότητας 6, 8, 9, οι οποίοι συγχρηματοδοτούνται από το Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο. Η διάρκεια της υποτροφίας ανέρχεται σε 24 διαδοχικούς μήνες κατ ανώτατο όριο. Η υποτροφία δεν μπορεί να καλύψει διάστημα πέραν του 54ου μήνα από τον ορισμό της Τριμελούς Συμβουλευτικής Επιτροπής της παρ. 2 του άρθρου 9 του ν. 3685/2008. Οι ενδιαφερόμενοι θα πρέπει να υποβάλουν, έως 15/5/2017, σχετική αίτηση σε ηλεκτρονική μορφή, στη σελίδα:

https://applications.iky.gr

και στην συνέχεια έως 22/5/2017, φάκελο υποψηφιότητας (αίτηση σε έντυπη μορφή και σχετικά δικαιολογητικά). Καλούνται οι ενδιαφερόμενοι, πριν προβούν στην υποβολή αίτησης, να μελετήσουν προσεκτικά τις παρεχόμενες πληροφορίες.

Πληροφορίες παρέχονται από το Τμήμα Διαγωνισμών του ΙΚΥ στα τηλέφωνα 210-3726346, 210-3726394 και 210-3726395 και στα Γραφεία του ΙΚΥ

Email Τμήματος διαγωνισμών: diagwnismoi@iky.gr

Συνημμένα αρχεία:

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΚΑΤΑΘΕΣΗΣ ΕΡΕΥΝΗΤΙΚΩΝ ΕΡΓΑΣΙΩΝ

Ανακοινώνεται ότι τα αντίτυπα των Ερευνητικών Εργασιών των Μ.Δ.Ε. και των Δ.Δ, προκειμένου να οριστούν οι 3μελείς και οι 7μελείς εξεταστικές επιτροπές, θα υποβάλλονται στη Γραμματεία έως και την Πέμπτη 4-5-2017.

 

Από τη Γραμματεία του Τμήματος

ΠΑΡΑΤΑΣΗ ΠΡΟΘΕΣΜΙΑΣ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΑΙΤΗΣΕΩΝ- ΙΚΥ- ΥΠΟΤΡΟΦΙΕΣ ΑΡΙΣΤΕΙΑΣ ΓΙΑ ΕΚΠΟΝΗΣΗ ΜΕΤΑΔΙΔΑΚΤΟΡΙΚΗΣ ΕΡΕΥΝΑΣ ΣΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ

Tο Διοικητικό Συμβούλιο του ΙΚΥ κατόπιν πλήθους αιτημάτων, αποφάσισε να παρατείνει την προθεσμία υποβολής αιτήσεων από την Παρασκευή 28 Απριλίου, εως την Δευτέρα 8 Μαΐου (σφραγίδα ταχυδρομείου), προκειμένου να δοθεί η δυνατότητα σε όλους τούς εν δυνάμει υποψηφίους να υποβάλλουν αίτηση με πλήρη στοιχειά.

 

Από τη Γραμματεία του Τμήματος

ΦΟΙΤΗΤΙΚΗ ΗΜΕΡΙΔΑ

Ανακοινώνεται ότι την Παρασκευή 28/4/2016 από 13:00 έως 17:50 θα διεξαχθεί η Φοιτητική Ημερίδα στο Αμφιθέατρο A15 του Τμήματος Χημείας.

Την ίδια ώρα δεν θα πραγματοποιηθούν μαθήματα και εργαστήρια.

Αφίσα Ημερίδας

 

Από τη Γραμματεία του Τμήματος

ΠΑΡΑΤΑΣΗ ΠΡΟΘΕΣΜΙΑΣ ΔΗΛΩΣΕΩΝ ΜΑΘΗΜΑΤΩΝ

Ανακοινώνεται  παράταση προθεσμίας για τις δηλώσεις μαθημάτων του εαρινού εξαμήνου 2016-7  μέχρι την Τετάρτη 26/04/2017 (καταληκτική ημερομηνία ).

 

Από τη Γραμματεία του Τμήματος

Προκήρυξη Μερτσάρη Κτενά 2017-2018

Προκήρυξη διαγωνισμού για τη χορήγηση μιας (1) υποτροφίας στον κλάδο της Χημείας, σε πτυχιούχους Τμημάτων Χημείας & Χημικής Μηχανικής, ελληνικών Πανεπιστημίων-Πολυτεχνείων, ή ισοτίμων Πανεπιστημίων-Πολυτεχνείων κρατών μελών της Ευρωπαϊκής Ένωσης, για μεταπτυχιακές σπουδές στο εξωτερικό, από τα έσοδα του Κληροδοτήματος Ευθυμίας Μερτσάρη, το γένος Αντ. Κτενά.
Παρακαλούμε για την ενημέρωση, με όποιον τρόπο κρίνετε πρόσφορο, όσων ενδεχομένως ενδιαφέρονται να λάβουν μέρος στον προκηρυχθέντα διαγωνισμό.
Επισημαίνουμε ότι η προθεσμία υποβολής αιτήσεων, συνοδευόμενων από τα απαιτούμενα δικαιολογητικά, λήγει την 17η Μαϊου 2017.

Πλήρες κείμενο ανακοίνωσης : Αρχείο pdf

ΟΡΚΩΜΟΣΙΑ ΔΙΔΑΚΤΟΡΩΝ ΚΑΙ ΔΙΠΛΩΜΑΤΟΥΧΩΝ ΕΙΔΙΚΕΥΣΗΣ ΧΕΙΜΕΡΙΝΟΥ ΕΞΑΜΗΝΟΥ ΑΚΑΔ. ΈΤΟΥΣ 2016-17

Ανακοινώνεται ότι η Ορκωμοσία των Διδακτόρων και Διπλωματούχων Ειδίκευσης (χειμερινού εξαμήνου ακαδ. έτους 2016-2017) θα πραγματοποιηθεί την Παρασκευή 5-5-2017 και ώρα 11.00π.μ. στο Αμφιθέατρο ΦΜ3 του Τμήματος Χημείας.

 

Από τη Γραμματεία του Τμήματος Χημείας

ΑΝΑΒΟΛΗ ΜΑΘΗΜΑΤΩΝ ΚΑΙ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΩΝ ΤΕΤΑΡΤΗΣ 29/03 ΚΑΙ ΠΕΜΠΤΗΣ 06/04

Ανακοινώνεται ότι τις ημέρες Τεταρτη 29/3 και Πέμπτη 6/4 και ώρες 9.00-13.00 δεν θα πραγματοποιηθούν μαθήματα και εργαστήρια λόγω της πραγματοποίησης της Εκδήλωσης “Ανοικτών Πυλών” του Τμήματος

 

Ο Πρόεδρος του Τμήματος Χημείας
Γεώργιος Κόκοτος
Καθηγητής