2016-2017

ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗ ΕΡΕΥΝΗΤΙΚΩΝ ΕΡΓΑΣΙΩΝ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΦΟΙΤΗΤΩΝ

Ανακοινώνεται ότι οι παρουσιάσεις των Ερευνητικών Εργασιών των Μεταπτυχιακών Φοιτητών Π.Μ.Σ. θα πραγματοποιηθούν έως και την Τετάρτη 15-3-2017, ενώ οι αιτήσεις ορκωμοσίας που θα συνοδεύονται από τα απαραίτητα δικαιολογητικά, θα υποβάλλονται στη Γραμματεία έως και την Παρασκευή 31-3-2017.

 

Από τη Γραμματεία του Τμήματος Χημείας

Υποτροφίες Γενικών Κληροδοτημάτων

Ανακοινώνεται προκήρυξη διαγωνισμού για τη χορήγηση εννέα (9) υποτροφιών, εκ των οποίων μία (1) στον κλάδο του Περιβάλλοντος, σε πτυχιούχους Πολυτεχνικών Σχολών και Σχολών Θετικών Επιστημών, (ελληνικών Πανεπιστημίων/Πολυτεχνείων ή ισοτίμων Πανεπιστημίων/Πολυτεχνείων κρατών μελών της Ευρωπαϊκής Ένωσης), για εκπόνηση διδακτορικής διατριβής στην Ελλάδα ή το εξωτερικό, από τα έσοδα των Γενικών Κληροδοτημάτων υπέρ της Εκπαιδεύσεως.

 

Από τη Γραμματεία του Τμήματος Χημείας

Υποτροφία Κληροδοτήματος Ευθυμίας Μερτσάρη-Κτενά

Ανακοινώνεται Προκήρυξη διαγωνισμού για τη χορήγηση μιας (1) υποτροφίας στον κλάδο της Χημείας, σε πτυχιούχους Τμημάτων Χημείας & Χημικής Μηχανικής, ελληνικών Πανεπιστημίων-Πολυτεχνείων, ή ισοτίμων Πανεπιστημίων-Πολυτεχνείων κρατών μελών της Ευρωπαϊκής Ένωσης, για μεταπτυχιακές σπουδές στο εξωτερικό, από τα έσοδα του Κληροδοτήματος Ευθυμίας Μερτσάρη, το γένος Αντ. Κτενά.

Επισημαίνουμε ότι η προθεσμία υποβολής αιτήσεων, συνοδευόμενων από τα απαιτούμενα δικαιολογητικά, λήγει την 17η Μαϊου 2017.

 

Από τη Γραμματεία του Τμήματος Χημείας

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ ΣΤΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΠΡΑΚΤΙΚΗ ΑΣΚΗΣΗ ΤΕΛΕΙΟΦΟΙΤΩΝ ΦΟΙΤΗΤΩΝ ΧΗΜΕΙΑΣ

Καλούνται οι ενδιαφερόμενοι τελειόφοιτοι φοιτητές του Τμήματος Χημείας που επιθυμούν να συμμετάσχουν στο  πρόγραμμα «Πρακτική Άσκηση Φοιτητών Χημείας», το οποίο χρηματοδοτείται από το ΕΣΠΑ 2014-2020 του Υπουργείου Παιδείας & Θρησκευμάτων, να υποβάλουν αίτηση είτε στη Γραμματεία του προγράμματος (Γραμματεία Εργαστηρίου Αναλυτικής Χημείας, 4ος όροφος, πτέρυγα Ε, γραφείο 13), είτε με εmail στο gkika@chem.uoa.gr , από την Τρίτη 15 Φεβρουαρίου 2017  μέχρι την Παρασκευή 24 Φεβρουαρίου 2017, προσκομίζοντας μία πρόσφατη αναλυτική κατάσταση βαθμολογίας και φωτοτυπίες των αποδεικτικών γνώσεως ξένης γλώσσας.

Η πρακτική άσκηση είναι διάρκειας 4 μηνών, η καθημερινή παρουσία του φοιτητή/φοιτήτριας στην επιχείρηση/οργανισμό είναι υποχρεωτική και επιβλέπεται από στέλεχος της επιχείρησης/οργανισμού και από τον επιστ. Υπεύθυνο του προγράμματος καθηγ. κ. Μ. Κουππάρη. Η αμοιβή του ασκούμενου φοιτητή είναι 800,00 ευρώ συνολικά (200,00€ x 4) και παρέχεται από τον Ειδικό Λογαριασμό Κονδυλίων Έρευνας του Πανεπιστημίου Αθηνών μετά την πλήρη άσκηση του φοιτητή/φοιτήτριας και υποβολή των σχετικών εκθέσεων και βεβαιώσεων στο Υπουργείο Παιδείας. Σκοπός της πρακτικής άσκησης είναι η εκμάθηση χημικών τεχνικών και ελέγχων και μπορεί να συνδυασθεί με την πτυχιακή εργασία.

Η διάρκεια του τετραμήνου του Προγράμματος Πρακτικής Άσκησης είναι από 01/03/2017 έως 30/06/2017 και ο μέγιστος αριθμός θέσεων που θα καλυφθούν είναι 20.

Κατεβάστε την κατάσταση εταιριών για Πρακτική Άσκηση

Απαιτούμενα δικαιολογητικά

 1. Αίτηση (διανέμεται από τη γραμματεία του προγράμματος και είναι διαθέσιμη και στον ιστότοπο του Τμήματος Χημείας).
 2. Αναλυτική Βαθμολογία
 3. Φωτοτυπία αποδεικτικών γνώσης ξένης γλώσσας

Η επιλογή θα γίνει με βάση τα παρακάτω κριτήρια:

 1. Γενική βαθμολογία και βαθμολογία στα μαθήματα που απαιτεί η θέση.
 2. Κάλυψη προϋποθέσεων στις ιδιαίτερες απαιτήσεις της κάθε θέσης (π.χ. πολύ καλή γνώση ξένης γλώσσας, γνώση διαφόρων τεχνικών, γνώση Η/Υ)
 3. Αριθμός οφειλομένων μαθημάτων, και κατάσταση προόδου πτυχιακής εργασίας

 

Από τη Γραμματεία του Προγράμματος

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΓΙΑ ΠΑΡΟΧΗ ΔΙΔΑΚΤΙΚΟΥ ΕΡΓΟΥ

Το Τμήμα Χημείας του Εθνικού και Καποδιστριακού Πανεπιστημίου Αθηνών, προσκαλεί Νέους Επιστήμονες, κατόχους Διδακτορικού Διπλώματος στο γνωστικό αντικείμενο “Αναλυτική Χημεία”, να εκδηλώσουν ενδιαφέρον για μία θέση παροχής διδακτικού έργου (με σύμβαση έργου) για το Ακαδημαϊκό Έτος 2016–2017, στα μαθήματα:

 • 415 Ε. ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ ΕΝΟΡΓΑΝΗΣ ΑΝΑΛΥΣΗΣ ΙΙ (εαρινό εξάμηνο)
 • 52Δ406. ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ ΑΝΑΛΥΤΙΚΗΣ ΧΗΜΕΙΑΣ ΙΙ (ΕΝΟΡΓΑΝΗ ΑΝΑΛΥΣΗ ΦΑΡΜΑΚΕΥΤΙΚΟΥ) (εαρινό εξάμηνο)

Απαιτούμενα προσόντα:

 • Πτυχίο Χημείας
 • Διδακτορικό στην Αναλυτική Χημεία
 • Εμπειρία στην Ενόργανη Ανάλυση
 • Έως πέντε έτη από την απόκτηση του διδακτορικού διπλώματος.

Οι ενδιαφερόμενοι καλούνται να υποβάλουν αίτηση ενδιαφέροντος   συνοδευόμενη από αντίγραφο πτυχίου, αντίγραφο διδακτορικού διπλώματος και βιογραφικό σημείωμα στη Γραμματεία του Τμήματος Χημείας έως και την Τετάρτη 22 Φεβρουαρίου 2017.

Δεν γίνονται δεκτές αιτήσεις που θα κατατεθούν μέσω ταχυδρομείου και ηλεκτρονικά.

 

Από τη Γραμματεία του Τμήματος Χημείας

19o ΣΥΝΕΔΡΙΟ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΦΟΙΤΗΤΩΝ ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΧΗΜΕΙΑΣ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΚΡΗΤΗΣ

Ο σύλλογος μεταπτυχιακών φοιτητών του Τμήματος Χημείας του Πανεπιστημίου Κρήτης διοργανώνει το 19ο Συνέδριο του στο Ηράκλειο Κρήτης στις 2-4 Μαΐου.

Για περισσότερες πληροφορίες συμβουλευτείτε την ιστοσελίδα του συνεδρίου:

http://eilotas.chemistry.uoc.gr/eyechems/

 

Από τη Γραμματεία του Τμήματος Χημείας

Υποτροφίες για την Εκμάθηση της Αγγλικής Γλώσσας

Το μη κερδοσκοπικό Ίδρυμα Υποτροφιών Μιχαήλ Λάσκαρη χορηγεί για το Ακαδημαϊκό έτος 2017-18, 120 υποτροφίες σε Έλληνες και Ελληνίδες άνω των 12 ετών για την εκμάθηση της αγγλικής γλώσσας. Υποτροφίες δίδονται για όλα τα επίπεδα από αρχάριους μέχρι και Proficiency και περιλαμβάνουν όχι μόνο τα δίδακτρα αλλά και τα βιβλία. Έχουν διάρκεια ενός έτους με δυνατότητα ανανέωσης για επόμενα έτη. Τα μαθήματα διεξάγονται στα δύο συμβεβλημένα, μη κερδοσκοπικά φροντιστήρια του Ιδρύματος, δηλαδή στο Κέντρο Ξένων Γλωσσών Ντέσσυ Τοπουζίδου στην Βούλα και στη Σχολή Αγγλικών Εστίας Νέας Σμύρνης, Νέα Σμύρνη.

Οι ενδιαφερόμενοι θα πρέπει να στείλουν τις συμπληρωμένες αιτήσεις μαζί με τα απαιτούμενα δικαιολογητικά μέσω email, φαξ ή ταχυδρομικώς στο Ίδρυμα Υποτροφιών Μιχαήλ Λάσκαρη. Ο αριθμός νέων αιτήσεων που θα δεχτούμε για το ακαδημαϊκό έτος 2017-2018 είναι 75 για κάθε εκπαιδευτήριο με προθεσμία υποβολής των αιτήσεων την Παρασκευή, 24 Μαρτίου, 2017. Εάν συμπληρωθεί ο αριθμός των 75 νέων αιτήσεων πριν την συγκεκριμένη ημερομηνία, θα υπάρχει αντίστοιχη ενημέρωση στην ιστοσελίδα μας και δεν θα γίνουν δεκτές άλλες αιτήσεις. Αιτήσεις μπορούν να προμηθευτούν από την ιστοσελίδα  www.lascaristrust.gr ή να επικοινωνήσουν με το Ίδρυμα Υποτροφιών Μιχαήλ Λάσκαρη για να τους αποσταλεί μέσω email ή φαξ.

Οι υποψήφιοι πρέπει να:
1) Είναι τουλάχιστον 12 ετών (χωρίς ανώτατο όριο ηλικίας)
2)  Έχουν Ελληνική καταγωγή
3) Είναι Χριστιανοί Ελληνο-Ορθόδοξοι και να μην ανήκουν σε καμία άλλη θρησκεία.
4) Έχουν κατοικήσει στην Ελλάδα, Κύπρο ή Κωνσταντινούπολη για τουλάχιστον 6 μήνες πριν από την υποβολή αίτησης για υποτροφία.

Για περισσότερες πληροφορίες σχετικά με το Ίδρυμα Υποτροφιών Μιχαήλ Λάσκαρη επισκεφθείτε την ιστοσελίδα: www.lascaristrust.gr ή επικοινωνήστε στο Τηλ/ Φαξ: 210 72 99 170.

 

Από τη Γραμματεία του Τμήματος Χημείας

ΣΕΜΙΝΑΡΙΟ ISO 22000:2005 – ΒΑΣΙΚΕΣ ΑΡΧΕΣ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΤΡΟΦΙΜΩΝ 3-4 Μαρτίου 2017

Το Περιφερειακό Τμήμα Αττικής & Κυκλάδων της Ε.Ε.Χ. με το «Παρατηρητήριο για την Επαγγελματική απασχόληση Χημικών» θα διοργανώσει σεμινάριο ISO 22000:2005 – ΒΑΣΙΚΕΣ ΑΡΧΕΣ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΤΡΟΦΙΜΩΝ το διήμερο 3-4 Μαρτίου 2017 στα γραφεία της Ε.Ε.Χ (Κάνιγγος 27, 6ος όροφος).

Tο σεμινάριο διεξάγεται σε συνεργασία με την TÜV HELLAS.

Το κόστος  του  σεμιναρίου  (διάρκειας 16 ωρών) διαμορφώνεται ως εξής:

 • 150 ευρώ για τα  μέλη ( που είναι ταμειακώς εντάξει, μέχρι και το 2016),
 • 200 ευρώ για τα μη μέλη,
 • 100 ευρώ για άνεργους (επιβεβαιώνεται με κάρτα ανεργίας) και φοιτητές. (Μέγιστος αριθμός θέσεων οκτώ )

Στο κόστος περιλαμβάνονται :

α) Η εκπαίδευση από εξειδικευμένο εισηγητή και η παροχή του εκπαιδευτικού υλικού.

β) Οι βεβαιώσεις παρακολούθησης από TUV HELLAS

γ) Ελαφρύ γεύμα (μπουφές) και coffee breaks

 

Γενικές Πληροφορίες:

Ολοκληρώνοντας το Εκπαιδευτικό Πρόγραμμα οι συμμετέχοντες θα έχουν αποκομίσει τις βασικές αρχές που διέπουν τα Συστήματα Διαχείρισης της Ασφάλειας των Τροφίμων και τις μελέτες HACCP σύμφωνα με το πρότυπο ISO 22000:2005.

 

Περιεχόμενα Σεμιναρίου:

 • Βασικές Αρχές Συστημάτων Διαχείρισης Ασφάλειας Τροφίμων
 • ISO 22000:2005- Ανάλυση νομοθετικών απαιτήσεων και ενσωμάτωσή τους στο ΣΔΑΤ
 • Γενική Μικροβιολογία Τροφίμων και Πρακτικές Υγιεινής, Ανάλυση Απαιτήσεων
 • Επισκόπηση, επικύρωση και επαλήθευση συστήματος HACCP
 • Βήματα για την Ανάπτυξη ενός συστήματος HACCP
 • Μελέτη HACCP και ISO 22000:2005
 • Προσδιορισμός για παρακολούθηση CCPs & OPRPs

 

Απευθύνεται σε:

 • Όσους θέλουν να γνωρίσουν τις βασικές Αρχές του Συστήματος Διαχείρισης Ασφάλειας Τροφίμων
 • Προσωπικό που συμμετέχει στην ομάδα ασφάλεια τροφίμων, αλλά και σε προσωπικό που ασχολείται με λειτουργίες οι οποίες έχουν επίπτωση στην ασφάλεια τροφίμων
 • Συντονιστές Ομάδων Ασφάλειας Τροφίμων
 • Υπεύθυνους Ασφάλειας Τροφίμων

 

Δήλωση συμμετοχής ( θα τηρηθεί σειρά προτεραιότητας ) θα γίνεται είτε τηλεφωνικά ( 210 3821524, Γραμματεία ) είτε με αποστολή μηνύματος ηλεκτρονικής αλληλογραφίας στη διεύθυνση info@eex.gr , ενώ η επιβεβαίωσή της θα γίνεται μέχρι και την Τρίτη 28 Φεβρουαρίου 2017 με κατάθεση του κόστους συμμετοχής στα γραφεία της Ε.Ε.Χ ( ή σε λογαριασμό τραπέζης ).

 

Ο Πρόεδρος του Τμήματος Χημείας
Γεώργιος Κόκοτος
Καθηγητής

ΠΑΡΑΛΑΒΗ ΠΕΡΓΑΜΗΝΗΣ

Γίνεται γνωστό στους ενδιαφερόμενους Πτυχιούχους, κατόχους Μεταπτυχιακού Διπλώματος Ειδίκευσης, καθώς και στους Διδάκτορες, που έκαναν αίτηση στη Γραμματεία του Τμήματος Χημείας για περγαμηνή από 01/01/2016 – 30/04/2016, ότι μπορούν να προσέλθουν στη Γραμματεία του Τμήματος Χημείας (με το αποδεικτικό πληρωμής) για παραλαβή κάθε Δευτέρα, Τετάρτη και Παρασκευή 11.00 – 14.00.

 

Από τη Γραμματεία του Τμήματος Χημείας