Συνεδριάσεις Τμήματος

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ & ΘΕΜΑΤΑ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ 30ης ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΧΗΜΕΙΑΣ ΑΚΑΔ. ΕΤΟΥΣ 2019-20

Μελών της Συνέλευσης του Τμήματος Χημείας και των τακτικών μελών του Εκλεκτορικού Σώματος για την κοινή συνεδρίαση που θα γίνει μέσω τηλεδιάσκεψης, την Πέμπτη  16-7-2020 και ώρα 14.00μμ.

ΘΕΜΑ ΜΟΝΟ
ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ
ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ  30η

Εκλογή για πλήρωση κενής θέσης ΔΕΠ στη βαθμίδα του Επίκουρου Καθηγητή με γνωστικό αντικείμενο ‘’Χημεία Τροφίμων’’, Κωδ. ΑΠΕΛΛΑ APP 14690.
Υποψήφιοι για τη θέση είναι οι κ.κ. Α. Αγγελής, Κ. Αργύρη, Μ.-Π. Γουμένου, Γ. Δανέζης, Μ. Δασενάκη, Γ. Δεράος, Χ. Δήμου, Μ. Κάζου, Σ. Καραλιώτα, Ι. Καραμπάγιας, Ε. Κοκκινάκης, Ν. Κοντουδάκης, Ε. Μέλλιου, Χ.-Ε. Μπελέση, Α. Ντζιμάνη, Χ. Παπαποστόλου, Ι. Πασιάς, Α. Τέρπου, Μ. Τσεβδού, Ε. Τσοχατζής, Α. Χατζησταματίου, Στ. Χριστοφορίδου.

  • Πρόσκληση & Θέματα Ημερήσιας διάταξης (αρχείο PDF)

Η Πρόεδρος του Τμήματος Χημείας
Χριστίνα-Άννα Μητσοπούλου
Καθηγήτρια

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ & ΘΕΜΑΤΑ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ 29ης ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΧΗΜΕΙΑΣ ΑΚΑΔ. ΕΤΟΥΣ 2019-20

Μελών της Συνέλευσης του Τμήματος Χημείας και των τακτικών μελών του Εκλεκτορικού Σώματος για την κοινή συνεδρίαση που θα γίνει μέσω τηλεδιάσκεψης, τη Δευτέρα 13-7-2020 και ώρα 14.00μμ.

ΘΕΜΑ ΜΟΝΟ
ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ
ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ  29η

Εκλογή για πλήρωση κενής θέσης ΔΕΠ στη βαθμίδα του Επίκουρου Καθηγητή με γνωστικό αντικείμενο ‘’Αναλυτική Χημεία’’, Κωδ. ΑΠΕΛΛΑ APP 14587.
Υποψήφιοι για τη θέση είναι οι κ.κ. Ι. Αθανασιάδου, Αικ. Βαβουράκη, Α. Γόντικας, Γ. Δανέζης, Μ. Δασενάκη, Γ. Δεράος, Α. Θάνος, Μ. Καββαλάκης, Α. Μάρκου, Χ. Μιχαλόπουλος, Δ. Νιάκολας, Π. Νικολάου, Δ. Τουμπανάκη, Ε. Τρίκας, Κ. Τσιαφούλης, Ε. Τσοχατζής, Αικ. Χατζησταματίου, Τ. Χριστοφορίδης, Σ. Χριστοφορίδου

  • Πρόσκληση & Θέματα Ημερήσιας διάταξης (αρχείο PDF)

Η Πρόεδρος του Τμήματος Χημείας
Χριστίνα-Άννα Μητσοπούλου
Καθηγήτρια

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ & ΘΕΜΑΤΑ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ 28ης ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΧΗΜΕΙΑΣ ΑΚΑΔ. ΕΤΟΥΣ 2019-20

Μελών της Συνέλευσης του Τμήματος Χημείας για την συνεδρίαση που θα γίνει τη Δευτέρα 29-6-2020 και ώρα 11.30 πμ. με τηλεδιάσκεψη.

  • Πρόσκληση & Θέματα Ημερήσιας διάταξης (αρχείο PDF)

Η Πρόεδρος του Τμήματος Χημείας
Χριστίνα-Άννα Μητσοπούλου
Καθηγήτρια

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ & ΘΕΜΑΤΑ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ 27ης ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΧΗΜΕΙΑΣ ΑΚΑΔ. ΕΤΟΥΣ 2019-20

Πρόσκληση των Μελών της Συνέλευσης του Τμήματος Χημείας για τη συνεδρίαση που θα γίνει την Τετάρτη 28-5-2020 και ώρα 9.00πμ με τηλεδιάσκεψη.

  • Πρόσκληση & Θέματα Ημερήσιας διάταξης (αρχείο PDF)

Η Πρόεδρος του Τμήματος Χημείας
Χριστίνα-Άννα Μητσοπούλου
Καθηγήτρια

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ & ΘΕΜΑΤΑ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ 26ης ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΧΗΜΕΙΑΣ ΑΚΑΔ. ΕΤΟΥΣ 2019-20

Μελών της Συνέλευσης του Τμήματος Χημείας και των τακτικών μελών του Εκλεκτορικού Σώματος για την κοινή συνεδρίαση που θα γίνει μέσω τηλεδιάσκεψης, την Πέμπτη 7-5-2020 και ώρα 16.00μμ

ΘΕΜΑ ΜΟΝΟ
ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ
ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ  26η

Εκλογή για πλήρωση θέσης στη βαθμίδα του Καθηγητή με γνωστικό αντικείμενο ‘’Οργανική Χημεία’’, Κωδ. ΑΠΕΛΛΑ APP 13845.
Υποψήφιος για τη θέση είναι ο Αναπληρωτής Καθηγητής κ. Δημήτριος Γεωργιάδης.

  • Πρόσκληση & Θέματα Ημερήσιας διάταξης (αρχείο PDF)

Η Πρόεδρος του Τμήματος Χημείας
Χριστίνα-Άννα Μητσοπούλου
Καθηγήτρια

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ & ΘΕΜΑΤΑ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ 25ης ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΧΗΜΕΙΑΣ ΑΚΑΔ. ΕΤΟΥΣ 2019-20

Πρόσκληση των Μελών της Συνέλευσης του Τμήματος Χημείας για τη συνεδρίαση που θα γίνει την Τετάρτη 4-5-2020 και ώρα 10.00πμ με τηλεδιάσκεψη.

  • Πρόσκληση & Θέματα Ημερήσιας διάταξης (αρχείο PDF)

Η Πρόεδρος του Τμήματος Χημείας
Χριστίνα-Άννα Μητσοπούλου
Καθηγήτρια

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ & ΘΕΜΑΤΑ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ 24ης ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΧΗΜΕΙΑΣ ΑΚΑΔ. ΕΤΟΥΣ 2019-20

Μελών της Συνέλευσης του Τμήματος Χημείας και των τακτικών μελών του Εκλεκτορικού Σώματος για την κοινή συνεδρίαση που θα γίνει μέσω τηλεδιάσκεψης, την Παρασκευή 29-4-2020 και ώρα 13.00μ.

ΘΕΜΑ ΜΟΝΟ
ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ
ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ  24η

Εκλογή για πλήρωση θέσης στη βαθμίδα του Αναπληρωτή Καθηγητή με γνωστικό αντικείμενο ‘’Οργανική Χημεία-Σύνθεση και Μελέτη Βιοδραστικών Ενώσεων’’, Κωδ. ΑΠΕΛΛΑ APP 13623. Υποψήφια για τη θέση είναι η Επίκουρη Καθηγήτρια κα Σταματία Βασιλείου.

  • Πρόσκληση & Θέματα Ημερήσιας διάταξης (αρχείο PDF)

Η Πρόεδρος του Τμήματος Χημείας
Χριστίνα-Άννα Μητσοπούλου
Καθηγήτρια

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ & ΘΕΜΑΤΑ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ 23ης ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΧΗΜΕΙΑΣ ΑΚΑΔ. ΕΤΟΥΣ 2019-20

Μελών της Συνέλευσης του Τμήματος Χημείας και των τακτικών μελών του Εκλεκτορικού Σώματος για την κοινή συνεδρίαση που θα γίνει μέσω τηλεδιάσκεψης, την Παρασκευή 29-4-2020 και ώρα 11.00μ.

ΘΕΜΑ ΜΟΝΟ
ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ
ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ  23η

Εκλογή για πλήρωση θέσης στη βαθμίδα του Αναπληρωτή Καθηγητή με γνωστικό αντικείμενο ‘’Οργανική Χημεία’’, Κωδ. ΑΠΕΛΛΑ APP 13625. Υποψήφιος για τη θέση είναι ο Επίκουρος Καθηγητής κ. Γεώργιος Βουγιουκαλάκης.

  • Πρόσκληση & Θέματα Ημερήσιας διάταξης (αρχείο PDF)

Η Πρόεδρος του Τμήματος Χημείας
Χριστίνα-Άννα Μητσοπούλου
Καθηγήτρια

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ & ΘΕΜΑΤΑ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ 22ης ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΧΗΜΕΙΑΣ ΑΚΑΔ. ΕΤΟΥΣ 2019-20

Μελών της Συνέλευσης του Τμήματος Χημείας και των τακτικών μελών του Εκλεκτορικού Σώματος για την κοινή συνεδρίαση που θα γίνει μέσω τηλεδιάσκεψης, την Παρασκευή 29-4-2020 και ώρα 9.30μ.

ΘΕΜΑ ΜΟΝΟ
ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ
ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ  22η

Εκλογή για πλήρωση θέσης στη βαθμίδα του Αναπληρωτή Καθηγητή με γνωστικό αντικείμενο ‘’Οργανική Χημεία – Οργανοκατάλυση’’, Κωδ. ΑΠΕΛΛΑ APP 13621. Υποψήφιος για τη θέση είναι ο Επίκουρος Καθηγητής κ. Χριστόφορος Κόκοτος

  • Πρόσκληση & Θέματα Ημερήσιας διάταξης (αρχείο PDF)

Η Πρόεδρος του Τμήματος Χημείας
Χριστίνα-Άννα Μητσοπούλου
Καθηγήτρια

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ & ΘΕΜΑΤΑ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ 21ης ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΧΗΜΕΙΑΣ ΑΚΑΔ. ΕΤΟΥΣ 2019-20

Μελών της Συνέλευσης του Τμήματος Χημείας και των τακτικών μελών του Εκλεκτορικού Σώματος για την κοινή συνεδρίαση που θα γίνει μέσω τηλεδιάσκεψης, την Παρασκευή 24-4-2020 και ώρα 12.00μ.

ΘΕΜΑ ΜΟΝΟ
ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ
ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ  21η

Εκλογή για πλήρωση θέσης στη βαθμίδα του Καθηγητή με γνωστικό αντικείμενο ‘’Ανόργανη Χημεία’’, Κωδ. ΑΠΕΛΛΑ APP 13849.
Υποψήφιος για τη θέση είναι ο Αναπληρωτής Καθηγητής κ. Ιωάννης Παπαευσταθίου.

  • Πρόσκληση & Θέματα Ημερήσιας διάταξης (αρχείο PDF)

Η Πρόεδρος του Τμήματος Χημείας
Χριστίνα-Άννα Μητσοπούλου
Καθηγήτρια