Περί διδακτικής επάρκειας

H Συνέλευση του Τμήματος Χημείας στις 12/3/2018 αποφάσισε αποδεχόμενη την εισήγηση της Επιτροπής Προγράμματος Σπουδών ότι:

“Στο Πρόγραμμα Σπουδών του Τμήματος Χημείας, τα τέσσερα σχετικά επιλεγόμενα μαθήματα (Διδακτική της Χημείας, Ψυχολογία της Μάθησης, Ιστορία των Φυσικών Επιστημών, Εισαγωγή στην Παιδαγωγική), αποτελούν ικανοποιητική βάση ώστε να εξασφαλίζεται η απόκτηση διδακτικής επάρκειας για όλους τους αποφοίτους του Τμήματος Χημείας, οι οποίοι πρωτίστως πρέπει να γνωρίζουν την Επιστήμη της Χημείας.”

 

Η Πρόεδρος του Τμήματος Χημείας
Χριστίνα-Άννα Μητσοπούλου
Καθηγήτρια