2019-2020

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΓΙΑ ΕΞΕΤΑΣΤΚΗ ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΥ

Αγαπητοί μας Φοιτητές,

Το πρόγραμμα της εξεταστικής του Σεπτεμβρίου σε ότι αφορά τις ημερομηνίες διεξαγωγής της εξέτασης κάθε μαθήματος παραμένει ως έχει ήδη αναρτηθεί στην ιστοσελίδα του Τμήματος (http://www.chem.uoa.gr/?p=63210&lang=el).

Πολύ σύντομα θα αναρτηθεί έκδοση του, που θα έχει τον βασικό τρόπο εξέτασης κάθε μαθήματος και την διάρκεια της εξέτασης. Ταυτόχρονα μέσω του e-class θα ειδοποιειθείτε για τη συμπλήρωση του σχετικού ερωματολογίου όπως και στην εξεταστική του Ιουνίου.

Σας ευχόμαστε καλό καλοκαίρι και να είστε υγιείς

Η Πρόεδρος του Τμήματος Χημείας
Χριστίνα-Άννα Μητσοπούλου
Καθηγήτρια

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ & ΘΕΜΑΤΑ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ 32ης ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΧΗΜΕΙΑΣ ΑΚΑΔ. ΕΤΟΥΣ 2019-20

Πρόσκληση των Μελών της Συνέλευσης του Τμήματος Χημείας για τη συνεδρίαση που θα γίνει την Παρασκευή 31-7-2020 και ώρα 13.00 μμ. με τηλεδιάσκεψη.

  • Πρόσκληση & Θέματα Ημερήσιας διάταξης (αρχείο PDF)

Η Πρόεδρος του Τμήματος Χημείας
Χριστίνα-Άννα Μητσοπούλου
Καθηγήτρια

ΕΙΣΑΓΩΓΙΚΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ ΤΟΥ ΠΜΣ «ΑΝΑΛΥΤΙΚΗ ΧΗΜΕΙΑ – ΔΙΑΣΦΑΛΙΣΗ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ»

Γίνεται γνωστό στους ενδιαφερόμενους ότι οι εξετάσεις επιλογής για την ειδίκευση «Αναλυτική Χημεία – Διασφάλιση Ποιότητας» θα διεξαχθούν τη Δευτέρα 30 Σεπτεμβρίου 2020 και ώρα 6-9 μ.μ. στη Μεγάλη Αίθουσα Διδασκαλίας του Εργαστηρίου Αναλυτικής Χημείας, Τμήμα Χημείας, 4ος όροφος, Πτέρυγα Δ, Πανεπιστημιούπολη Ζωγράφου.

Σε περίπτωση αλλαγής ημερομηνίας θα ακολούθήσει νέα ανακοίνωση.

Οι διαγωνιζόμενοι πρέπει να έχουν μαζί τους αστυνομική ταυτότητα και αριθμομηχανή (calculator).

 

Από το Εργαστήριο Αναλυτικής Χημείας

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ & ΘΕΜΑΤΑ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ 31ης ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΧΗΜΕΙΑΣ ΑΚΑΔ. ΕΤΟΥΣ 2019-20

Πρόσκληση των Μελών της Συνέλευσης του Τμήματος Χημείας για τη συνεδρίαση που θα γίνει τη Δευτέρα 20-7-2020 και ώρα 14.00 μμ. με τηλεδιάσκεψη.

  • Πρόσκληση & Θέματα Ημερήσιας διάταξης (αρχείο PDF)

Η Πρόεδρος του Τμήματος Χημείας
Χριστίνα-Άννα Μητσοπούλου
Καθηγήτρια

ΑΝΑΚΗΡΥΞΗ ΥΠΟΨΗΦΙΩΝ ΓΙΑ ΕΚΛΟΓΕΣ ΔΙΕΥΘΥΝΤΩΝ ΤΟΜΕΩΝ ΤΟΥ ΤΜΗΜΑΤΟΣ

Ανακοινώνεται η ανακήρυξη υποψηφίων για τις εκλογές Δ/ντών Τομέων του Τμήματος για το ακαδ. έτος 2020-21

 

Ανακήρυξη Υποψηφιοτήτων για τη θέση Προέδρου και Αναπληρωτή Προέδρου του Τμήματος Χημείας της Σχολής Θετικών Επιστημών για θητεία δύο (2) ετών από 1-09-2020 έως 31-08-2022

Εκ μέρους της Κεντρικής Εφορευτικής Επιτροπής για τη διενέργεια εκλογών, για την ανάδειξη Προέδρου και Αναπληρωτή Προέδρου του Τμήματος Χημείας της Σ.Θ.Ε. για θητεία δύο (2) ετών από 01η-09-2020 έως 31η-08-2022, σας προωθούμε την Ανακήρυξη Υποψηφιοτήτων

Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος για υποβολή αιτήσεων υποψηφιότητας από νέους επιστήμονες κατόχους διδακτορικού, στο πλαίσιο υλοποίησης της πράξης «Απόκτηση Ακαδημαϊκής Εμπειρίας σε νέους Επιστήμονες Κατόχους Διδακτορικού 2020-2021 στο Εθνικό και Καποδιστριακό Πανεπιστήμιο Αθηνών»

Το Εθνικό και Καποδιστριακό Πανεπιστήμιο Αθηνών – Ειδικός Λογαριασμός Κονδυλίων Έρευνας, στο πλαίσιο υλοποίησης της Πράξης με τίτλο: «Απόκτηση Ακαδημαϊκής Διδακτικής Εμπειρίας σε Νέους Επιστήμονες Κατόχους Διδακτορικού 2020-2021 στο Εθνικό και Καποδιστριακό Πανεπιστήμιο Αθηνών», με κωδικό ΟΠΣ (MIS) 5064859 , του ΕΠ «Ανάπτυξη Ανθρώπινου Δυναμικού, Εκπαίδευση και Δια Βίου Μάθηση» (αρ. πρωτ. 1504/18-3-2019, κωδ. ΕΔΒΜ96), η οποία συγχρηματοδοτείται από την Ευρωπαϊκή Ένωση (Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο) και Εθνικούς Πόρους), Νέους Επιστήμονες, κατόχους Διδακτορικού Διπλώματος, να υποβάλουν αίτηση υποψηφιότητας σε ένα (1) μόνο από τα Επιστημονικά Πεδία που έχουν οριστεί από τα Τμήματα του Εθνικού και Καποδιστριακού Πανεπιστημίου Αθηνών, καθώς επιτρέπεται μόνο μία πρόταση διδασκαλίας ανά διδάσκοντα για το ακαδημαϊκό έτος 2020-2021. Διευκρινίζεται ότι κάθε ωφελούμενος οφείλει να διδάξει όλα τα μαθήματα που έχουν οριστεί στο συγκεκριμένο Επιστημονικό Πεδίο, όπως αυτά περιγράφονται στο Παράρτημα ΙΙΙ της παρούσας πρόσκλησης.

Αριθμός Προκήρυξης: 053392/2020

Ημ. Δημοσίευσης: 10/07/2020

Ημ. Λήξης: 31/07/2020

Από τη Γραμματεία του Τμήματος Χημείας

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ & ΘΕΜΑΤΑ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ 30ης ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΧΗΜΕΙΑΣ ΑΚΑΔ. ΕΤΟΥΣ 2019-20

Μελών της Συνέλευσης του Τμήματος Χημείας και των τακτικών μελών του Εκλεκτορικού Σώματος για την κοινή συνεδρίαση που θα γίνει μέσω τηλεδιάσκεψης, την Πέμπτη  16-7-2020 και ώρα 14.00μμ.

ΘΕΜΑ ΜΟΝΟ
ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ
ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ  30η

Εκλογή για πλήρωση κενής θέσης ΔΕΠ στη βαθμίδα του Επίκουρου Καθηγητή με γνωστικό αντικείμενο ‘’Χημεία Τροφίμων’’, Κωδ. ΑΠΕΛΛΑ APP 14690.
Υποψήφιοι για τη θέση είναι οι κ.κ. Α. Αγγελής, Κ. Αργύρη, Μ.-Π. Γουμένου, Γ. Δανέζης, Μ. Δασενάκη, Γ. Δεράος, Χ. Δήμου, Μ. Κάζου, Σ. Καραλιώτα, Ι. Καραμπάγιας, Ε. Κοκκινάκης, Ν. Κοντουδάκης, Ε. Μέλλιου, Χ.-Ε. Μπελέση, Α. Ντζιμάνη, Χ. Παπαποστόλου, Ι. Πασιάς, Α. Τέρπου, Μ. Τσεβδού, Ε. Τσοχατζής, Α. Χατζησταματίου, Στ. Χριστοφορίδου.

  • Πρόσκληση & Θέματα Ημερήσιας διάταξης (αρχείο PDF)

Η Πρόεδρος του Τμήματος Χημείας
Χριστίνα-Άννα Μητσοπούλου
Καθηγήτρια